Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TYM, KTÓRZY GO PRZYJĘLI!

AS MANY AS RECEIVED HIM!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle”, w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 15-go kwietnia 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 15, 2018

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (Ew. Jana 1:11-13).


Jezus był w Jerozolimie. Był to czas święta Paschy. Wielu ludzi widziało cuda, których dokonał. Kiedy zobaczyli cuda, uwierzyli. Jednak nie wierzyli w Niego. Wierzyli w cuda, ale nie w Niego. Dlatego ich wiara była bezużyteczna. Przypominają mi oni wielu współczesnych charyzmatyków. Ich wiara skoncentrowana jest na cudach. A właściwie to na „znakach”. Ciągle szukają znaków i cudów. Lecz nie to zbawia ludzi.

„Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich, i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku” (Ew. Jana 2:24, 25).

Jezus wiedział, co było w ich sercach. Wiedział, że nigdy Mu nie zaufali, lecz jedynie uwierzyli w cuda. Wiedział też, że ich znaki i cuda nie mogą ich zbawić, „przejrzał wszystkich”. On zna serca wszystkich ludzi. Zna twoje serce. Wie, czy ty doświadczyłeś narodzenia się na nowo. Zanim narodzisz się na nowo, twoje serce jest całkowicie zepsute przez grzech. W Biblii czytamy:

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne...” (Jeremiasz 17:9).

Biblia nie podaje, gdzie Jezus spędził tamtą noc. Ale pewien znany uczony w Piśmie – Nikodem „przyszedł do Jezusa w nocy” (Ew. Jana 3:1, 2). A teraz spójrzmy na Ew. Jana 1:11-13:

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (Ew. Jana 1:11-13).

Zbawienie nadchodzi, gdy grzesznik przyjmuje Chrystusa. Te trzy wersety pokazują w skrócie, na czym polega przyjęcie Go. W wersecie 11-tym czytamy, że większość ludzi nie przyjmuje Chrystusa. Większość ludzi idzie do piekła. Czytamy:

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” (Ew. Jana 1:11).

Zwrot „do swoich” użyty pierwszy raz w tym wersecie odnosi się ogólnie do rodzaju ludzkiego. Jednak za drugim razem odnosi się do Żydów. Chociaż mieli wiele proroctw w Starym Testamencie, to jednak większość z nich nie uznała Go za Mesjasza i Pana. Zarówno Żydzi jak i reszta rodzaju ludzkiego nie przyjęli Chrystusa, gdy przyszedł na ziemię i nie przyjmują Go dzisiaj..

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi... jak ten, przed którym zakrywa się twarz” (Izajasz 53:3).

Potrzeba suwerennego działania Bożego, aby przyprowadzić do Chrystusa zgubionych grzeszników. Ale teraz przechodzimy do naszego głównego tekstu z Ew. Jana 1:12,

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ew. Jana 1:12).

Możemy wyciągnąć trzy lekcje z tego tekstu.

I. Po pierwsze, opiszę, co oznacza przyjąć Chrystusa.

Greckie słowo tłumaczone jako „przyjęli” to „lambanō”. Oznacza ono „wziąć”, „przyjąć”, „pozyskać”. Prosimy was, byście przyjęli Chrystusa. Prosimy was, byście zaakceptowali Chrystusa. Prosimy was, byście pozyskali Chrystusa, zaufali Mu, przyjęli jako Zbawiciela i Pana.

Aby przyjąć Chrystusa, musisz zrobić tak, jak jest zapisane w Biblii. Chrystus to Emanuel – Bóg z nami. Bóg ukazał się w ciele. To jednorodzony Syn Boga Ojca. To druga osoba Trójcy, który stał się podobnym do człowieka. To Bóg-człowiek, który teraz zasiada po prawicy Boga Ojca w niebie. Jako człowiek narodził się z Maryi dziewicy. Jest wiecznym Panem, niemającym początku ani końca, wiecznym Synem Bożym. Jeżeli Go nie przyjmiesz, cóż ci pozostanie? To Zbawiciel, jedyny, który może zabrać twoje grzechy i zbawić cię na wieki z grzechów!

Jednak nie możesz przyjąć Jezusa, jeżeli nie uznasz Go za Króla. On musi rządzić twoim życiem. Musisz zrezygnować z siebie i poddać Mu się. Musisz pozwolić, by Chrystus rządził w twoim ciele i duszy. Musisz poddać się Jego kontroli. Musisz poddać się Jemu i pozwolić, by dominował w twojej woli, myślach, nadziejach i całym życiu. Nie możesz mówić dłużej: „Nie pozwolę, by On rządził mną”. John Cagan usłyszał: „Poddaj się Chrystusowi! Poddaj się Chrystusowi!”. Zaniepokoiło go to. Nie chciał „powierzyć się Jezusowi”. Nie chciał, aby Jezus miał nad nim kontrolę. Lecz John był nieszczęśliwy. „Jezus został ukrzyżowany za mnie... ale ja nie chciałem poddać Mu się. Ta myśl skruszyła mnie...”. W tamtej chwili John poddał się Jezusowi. Powiedział: „Musiałem umrzeć dla samego siebie, potem Chrystus dał mi życie”. George Matheson (1842-1906) dobrze to wyraził w swoim hymnie „Make Me a Captive, Lord”.

Zabierz mą wolność, Panie, a wtedy stanę się wolny;
Zmuś mnie, bym poddał Ci się, a stanę się zwycięzcą;
Tonę w ziemskim strachu, gdy opieram się na własnych siłach;
Uczyń mnie więźniem w Twoich ramionach, a wtedy stanę się silny.

Aby przyjąć Chrystusa musisz uznać Go za swojego Zbawiciela i Króla. Musisz oddać Mu się. Musi stać się to w tobie. Czy Jego cenna krew obmyła twoje grzechy? Czy ty zaufałeś Jego krwi? Czy została przelana za ciebie, za twoje grzechy? Czy poddałeś Mu się jako swojemu Królowi? Nie przyjąłeś Chrystusa, jeżeli nie uchwycisz się Go i nie uznasz, że do Niego należysz. „Przyjąć” Go, to „uwierzyć” w Niego – zaufać Mu jako swojemu Zbawicielowi i Królowi. Jak wyraził to psalmista: „Pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli... Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają” (UBG, Psalm 2:12). Pocałujcie Syna Bożego! Poddajcie się Synowi Bożemu. Zaufajcie Mu! To właśnie oznacza „przyjąć” Syna Bożego!

II. Po drugie, dowiemy się o mocy, jaką Bóg daje nam, abyśmy przyjęli Jego Syna.

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi...”.

Słowo tłumaczone jako „moc” to „exousia”. Jamieson, Fausset i Brown podają: „Słowo to oznacza… autorytet i zdolność. Z pewnością oba [określenia] w nim zawierają się” (str. 348). „Dzieci Boże” jest czasem tłumaczone jako „synowie Boży”. Przyjąć Chrystus to złożyć w Nim wiarę, poddać Mu się. Jak stajemy się dziećmi Bożymi? Przyjmując Jezusa Chrystusa.

Ojciec zostawił mnie, gdy miałem dwa lata i już nigdy z nim nie mieszkałem. Gdy dorastałem, starsi chłopcy dokuczali mi. Wyśmiewali mnie i mówili: „Robert nie ma ojca”. To wówczas zacząłem podpisywać się „Robert L. Hymers, junior”. Zostałem nazwany po ojcu. Dodałem „junior”, aby pokazać, że naprawdę miałem ojca. Podpisuję się tak do dzisiejszego dnia. Chciałem, aby wszyscy wiedzieli, że miałem ojca! Ale o wiele ważniejsze jest mieć Boga za Ojca! Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko, którzy przyjmą Jezusa, mają Boga za Ojca! Gdybym stanął tutaj dzisiaj i powiedział, że jestem synem prezydenta Stanów Zjednoczonych, zazdrościlibyście mi. Ale ja jestem jeszcze bardziej dumny z tego, że jestem dzieckiem Bożym. Przyjąłem Jezusa, a On dał mi autorytet i moc, bym stał się synem Bożym, dzieckiem Tego, który rządzi wszechświatem!

Jestem dzieckiem Króla,
   Dzieckiem Króla:
Z Jezusem moim Zbawicielem,
   Jestem dzieckiem Króla.
(„A Child of the King”, Harriet E. Buell, 1834-1910).

Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to Bóg bardzo cię kocha. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś z nim spokrewniony, jesteś „uczestnikiem boskiej natury”. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to możesz przychodzić do Niego o każdej porze dnia i nocy, a On pomoże ci i poprowadzi cię. John Cagan ma wspaniałego ojca. Często przedstawia go, mówiąc, „Mój ojciec ma dwa doktoraty”. Ale ja mogę powiedzieć jeszcze więcej o moim Ojcu! Mój ziemski ojciec nie skończył szkoły średniej, ale mój niebieski Ojciec jest Królem wszechświata!

Mój Ojciec ma domy i posiadłości,
   W swoich rękach trzyma bogactwa świata!
Rubiny, diamenty, srebro i złoto,
   Jego skarbce są pełne, Jego bogactwa niepoliczone.
Jestem dzieckiem Króla, dzieckiem Króla:
   Z Jezusem moim Zbawicielem, jestem dzieckiem Króla.

Mój ziemski ojciec nie zapłacił za moje studia czy seminarium ani nie kupił mi nowego samochodu. Ale mam niebiańskiego Ojca, który „zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4:19). Mam Ojca w niebie, który dał mi niesamowitą obietnicę: „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Filipian 4:13). Cała chwała, cześć i honor należą się mojemu Ojcu i Królowi, który wzmacnia mnie i zaspokaja moje potrzeby. Na okładce mojej autobiografii doktor Cagan napisał:

     To historia człowieka, który upadał, był raniony i złamany, ale podnosił się i pokonywał niesamowite przeszkody, aby pokazać ludziom, że Jezus Chrystus może pomóc i im!
     Dorastał w rozbitej rodzinie pijaków, ale stał się motywatorem, zmieniającym życie tysięcy. Nie powiodło mu się w college'u, ale uzyskał trzy doktoraty i napisał siedemnaście książek. Chciał zostać misjonarzem w innym kraju i nie udało mu się, ale potem stał się źródłem siły dla ludzi na całym świecie!
     Kiedy wszyscy odchodzili, dr Hymers założył wspaniały zbór, składający się z dwudziestu grup etnicznych, tutaj w centrum Los Angeles, a jego służba dociera na krańce ziemi...
     To historia życia doktora R. L. Hymersa, juniora – człowieka, który wzniósł się, by osiągnąć niemożliwe – wbrew wszelkim lękom. Wiem to, gdyż od przeszło czterdziestu lat współpracuję z nim blisko.
            – Dr Christopher L. Cagan.

Jestem dzieckiem Króla!

Młodzi ludzie, złóżcie wiarę i zaufanie w Jezusie Chrystusie. Przyjmijcie Chrystusa, a On da wam moc, byście stali się synami i córkami Bożymi. Pobłogosławi wasze życie tak, jak pobłogosławił moje: wielkim domem, wspaniałym zborem, który prowadzę, cudowną żoną, dwoma świetnymi synami i dwoma pięknymi wnuczkami. Jestem dzieckiem Króla!

Jeśli przyjmiesz Chrystusa i będziesz żył dla Niego, On pobłogosławi twoje życie w sposób, który zaskoczy świat – a ty będziesz dzieckiem Króla! I będziesz mógł zaśpiewać:

Jestem dzieckiem Króla,
   Dzieckiem Króla:
Z Jezusem moim Zbawicielem,
   Jestem dzieckiem Króla.

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (Ew. Jana 1:11-13).

III. Po trzecie, gdy przyjmiemy Chrystusa, doświadczymy narodzenia się na nowo, które otrzymujemy od Boga.

„narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (Ew. Jana 1:13).

Muszę powiedzieć, że zarys tego kazania i podstawowe przemyślenia pochodzą z kazania, które pożyczyłem od Księcia kaznodziei – wielkiego Spurgeona.

Każdy, kto zaufa Panu Jezusowi, rodzi się na nowo. Niektórzy teologowie zastanawiają się, co przychodzi najpierw – wiara czy odrodzenie. Zgadzam się ze Spurgeonem, który powiedział, że wiara i odrodzenie „muszą nastąpić jednocześnie”. Odrodzenie to termin teologiczny oznaczający nowe narodzenie. Spurgeon powiedział: „Jeżeli wierzę w Jezusa Chrystusa, to nie muszę zastanawiać się, czy jestem odrodzony, gdyż nikt nieodrodzony nie może uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli jestem odrodzony to muszę wierzyć w Jezusa, gdyż ktoś nie wierzy, z pewnością jest martwy w grzechach... Akt wiary pokazuje, czy osoba została odrodzona”.

Nie rodzimy się chrześcijanami. Nie rodzimy się też „z woli mężczyzny”. Najwięksi chrześcijanie nie są w stanie stworzyć nas na nowo. Nowe narodzenie nie dzieje się „z cielesnej woli” ani z naszej własnej woli. Wola ludzka nie jest w stanie wyprodukować odrodzenie. Musimy narodzić się z góry. Duch Święty musi dać nam energię, która w nas sprawia, że stajemy się nowym stworzeniem.

Tam, gdzie jest wiara w Jezusa, tam też jest nowe życie. Jeśli nie ma wiary, to nie ma też życia. Gdy zaufasz Jezusowi Chrystusowi, rodzisz się na nowo. Nie „z woli mężczyzny, lecz z Boga”. Muszę zadać ci pytanie: czy przyjąłeś Chrystusa? Tak, czy nie? Czy przyjąłeś Jezusa Chrystusa? Czy zaufałeś Mu? Czy możesz powiedzieć:

Na Chrystusie – mocnej skale opieram się,
Wszystko inne jest grząskim gruntem.

Czy zaufałeś Jezusowi Chrystusowi? Czy przyjąłeś Go? Jeżeli nie przyjąłeś, dlaczego nie? Czy jest coś trudnego w przyjęciu Go? Czym innym jest uwierzenie mi, a czym innym wiara w Jezusa Chrystusa. Uwierzyć w Niego, to zaufać Mu. Zaufaj Mu i przyjmij Go.

Jeśli dr Cagan zapyta się ciebie: „Czy zaufałeś Chrystusowi?”, co odpowiesz? Nie musisz widzieć Jezusa. Nie musisz Go odczuwać. Musisz tylko Mu zaufać. Dr Cagan nie będzie próbował cię podejść. Chce, żebyś zaufał, a ja chcę ochrzcić cię. Bardzo cieszymy się, gdy ludzie tacy jak ty ufają Jezusowi. Jezus umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy. Czy zaufasz Mu? Jezus bardzo cię kocha. Czy zaufasz Mu? Dlaczego nie miałbyś zaufać Mu dziś wieczorem? Mówisz: „Chcę Mu zaufać”. A zatem, dlaczego nie zrobić tego teraz? Nie czekaj na uczucia. Spójrz na Jezusa. Nie oczekuj na jakieś wielkie przeżycia. Patrz na Jezusa. Nie patrz na siebie. Nie ma w tobie niczego, co mogłoby cię zbawić. Nie ufaj własnym myślom. Zaufaj Jezusowi. Przyjmij Jezusa, a On przyjmie ciebie!

Dlaczego nie teraz? Dlaczego nie teraz?
   Dlaczego nie zaufać teraz Zbawicielowi?
Dlaczego nie teraz? Dlaczego nie teraz?
   Dlaczego nie zaufać teraz Zbawicielowi?

Nie udało ci się znaleźć w świecie
   Pokoju dla twojego zmęczonego umysłu;
Przyjdź do Chrystusa, uwierz w Niego,
   A otrzymasz pokój i pocieszenie.

Dlaczego nie teraz? Dlaczego nie teraz?
   Dlaczego nie zaufać teraz Zbawicielowi?
Dlaczego nie teraz? Dlaczego nie teraz?
   Dlaczego nie zaufać teraz Zbawicielowi?
(„Why Not Now?”, Daniel W. Whittle, 1840-1901;
      zmienione przez pastora).

Zaufanie Jezusowi jest proste. Posłuchaj, co powiedziała Emi Zabalaga: „Szukałam odczuć, czy jakiś przeżyć, które zastąpiłyby wiarę… nieustannie odrzucałam Jezusa. Zostawiłam wszystkie moje starania i czekałam tylko na Zbawiciela”. John Cagan powiedział: „Nie było żadnego działania ani woli umysłu, ale w moim sercu było proste odpocznienie w Chrystusie, który mnie zbawił”. Emi i John zaufali Jezusowi. Przyjęli Go. To wszystko! Modlę się, abyś i ty zaufał Jezusowi dziś wieczorem. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„A Child of the King” (Harriet E. Buell, 1834-1910).


SKRÓT KAZANIA

TYM, KTÓRZY GO PRZYJĘLI!

AS MANY AS RECEIVED HIM!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ew. Jana 1:12).

(Ew. Jana 2:24, 25; Jeremiasz 17:9;
Ew. Jana 3:1, 2; 1:11-13; Izajasz 53:3)

I.   Po pierwsze, opiszę, co oznacza przyjąć Chrystusa. Psalm 2:12.

II.  Po drugie, dowiemy się o mocy, jaką Bóg daje nam, abyśmy przyjęli
Jego Syna. Filipian 4:19, 13; Ew. Jana 1:11-13.

III. Po trzecie, doświadczymy narodzenia się na nowo, które otrzymujemy
od Boga, gdy przyjmujemy Chrystusa. Ew. Jana 1:13.