Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZBAWIENIE CZY POTĘPIENIE – KTÓRE Z NICH?

SALVATION OR DAMNATION – WHICH?
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę rano 19-go lutego 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 19, 2017


Ozeaszzwiastował w północnym królestwie Izraela przez większość swojego życia.Nazwany został„prorokiem o złamanym sercu”.Jego przesłanie oparte było na miłości do niewiernej żony, co przedstawiało Bożą miłość do niewiernego Izraela. Efraim był największym z plemion Izraela. Nazwa Efraimoznaczała całyIzrael.Byli tak pochłonięci bałwochwalstwem, że nie było dla nich nadziei na przebudzenie. W naszym tekście Bógpowiedział doOzeasza, aby przestał do nich zwiastować, gdyż ich zostawił.

„Efraim z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go!”
       (Ozeasz 4:17, Biblia Tysiąclecia).

W ubiegłym roku mieliśmy „przedsmak” przebudzenia. Bógzstąpił pośród nas w czasie nabożeństw i około dziesięć osób, mamy nadzieję, nawróciło się. Lecz trzynaście osób nie doświadczyło prawdziwego nawrócenia. Nadal są zgubieni i idą do piekła.

Główną rzeczą, którą Bógnauczył nas w czasie tych spotkań jest to, że diabeł szaleje, gdy Bógzstępuje. Na własnym doświadczeniu przekonaliśmy się, że zarówno Bóg jak i diabeł są bardzo realni.Przynajmniej ci, którzy nawrócili się, powinni nauczyć się tej lekcji.

Przez ponad czterdzieści lat nie doświadczaliśmy Bożej obecności pośród nas. Często głosiłem na ten temat. Lecz gdy to robiłem, wielu członków naszego zboru buntowało się, podobnie jak Izrael buntował się przeciwko zwiastowaniuOzeasza. I wielu z nich odeszło z naszego kościoła w czasie dwóch podziałów. Diabełpowiedział im, że nigdy nie będzie tutaj przebudzenia. Uwierzyli bardziej jemu niż Biblii. Wielu z nich odeszło z kościoła. Patrząc wstecz,dr Cagan wierzy, że niemalże żaden z nich nie doświadczył prawdziwego nawrócenia.Kiedy zatem zwiastowałem na temat przebudzenia, oni nie mogli się modlić. Jedyne, co mogli robić, to buntować się.

„Efraim z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go”
       (Ozeasz 4:17).

Dziękuję Bogu, że rdzeniem naszego zboru są prawdziwichrześcijanie. Gdyby tak nie było, to ubiegłoroczne przebudzenie skończyłoby się kolejnym podziałem zboru. Wielu ludzi odeszłoby z kościoła. Odeszliby w wielkiej liczbie, jak stało się to w czasie podziału w latach 1980-81. Zniszczyliby kościół, jak zrobili to w latach 90-tych, w czasie podziału Olivasa. W ubiegłym roku odeszło tylko sześć osób. Ci, którzy odchodzą, nigdy nie wracają. W ciągu czterdziestu dwóch lat nie powróciła ani jedna osoba. Oglądają moje kazania na komputerach, ale nigdy nie powrócili i nie zostali zbawieni.Nigdy!Nikt w ciągu czterdziestu dwóch lat! Jest to istotne, bo przecież zwiastuję zbawienie wChrystusie dosłownie w czasie każdego nabożeństwa. Dlaczego żaden z nich nie wrócił i nie zaufał Jezusowi?„Efraim z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go” – oto, dlaczego!

Mówią, żedzieje się tak, gdyż jestem wredny.Mówią, że to dlatego, iż głoszę przeciwko ich grzechom i nienawidzą mnie z tego powodu tak, jak nienawidzili Ozeasza!Dr Cagan i ja słuchaliśmy „świadectwa” pewnej dziewczyny. Kiedy powiedziałem jej, że jest ono fałszywe, odpowiedziała:„Jesteś tak zły jak Open Door”.Ta młoda osoba nie była jeszcze w naszym zborze, gdy użyliśmy określenia „Open Door”. I od razu wiedziałem, że jej rodzice rozmawiali przy niej, krytykując nasz zbór. Dwa miesiące później jej ojciec wparował do mojego biura, krzycząc na mnie przed wszystkimi młodymi ludźmi, niczym lew rycząc. Wyszedł dopiero, gdy powiedziałem, że wzywam policję. Ten człowiek był jednym z „39-ciu”, którzy zapłacili za ten budynek. Przez wiele lat ukrywał w środku bunt, udając chrześcijanina. Kiedy diabeł złapał w swoje szpony jedno z jego dzieci, on odwrócił się ode mnie tak, jakby była to moja wina. Moja żona widziała go kilka tygodni temu. Miał długą brodę. Nie trwało długo, zanim powrócił do bycia hippisem.Spurgeon powiedział:„Nieuniżeni przyszli, nieuniżeni trwali i nieuniżeni odeszli z kościoła”.Przez jakiś czas możesz udawać, że jesteś nawrócony. Jednak szybciej czy później, jeżeli nie nawróciłeś się naprawdę, diabeł dobierze się do ciebie. A wówczas te słowa odnosić się będą do ciebie:

„Efraim z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go”
        (Ozeasz 4:17).

Bógwidzi, że jesteś związany swoimi grzechami i nie ufasz Chrystusowi, zatem zostawia cię. Wydaję cię„na pastwę niecnych zmysłów” (Rzymian 1:28).Kiedy Bógzostawi cię, nigdynie zostaniesz zbawiony.Będziesz żył swoim życiem, ale nigdy nie zostaniesz zbawiony.

Zgubieni na wieki. Na wieki. Na wieki.
Zgubieni na wieki.

ProrokOzeaszpowiedział:„ Potem przyjdą… szukać Pana, lecz go nie znajdą, wyrzekł się ich bowiem” (Ozeasz 5:6).

Próbowali to zrobić w ubiegłym roku. Sześć osób odeszło na dobre ze zboru. Pewien młody człowiek przyszedł do mojego biura, wskazał na mnie palcem i powiedział: „Tyjesteś tym, co jest nie tak w tym kościele, doktorze Hymers”. Nie wie o tym, ale jego słowa sprawiły, że zacząłem wyznawać swoje grzechy. Powiedział te słowa w buncie.Jednak Bóg użył ich, abym badał sam siebie. I otrzymałem pomoc. Czterech młodych mężczyzn zaczęło przychodzić do mnie do domu, by modlić się ze mną. Aaron, Jack, John i Noah modlili się ze mną każdego tygodnia i stali się moimi przyjaciółmi. Nikt nie wie, jak samotny może być stary kaznodzieja jak Ozeasz, czy ja! Kiedy myślałem, że upadnę, ci czterej młodzi mężczyźni przyszli, by modlić sięze mną. A teraz są moimi przyjaciółmi! Bógposłał ich do mnie, a oni ocalili mnie poprzez swoje modlitwy i przyjaźń.

John Cagan powiedział, że ubiegły rok był „rokiem piekła”. I miał rację. Diabeł ryczał. Kościół trząsł się, moja żona zachorowała, nie mogłem spać, zbór chwiał się niczym w czasie trzęsienia ziemi. A my modliliśmy się.

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry” (Izajasz 64:1).

Bóg przyszedł pośród nas w czasie pierwszego przebudzenia, jakie mieliśmy od czterdziestu dwóch lat!

Będę Go chwalił!Będę Go chwalił!
   Chwalmy Baranka zabitego za grzeszników;
Oddajmy Mu chwałę wszyscy ludzie,
   Gdyż Jego krew oczyszcza wszelki grzech.

Powstańcie i zaśpiewajmy razem!

Będę Go chwalił! Będę Go chwalił!
   Chwalmy Baranka zabitego za grzeszników;
Oddajmy Mu chwałę wszyscy ludzie,
   Gdyż Jego krew oczyszcza wszelki grzech
(„I Will Praise Him”, Margaret J. Harris, 1865-1919).

Kiedy pisałem to kazanie, zadzwonił do mnie pewien człowiek z Floridy, radujący się z kazania Johna Cagana„Revival and the Blood of Christ”.Powtarzał: „Dziękuję, pastorze. Dziękuję.Jaki to wspaniały młody człowiek! Jego kazanie było dla mnie błogosławieństwem!”. Dziś rano Noah Song wrócił z Chin i Indonezji, gdzie zwiastował!Jakim błogosławieństwem jest to, że ci dwaj młodzi ludzie zwiastują nam o niezbadanych bogactwach wChrystusie!

A dziś rano jeszcze raz będę głosił ewangelię Jezusa. Powiem wam znowu o Jezusie i krwi, którą przelał na krzyżu, aby obmyć nas z naszych grzechów.Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział:„Są chrześcijańscy kaznodzieje, którzy myślą, że są mądrzy, wyśmiewając teologię krwi. Odrzucają ją w pogardzie… I dlatego Kościół [dzisiaj] jest taki, jaki jest.Lecz w okresach przebudzenia, Kościół szczycił się krzyżem i chlubił się krwią… nerwem, centrum, sercem chrześcijańskiej ewangelii Chrystusa, ‘którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego’ (Rzymian 3:25).‘W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów’ (Efezjan 1:7)...[Nie chlubię się niczym innym] ‘jak tylko Jezusem Chrystusem i to ukrzyżowanym’ (1 Koryntian 2:2)... Nie widzę żadnej nadziei na przebudzenie, jeśli kobiety i mężczyźni zaprzeczają [lub odrzucają] krew krzyża” (Revival, Crossway Books, wydanie z 1994 roku, str. 48, 49).

Czy zostałeś obmyty krwią;
   Oczyszczającą duszę krwią Baranka?
Czy nieskazitelne czyste są twe szaty? Czy są białe jak śnieg?
   Czy zostałeś obmyty krwią Baranka?
(„Are You Washed in the Blood?”, Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Tak, krewJezusa stanowi przebłaganie i zabiera Boży gniew. Tak,krewJezusa pojedna cię z Bogiem. Tak, krewJezusada ci moc przezwyciężania grzechów, gdyż w Nim „mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów” (Kolosan 1:14).

A teraz posłuchajcie słów dwóch ludzi z naszego zboru, którzy zostali zbawieni poprzez wiarę w krew Jezusa.

Pewna hiszpańskojęzyczna kobieta poszła do innego kościoła baptystycznego. Od razu zapytano się jej, czy chce być ochrzczona. Odpowiedziała „Tak”. Nikt jej nie powiedział o Jezusie i jego krwi, odkupiającej z grzechów. Ochrzczono ją, chociaż nie była zbawiona. Powiedziała: „Żyłam jak dotąd, żyłam dla siebie samej”. Jakiś czas później jej córka przyprowadziła ją do naszego kościoła.Ta kobieta powiedziała: „myślałam, że powiedzą mi, abym przychodziła na wszystkie nabożeństwa, a ja nie chciałam, gdyżuważałam, że nie będę miała zupełnie czasu dla siebie. Byłam egoistką, myślącą, że Bóg zajmie mi za dużo czasu. Jednak Bóg...zacząłpokazywać miw moim sercu, że żyłam tylko dla siebie...Bógw swojej łasce zacząłpokazywać mi, że gdy umrę, zostanę osądzona z powodu odrzucania Jezusa i wszystkich moich grzechów. To sprawiało, że zaczęłam martwić się i bać...” [dr A. W. Tozer powiedział:„Nikt nie pozna łaski Bożej, jeśli nie poznał bojaźni Bożej”].Przekonana o grzechach, udała się do pokoju spotkań. Dr Cagan zapytał się jej, gdzie jest Jezus. Odpowiedziała, że jest w jej sercu. Dr Cagan powiedział jej, że Jezus jest w niebie, po prawicy Boga Ojca. A ona powiedziała:„To wtedy przyszłam do Jezusa, aby oczyścił mnie z brudu grzechów swoją drogocenną krwią. Ta krew została przelana za mnie... Dzisiaj jestem szczęśliwa, gdyż Jezusprzelał swoją cenną krew na krzyżu, abym mogła zostać zbawiona… Jezus zapłacił za moje grzechy swoją boską krwią... Dzisiaj jestem tak szczęśliwa, mogąc ewangelizować… przyprowadzać młodych ludzi[do kościół], aby mogli usłyszeć naszego pastora. Jestem szczęśliwa, kiedy [dr Hymers] mówi młodym ludziom o krwiJezusa... Mam pastora, który głęboko troszczy się o dusze i mówi ludziom o Jezusie...Jezusprzelał swoją cenną krew na krzyżu, abym mogła być zbawiona... Mój cudowny ZbawicielJezus!”.

Chińskastudentkapowiedziała:„Weszłam dokościoła z ciężkim sercem. Bóg przebudził mnie i poczułam, że jestem grzesznikiem... Wokół mnie wszyscy byli radośni… Nie mogłam dłużej oszukiwać [samej siebie], że wszystko było w porządku i że byłam dobrym człowiekiem.Nic nie było w porządku i nie było we mnie żadnej dobroci. Kiedy słuchałam kazania [zwiastował dr Hymers] czułam, jakby mówił on prosto do mnie… Chociaż myślałam, że uda mi się ukryć grzechy przed ludźmi, to nie mogłam skryć ich przed Bogiem… Czułam się jak Adam, próbujący ukryć się przed Bogiem…

Pod koniec kazania po raz pierwszy usłyszałam ewangelię JezusaChrystus, [chociaż przychodziła do kościoła już od jakiegoś czasu, to wcześniej nie słuchała tego, co było mówione!].Chrystus umarła za mniena krzyżu, płacąc za moje grzechy... Jego krewzostała przelana za grzeszników.Jego krew została przelana za mnie! Desperacko potrzebowałam Chrystusa. Nie szukała w sobie dobroci, gdyż dzięki Bożej łasce przestałam patrzeć na siebie. Po raz pierwszy popatrzyłam na Chrystusa i w tym momencie On mnie zbawił!Chrystus nie odwrócił się od mnie, jak ja to robiłam przez długi czas, lecz przyjął mnie i obmyłswoją krwią... Jego krew zakryła moje grzechy i obmyła je.Chrystusprzyodział mnie swoją krwią. Przyodział mnie swojąsprawiedliwością.Jego krewobmyłamoje nikczemne serce i uczyniła je nowym… Moja wiara i pewność spoczywają wyłącznie w Chrystusie. Teraz rozumiem, co miał na myśli John Newton:‘Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubionym, grzesznym byłem ja, lecz teraz cieszę się’…Byłam grzesznikiem, lecz JezusChrystuszbawił mnie... Przyjął mnie i obmył swoją krwią”.

Czy ludzie nie mają dosyć ciągłego zwiastowania o krzyżuJezusa i jego krwi?Nie, nie mają!Chyba, że mają pastorów, którzy chrzczą zgubionychludzie, tak jak zrobił to kaznodziejaw Arleta, w Kalifornii, który ochrzcił Lidię Estradę, nie upewniwszy się wcześniej, czy zaufała ona Jezusowi. Ale czy on w ogóle wie, jak to zrobić?Wątpię w to! Nie chcemy fałszywychproroków!

Jeśli o mnie chodzi, to będę głosił o krwiJezusaChrystus „aż ten biedny, jąkający się język zamilknie w grobie, do tej pory śpiewać będę pieśń o Twej mocy, która zbawia. Jest fontanna pełna krwi przelanej przez Zbawiciela. Grzesznicy, którzy tam zanurzą się, obmyci zostają ze wszystkich win!

Obmyci zostają ze wszystkich win, obmyci zostają ze wszystkich win
Grzesznicy, którzy tam zanurzą się, obmyci zostają ze wszystkich win.
   („There Is a Fountain”, William Cowper, 1731-1800).

„w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”
       (Kolosan 1:14).

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat tego, jak zostać zbawionym, proszę przyjdź teraz do przodu.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Modlitwa przed kazaniem – Aaron Yancy.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
      „Saved by the Blood of the Crucified One” (S. J. Henderson, XIX wiek).