Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA

FAITH IN JESUS CHRIST

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 11-go grudnia 2011 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 11, 2011

„Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (Rzymian 10:16-17).


Ostatniego wieczoru dr Chan wygłosił kazanie zatytułowane: „Wysuszony przez Bożego Ducha”. Kazanie to oparte było o werset: „Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą!” (Izajasz 40:7). Dr Chan powiedział

Tak musi stać się w twoim sercu. Duch Boży musi wysuszyć, usunąć wszystkie fałszywe nadzieje i zaufanie, jakie pokładasz w sobie samym. Boży Duch musi sprawić, że uschnie, zwiędnie zupełnie twoje samo-zaufanie, a twe serce stanie się jak wyschnięty, zwiędnięty kwiat. Będziesz odczuwał niesmak, zakłopotanie, zażenowanie i wstyd z powodu swojej zepsutej natury i grzesznego serca. Pewna dziewczyna powiedziała na chwilę przed swym nawróceniem: „Czułam wielki wstręt do siebie samej” Było to dziełem Ducha Świętego, który sprawił, że nie tylko „nie podobała” się jej własna osoba, ale wręcz czuła „wstręt” do siebie. Tak dzieje się w czasie prawdziwego nawrócenia.

Iain H. Murray powiedział, że większość ludzi nie przyjdzie do Jezusa, dopóki nie doświadczą „całkowitego i radykalnego przekonania o grzechu” (Iain H. Murray, The Old Evangelicalism, The Banner of Truth Trust, 2005, str. 7). John Newton (1725-1807), autor pieśni „Cudowna Boża łaska”, napisał:

Prosiłem Pana, bym mógł wzrastać
   W wierze, miłości i wszelkiej cnocie,
O Jego zbawieniu więcej wiedzieć,
   I gorliwiej twarzy Jego szukać.

Wierzę, że Ten, który modlić uczy mnie
   Na modlitwę mą odpowiedział mi.
Lecz zrobił to w sposób taki, że niemalże
   Rozpaczy bliski byłem ja.

Miałem nadzieję, że okaże mi przychylność,
   I na modlitwę mą odpowie mi od razu.
A zniewalającą mocą miłości Swej
   Pozwoli mi odpocząć i nad mym grzechem zapanować.

Lecz zamiast tego, On sprawił,
   Że poczułem, jakie w mym sercu kryje się zło;
Pozwolił też, by rozgniewane moce piekła
   Atakowały duszę mą ze wszystkich stron.
(„I Asked the Lord That I Might Grow” autor John Newton, 1725-1807;
     na melodię „Tak jakim jest”).

Obyś jak najszybciej doświadczył działania Ducha Świętego, przekonującego o grzechu po to, byś zdał sobie sprawę z tego, jak potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Oby On przyprowadził cię do Jezusa, abyś otrzymał przebaczenie i oczyszczenie w Jego krwi. Jeśli nie przyjdziesz w wierze do Jezusa, gniew Boży będzie ciągle nad tobą ciążył. Jesteś martwy, choć żyjesz - bez Boga, bez Chrystusa, bez nadziei. Spurgeon powiedział

Moja dusza lituje się nad tobą, lecz czy ty sam ulitujesz się nad sobą? Wy, którzy poprzestajecie na słuchaniu: bez wiary, bez łaski, bez Chrystusa! Chrystus umarł, ale nie macie udziału w Jego śmierci. Jego krew oczyszcza z grzechu, ale grzech w was tkwi... Ach, nieszczęśliwe dusze! Ach, nędzne dusze! Z dala od Bożej łaski, wrodzy wiecznej miłości, pozbawieni życia wiecznego... Pamiętajcie, że chociaż wasz obecny stan jest straszny, to jeszcze nie koniec. Wkrótce umrzecie bez wiary. Przypomnijcie sobie słowa Chrystusa. Są one najstraszniejszymi, jaki znam: „Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.” Nikt nie chciałby umrzeć gdzieś w rowie, albo w więzieniu, a czym dopiero jest śmierć w grzechach! Oznacza ona piekło, wieczne potępienie... będziecie na wieki zgubieni... chyba że [szybko] uwierzycie w Jezusa, bo równie szybko znajdziecie się tam, gdzie On nie będzie już was słuchał. Tam nie będzie więcej kazań, ani zaproszeń, by skorzystać z łaski. Ach, cóż będziecie chcieli wtedy w piekle oddać, byle tylko [móc posłuchać ewangelii]. Nie będzie tam jednak głosu kaznodziei, mówiącego: „Zawróć, zawróć, dlaczego masz ginąć!”... wokół ciebie będzie ciemność, a jedyne przesłanie, jakie będziesz słyszał to: „kto brudny, niech nadal się brudzi ”

Nikt nie otrzymuje przebaczenia,
W zimnym grobie, do którego zmierzamy;
Tam w wiecznej ciszy rządzą
Ciemność, śmierć i rozpacz bez miary.

Ach! Wtedy [w piekle nic nie ulży] twej niedoli, chociaż kiedyś usłyszałeś ewangelię. [Twe] sumienie głośno będzie wołać: „Słyszałem ewangelię łaski lecz... odrzuciłem ją.” (C. H. Spurgeon, „How Can I Obtain Faith?”, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1984 r. tom 18, str. 48).

„Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”
      (Rzymian 10:16-17).

Jest tylko jeden sposób, by uciec przed grzechem i piekłem, a jest nim wiara w Jezusa Chrystusa! Skąd bierze się wiara w Chrystusa? Odpowiedź jest prosta: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”

I. Po pierwsze, obiektem wiary jest Jezus.

Istnieje nowy, dziwny sposób opisywania wiary w Jezusa. Usłyszałem go około dwadzieścia pięć lat temu. Dawniej zwiastujący zwykli mówić: „Przyjdź do Jezusa przez wiarę.” Lecz potem zmieniono to na dziwne zdanie: „Przyjdź do wiary w Jezusa.” Dla mnie wprowadza ono wielkie zamieszanie. Grzesznikom mówi się, aby przychodzili do wiary! Ale czy można „przyjść do wiary”? Nie! Nie! „Przyjście do wiary” nic ci nie pomoże. Jest to tylko zamieszanie pochodzące od „decyzjonalizmu.” Grzesznicy muszą usłyszeć o tym, że mają przyjść do Jezusa! Obiektem naszej wiary musi być Jezus Chrystus! Sama wiara nie jest celem. Biblia powiada: „demony również wierzą i drżą.” (Jakub 2:19). Demony posiadają wiedzę. Wiedziały, kim był Jezus. „I poczęli krzyczeć tymi słowy: Cóż my mamy z tobą, Synu Boży?” (Ew. Mateusza 8:29). Miały więcej „wiary” niż faryzeusze! Ale była to tylko wiedza pochodząca z umysłu. Demony miały „wiarę”, że Jezus jest Synem Bożym. Ale nie miały wiary w samego Jezusa Chrystusa. Nie! Nie! „Przyjście do wiary” nie zbawi cię. Musisz przyjść do Jezusa, gdyż inaczej zostaniesz wrzucony do płomieni piekielnych razem z szatanem i jego demonami. Wiara, która jest tylko wiedzą płynącą z umysłu, nigdy nikogo nie zbawia. Musisz mieć wiarę w Jezusa. Wiara w Jezusa to to samo, co uwierzenie w Jezusa. Wiara w Jezusa to to samo, co zaufanie Jezusowi. Wiara w Jezusa to to samo, co patrzenie na Jezusa. Wiara w Jezusa to to samo, co przyjście do Jezusa. Mówię do ciebie dziś rano: „Miej wiarę w Jezusa.” Uwierz w Jezusa! Zaufaj Jezusowi. Spójrz na Jezusa. Przyjdź do Jezusa! Tak jak wyraził to Józef Hart (1712-1768): „Tylko Jezus, tylko Jezus, może zbawić najgorszego nawet grzesznika. Tylko Jezus, tylko Jezus, może zbawić najgorszego nawet grzesznika.”

„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (Rzymian 10:17).

II. Po drugie sposób, w jaki nie przychodzi wiara.

Wiara w Jezusa nie przychodzi z z tego, że urodziliśmy się w chrześcijańskim domu. Słyszałem to już wiele razy: „Bóg nie ma wnuków.” Jest to bardzo prawdziwe stwierdzenie. Jeżeli jesteś nowy w tym kościele, to nie zakładaj, że wszystkie dzieci z chrześcijańskich domów są nawrócone. Niektórzy z nich nie są. Możesz sobie pomyśleć: „Jak to możliwe, że pochodząc z chrześcijańskich rodzin, słysząc ewangelię zwiastowaną w każdą niedzielę, niektórzy nie są chrześcijanami?” Biblia mówi o nich, że „zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą.” (2 Tymoteusza 3:7). Przychodzą do kościoła, ponieważ rodzice ich tutaj przyprowadzają, albo też robią to z przyzwyczajenia, lecz do tej pory nie są przekonani o swojej grzeszności. Jeszcze nie przyszli do Jezusa. Jeszcze nie pojednali się z Chrystusem przez wiarę. Jeszcze nie są chrześcijanami.

Wiara w Jezusa nie przychodzi przez samo poproszenie, aby On cię zbawił. Możesz być daleko od Jezusa, ale mimo to poprosić Go, by cię zbawił, wcale nie przychodząc tak naprawdę do Niego, nie ufając Mu i nie będąc z nim pojednanym. Nic ci nie da proszenie, aby On ci przebaczył, jeżeli nie będziesz chciał do Niego przyjść. Jezus powiedział „do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.” (Ew. Jana 5:40).

Wiara w Jezus nie przychodzi poprzez uczucia i emocje. Wielu ludzi doświadczało takich uczuć, ale nie trwały one długo. Uczucia zmieniają się tak szybko, jak zmienia się pogoda. Jednego dnia jest gorąco, a następnego zimno. Uczucia i odczucia naszego umysłu są zmienne jak pogoda. Edward Mote powiedział „Nie śmiem ufać najlepszym nawet odczuciom, tylko na Jezusie opieram się.” Mówiąc o „odczuciach” miał on na myśli to, co czujemy „Nie śmiem ufać najlepszym nawet uczuciom.” „Jezus podstawą wiary mej, na Jego krwi i sprawiedliwości opiera się ona.” Zaśpiewajmy to!

Jezus podstawą wiary mej, na Jego krwi i sprawiedliwości opiera się ona.
   Nie śmiem ufać najlepszym nawet odczuciom, tylko na Jezusie opieram się.
Chrystus jest mocną skałą mą, wszystko wokoło rusza się jak piasek;
   Wszystko wokoło rusza się jak piasek.
(„The Solid Rock” autor Edward Mote, 1797-1874).

Wiara w Jezusa nie przychodzi też z wyobraźni. Poprzez słowo „wyobraźnia” rozumiem tworzenie obrazu Jezusa w naszym umyśle i zbliżanie się do tego wyobrażenia. Nie jest to niczym innym jak bałwochwalstwem. Możesz sobie stworzyć bożka w umyśle i do niego przychodzić. Ale nie przychodzisz wtedy wcale do Jezusa Chrystusa. Spurgeon powiedział „Prawdziwa wiara ma o wiele solidniejsze podstawy niż przelotne upodobania naszego umysłu” (jw. str. 40).

I w końcu, wiara w Jezusa nie przychodzi z ilości doświadczeń w twoim życiu. Niektórzy ludzie robią ze swego nawrócenia rodzaj bożka. Uważają, że przekonanie o grzechu ich zbawi. To w ten sposób robią ze swego nawrócenia bożka. Człowiek grzeszny zrobi prawie wszystko, by tylko pozostać daleko od Jezusa. Prorok powiedział „jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego.” (Izajasz 53:3). Tak cię proszę, przyjdź do Jezusa przez wiarę. Nie chowaj przed Nim swej twarzy. Przyjdź do Niego. Wierz w Niego. Zaufaj Mu. On cię zbawi. On cię zbawi. On cię teraz zbawi!

III. Po trzecie sposób, w jaki przychodzi wiara w Jezusa.

„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (Rzymian 10:17).

Słuchaj zwiastowanej ewangelii. Zrób wysiłek. Staraj się zapamiętywać, o czym było kazanie. Wysilaj się, staraj być posłusznym ewangelii i przyjdź do Jezusa. W naszym tekście czytamy, że:

„Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie...”
      (Rzymian 10:16).

Co oznaczają słowa: „nie dali posłuch dobrej nowinie”? To, że trzeba uwierzyć w Jezusa, pokładać w Nim wiarę, przyjść do Niego. Stań się teraz posłuszny ewangelii. Przyjdź do Jezusa, a On oczyści cię z twoich grzechów i da ci nowe życie. Amen. Proszę otwórzcie hymn nr 19 na kartkach z pieśniami. Powstańmy i zaśpiewajmy go:

Tak jakim jest nic nie mam nie
   Prócz tego, że mnie głos Twój zwie,
Że krew Twa lała się za mnie
   Baranku Boży idę już.

Tak jaki jestem pełen wad,
   Obdarty z niewinności szat,
By w serce promyk łaski wpadł,
   Tak idę już Baranku mój.

Tak jaki jestem pełen skruch,
   Odwaga ma rozwiana w puch.
W Twej łasce tylko ufa duch,
   Więc idę już Baranku mój.

Tak jakim jest Tyś łaskaw mi,
   Przebaczasz i obmywasz z win.
Dla Twych obietnic wierzę Ci
   Baranku Boży idę już.

Tak jaki jestem Panie mój
   Miłością swoją serce zgój,
Bym wiecznie już pozostał Twój.
   Baranku Boży idę już.
(„Just As I Am” autor Charlotte Elliott, 1789-1871).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Rzymian 10:9-17.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
      „I Asked the Lord That I Might Grow” (autor John Newton, 1725-1807;
na melodię „Tak jakim jest).


SKRÓT KAZANIA

WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (Rzymian 10:16-17).

(Izajasz 40:7)

I.   Po pierwsze, obiektem wiary jest Jezus. Jakub 2:19; Ew. Mateusza 8:29;
 Rzymian 10:17.

II.  Po drugie sposób, w jaki nie przychodzi wiara. 2 Tymoteusza 3:7;
Ew. Jana 5:40; Izajasz 53:3.

III.   Po trzecie sposób, w jaki przychodzi wiara w Jezusa. Rzymian 10:17, 16.