Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZWIĄZANIE SZATAŃSKIE

SATANIC BLINDING
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 22-go lutego 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 22, 2015

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Koryntian 4:3, 4).


Dziś rano będę mówił na temat szatana. Było to jedno z najtrudniejszych do przygotowania kazań. Jestem pewien, że szatan nie chciał, abym je wygłosił dziś rano. Jako źródła użyję książki dr. W. A. Criswella. Studiowałem jego kazania na temat szatana i demonów, i pomyślałem, że wykorzystam część tego, co powiedział we wstępie do mojego kazania. Położyłem jego książkę na biurku. Ale kiedy nadeszła pora, by przygotować kazanie, nie mogłem jej znaleźć! Wyglądało tak, jakby znikła. Musiała być gdzieś w moim biurze, ale spędziłem prawie trzy godziny szukając jej i nie potrafiłem jej znaleźć. Jestem pewien, że szatan miał coś z tym do czynienia.

Wtedy wróciła Ileana. Przestałem szukać i pomodliłem się, aby Bóg pomógł mi znaleźć tą książkę. Ileana sprawdziła wszystkie książki leżące na podłodze obok biurka. Kiedy to robiła, pomyślałem, że jeszcze raz przejrzę w miejscu, w którym widziałem ją wcześniej. Sprawdzałem tam już trzy razy, ale spróbowałem ponownie. I oto tam była! Moje serce aż skoczyło z radości! Bóg odpowiedział na moją modlitwę i pokazał mi, gdzie znajdowała się książka!

Ktoś może pomyśleć, że to nic wielkiego – znalezienie książki. Ale często to w tych „małych rzeczach” widzimy, jak ostrożny i dokładny jest szatan. Jego imię po hebrajsku to „Sawtan”, co oznacza „przeciwnik, adwersarz, wróg, przeciwnik. Słowo „szatan” pochodzi z innego hebrajskiego słowa, które znaczy „atak”. Szatan jest Bożym wrogiem. Przeciwstawia się Bogu. Atakuje Boże dzieło. I jest bardzo potężny. Dr W. A. Criswell przez prawie sześćdziesiąt lat był pastorem Pierwszego Zboru Baptystycznego w Dallas, w Teksasie. Miał doktorat z biblijnej greki i teologii. Był obrońcą nieomylności Biblii i wielkim południowo-baptystycznym kaznodzieja; jednym z największych kaznodziei XX wieku. Dr Criswell powiedział:

     Szatan staje wśród naszej akademickiej społeczności i udziela świetnych wykładów. Przewodzi procesom edukacyjnym i chce upewnić się, że nie będzie w nich Boga. Szatan jest bogiem tego świata.
     Szatan uwielbia religię… Cała historia świata starożytnego opowiadana jest w kontekście babilońskich, egipskich, greckich i rzymskich bogów. Dzisiaj w Indiach czczonych jest 335 milionów różnych bogów. To podoba się szatanowi. Czcij ilu chcesz bogów, byle byś tylko nie oddawał chwały prawdziwemu Bogu. [Szatan] uwielbia religie tego świata. On kocha miliony i miliony tych, którzy oddają cześć w buddyjskich lub szintoistycznych świątyniach. Kocha hinduistyczne bożki i muzułmanów oddających cześć Allahowi. Miliony i miliony czczą te bożki, co podoba się jemu. Byle tylko nie oddawano czci prawdziwemu Bogu…
      [Szatan] jest aniołem światłości i uważnie ukrywa końcowe efekty tego, co dzieje się z ludźmi, których oszukał… Pokazuje jakąś znaczącą postać. Patrzysz na tego człowieka. Jest odnoszącym sukcesy, nienagannie ubranym dyrektorem. Zajmuje wysoką pozycję w swojej korporacji i społeczeństwie. To człowiek sukcesu ze szklanką [alkoholu] w ręce. Ale [szatan] ukrywa rynsztok i wymioty, smutek rozbitej rodziny, osierocone dzieci. Robi to świetnie! [Jest Bogiem tego świata.].
     Wywyższa splendor i wesołość Broadway’u, Hollywood czy Las Vegas i wszystkie pokusy pornografii. Ale ukrywa syfilis, rzeżączkę, opryszczkę i AIDS oraz złamane serca, łzy i rozpacz. Oto szatan [Bóg tego świata]...
     ...Fałszuje Kościół żywego Boga i Zbawiciela – Pana Chrystusa. Apostoł Paweł opisuje fałszerstwo kościoła... „przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy” (2 Tymoteusza 3:5)... Sfałszowany kościół doświadcza wielkiego działanie szatana, rywalizującego z głębokimi sprawami Bożymi. Szatan to uwielbia. On kocha religię bez Odkupiciela... Nie mówcie do ludzi upadłych. Nie próbujcie nawracać niezbawionych. Starajcie się tylko, aby wszystko było piękne, liturgiczne, wspaniałe, ale trzymajcie ludzi z dala od zbawiającego Odkupiciela [Chrystusa]. Oto szatan. [Oto Bóg tego świata].
     Jest tak sprytny – będąc aniołem światłości – i ostrożnie ukrywa przed tymi, których oszukuje, efekty końcowe (W. A. Criswell, Ph.D., „The Fall of Lucifer”, Great Doctrines of the Bible – Angelology, tom 7, Zondervan Publishing House, 1987, str. 93-95).

Szatan ukrywa ruinę życia bez Chrystusa. Ukrywa pustkę i smutek. Ukrywa, czym jest śmierć bez Chrystusa i beznadziejność grobu. Ukrywa sąd ostateczny, czekający niezbawionych. Ukrywa wieczne cierpienie duszy w ogniu i wieczną agonię w jeziorze ognia! Oto szatan. Oto Bóg tego świata!

To o tej właśnie istocie, o szatanie, pisał apostoł:

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Koryntian 4:3, 4).

I. Po pierwsze, co jest zasłonięte przed tymi, którzy giną.

Jest tym „ewangelia o chwale Chrystusa”. Oto, co pozostaje ukryte przed tymi, którzy są zgubieni. Ewangelia Chrystusa jest czymś prostym do poznania. Można nauczyć się kilku podstawowych faktów Ewangelii w mniej niż pięć minut. Apostoł Paweł przedstawia Ewangelię w dwóch krótkich wersetach Pisma, mówiąc:

„Najpierw, bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 Koryntian 15:3, 4).

To zaledwie część jednego zdania. Jedno zdanie opisuje Ewangelię!

Po pierwsze, „Chrystus umarł za grzechy nasze”. To Chrystus był tym, który umarł za nasze grzechy, a nie jakiś inny człowiek. To Jezus Chrystus był tym, którego Bóg zesłał z nieba. To Chrystus narodził się z dziewicy Marii. To Chrystus urodził się bez grzechu i żył bez grzechu. To Chrystus, o którym nawet rzymski namiestnik Piłat powiedział: „Ja w nim żadnej winy nie znajduję” (Ew. Jana 18:38). Żadnej winy! Jakże to prawdziwe. Nawet jego wrogowie nie mogli w nim znaleźć żadnego grzechu. Kłamali na Jego temat i twierdzili, że jest w stanie odbudować świątynię w trzy dni, chociaż nigdy tego nie powiedział! Było to kłamstwo! Musieli powiedzieć kłamstwo, aby sprawić pozory do zabicia Go. Jezus Chrystus nigdy nie kłamał i nigdy nie uczynił niczego poza pomaganiem ludziom. Był On doskonałym, bezgrzesznym Bożym Synem.

Po drugie, „Chrystus umarł za grzechy nasze”. Chrystus umarł na krzyżu zamiast nas, płacąc cenę za nasze grzechy. Apostoł Piotr powiedział:

„Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych” (1 List Piotra 3:18).

A prorok Izajasz powiedział o Chrystusie:

„Lecz on zraniony jest za występki nasze” (Izajasz 53:5).

„Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (Izajasz 53:6).

Oto Chrystus, nasz wyręczyciel. On umarł zamiast nas, płacąc w Bożych oczach cenę za nasze grzechy.

Po trzecie, „został pogrzebany, i dnia trzeciego został z martwych wzbudzony”. On naprawdę umarł na krzyżu. Jego martwe ciało złożono do grobu. Zamknięto go i pozostawiono w środku ciało. Ale trzeciego dnia powstał z martwych. W fizyczny sposób zmartwychwstał, aby dać nam życie:

„Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3:15).

Oto Ewangelia! To takie proste!

„Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej, więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego” (Rzymian 5:8-10).

Oto Ewangelia. Dziecko może nauczyć się tych faktów w pięć minut! Ci z was, którzy przyszliście do tego kościoła dwa, trzy razy, znacie te fakty. Znacie już fakty dotyczące Ewangelii. A jednak... a jednak... a jednak nie jesteście zbawieni. Znacie Ewangelię, ale nie jesteście zbawieni. „A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną” (2 Koryntian 4:3).

II. Po drugie, dlaczego Ewangelia jest zasłonięta przed tymi, którzy giną.

Odpowiedź znajdujemy w naszym tekście: „bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących” (2 Koryntian 4:4). Szatan nazywany jest „Bogiem tego świata”. W Ew. Jana 12:31 nosi nazwę „władcy tego świata”. A w 1 Liście Jana 5:19 czytamy:

„Cały świat tkwi w złem” (1 List Jana 5:19).

W Biblii Scofielda tak to zostało przetłumaczone:

„Cały świat leży w złym”

A w tłumaczeniu NASV:

„Cały świat leży w mocy złego”.

Te wersety pokazują wyraźnie, że światowy system (kosmos), z jego bezbożnymi rządzącymi, fałszywymi religiami, niegodziwymi ludźmi i przekręconymi ideami, kontrolowany jest przez szatana. Idee, opinie, cele i poglądy większości ludzi kontrolowane są przez ducha-świata tego wieku. Ellicott nazywa go „duchem nienawiści, oszustwa i egoizmu, [który] praktycznie ubóstwia diabła” (Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, tom VII, Zondervan, data nieznana, str. 375; odnośnie 2 Listu do Koryntian 4:4).

Ellicott powiedział, że „Bóg tego świata jest w bezpośrednim antagonizmie do [dzieła] Bożego” (jw.). Oto, dlaczego imię „szatan” oznacza – adwersarz, antagonista, wróg, przeciwnik.

Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy, ale każdy nienawrócony człowiek przeciwstawia się Bogu. Każdy! Bez wyjątku! Ci z nas, którzy zaangażowani są w ewangelizacje telefoniczne, wiedzą to z własnego doświadczenia. Nigdy nie spotykają osoby, która przyszłaby do kościoła i została zbawiona bez zmagań – bardzo często ogromny, potężnych! To ci, którzy rzeczywiście przychodzą! Zmagają się, aby przyjść. Ale większość w ogóle nie przychodzi! Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do białych Amerykanów, chociaż w ten czy inny sposób odnosi się do każdej grupy etnicznej. Nawet „miła” chińska matka powie [o swojej córce]: „W porządku, może przyjść. Ale nie chrzcijcie jej!”. Ludzie mówią takie rzeczy tak często, że zaczynacie sobie zdawać sprawę, że w swoich sercach są przeciwko Bogu. Ich myśli kontrolowane są przez Boga tego świata; jak powiedział Ellicott, przez „ducha nienawiści, oszustwa i egoizmu” (jw.).

Zacząłem ten kościół w kwietniu 1975 roku i przeszedłem przez czterdzieści lat ogromnych zmagań, niekończących się bolesnych konfliktów z duchem-świata, z tymi, których serca kontrolowane są przez szatana, adwersarza i przeciwnika Boga i Jego ludu. W Efezjan 2:2 szatan nazwany jest „władcą, który rządzi w powietrzu, duchem, który teraz działa w synach opornych”. Oto szatan! Oto Bóg tego świata! Oto wróg prawdziwego Boga! On działa w każdym sercu ludzkim, aby powstrzymać ludzi przed staniem się prawdziwymi chrześcijanami. Nie jest to tylko mój pogląd. Posłuchajcie dr. Martyna Lloyd-Jonesa – brytyjskiego mówcę, uważanego za największego kaznodzieję XX wieku. Dr Lloyd-Jones powiedział:

Diabeł zawsze czeka, aby wprowadzić nas w zamieszanie. Chce zniszczyć Boże dzieło… W bardzo misterny sposób podsuwa swój sposób myślenia (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Spiritual Blessing, Kingsway Publications, 1999, str. 158).

W innym miejscu dr Lloyd-Jones powiedział na temat diabła: „Jego wielkim dążeniem jest oddzielić mężczyzn i kobiety od Boga”… [Szatan] jest antagonistą Boga; nienawidzi Boga całą swoją istotą” (Authentic Christianity, tom 4, The Banner of Truth Trust, 1966, str. 42). Szatan jest tym, który zaślepia umysły i trzyma Ewangelię zakrytą przed tobą.

III. Po trzecie, w jaki sposób Ewangelia jest zasłonięta przed tymi, którzy giną.

Dr Lloyd-Jones powiedział: „Diabeł zawsze czeka, aby wprowadzić nas w zamieszanie”. Ewangelia jest wspaniała, cudowna, daje wolność i nadzieję. Diabeł nie chce, abyś ich doświadczył! W naszym tekście czytamy, że „zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa”. Szatan „zawsze czeka, aby wprowadzić nas w zamieszanie”. Podam wam kilka sposobów, w jakie szatan wprowadza zamieszanie, powstrzymując ludzi przed zaufaniem Jezusowi. Nie muszę wymieniać ich dużo, gdyż diabeł nie używa ich bardzo wielu. Nie potrzebuje tego robić, gdyż ma cię w ręku i zniewala cię zaledwie kilkom sztuczkami. Oto trzy z nich, które wykorzystuje, aby powstrzymać cię przed tym, byś nie został zbawiony.

1.   Diabeł podpowiada twojemu umysłowi i sprawia, że zaczynasz myśleć w ten sposób: „Jest zbyt wiele rzeczy, z których musiałbym zrezygnować. Przychodzenie do kościoła jest w porządku, ale gdybym stał się prawdziwym chrześcijaninem, musiałbym zrezygnować z tak wielu rzeczy”. Jezus odpowiedział na te szatańskie myśli pytaniem. On często odpowiadał pytaniem na pytanie. Jeżeli diabeł mówi ci, że „jest zbyt wiele rzeczy, z których musiałbyś zrezygnować”, to Jezus odpowiada: „co da człowiek w zamian za duszę swoją?”; „cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?” (Ew. Marka 8:36, 37). Jeżeli dostaniesz wszystko to, co oferuje ten świat, lecz twoja dusza będzie zgubiona, to będziesz potępiony na wieki, bez szczęścia, bez nadziei – całkowicie bez nadziei przez całą wieczność.

2.   Diabeł podpowiada twojemu umysłowi i sprawia, że zaczynasz myśleć w ten sposób: „Co niedzielę przychodzę do kościoła. Jestem tutaj w czasie każdego nabożeństwa. Myślę, że wszystko ze mną w porządku”. Spurgeon powiedział: „Nie posłuchają Chrystusa, gdy mówi: „kto nie uwierzy, będzie potępiony”, bez względu na ich moralny charakter. Nie, kroczyć będą… w stronę zniszczenia z lekkim i zadowolonym sercem. Z pewnością ci ludzie zostali zaślepieni przez szatana”.

3.   Diabeł podpowiada twojemu umysłowi i sprawia, że zaczynasz myśleć w ten sposób: „Muszę odczuwać pewne rzeczy. Wiem, że pastor mówi, abym nie skupiał się na uczuciach. Ale jeżeli nie doświadczę tych odczuć, to nie będę miał, o czym porozmawiać z doktorem Caganem. Powie do mnie: „Opowiedz mi o tym”, a jeśli nie doświadczę jakiś odczuć, to a nie będę miał niczego, aby mu opowiedzieć”. Posłuchaj, co powiedział stary, brytyjski kaznodzieja dr Martyn Lloyd-Jones: „Jakże często odpowiadając na pytania dotyczące zbawienia trzeba wskazywać, że w Nowym Testamencie nie jest napisane: „kto odczuje, będzie zbawiony”, lecz „kto uwierzy”… [wystarczy zatem], że powiesz „Żyję dzięki temu, bez względu na to, czy coś czuję, czy też nie, to nie ma znaczenia. Nie jesteśmy zbawieni przez uczucia, lecz wiarę’” w Jezusa (Life in God, Crossway Books, 1995, str. 105).


Wiem, że nic z tego, co powiedziałem nie sprawi różnicy, jeśli Bóg nie pomoże ci zdać sobie sprawę z tego, że sam nie wyrwiesz się spod władzy szatana. Musisz zobaczyć, że nie możesz wybrać Chrystusa. Dr Lloyd-Jones powiedział: „Bóg tego świata czyni niemożliwym, byś [sam] to zrobił” (Assurance, Banner of Truth, 1971, str. 310). Jeżeli będziesz naprawdę szczery sam ze sobą i z Bogiem, a twoje serce będzie wołać: „Jestem zgubiony! Jezu, zbaw mnie”, to w takiej chwili Jezus przyjdzie do ciebie i to On cię zbawi.

Posłuchaj, jak proste to było dla trędowatego, o którym kilka dni temu czytaliśmy w Ewangelii Marka. Przyszedł do Jezusa, ukląkł przed nim i powiedział: „jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

„A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony!... i został oczyszczony” (Ew. Marka 1:41, 42).

Ach, aby dziś rano ktoś przyszedł do Jezusa w taki sposób. „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. „Chcę, bądź oczyszczony” – i został oczyszczony. Oto Ewangelia! Oto dobra nowina o zbawieniu! Oto twoja jedyna nadzieja! Odrzuć diabła i jego kłamstwa! „Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” „Chcę, bądź oczyszczony”. Gdybyś uwierzył w słowa wiersza Spurgeona, od razu zostałbyś zbawiony przez Jezusa.

Winny, słaby, beznadziejny stwór,
   W życzliwych ramionach Chrystusa;
On moją siłą i sprawiedliwością,
   Mój Jezus i moje wszystko.

A wtedy poszedłbyś drogą, radując się w Chrystusie! Niebiański Ojcze, modlę się, aby dziś rano ktoś tutaj mógł wpaść w ramiona Jezus i zostać zbawionym. Amen.

Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
(„Yes, I Know!”, Anna W. Waterman, 1920).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: 2 Koryntian 4:3-6.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


SKRÓT KAZANIA

ZWIĄZANIE SZATAŃSKIE

SATANIC BLINDING

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Koryntian 4:3, 4).

(2 Tymoteusza 3:5)

I.   Po pierwsze, co jest zasłonięte przed tymi, którzy giną.
1 Koryntian 15:3, 4; Ew. Jana 18:38; 1 List Piotra 3:18;
Izajasz 53:5, 6; Ew. Jana 3:15; Rzymian 5:8-10.

II.  Po drugie, dlaczego Ewangelia jest zasłonięta przed tymi, którzy giną.
Ew. Jana 12:31; 1 List Jana 5:19; Efezjan 2:2.

III. Po trzecie, w jaki sposób Ewangelia jest zasłonięta przed tymi, którzy giną.
Ew. Marka 8:36, 37; Ew. Marka 1:41, 42.