Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TWOJE CAŁKOWITE ZEPSUCIE

YOUR TOTAL DEPRAVITY
(Polish)

Dr. C. L. Cagan

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotni wieczór 17-go października 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 17, 2015


„Wszyscy są pod wpływem grzechu” (Rzymian 3:9).

Rasa ludzka znajduje się „pod wpływem grzechu”. Biblia wielokrotnie o tym mówi. Czytamy, że „umarliśmy przez upadki” (Efezjan 2:5). „Umarliście przez upadki i grzechy wasze” (Efezjan 2:1). Apostoł Paweł napisał: „grzech… mieszka we mnie” (Rzymian 7:20). Jesteśmy w straszliwym stanie. Ty jesteś w strasznym stanie.

Ten stan nazywany jest całkowitym zepsuciem. Każdy człowiek jest całkowicie zepsuty. Ty jesteś całkowicie zepsuty. Dziś wieczorem rozważymy, czym nie jest całkowite zepsucie a potem, czym jest.

I. Po pierwsze, czym nie jest całkowite zepsucie.

Całkowite zepsucie nie jest tym samym, co indywidualne grzechy, które popełniłeś. Nie zrób błędu – popełniłeś wiele grzechów i one straszne. W Biblii czytamy: „grzech jest przestępstwem [złamaniem] zakonu” (1 List Jana 3:4). Kiedy łamiesz Boże prawo, grzeszysz.

Kiedy Bóg mówi, abyś czegoś nie robił, a ty to robisz, to grzeszysz. W Biblii czytamy, „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” (II Mojżeszowa 20:16). Wiesz, że nie powinieneś kłamać, ale i tak to robisz. Grzeszysz przeciwko Bogu. W Biblii czytamy, „Nie kradnij” (II Mojżeszowa 20:15). Kiedy kradniesz, grzeszysz przeciwko Bogu.

Kiedy Bóg mówi, abyś coś zrobił, a ty nie robisz, to grzeszysz. Jezus powiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej” (Ew. Mateusza 22:37). A jednak przez tyle lat żyłeś tak, jakby Bóg nie był ważny. Za każdym razem, gdy nie przyszedłeś do kościoła w niedzielę, łamałeś to przykazanie. Zgrzeszyłeś.

W Biblii czytamy, „Nie cudzołóż” (II Mojżeszowa 20:14). Jezus powiedział: „każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim” (Ew. Mateusza 5:28). Za każdym razem, gdy oglądasz pornografię w komputerze, popełniasz ten straszny grzech.

W Biblii czytamy, „Czcij ojca swego i matkę swoją” (II Mojżeszowa 20:12). Nie jest napisane, abyś czcił ich, jeśli są chrześcijanami albo, jeżeli są w porządku. Mamy ich czcić. Za każdym razem, gdy łamiesz to przykazanie, grzeszysz. Wśród nas dziś wieczorem są ludzie, którzy nienawidzą swojej matki lub ojca. To straszny grzech.

Masz długą listę okropnych grzechów. Ta lista potępi cię w dniu sądu ostatecznego. W Biblii czytamy, że wszystko, co robimy, mówimy i myślimy, zostaje zapisane w Bożych „księgach”. W dniu sądu ostatecznego, „osądzeni [będą] umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Objawienie 20:12). Staniesz przed Bogiem. Rejestr twojego życia zostanie głośno odczytany przed innymi. W Biblii czytamy: „Udziałem zaś bojaźliwych [zbyt bojących się tego, co ludzie powiedzą] i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników [greckie słowo pornois oznacza tych, którzy oglądają pornografię lub dopuszczają się aktów seksualnych poza małżeństwem], i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców [wszystkich, którzy kłamią – czy skłamałeś?] będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga” (Objawienie 21:8). Będziesz wstydził się sam siebie. Zostaniesz wrzucony do jeziora ognia.

Nie pomoże ci mówienie, że jesteś lepszy od wielu ludzi. Nie pomoże ci mówienie, że jesteś „dobrym człowiekiem”. Wiesz, że jesteś grzesznikiem. Bóg też to wie. Nie pomoże ci mówienie, że ktoś inny jest gorszy od ciebie. Oboje zostaniecie wrzuceni do jeziora ognia.

Nie pomoże ci rezygnowanie z niektórych grzechów albo staranie się być lepszym. Twoje grzechy z przeszłości znalazły się już w Bożych księgach. Nawet, jeśli już więcej nie zgrzeszysz, to i tak trafisz do jeziora ognia z powodu grzechów, które popełniłeś. Nie pomoże ci mówienie, że mógłbyś być jeszcze gorszy. I tak jesteś już wystarczająco zepsuty. Masz wielki problem i nie możesz nic zrobić, by przed nim uciec.

Rejestr twoich grzechy jest straszny. Ale „całkowite zepsucie” nie oznacza tego. Rejestr grzechów to nic w porównaniu ze złem i okropieństwem twojej grzesznej natury. To z niej pochodzi wszystko to, co złe w tobie. Jezus powiedział: „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala” (Ew. Marka 7:21-23). „Z wnętrza”. Ten werset opisuje to, co jest wewnątrz. Nie tylko robisz złe rzeczy, jesteś zły. Robisz złe rzeczy, gdyż jesteś zły. Nie tylko robisz złe rzeczy, ale jesteś grzeszny. Popełniasz grzechy, gdyż jesteś grzeszny. Z tego, kim jesteś pochodzi to, co robisz. A teraz przejedźmy do następnego punktu.

II. Po drugie, czym jest całkowite zepsucie.

Całkowite zepsucie odnosi się to tego, jaki jesteś. Oznacza, że wewnątrz jesteś grzeszny i zepsuty. Dlatego robisz to, co robisz. Pochodzi to z twojej natury. W Biblii czytamy, że jesteśmy „z natury dziećmi gniewu” (Efezjan 2:3). Oto, kim jesteś. Odziedziczyłeś tę naturę po swoim pierwszym rodzicu – Adamie. Zgrzeszył i przekazał grzech całej rasie ludzkiej – twoim rodzicom, a oni z kolei tobie. Dlatego psalmista pisze: „urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja” (Psalm 51:7). Teraz i ty jesteś grzesznikiem. Oto, kim jesteś. I oto, kim na zawsze pozostaniesz. Jedynie nim możesz być.

Całkowite zepsucie oznacza, że jesteś w ciągłym stanie grzechu i nie możesz z niego wyjść. Biblia podaje, że „umarliśmy przez upadki” (Efezjan 2:5). Jesteś martwy w upadkach i grzechach. W naszym tekście czytamy, że jesteśmy „pod wpływem grzechu” (Rzymian 3:9). Jesteś w niewoli grzechu. Jezus powiedział: „każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem [w języku greckim doulos oznacza niewolnika] grzechu” (Ew. Jana 8:34). Apostoł Paweł powiedział, że jesteśmy „sługami grzechu” (Rzymian 6:20). Nie jesteś dzieckiem Bożym. Należysz do diabła. Jesteś w „sidłach diabła, który zmusza [cię] do pełnienia swojej woli” (2 Tymoteusza 2:26).

W swoim sercu, w środku, jesteś wrogiem Boga. O tym czytamy w Biblii. „Zamysł ciała [nienawrócony] jest wrogi Bogu” (Rzymian 8:7). Dlatego jesteś samolubny. Dlatego opierasz się temu, czego pragnie Bóg, a twoje wnętrze chce robić coś innego. Nawet, jeśli nie powiesz tego głośno, to wewnątrz opierasz się, gdyż w swoim sercu jesteś wrogiem Boga. Jesteś przeciwko Niemu.

Nie możesz zrozumieć spraw duchowych nawet, jeśli próbujesz. W Biblii czytamy: „człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” (1 Koryntian 2:14). Dlatego nie ma sensu pytać: „Jak mam zaufać Jezusowi?” Nie możesz nauczyć się tego!

Twoje myśli i wyobrażenia są złe. W Biblii czytamy, „myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego” (I Mojżeszowa 8:21). Złe są również twoje myśli. Takie jest twoje wnętrze i nie możesz tego zmienić.

Nie możesz zmienić sam siebie ani sprawić, że będziesz dobry. W Biblii czytamy, że nie możesz tego zrobić! Osoba zgubiona „nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może” (Rzymian 8:7). Nie możesz być dobry. Próbowałeś i nie udało ci się. Ciągle ponosiłeś porażkę i zawszę będziesz ponosił.

Nie możesz zmienić swojej – tego, jaki jesteś wewnątrz. W Biblii czytamy, „Czy Murzyn może odmienić swoją skórę a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić?” (Jeremiasz 13:23). Nie możesz zmienić swojej skóry. Pantera nie może zmienić swoje pręgi. Nie pozbędziesz się swojej złej natury. Job powiedział: „Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego” (Job 14:4). Nie możesz zmienić sam siebie, aby z nieczystego stać się czystym! Wkrótce odkryjesz, że ciągle pozostajesz nieczysty.

Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy możesz przestać być człowiekiem? Czy możesz zmieć to i już dłużej nie być istotą ludzką? Oczywiście, że nie! Lecz przecież wszyscy ludzie są grzesznikami! W Biblii czytamy: „wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 3:23), „nie ma ani jednego sprawiedliwego” (Rzymian 3:10). A skoro nie możesz przestać być człowiekiem, nie możesz też przestać być grzesznikiem. Nie możesz zmienić swojej grzesznej, zepsutej natura. Nie ma żadnej nadziei dla ciebie.

Nie możesz zrobić niczego, aby przypodobać się Bogu. Biblia wyraźnie to pokazuje. Czytamy: „Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą” (Rzymian 8:8). „W ciele” odnosi się do ludzi zgubionych. Jeżeli jesteś zgubiony, to nie możesz nic zrobić, aby podobać się Bogu, aby był z ciebie zadowolony. Nawet twoje tzw. dobre lub religijne uczynki nie podobają się Bogu. W Biblii czytamy, „wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona”, (Izajasz 64:6). Możesz myśleć lub mówić, że uda ci się przypodobać Bogu, ale Bóg mówi, że nie jesteś w stanie tego zrobić! Czy Bóg ma rację, czy też myli się? Kiedy starasz się przypodobać Bogu poprzez naukę lub próby poprawy, to mówisz Mu, że się myli. Ciągle i na nowo ponosisz porażkę. Nigdy nie zrobisz niczego, co mogłoby podobać się Bogu.

Nie możesz nauczyć się, jak zbawić sam siebie. Znowu nie ma sensu zadawanie pytanie: „Jak mogę zaufać Jezusowi?” Uczenie się nie pomoże ci. Uczenie się nie zmieni twojej natury. Jezus powiedział do zgubionych ludzi, takich jak ty: „Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego” (Ew. Jana 8:43). I ponownie powiedział: „Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście” (Ew. Jana 8:47).

Nie możesz poprzez swoje własne wysiłki przyjść do Chrystusa ani Mu zaufać. Jezus powiedział: „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał” (Ew. Jana 6:44). To nie ja to powiedziałem, lecz Jezus Chrystus! Możesz próbować zbawić sam siebie, ale nie uda ci się. Możesz próbować nauczyć się używać odpowiednich słów. Możesz szukać odczuć i emocji, albo też nic nie czuć, jednak do niczego cię to nie doprowadzi. Nie nawrócisz się, gdyż nie możesz nawrócić sam siebie! Jesteś martwy. Jesteś zły wewnątrz. Jak mógłbyś nawrócić sam siebie? Nie możesz.

Jako zgubiony grzesznik jesteś „martwy dla Boga” – całkowicie grzeszny i bez żadnej nadziei. Nie jesteś zdolny zbawić się. Nie możesz sprawić, że nastąpi twoje nawrócenie. Dla Boga jesteś martwy. Jesteś „martwy w grzechach”. Możesz nie myśleć o swojej grzeszności, ale ona pozostaje. Bóg ciągle ją widzi, bez względu na to, czy tego chcesz, czy nie. Bóg gniewa się z powodu twoich grzechów. Bóg czuje obrzydzenie do twoich grzechów. Pewna dziewczyna napisała: „Czułam wstręt do samej siebie”. I tak powinno być. Jeżeli tego nie odczuwasz, to jeszcze nie przebudziłeś się.

Jaka jest na to odpowiedź? Nie ma żadnej w tobie i nigdy nie będzie! „U Pana jest wybawienie” (Księga Jonasza 2:10). Musisz mieć Chrystusa! Tylko krew Chrystusa może „oczyścić nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7). Wahanie się nigdzie cię nie zaprowadzi za wyjątkiem piekła. Twoje pytania nigdzie cię nie zaprowadzą za wyjątkiem piekła. Błądzenie nigdzie cię nie zaprowadzi za wyjątkiem piekła. Nie masz żadnej nadziei.

Musisz mieć Chrystusa! Musisz mieć Jego krew! Musisz mieć Bożą łaskę, aby przyciągnęła cię do Chrystusa. Nie możesz zbawić sam siebie. Musisz mieć Chrystus! Jezus powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14:6). Czy jest to prawdą, czy też nie? Czy wierzysz w to, czy też nie? Jezus powiedział, że nie możesz przyjść do Boga inaczej, niż tylko przez Niego – Chrystusa! Nie ma innej drogi, innej prawdy, innego życia! Próbowałeś innych sposobów i poniosłeś porażkę. Nie ma niczego innego. Musisz mieć Chrystusa! Chrystusa! Samego Jezusa Chrystusa! Chrystusa! Twoje grzechy muszą zostać przebaczone poprzez obmycie krwią Chrystusa! Krew! Krew! Krew! Musisz mieć Chrystusa! Chrystusa! Chrystusa! Amen.

Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.


SKRÓT KAZANIA

TWOJE CAŁKOWITE ZEPSUCIE

YOUR TOTAL DEPRAVITY

Dr. C. L. Cagan

„Wszyscy są pod wpływem grzechu” (Rzymian 3:9).

(Efezjan 2:5, 1; Rzymian 7:20)

I.    Po pierwsze, czym nie jest całkowite zepsucie. 1 List Jana 3:4; II Mojżeszowa 20:16, 15; Ew. Mateusza 22:37; II Mojżeszowa 20:14; Ew. Mateusza 5:28;
II Mojżeszowa 20:12; Objawienie 20:12; 21:8; Ew. Marka 7:21-23

.

II.  Po drugie, czym jest całkowite zepsucie. Efezjan 2:3; Psalm 51:5; Efezjan 2:5; Rzymian 3:9; Ew. Jana 8:34; Rzymian 6:20; 2 Tymoteusza 2:26; Rzymian 8:7; 1 Koryntian 2:14; I Mojżeszowa 8:21; Rzymian 8:7; Jeremiasz 13:23; Job 14:4; Rzymian 3:23, 10; 8:8; Izajasz 64:6; Ew. Jana 8:43, 47; 6:44;
Księga Jonasza 2:9; 1 List Jana 5:7; Ew. Jana 14:6.