Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KREW PASCHALNA

THE BLOOD OF THE PASSOVER

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 28-go marca 2010 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 28, 2010

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).


W nocy poprzedzającej wyjście Hebrajczyków z niewoli egipskiej, Bóg nakazał im, aby w każdym domostwie zabito baranka bez skazy. A następnie Bóg powiedział:

„I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają.” (II Mojż. 12:7).

„Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. ” (II Mojż. 12:12-13).

Do dzisiejszego dnia, gdy zbliża się kwiecień, Żydzi wspominają tę noc, nazywaną Pesach – wielką wieczerzą paschalną. Słowo „Pascha” pochodzi z naszego tekstu:

„Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską.” (II Mojż. 12:13).

Jakiż to wspaniały tekst, tak pełen treści dla każdego prawdziwie wierzącego chrześcijanina!

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

Dziś wieczór rozważmy ten werset. Niech jego przesłanie wniknie głęboko do naszych serc i umysłów:

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

Jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj?

I. Po pierwsze, ta krew była typem krwi Chrystusa.

W słowniku Webstera napisane jest, że typ to „rzecz lub wydarzenie, które przedstawia lub symbolizuje coś innego, zwłaszcza coś, co ma dopiero przyjść; to symbol, emblemat”. Jeżeli mówimy o wyraźnym typie lub symbolu krwi Jezusa Chrystusa, to znajdujemy go tutaj. W całym Starym Testamencie, pełnym różnych obrazów i symboli krwi Chrystusa, żaden nie jest wyraźniejszy, niż ten.

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

To, że Jezus umarł w czasie święta paschy, nie było przypadkiem. W przeddzień Swego ukrzyżowania Jezus rozmawiał z uczniami:

„Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? A On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi.” (Ew. Mateusza 26:17-18).

Uczniowie uczynili to, co nakazał im Jezus. Udali się to wskazanego domu i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadszedł wieczór, Chrystus zasiadł, by spożyć posiłek paschalny razem z dwunastoma uczniami:

„A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.”
       (Ew. Mateusza 26:26-28).

To wtedy, w czasie wieczerzy paschalnej, biorąc chleb i kielich, Jezus ukazał znaczenie i wypełnił słowa zapisane w II Księdze Mojżeszowej:

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

Zwróćcie uwagę na coś, co wydaje się oczywiste i jasne, a jednak tak często nie jest dzisiaj dostrzegane. Zwróćcie uwagę, że chleb i kielich to dwie różne rzeczy! Krew i śmierć Chrystusa to nie to samo, choć John MacArthur tego niewłaściwie naucza. Dr MacArthur wielokrotnie mówił, że krew to „metonimia” śmierci Chrystusa. Oznacza to, że krew Chrystusa to inne określenie Jego śmierci. Mówi on również, że „krew używana jest jako słowo zastępujące słowo śmierć” (The MacArthur Study Bible, odnośnie Hebrajczyków 9:14). Takie nauczanie jest niebezpieczne, gdyż ludzie, którzy w to wierzą, mogą wcale nie doświadczyć oczyszczenia z grzechów. To krew oczyszcza. Ten, kto wierzy w śmierć Chrystusa, lecz odrzuca Jego krew, może potknąć się i nie zostać oczyszczonym z grzechów.

Śmierć Chrystusa to nie to samo co Jego krew. To dlatego w Wieczerzy Pańskiej są dwa elementy. Chleb przypomina nam o Jego ukrzyżowanym ciele, a kielich o Jego krwi. Dr John Gill mówi o „chlebie i winie będącymi dwoma odrębnymi elementami” Wieczerzy Pańskiej (John Gill, D.D., A Body of Divinity, The Baptist Standard Bearer, bez daty, tom 2, str. 919).

Rzeczy różne nie są takie same. Chleb jest obrazem Jego ciała złamanego na krzyżu, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy. Kielich reprezentuje Jego krew, która oczyszcza nas ze wszystkich grzechów. W Wieczerzy Pańskiej kielich i chleb to odrębne elementy. Reprezentują one dwa aspekty zbawienia:

„Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie [wolność, wybawienie - Strong] grzechów.”
       (Ew. Mateusza 26:27-28).

Apostoł Jan bardzo wyraźnie ukazał to w słowach:

„krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. ” (1 Jana 1:7).

To odpowiednik, to wypełnienie znaczenia tego symbolu:

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

Odnosi się:

„do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi” (Hebrajczyków 12:24).

„na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus ” (1 Koryntian 5:7).

Krew baranka w II Mojż. 12 była doskonałym typem krwi Chrystusa:

„Baranka Bożego, który gładzi grzech świata ”
      (Ew. Jana 1:29).

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

Ta krew, którą Hebrajczycy oznakowali drzwi domów w Egipcie, była obrazem:

„krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, [która] oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:7).

Najgorszego z grzeszników Jezus może zbawić.
   Wszystko, co obiecał, wypełni On.
Obmyj się w tej fontannie z grzechów twych
   A Boży gniew ominie cię.
Gdy zobaczy Pan, gdy zobaczy Pan,
   Gdy zobaczy krew,
Boży ominie cię gniew.
   („When I See the krew” autor John Foote, XIX w.).

II. Po drugie ta krew musiała zostać użyta.

W Biblii Scofielda (Scofield Study Bible) pojawia się komentarz odnośnie II Mojż. 12:11: „Ta krew musiała zostać użyta (II Mojż. 12:7). Przyjmujemy to naszą osobistą wiarą…” Słowa w Biblii Scofielda mówią prawdę. Tak jak Hebrajczycy musieli pomalować odrzwia swoich domów, tak i na nas musi znaleźć się krew Chrystusa, oczyszczając nas z grzechów. Jeśli krwi Chrystusa nie ma na tobie, to Boży gniew nie ominie cię. Boży sąd, jego gniew i oburzenie spadną na ciebie, tak jak spadły na Egipcjan!

Bóg powiedział:

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

Ale jeśli Bóg nie zobaczy krwi, to nie ominie cię Jego gniew!

„Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!” (Hebrajczyków 10:28-29).

Ten, na kim nie ma krwi Chrystusa oczyszczającej z grzechów, spotka przerażający sąd Boży, a:

„Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.”
       (Hebrajczyków 10:31).

A zatem pytam się ciebie: czy jest na tobie krew Chrystusa? Bóg powiedział:

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

Czy jest na tobie krew Chrystusa? Pamiętajmy to, co napisał Scofield: „Ta krew musiała zostać użyta (II Mojż. 12:7).” Uniwersalizm naucza, że wszyscy będą zbawieni, lecz Biblia powiada, że:

„Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.”
       (Ew. Jana 3:36).

Twoje grzechy zostają zmazane, zmyte w tej samej chwili, gdy uwierzysz w Syna Bożego. Józef Hart, purytański kompozytor hymnów, tak opisał krwawy pot Chrystusa w czasie paschy.

Z Jego ciała, oblanego potem i krwią,
Na ziemię wypłynął purpurowy strumień;
Tak wiele przelał Swojej krwi
By [z grzechów obmyć] nas.
   („The High Priest” autor Joseph Hart, 1712-1768).

Widzę, jak przytłaczał Cię straszliwy ciężar
   Mych grzechów i win!
Widzę, jak za grzeszników przelałeś Swoją krew, Boże,
   W cierpieniach i boleści!
     („The Wish” autor Joseph Hart, 1712-1768).

Oto Jezus stojący przed nami w Getsemane, odziany w szatę przemoczoną krwawym potem. Jeszcze nie został pojmany; jeszcze nie ubiczowano Go ani nie ukrzyżowano. Skąd zatem jest ta krew wypływająca z Jego ciała? Pochodzi z naszych grzechów, przytłaczających Go ciężarem Bożego gniewu. Już wkrótce przybywają żołnierze i ciągną jego zakrwawione ciało z ogrodu Getsemane. Biją Go w twarz, wyrywają kępki włosów z brody. Zdzierają z Niego szatę i rozdzierają biczem plecy. Na głowę wkładają Mu koronę z cierni. Jego ręce i nogi przybijają do krzyża. Wisi na nim w agonii, oblany krwią. A z ciemności egipskich Bóg woła:

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

Czy przyjdziesz i staniesz wiarą pod krzyżem? Czy dziś wieczór przyjdziesz do zlanego krwią Zbawiciela? Czy zostaniesz obmyty z wszystkich brudów krwią:

„Baranka zabitego od założenia świata.”
      (Biblia Gdańska, Objawienie 13:8).

Powstańmy i zaśpiewajmy hymn nr 5.

Wiele o Jezusa krwi mówi się,
Lecz jak słabo ją rozumiemy!
Jego cierpienie, tak ogromnie,
Niepojęte nawet dla aniołów.

Zobacz cierpienie Syna Bożego,
Bez tchu, jęczącego, pokrytego krwią!
Boska miłość, nie mająca granic!
Jezus, taka była Twa miłość!
   („Thine Unknown Sufferings” autor Joseph Hart, 1712-1768,
       na melodię „‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”
          autor William B. Tappan, 1774-1849).

Cóż z mych grzechów obmyje mnie? Nic tylko krew Jezusa;
Cóż mi życie nowe da? Nic tylko krew Jezusa.
Ach! Jakże cenny strumień ten, co oczyszcza z grzechów mnie;
Nic inne nie zda się. Nic tylko krew Jezusa
   („Nothing but the Blood of Jesus” autor Robert Lowry, 1826-1899).

Niech Bóg pobłogosławi to kazanie ewangelizacyjne, abyś mógł przyjść do kochającego Zbawiciela - Jezusa, by On obmył cię z twych grzechów Swoją krwią i zbawił cię na wieki! Jezus umarł na krzyżu, aby zapłacić za twoje grzechy. Przelał swoją krew, by oczyścić cię z twych grzechów. Przyjdź do Niego i bądź zbawiony! Niech Jego krew oczyści cię z twych grzechów! Obyś został zbawiony od Bożego grzechu!

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Dr Kreightona L. Chana: II Mojż. 12:21-28.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„When I See the Blood” (autor John G. Foote, XIX wiek).


SKRÓT KAZANIA

KREW PASCHALNA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Gdy ujrzę krew, ominę was” (II Mojż. 12:13).

(II Mojż. 12:7)

I.   Po pierwsze, ta krew była typem krwi Chrystusa.
Ew. Mateusza 26:17-18; Ew. Mateusza 26:26-28; 1 Jana 1:7;
Hebrajczyków 12:24; 1 Koryntian 5:7; Ew. Jana 1:29.

II.  Po drugie ta krew musiała zostać użyta. Hebrajczyków 10:28-29, 31;
Ew. Jana 3:36; Objawienie 13:8.