Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZNAKI CZASÓW

SIGNS OF THE TIMES
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 27-go grudnia 2015 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 27, 2015

„Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie?” (Ew. Mateusza16:3).


Faryzeusze i saduceusze stanowili dwie główne grupy religijne w czasach Chrystusa. Domagali się specjalnego znaku z nieba. Jednak otrzymali już różne znaki od Chrystusa – ich Mesjasza. Nakarmił pięć tysięcy ludzi, w cudowny sposób pomnażając pięć chlebów i dwie ryby (Ew. Mateusza 14:15-21). Szedł po wodzie Morza Galilejskiego (Ew. Mateusza 14:22-33). Uzdrawiał wielu ludzi, gdy Go dotknęli (Ew. Mateusza 14:36). Uzdrowił córkę kobiety kananejskiej (Ew. Mateusza 15:21-28). Uzdrowił wielu ślepych, głuchych, kalekich „oraz wielu innych” (Ew. Mateusza 15:29-31). Nakarmił cztery tysiące ludzi, dokonują kolejnego cudu – pomnażając siedem chlebów „i kilka rybek” (Ew. Mateusza 15:32-39).

Otrzymywali kolejne znaki, pokazujące, że Jezus był ich Mesjaszem. Jednak domagali się ciągle nowego znaku. Wielki angielski komentator – Matthew Henry powiedział, że chcieli „znaku z nieba”, lecz nie z powodu tego, iż chcieli w Niego wierzyć. Chcieli znaku „z nieba”, aby mogli przypisać go szatanowi, „władcy, który rządzi w powietrzu”. Chcieli udowodnić, że Chrystus działał w imieniu szatana, a nie Boga (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, wydanie wznowione z 1991 roku, tom 5, str. 182).

Chrystus powiedział do nich:

„Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza…” (Ew. Mateusza 16:4).

Zmartwychwstanie Chrystusa było znakiem proroka Jonasz.

„Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce” (Ew. Mateusza 12:40).

Tak jak Jonasz powstał z martwych, z brzucha morskiego potwora, tak Chrystus miał powstać w fizyczny sposób z grobu (zobacz J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom IV, str. 69; odnośnie Ew. Mateusza 12:40). Powstałe z martwych ciało Chrystusa było jedynym znakiem, który im zaoferował.

A teraz przejdźmy do słów naszego tekstu:

„Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie?” (Ew. Mateusza 16:3).

Potrafili powiedzieć, patrząc na niebo, jaka miała być pogoda następnego dnia. Jednak byli zbyt zaślepieni duchowo, aby zrozumieć znaki i cuda, których Chrystus dokonywał pośród nich.

I tak samo jest dzisiaj. Wokół nas są znaki wskazujące na to, że żyjemy blisko końca tego świata, który znamy. Drugie przyjście Chrystusa i koniec świata zbliżają się szybko. Koniec jest blisko. Jednak, co dziwne, tak mało jest nauczania dzisiaj na ten temat, prawie wcale! Był to popularny przedmiot kazań przez wiele lat. Billy Graham zakończył jedną ze swoich krucjat kazaniem na temat znaków.

Jednak teraz robi to bardzo niewielu kaznodziejów. Chcę zadać im teraz to samo pytanie, które zapytał Jezus:

„Znamion czasów nie potraficie [rozpoznawać]?” (Ew. Mateusza 16:3).

Dlaczego nie możecie zobaczyć znaków czasów? Co powstrzymuje was przed dostrzeżeniem, iż nasz świat jest bliski końca? Każdy znak wskazuje na to, że czas dobiega końca. Bliski jest koniec całej ludzkości.

„Znamion czasów nie potraficie [rozpoznawać]?” (Ew. Mateusza 16:3).

I. Pierwszym znakiem na to, że koniec jest blisko jest wzrost pogaństwa i odwracanie się w dzisiejszych czasach od Chrystusa w świecie zachodnim i nie tylko.

W wiadomościach USA Today pojawił się główny artykuł zatytułowany „Survey: More Americans Move Away From Religion” [Ankieta: coraz więcej Amerykanów odchodzi od religii] (USA Today, 7 marca 2002, str. 1A, 1D, 7D). Tutaj, w Stanach Zjednoczonych ludzie rezygnują z traktowania chrześcijaństwa z powagą, podobnie jak robią to w Zjednoczonym Królestwie, Europie i innych miejscach na świecie. Oto lista siedmiu stanów, w których podano procentowo liczbę ludzi „niewyznających żadnej religii”:

Waszyngton  25%
Vermont       22%
Kolorado      21%
Oregon         21%
Nevada         20%
Wyoming      20%
Kalifornia     19%

A w rzeczywistości lista ta pokazuje, że starzy hippisi oddają cześć sami sobie, zamiast być w kościele. Jak naucza Biblia w Hebrajczyków 10:25 – oddają cześć i służą „stworzeniu zamiast Stwórcy” (Rzymian 1:25). „Mienili się mądrymi [większość pokolenia hippisów], a stali się głupi” (Rzymian 1:22).

Chrystus powiedział, że prawdziwa chrześcijańska miłość zniknie ze świata zachodniego, gdy nadchodzić będzie koniec:

„A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:12).

Stare pokolenie hippisów ma dzisiaj między 51-71 lat. Starzy hippisi okłamują was, młodzi ludzie. Mówią wam, że możecie wyjść i obcować z naturą, i że wcale nie musicie chodzić do kościoła. Ci hippisi, których umysły przesiąknięte są narkotykami, okłamują was! To kłamstwo! To kłamstwo! To kłamstwo! „Nie może mieć Boga za swego Ojca ten, kto nie ma Kościoła za swą matkę!” Powiedźcie im, że Cyprian powiedział to w III wieku (200-258)! Powiedźcie im, że zgadzacie się z nim! Wielki reformator Jan Kalwin powiedział to samo! Nie możesz mieć Boga za swego Ojca, jeżeli nie masz Kościoła za swoją matkę!

Cyprian nawrócił się późno. Został wybrany na pastora największego kościoła w Afryce, w Kartaginie. Toczył spory z Biskupem Rzymu, mówiąc o równości wszystkich głównych duchowych pasterzy. Biskup Rzymu – Stefan groził Cyprianowi ekskomunikacją za jego mocne poglądy na temat dyscypliny w kościele. Wielu ludzi odeszło z kościoła w okresie ciężkich prześladowań rzymskich. Cyprian twierdził, że po odejściu nie powinni byli być ponownie włączani, jeżeli nie przeszli przez poważną pokutę. Papież Stefan z kolei był zwolennikiem szybkiego przywracania do kościoła tych, którzy odpadli z powodu prześladowań. Cyprian twierdził, że tacy ludzie nie powinni być łatwo przywracani lub nawet w ogóle. Papież Rzymu zagroził Cyprianowi ekskomunikacją, jednak ten uniknął jej, gdyż został męczennikiem, zabitym przez pogan. Cyprian jest osobą, o której pamięta się z powodu jego zdecydowanego stanowiska dotyczącego dyscypliny w kościele. Cyprian uważał też lokalny zbór za „widoczny kościół”. Odczuwał, że każdy, kto odszedł z widocznego, lokalnego kościoła w wyniku prześladowań, zanim zostanie ponownie włączony, powinien być dokładnie sprawdzony i musi pokutować. W pewnym sensie Cyprian przypominał w tej kwestii pierwszych protestantów. Jeżeli papież Stefan posłuchałby go, to dzisiaj kościół katolicki byłby mniejszy, ale o wiele mocniejszy.

Jestem przekonany, że potrzebujemy nowego pokolenia baptystycznych kaznodziei, którzy w kwestii dyscypliny kościoła będą tak rygorystyczni jak ten pastor z trzeciego wieku. Użyję słów Cypriana i Jana Kalwin „Nie może mieć Boga za swego Ojca ten, kto nie ma Kościoła za swą matkę” (zobacz J. D. Douglas, Who’s Who in Christian History, Tyndale House, 1992, str. 186-187). Powiedzcie wszystkim, że zgadzacie się z Cyprianem. Był on męczennikiem za wiarę. Zgadzam się z nim w tym, że musicie pozostać wiernymi lokalnemu zborowi. Zgadzam się z nim i z reformatorem Janem Kalwinem. Ludzie, którzy mówią wam, że powinniście odejść z waszego lokalnego kościoła są kłamcami. Ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami bez przychodzenia na niedzielne nabożeństwa są kłamcami. „Chrześcijaństwo” bez zobowiązania się względem lokalnego kościoła to znak dni ostatecznych. To kłamstwo szatana!

„Znamion czasów nie potraficie [rozpoznawać]?” (Ew. Mateusza 16:3).

II. Drugim znakiem tego, że koniec jest blisko jest umysłowe zamieszanie wywołane narkotykami, nieustannym oglądaniem telewizji, graniem godzinami w gry wideo, „surfowaniem po Internecie” i oglądaniem pornografii.

W Biblii czytamy, że w dniach ostatecznych ludzie w swoich grzechach staną się gorsi od zwierząt:

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą… niepowściągliwi, okrutni”(2 Tymoteusza 3:1, 3).

Greckie słowo tłumaczone jako „trudne” znajdujemy jeszcze tylko w jednym miejscu w Nowym Testamencie, w opisie mężczyzny z Gadary, opętanym przez demona. Czytamy tam, że był on „bardzo groźny” (Ew. Mateusza 8:28). A greckie słowo tłumaczone jako „okrutni”, to to samo słowo, które w 2 Tymoteusza 3:1 zostało przetłumaczone jako „trudne”. „Chalepos” oznacza „niebezpieczny, zacięty, okrutny” (wg Stronga). Coraz więcej ludzi staje się takimi – „niebezpiecznymi, zaciętymi, okrutnymi”. Widzimy to każdego dnia w wiadomościach.

Czy pamiętacie wiadomości o kobiecie w Fort Worth, w Teksasie? Pracowała jako pomoc pielęgniarska. Brała narkotyk o nazwie „ecstasy”. Jadąc samochodem, uderzyła w człowieka, który utknął głową w jej rozbitej przedniej szybie. Przyjechała do garażu i zamknęła drzwi. Ten człowiek przez trzy dni powoli umierał z upływu krwi, unieruchomiony w szybie. Kilka razy dziennie ta kobieta przychodziła, aby sprawdzić, czy umarł. Kiedy po trzech dniach zmarł, włożyła jego ciało do bagażnika i wywiozła je do parku. Oskarżyciel hrabstwa Tarrant, w Teksasie oświadczył: „Za mało jest powiedzieć, że była okrutna. Bezduszna? Nieludzka? Może właśnie ponownie określiliśmy bestialstwo” (Los Angeles Daily News, 8 marzec 2002, str. 1). Trzeba pamiętać, że ta kobieta była pomocą pielęgniarską. Należy również zwrócić uwagę na to, że uważała siebie za chrześcijankę. Słyszymy o zabijających z zimną krwią mordercach, którzy nazywają siebie chrześcijanami! Nie wierzcie im! Prawdziwi chrześcijanie nie postępują w ten sposób!

Nie można przyjąć „ecstasy”, czy jakiegokolwiek innego narkotyku nawet jednorazowo, nie biorąc pod uwagę możliwości, że człowiek zostanie opętany przez demony. Ludzie opętani przez demony są okrutni, niebezpieczni i niekontrolowani. Dzisiaj ulice są pełne ludzi opętanych przez demony. Pełno ich w telewizji i filmach, w których pokazywanych jest wielu wampirów, zombi, morderców, tortury, krew i wnętrzności. Co roku jest gorzej! Amerykanie stali się tak spragnieni krwi jak starożytni Rzymianie, którzy rzucali chrześcijan lwom i wiwatowali w Koloseum, gdy rozszarpywały je dzikie zwierzęta! Całe pokolenie jest pod wpływem demonów. Wielu z tych zdemonizowanych ludzi zrobi wszystko, co możliwe, abyście odszli z lokalnego kościoła. Wielu ludzi, którzy opuścili nasz zbór dwadzieścia lat temu i atakowali nas na Internecie, zachowywało się tak, jakby byli opętani przez demony. Jestem przekonany, że niektórzy z nich byli pod bezpośrednią kontrolą szatana. Musieliśmy zgłosić to do FBI, aby zaprzestali ataków! Nie mieli bojaźni bożej. Jednak FBI powstrzymało ich! Chwała Panu! W Biblii czytamy:

„Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego [zepsutego, nieuczciwego, wypaczonego – wg Stronga]” (Dzieje Apostolskie 2:40).

Umysłowa niestabilność i demoniczna zaciekłość wielu ludzi w dzisiejszych czasach to znak, że koniec jest blisko.

„Znamion czasów nie potraficie [rozpoznawać]?” (Ew. Mateusza 16:3).

III. Trzecim znakiem końca jest wzrost terroryzmu na całym świecie.

W magazynie Time napisano:

10-cio kilotonowa broń [nuklearna] zdetonowana w Nowym Jorku? Jest to możliwe.

Sześć miesięcy po 11-tym września Ameryka desperacko starała się naprawić zepsuty system, zanim nastąpiłby następny atak. Podczas, gdy nasi szpiedzy starają się zacisnąć sieć, w Time zadajemy pytanie: czy możemy powstrzymać następny atak? (11 marzec 2002, str. 24-25).

W Time nie miano pewności, czy potrafimy obronić się sami. Artykuł kończył się słowami: „Teraz przystępujemy do ofensywy. Pozostaje jednak ważne pytanie, czy zrobiliśmy to we właściwym czasie” (jw. str. 37). A dalej w magazynie Time czytamy:

Eksperci twierdzą, że terroryści pracują nad znalezieniem sposobów, by spowodować zniszczenia w USA, które ciągle nie robią wszystkiego, co możliwe, aby obronić się przed atakiem.

[Terroryści produkują] urządzenia z uranem, które mogłyby napromieniować wielkie tereny i wywołać panikę (jw. str. 26-27).

Czy muzułmańscy ekstremiści wysadzą termonuklearne bomby w Nowym Jorku lub Los Angeles? Według magazynu Time prawdopodobnie tak się stanie. Brytyjska Agencja Informacyjna Reutera podała przerażający raport zatytułowany „Data Shows World Awash in Stolen Nuclear Material” [Dane pokazują, że świat opływa w skradziony materiał nuklearny], (6 marzec 2002, www.reuters.com).

Dr Lyudmila Zaitseva z Uniwersytetu w Stanford powiedziała: „To naprawdę przeraża”. Międzynarodowi badacze zebrali bazę danych, uważaną przez nich za najbardziej kompletną, dotyczącą zgubionego, skradzionego i zagubionego materiału nuklearnego, ukazując świat opływający w broń, w której wykorzystany jest uran i pluton. W serwisie informacyjnym Reutera podano: „Fakty mrożą krew w żyłach” (jw.). W obecnym czasie w Iranie wytwarzana jest broń atomowa, aby mogli zaatakować Amerykę i Izrael. Kto ich powstrzyma? Nie Obama ani Hillary Clinton! Zawarta została umowa z Iranem w celu wytwarzania broni nuklearnej! Niech Bóg nam pomoże! Jakie przywództwo mamy dzisiaj, gdy żyjemy tak niebezpiecznej sytuacji!

Czy świat wybuchnie w termonuklearnej fali ognia? W Biblii czytamy:

„A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem” (Objawienie 16:8-9).

A co, jeśli Bóg pozwoli Iranowi na rozpętanie takiego nuklearnego piekła? Co, jeśli Los Angeles zostanie spalony w gorejącym holokauście? Co stanie się z tobą? Co zrobisz, gdy świat zapłonie? Gdzie skryjesz się, gdy zostaniemy zaatakowani bombami nuklearnymi?

W początkach swoich działalności Billy Graham powiedział na temat nadchodzącego ognia sądu:

Kiedy prorocy mówili na temat ognia sądu nad światem, lub gdy Piotr wspominał o ogniu pod koniec czasów, to jest mało prawdopodobne, aby odwoływał się do zwykłego pożaru. Raczej mogło być to odniesienie do rozszczepienia jądra atomu, do uwolnienia nuklearnej siły… Z pewnością będzie to ogień sądu nad tym nikczemnym światem (Billy Graham, World Aflame, Doubleday, 1965, str. 246-247).

Kiedy ogień gniewu Bożego sądu spadnie na Los Angeles, co zrobisz, by przed nim uciec? Kiedy muzułmańscy ekstremiści zdetonują bomby nuklearne w naszych miastach i uczynią z nich piekło, gdzie schronisz się?

Żadna nienawrócona osoba nie jest przygotowana na ogień, który Bóg ześle na ziemię w dniach ostatecznych. Jedynym sposobem, aby przygotować się na to, jest dołączenie do opartego na Biblii kościoła, takiego jak ten, i przychodzenie na każde nabożeństwo. Słuchaj kazań tak, jakby twoje życie od tego zależało. I upewnij się, że nawróciłeś się, i że nie jesteś kolejnym zgubionym członkiem kościoła.

Dlatego musisz przyjść bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, który jest pośrednikiem między grzesznymi ludźmi, a świętym Bogiem. Chrystus umarł w straszny sposób na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy. Przelał krew na krzyżu, aby zostały one obmyte. Potem Chrystus powstał w fizyczny sposób z martwych i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga. Aby zostać zbawionym, musisz przyjść do Chrystusa. Zaufaj Jezusowi, abyś mógł nawrócić się. A potem dołącz do społeczności tego nowotestamentowego kościoła baptystycznego, ochrzcij się i stań się jego członkiem. Tylko nawrócony będziesz bezpieczny, gdy ogień sądu spali to nikczemne miasto. Zaufaj Chrystusowi. Zrób to teraz, gdy ciągle jest na to czas! Amen.

Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Mateusza 16:1-4.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„In Times Like These” (Ruth Caye Jones, 1902-1972).


SKRÓT KAZANIA

PLANO DE

ZNAKI CZASÓW

SIGNS OF THE TIMES

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie?” (Ew. Mateusza 16:3).

I.   Pierwszym znakiem na to, że koniec jest blisko jest wzrost pogaństwa
i odwracanie się w dzisiejszych czasach od Chrystusa w świecie
zachodnim i nie tylko. Hebrajczyków 10:25; Rzymian 1:25, 22;
Ew. Mateusza 24:12.

II.  Drugim znakiem tego, że koniec jest blisko jest umysłowe zamieszanie
wywołane narkotykami, nieustannym oglądaniem telewizji,
graniem godzinami w gry wideo, „surfowaniem po Internecie”
i oglądaniem pornografii. 2 Tymoteusza 3:1, 3; Ew. Mateusza 8: 28;
Dzieje Apostolskie 2:40.

III. Trzecim znakiem końca jest wzrost terroryzmu na całym świecie.
Objawienie 16:8-9.