Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
POTĘŻNY BIAŁY TRON SĄDU

THE GREAT WHITE THRONE JUDGMENT

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 11-go marca 2012 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 11, 2012

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.” (Objawienie 20:12).

„I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” (Objawienie 20:15).


W 1962 roku przeczytałem książkę fantastyczną George'a Orwella „1984”. W tamtym czasie rok 1984 wydawał się bardzo odległy. Ale czas mija szybko. W latach 60-tych Hongkong był ciągle pod władzą brytyjską, która miała zakończyć się dopiero w 1997 roku. Wydawało się to bardzo odległe, lecz już piętnaście lat upływa odkąd Hongkong powrócił do Chin. Rok 1997 nastąpił i minął. Czas mija szybko. W 1982 roku razem z żoną zwiedzaliśmy Rzym w drodze do Izraela. Staliśmy w Kaplicy Sykstyńskiej, patrząc na fresk Michała Anioła „Sąd ostateczny”. Dziś rano sąd ostateczny nad niewierzącymi może wydawać się nam bardzo odległy. Ale czas mija szybko.

Sąd ostateczny nastąpi szybciej niż sądzisz. W tym dniu cały rodzaj ludzki stanie przed wielkim, białym tronem. Martwi, wielcy i mali, staną przed Bogiem. Otworzone zostaną „księgi” a niezbawieni zostaną osądzeniu na podstawie tych ksiąg.

Czas mija szybko. Szybciej niż myślisz nastąpi sąd ostateczny! W ten wielki dzień będą miały miejsce dwie rzeczy:

I. Po pierwsze, niezbawieni zmarli będą sądzeni według ich uczynków.

Apostoł Jan ujrzał to w swojej wizji. Powiedział:

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.” (Objawienie 20:12-13).

Ludzie zgubieni często myślą, że przyjdzie czas, gdy Bóg zważy ich dobre i złe uczynki. Uważają, że jeśli uczynili więcej tych dobrych niż złych, to będą mogli wejść do nieba. Ale czegoś takiego nie znajdujemy w Biblii, a z pewnością nie widzimy tego w naszym fragmencie! Doktor John R. Rice powiedział:

Nie będzie żadnego miłosierdzia. Nic nie będzie powiedziane na temat przebaczenia, Bożej łaski i odkupienia. Wszystko zostanie potraktowane z wzgardą [wyśmiane i odrzucone]; pozostanie tylko sprawiedliwy sąd. Ludzie idą do piekła, gdyż tam jest ich miejsce. Zasłużyli sobie na piekło... W Przypowieściach Salomona 29:1 czytamy: „Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle, bez ratunku zdruzgotany.” Za grzech trzeba zapłacić. Ci, którzy odrzucili ofiarę Chrystusa... muszą sami spłacać swój dług grzechów nigdy nieżałowanych, nigdy nieprzebaczonych (John R. Rice, D.D., Behold, He Cometh! A Verse-by-Verse Commentary on the Book of Revelation, wydawnictwo Sword of the Lord Publishers, 1977, str. 304-305; odnośnie Objawienie 20:12).

W kaplicy św. Jerzego w Opactwie Westminsterskim in Anglii znajdują się cztery księgi zawierające imiona sześćdziesięciu tysięcy ludzi zabitych podczas bombardowań Londynu w czasie II wojny światowej. Jedna z tych ksiąg leży otwarta, a światło pada na strony zapisanych imion. Codziennie otwierana jest inna strona.

Przypomina mi to „księgi”, które Bóg otworzy w dniu sądu ostatecznego. Gdy zostaną otwarte, ukażą się imiona wszystkich grzeszników wraz z listami ich grzechów, jakie kiedykolwiek popełnili. Biblia podaje, że:

„Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną...” (Kaznodziei Salomona 12:14).

Jezus powiedział:

„A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.” (Ew. Mateusza 12:36).

Każda „rzecz tajna” uczyniona przez niezbawionych ludzie jest zapisane w tych księgach. Każde „nieużyteczne słowo” kiedykolwiek wypowiedziane, jest tam zapisane i „zdadzą sprawę w dzień sądu”. Jezus powiedział:

„Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome.” (Ew. Łukasza 12:2).

W dniu sądu ostatecznego, kiedy to „Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie” (Rzymian 2:16), każdy zgubiony grzesznik zostanie skonfrontowany z grzechami swego życia.

„I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.” (Objawienie 20:12).

Doktor Rice powiedział:

Ludzie zostaną osądzeni na podstawie ich uczynków. Oznacza to, że w stosunku do niektórych sąd może być ostrzejszy. Piekło będzie gorsze dla niektórych, w zależności od ich uczynków. Wszyscy, którzy odrzucili Chrystusa pójdą do piekła, ale nie będzie ono takie same dla wszystkich (Rice, jw. str. 305).

Jezus powiedział:

„Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie.” (Ew. Mateusza 11:21-24).

W wersetach tych widzimy, że kara w piekle będzie zróżnicowana. Osoba, która co niedzielę słyszy ewangelię, lecz nigdy nie przychodzi do Chrystusa, będzie w piekle cierpieć bardziej niż ludzie w Sodomie. „Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie.” (Ew. Mateusza 11:24). „i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.” (Objawienie 20:13). „I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” (Objawienie 20:15).

Prorok Daniel napisał, że niezbawieni „obudzą się... na hańbę i wieczne potępienie.” (Daniela 12:2). Cóż za straszna myśl! Umrzesz, lecz nie będzie to wcale koniec, bo po śmierci obudzisz się „na hańbę i wieczne potępienie.” Brytyjski autor - doktor John Blanchard napisał:

Co słowa Daniela mówią nam na temat emocji grzeszników w piekle? Żaden z ludzkich instrumentów nie jest w stanie zmierzyć bólu wywołanego poczuciem winy ani też żaden umysł ludzki nie potrafi wyobrazić sobie agonii w piekle, gdy oskarżające sumienie, którego nic nie uciszy, przypomni ludziom wszystko... Ich grzeszne, egoistyczne życie było stekiem kłamstw na temat Boga; oszczerstwami i potwarzami w stosunku do Stwórcy. Tam w piekle pojmą pełnię i zakres ich przestępstw. Co więcej, będą zmuszeni przyznać, że chociaż Bóg dał im „życie, oddech i wszystko inne”... to zmarnowali jego hojność, żyjąc dla siebie. Nie dziwi wcale, że Daniel mówi o wstydzie jakiego doświadczą.
      Pisze on również na temat „hańby”, co jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa deraon. Słowo to użyte jest tylko raz jeszcze w Piśmie Świętym, w Księdze Izajasza, gdzie napisane jest, iż skazani na piekło będą [„obrzydliwością dla wszelkiego ciała”]. Grzesznicy w piekle nie będą mieć żadnej społeczności ani nie doświadczą współczucia. Każdy, kto tam się znajdzie, będzie [obrzydliwością] dla innych, co doda jeszcze do ich cierpień i poczucia wstydu. Mieszkańcy piekła znajdą się w [wirze] oskarżeń i poczucia winy, wzajemnego oskarżania się i ubolewania, wstydu i pogardy...
      Czytamy w Objawieniu 14:10-11, że [będą męczeni „w ogniu i w siarce”], a [„dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków”] . Słowo „męczenie” pojawia się w różnych formach piętnaście razy w Nowym Testamencie. Czasem odnosi się do wielkich cierpień spowodowanych chorobą lub dolegliwościami a przynajmniej raz w kontekście tortur. Jednak w każdym przypadku słowo to nosi w sobie przesłanie o ciężkim, świadomym cierpieniu. W przypadku cierpień piekielnych, cierpienie to trwać będzie wiecznie. Około 1500 lat temu Jan Chryzostom [powiedział]: „Potępieni cierpieć będą bez końca; będzie to nigdy nie kończąca się śmierć, nie kończący się rozpad... zostaną ukarani bezlitośnie; będzie to niedola bez żadnej pomocy, płacz bez pocieszenia; udręka bez końca” (John Blanchard, D.D., Whatever Happened to Hell? Evangelical Press, wydanie z 2005 roku, str. 145-146, 154).

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach." (Objawienie 20:12).

„I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego." (Objawienie 20:15).

II. Po drugie, zapisani w księdze żywota unikną sądu.

„I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego." (Objawienie 20:15).

Prorok Daniela wspomniał o „księdze żywota”, mówiąc: „W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.” (Daniela 12:1). Jezus powiedział: „radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane” (Ew. Łukasza 10:20). Apostoł Paweł pisał o swoich współpracownikach w Filipii „których imiona są w księdze żywota.” (Filipian 4:3).

„Księga żywota” zawiera imiona tych wszystkich, których Bóg wybrał do zbawienia. Wszyscy, którzy mają życie wieczne, zapisani są w „księdze żywota”. Jeżeli jesteś nawrócony, to twoje imię znajduje się w „księdze żywota”. A jeżeli umrzesz nienawrócony, to twoje imię i grzechy zapisane będą w „innej księdze”. Gdzie jest twoje imię: w „księdze żywota” czy w „innej księdze”? Jeżeli twoje imię jest w tej „innej księdze”, to trafisz do jeziora ognia. Dr John F. Walvoord powiedział: „Brak imienia zapisanego w księdze żywota jest podstawą do tego, by zostać wrzuconym do jeziora ognistego. Grzechy takiej osoby nie zostały przebaczone, a ona sama nie weszła do Bożego odpocznienia.” (John F. Walvoord, Th.D., Major Bible Prophecies, Zondervan Publishing House, 1991, str. 411).

Jeżeli twoje imię jest w „księdze żywota”, to będziesz na wieki w niebie z Chrystusem. Pieśń, którą pan Griffith zaśpiewał przed kazaniem, mówi o tym właśnie:

Panie, nie szukam bogactwa,
   Ani srebra czy złota;
Lecz chcę pewnym być, że przez nieba
   Bramę wejść będę mógł.
W księdze Twego królestwa,
   Zapisane jest wszystko.
Jezu, mój Zbawicielu,
   Czy me imię tam jest?
Czy zapisane me imię,
   Na kartach tej księgi?
W księdze Twego królestwa,
   Czy znajduje się me imię?
(wolny przekład „Is My Name Written There?”
     autor Mary A. Kidder, 1820-1905).

Tak jak powiedziałem, jeżeli twoje imię nie jest zapisane w „księdze żywota”, to skazany jesteś na wieczne cierpienie.

„I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego." (Objawienie 20:15).

Czy twoje imię jest zapisane w księdze żywota? Istnieje tylko jeden sposób, aby upewnić się, że znajduje się tam ono. Jezus powiedział:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.” (Ew. Jana 6:47).

„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony...” (Ew. Jana 3:17-18).

Upamiętaj się, zawróć ze swojej grzesznej drogi i uwierz w Zbawiciela. Nie wierz tylko w rzeczy o Nim, ale uwierz „w” Jezusa. Greckie słowo „w” to „eis”. Współczesne tłumaczenia używają określenia „uwierz w niego”, ale może nie do końca oddaje to pełne znaczenie. Lepiej jest powiedzieć „na Nim” oprzyj swą wiarę - tak właśnie podaje to angielska Biblia Króla Jakuba. Brzmi to znacznie lepiej, gdyż pokazuje, że musisz przyjść do Jezusa, zbliżyć się do Niego i na Nim oprzeć się. „Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony” (Ew. Jana 3:18). Musisz oprzeć swą wiarę na Jezusie i znaleźć się w Nim!

Człowiek cielesny nie jest w stanie pojąć tej prostej prawdy. Może próbować ją zrozumieć, lecz bezskutecznie. Tylko ci, których imiona są zapisane w księdze żywota, zostają uzdolnieni do tego, by przyjść do Jezusa. Tylko oni opierają swą wiarę „na Nim”. Jezus powiedział: „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (Ew. Jana 6:44).

Jezus umarł na krzyżu, płacąc cenę za ludzkie grzechy. Przelał Swą krew, aby człowiek grzeszny mógł zostać obmyty z wszystkich win. Modlę się, abyś odwrócił się od swego egoistycznego stylu życia i przyszedł do samego Jezusa Chrystusa.

Czy zapisane me imię,
   Na kartach tej księgi?
W księdze Twego królestwa,
   Czy znajduje się me imię?

Któregoś dnia to będzie najważniejszą rzeczą dla ciebie! Czy twoje imię zostało zapisane w księdze żywota? Pamiętaj:

„I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” (Objawienie 20:15).

Czy twoje imię jest w księdze żywota? Jest tam, jeżeli przyszedłeś do Jezusa, który powiedział:

„Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz”
       (Ew. Jana 6:37).

Przyjdź dziś rano wiarą do Niego, a na wieki zostaniesz zbawiony z twych grzechów, na zawsze! Amen, amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Objawienie 20:11-15.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Is My Name Written There?” (autor Mary A. Kidder, 1820-1905).


SKRÓT KAZANIA

POTĘŻNY BIAŁY TRON SĄDU

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.” (Objawienie 20:12).

„I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” (Objawienie 20:15).

I. Po pierwsze, niezbawieni zmarli będą sądzeni według ich uczynków.
Objawienie 20:12-13; Przypowieści Salomona 29:1;
Kaznodziei Salomona 12:14; Ew. Mateusza 12:36; Ew. Łukasza 12:2;
Rzymian 2:16; Ew. Mateusza 11:21-24; Objawienie 20:13, 15;
Daniela 12:2; Objawienie 14:10-11.

II. Po drugie, zapisani w księdze żywota unikną sądu.
Objawienie 20:15; Daniela 12:1; Ew. Łukasza 10:20; Filipian 4:3;
Ew. Jana 6:47; 3:17-18; 6:44, 37.