Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
POWRÓT DO NIEBA I WYWYŻSZENIE NASZEGO
PANA JEZUSA CHRYSTUSA

THE ASCENSION AND EXALTATION OF
OUR LORD JESUS CHRIST

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 29 sierpnia 2010 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 29, 2010

„Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami” (Rzymian 8:34).


Zaprosiliśmy Was tutaj dziś rano. Poszliśmy do centrów handlowych, szkół, na ulice i zapraszaliśmy Was, abyście przyszli i byli z nami, jedząc też wspólnie posiłek. I przyszliście! Dziękujemy Wam za przyjście! Jesteście naszymi specjalnymi gośćmi dziś rano!

Chcę wam zdradzić sekret. Prawie za każdym razem, gdy zasiadam, by przygotować kazanie, wydaje mi się, że odczuwam, iż Bóg mówi do mnie: „Staraj się, by było proste”. Łatwo jest skomplikować rzeczy tak, by były trudne do zrozumienia, ale Bóg chce, abym „Staraj się, by było proste”. Oczywiście chciałbym, abyście uważali mnie za wielkiego uczonego. Ale co dobrego wynikałoby z tego dla was czy dla mnie? Zatem tydzień po tygodniu Bóg przypomina mi „Staraj się, by było proste.”

Dlatego chcę, aby to krótkie kazanie było tak proste, jak to tylko możliwe. I chociaż temat jest bardzo obszerny i głęboki, to modlę się, abym był stanie uczynić go tak prostym, by nawet dziecko było w stanie zrozumieć. Nasz dzisiejszy tekst pochodzi z Listu do Rzymian 8:34. Proszę przeczytajmy go głośno, zaczynając od słów: „Jezus Chrystus, który umarł”.

„Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami”
       (Rzymian 8:34).

Werset ten w naturalny sposób dzieli się na cztery elementy. Naucza nas czterech prawd o Panu Jezusie Chrystusie.

I. Po pierwsze, Chrystus, który umarł.

„Jezus Chrystus, który umarł ” (Rzymian 8:34).

Grzech nie jest czymś trywialnym, małym, nieważnym. Grzech zniszczył wszechświat, przeklął ziemię, sprowadził cierpienie i ból na całe stworzenie i wtrącił miliony do piekła na wieczne potępienie. Grzech nie jest czymś tak nieistotnym, by Bóg mógł go przeoczyć i zapomnieć. Wprost przeciwnie, jest czymś tak potwornie złym, że nic prócz śmierci Jednorodzonego Syna Bożego nie mogło rozwiązać problemu grzechu i uwolnić ludzi od jego okropnych konsekwencji.

Żaden inny człowiek nie mógł umrzeć za ludzkość, by odkupić nas z naszych grzechów. „Jezus Chrystus, który umarł” (Rzymian 8:34). Tylko Chrystus, wieczny Boży Syn, mógł zapłacić cenę za grzechy człowieka i przywrócić prawdziwą relację między grzesznikami a Bogiem Ojcem.. Apostoł Piotr powiedział:

„Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga”
       (1 Piotra 3:18).

Boża sprawiedliwość domaga się zapłaty za grzech. Chrystus oddał siebie z własnej woli, by ponieść karę na krzyżu, biorąc na siebie Boży gniew. Nie ze wszystkim zgadzam się, jeśli chodzi o C. S. Lewisa, ale miał rację, gdy powiedział:

Słyszymy, że Chrystus został za nas zabity, że przez Jego krew zostajemy obmyci z naszych grzechów, że Swoją śmiercią pokonał On śmierć. Taka jest formuła. Tym jest chrześcijaństwo. W to należy wierzyć (C. S. Lewis, Ph.D., Mere Christianity, HarperCollins Publishers, wydanie z 2001 roku, str. 55).

Dr John R. Rice wyraził to bardzo wyraźnie w pięknej pieśni:

Znamy historię miłości największej,
   Opowiadamy, jak grzesznicy przebaczenia dostąpić mogą.
Przebaczenie za darmo, gdyż Jezus za nas cierpiał,
   I zapłacił cenę za nasze grzechy na Golgocie.

Na nim złożone były grzechy całego świata,
   Zawisł na krzyżu, składając ofiarę za nasze winy.
Bóg odwrócił od Niego twarz, pozwolił by cierpiał,
   By spłacić nasz dług i odkupienie nam dać.

Zaśpiewajmy refren!

Jakaż fontanna łaski wypływa
   Od ukrzyżowanego Zbawiciela.
Drogocenna krew, którą przelał, by nas wykupić
   Łaska i przebaczenie naszych grzechów.
(Wolny przekład pieśni „Oh, What a Fountain!”
   autor dr John R. Rice, 1895-1980).

To właśnie czyni ukrzyżowany Zbawiciel dla tych, którzy przychodzą do niego przez wiarę!

II. Po drugie, Chrystus, który zmartwychwstał.

„Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał
       (Rzymian 8:34).

Apostoł Piotr powiedział:

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje Ap. 5:30).

Apostoł Paweł powiedział, że Jezus Chrystus:

„...został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (Rzymian 1:4).

Doktor B. B. Warfield powiedział: „Chrystus celowo oparł wszystko na Swoim zmartwychwstaniu. Zapytany o znak, wskazał na ten właśnie znak, jako jedyne i wystarczające uwierzytelnienie” (The New Encyclopedia of Chrystusian Quotations, Baker Book House, 2000, str. 865).

Bez fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie byłoby chrześcijaństwa, gdyż opiera się ono całkowicie na zmartwychwstaniu Chrystusa. Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, aby dać nam nowe narodzenie i nawrócenie. Reformator John Calvin powiedział: „Chociaż mamy pełne zbawienie poprzez Jego śmierć, gdyż poprzez nią zostajemy pojednani z Bogiem, to jednak w Jego zmartwychwstaniu, a nie w śmierci, rodzimy się do żywej nadziei” (The New Encyclopedia of Chrystusian Quotations, jw. str. 864). Nowe narodzenie jest czymś, co Bóg czyni w nas poprzez zmartwychwstałego Chrystusa. Musisz narodzić się na nowo „przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 1:3). Zaśpiewajmy pieśń „He breaks the power of cancelled sin”!

On łamie moc grzechów naszych,
   Wypuszcza więźniów na wolność;
Jego krew najbardziej skalanego oczyścić może,
   Jego krew za mnie przelana.
(wolny przekład pieśni „O For a Thousand Tongues”
     autor Charles Wesley, 1707-1788; na melodię „O Set Ye Open Unto Me”).

Zaśpiewajmy ją jeszcze raz! To właśnie czyni zmartwychwstały Chrystus dla tych, którzy przychodzą do Niego przez wiarę! Ale jest coś więcej w naszym tekście!

III. Po trzecie, Chrystus, który jest po prawicy Boga [ w niebie].

„Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga... (Rzymian 8:34).

Piętnaście razy w Nowym Testamencie napisane jest, że Jezus powrócił do nieba, gdzie siedzi po prawicy Boga.

„A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga” (Ew. Marka 16:19).

Święci spójrzcie! Cóż za widok:
   Mąż Boleści, oto On;
Z boju wrócił w pełnej chwale,
   Przed Nim każdy skłoni się:
Oto Król! Oto Król! Oto Król! Oto Król!
   Korona chwały zdobi Go.
Korona chwały zdobi Go.

Oto Król! Aniołowie chwalcie Go!
   Wielkie Jego jest zwycięstwo;
Zasiada na tronie chwały;
   A niebiosa głośno brzmią:
Oto Król! Oto Król! Oto Król! Oto Król!
   Królów Król, Zbawiciel Pan.
Królów Król, Zbawiciel Pan.

Słyszysz te okrzyki głośne!
   Słyszysz jak pieśń tryumfu brzmi!
Jezus zajął tron najwyższy;
   Jakże wielka radość brzmi!
Oto Król! Oto Król! Oto Król! Oto Król!
   Królów Król i panów Pan.
Królów Król i panów Pan.
   (Wolny przekład pieśni „Look, Ye Saints! The Sight is Glorious”
     autor Thomas Kelly, 1769-1855; na melodię
       „Guide Me, O Thou Great Jehovah”).

Chrystus zasiada po prawicy Boga w chwale! „Oto Król! Oto Król! Królów Król i panów Pan.” Amen! Zaśpiewajmy pieśń „Crown Him With Many Crowns”!

On nad wszystkim Królem jest,
   Baranek zasiadający na tronie;
Czy słyszysz niebiański hymn
   Jak wspaniale brzmi!
Zbudź się duszo ma i śpiewaj
   O Tym, który za mnie zmarł,
Oddaj cześć Mu, najpotężniejszemu Królowi
   Który od wieków na wieki włada.
(Wolny przekład pieśni „Crown Him With Many Crowns”
     autor Matthew Bridges, 1800-1894 oraz Godfrey Thring, 1823-1903).

IV. Po czwarte, Chrystus, który wstawia się za nami.

Proszę powstańmy i przeczytajmy nasz tekst jeszcze raz. Rzymian 8:34. Przeczytajmy głośno, zaczynając od słów: „Jezus Chrystus, który zmarł”.

„Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami”
       (Rzymian 8:34).

„Ten przecież wstawia się za nami.” Chrystus nie zasiada tylko na tronie w niebie. On czyni wiele rzeczy. Ale najważniejsze jest, że wstawia się za nami w modlitwach. We fragmencie z Biblii czytanym przez doktora Chana przed kazaniem, słyszeliśmy:

„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebrajczyków 7:25).

Chrystus jest w stanie zbawić „na zawsze”, całkowicie, „bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebrajczyków 7:25). Chrystus może zbawić cię, i zachować na wieki, na zawsze, dlatego że żyje i ciągle wstawia się za nami w modlitwach.

Mam Zbawiciela, który w chwale za mną wstawia się,
   Wspaniały, kochający Zbawiciel, choć tak niewielu pragnie poznać Go;
On z miłością nade mną czuwa,
   Ach, oby mój Zbawiciel także twoim mógł się stać!
(Wolny przekład pieśni „I Am Praying for You”
     autor S. O’Malley Clough, 1837-1910).

Jakże modlimy się, abyś przyszedł do Jezusa!

„Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami”
       (Rzymian 8:34).

Przyjdź do Chrystusa przez wiarę, a On przebaczy ci twe grzechy i zbawi cię na wieki! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Hebrajczyków 7:23-27.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Look, Ye Saints! The Sight is Glorious” (autor Thomas Kelly, 1769-1855).


THE OUTLINE OF

SKRÓT KAZANIA

POWRÓT DO NIEBA I WYWYŻSZENIE NASZEGO PANA
JEZUSA CHRYSTUSA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami” (Rzymian 8:34).

I.   Po pierwsze, Chrystus, który umarł. Rzymian 8:34a;
1 Piotra 3:18.

II.  Po drugie, Chrystus, który zmartwychwstał. Rzymian 8:34b;
Dzieje Ap. 5:30; Rzymian 1:4; 1 Piotra 1:3.

III. Po trzecie, Chrystus, który jest po prawicy Boga [w niebie].
Rzymian 8:34c; Ew. Marka 16:19.

IV. Po czwarte, Chrystus, który wstawia się za nami. Rzymian 8:34d;
Hebrajczyków 7:25.