Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.Każdego miesiąca teksty tych kazań odbierane są na 110.000 komputerach w 200 krajach. Setki ludzi oglądają wideo na YouTube. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 33 języki, docierając do tysięcy ludzi. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz pomóc nam co miesiąc w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie, w tym również w narodach muzułmańskich i hinduskich.


NAUCZANIE DOKTORA LIN NA TEMAT MODLITWY
I SPOTKAŃ MODLITEWNYCH

DR. LIN’S TEACHINGS ON PRAYER
AND PRAYER MEETINGS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 29-go maja 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 29, 2016

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”
(Ew. Łukasza 18:8).


W większości komentarzy Biblii werset ten nie jest właściwie opisany. Na przykład jeden ze znanych komentatorów napisał: „Ogólnym stanem na całej ziemi jest niewiara”. Jednak to nie o tym Jezus mówi w tym fragmencie. Nie mówi On o ogólnym odstępstwie końca czasów, ani też nie kwestionuje tego, czy będą jacyś prawdziwi chrześcijanie, gdy powróci. W zasadzie Jezus mówi do Piotra coś zupełnie odwrotnego:

„zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ew. Mateusza 16:18).

Powstańcie i zaśpiewajmy „Trony i korony mogą wnet się chwiać”! Jest to numer 4 w śpiewnikach, zwrotka czwarta.

Trony i korony mogą wnet się chwiać,
Lecz Królestwo Boże wiecznie będzie stać.
Prawy pokój, szczęście znajdziem tylko w Nim,
Siłę do zwycięstwa w walce swej ze złem.
Naprzód, naprzód, przyjacielu, trzymaj z nami krok!
Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok!
      („Onward, Christian Soldiers”, Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Możecie usiąść.

Ewangelia Mateusza 16:18 pokazuje nam, że bez względu na to, jak wielkie i okropne stanie się wielkie odstępstwo, to i tak, gdy Chrystus powróci, będzie wielu chrześcijan mających zbawczą wiarę. Wielu prawdziwych chrześcijanie zostanie pochwyconych, zwłaszcza w Chinach i innych krajach Trzeciego Świata, gdzie dzisiaj ma miejsce prawdziwe przebudzenie.

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tesaloniczan 4:16-17).

Nawet w czasie wielkiego ucisku wielu ludzi zostanie zbawionych.

„tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu” (Objawienie 7:9).

„To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka” (Objawienie 7:14).

Zatem Jezus nie mówił o braku zbawczej wiary, gdy powiedział:

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).

Mój wieloletni pastor – dr Timothy Lin (1911-2009), znał Biblię bardzo dobrze. Miał doktorat z hebrajskiego i języków spokrewnionych. W latach 50. na Uniwersytecie Boba Jonesa wykładał teologię systematyczną, teologię biblijną, starotestamentowy hebrajski, biblijny aramejski, klasyczny arabski i syryjski. W późniejszym okresie został prezydentem Chińskiego Seminarium Ewangelicznego, przejmując miejsce doktora Jamesa Hudsona Taylora III.

Dr Lin podał prawdziwą interpretację tego tekstu.

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).

I. Po pierwsze, ważność wytrwałej modlitwy.

Dr Timothy Lin był wielkim biblijnym uczonym, wykładającym na kilku amerykańskich seminariach. Był też prezydentem Chińskiego Seminarium Ewangelicznego na Taiwanie. Był jednym z tłumaczy Starego Testamentu „New American Standard Bible” (NASB). Dr Lin był moim pastorem przez dwadzieścia cztery lata. Bez żadnych wątpliwości mogę powiedzieć, że dr Lin był najbardziej skutecznym pastorem, jakiego znałem. Kiedy byłem członkiem jego zboru, Bóg zesłał przebudzenie, w czasie którego setki ludzi zostało zbawionych i dołączyło do kościoła. Dr Lin powiedział:

Słowo „wiara” jest wielokrotnie użyte w Biblii. Jego dokładne znaczenie można zdefiniować po uważnym prześledzeniu kontekstu. Tekst przed tym wersetem to podobieństwo, pokazujące, iż powinniśmy modlić się cały czas i nie tracić ducha [Ew. Łukasza 18:1-8a], a tekst po nim [Ew. Łukasza 18:9-14] to podobieństwo o modlitwach faryzeusza i celnika. A zatem kontekst tego wersetu [Ew. Łukasza 18:8] wyraźnie pokazuje, że słowo „wiara” odnosi się tutaj do modlitwy wiary i że nasz Pan wyrażał swój lament nad tym, iż tuż przed Jego powrotem w Kościele brakować będzie modlitwy wiary (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, str. 94-95).

Dr Lin powiedział, że sednem podobieństwa w Ew. Łukasza 18:1-8 jest to, iż chrześcijanie powinni modlić się i nie poddawać się. Werset ósmy pokazuje, że w dniach ostatecznych chrześcijanom będzie brakować wytrwałej modlitwy. Dlatego możemy skomentować ten tekst następująco:

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę [w wytrwałej modlitwie] na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:1, 8).

Dr Lin powiedział dalej:

W wielu kościołach ludzie nie przychodzą dzisiaj na spotkania modlitewne, [lub też zostały one zamienione na studium biblijne w ciągu tygodnia, gdzie wznoszona jest tylko jedna czy dwie modlitwy]. Nie bacząc na ten smutny stan, dość duża liczba kościołów całkowicie ignoruje to ważne ostrzeżenie i w pobłażliwości, dla samo gratyfikacji [często] anuluje spotkania modlitewne. To prawdziwy znak, że drugie przyjście Pana jest blisko! W dzisiejszych czasach wielu [członków kościoła] wielbi telewizję bardziej niż Pana… Jest to naprawdę smutne!... kościoły w dniach ostatecznych wykazują… skrajną apatię [brak zainteresowania] spotkaniami modlitewnymi (Timothy Lin, Ph.D., jw., str. 95).

Ewangelia Łukasza 18:8 ukazuje znak braku modlitwy w kościołach przed drugim przyjściem Chrystusa, znak czasów, w których żyjemy; jednak znak braku modlitwy nie jest znakiem całkowitego braku zbawczej wiary. Brak modlitwy w kościołach jest jednym ze znaków tego, że żyjemy w dniach ostatecznych, przed drugim przyjściem naszego Pana.

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę [w wytrwałej modlitwie] na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).

Zaśpiewajmy „Naucz mnie modlić się”.

Naucz mnie modlić się, Panie, naucz mnie
   To pragnienie mojego serca, każdego dnia;
Pragnę poznawać Twą wolę i twoją drogę;
   Naucz mnie modlić się, Panie, naucz mnie.
(„Teach Me to Pray”, Albert S. Reitz, 1879-1966).

II. Po drugie, ważność spotkań modlitewnych.

Dr Lin wskazywał także na to, że sama indywidualna modlitwa nie ma takiego samego autorytetu i mocy, jak połączone modlitwy i spotkania modlitewne. Powiedział:

Ludzie często mówią, że nie ma znaczenia, czy modlimy się sami, czy też w grupie; że nie ma znaczenia, czy modlimy się sami w domu, czy też razem z braćmi i siostrami w kościele. Taki pogląd to jedynie samo pocieszanie się leniwych lub też przekonywujące wyjaśnienie ignoranta odnośnie mocy modlitwy! Zobaczmy, co nasz Pan powiedział o tym aspekcie modlitwy:

„Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Ew. Mateusza 18:19-20).

     Nasz Pan przypomina nam dobitnie, że używanie Jego boskiego autorytetu nie może mieć miejsca poprzez wysiłek jednostki, lecz poprzez wspólny wysiłek całego kościoła. Innymi słowy, tylko wtedy, gdy… cały kościół [modli się] jednomyślnie… kościół może skutecznie korzystać z boskiego autorytetu.
     Jednak kościół dni ostatecznych nie dostrzega realności tej prawdy ani nie pamięta właściwych procedur [otrzymywania] Bożej mocy. Jakże wielka to strata! [Kościół] ma boski autorytet z nieba, lecz nie wie, jak go używać, a mimo to chce związywać działanie szatana, uwalniać uciskanych i dalej doświadczać więcej Bożej obecności. Niestety, nie da się tego zrobić! (Timothy Lin, Ph.D., jw., str. 92-93).

Zatem dr Lin nauczał, iż modlitwa wiary jest niesamowicie ważna, podobnie niezwykle istotne są też spotkania modlitewne w kościele. Powstańcie i zaśpiewajmy „Naucz mnie modlić się”.

Naucz mnie modlić się, Panie, naucz mnie
   To pragnienie mojego serca, każdego dnia;
Pragnę poznawać Twą wolę i twoją drogę;
   Naucz mnie modlić się, Panie, naucz mnie.

Możecie usiąść.

III. Po trzecie, ważność modlitwy „jednomyślnej”.

Proszę otwórzcie na Dziejach Apostolskich 1:14. Przeczytajmy głośno:

„Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego” (Dzieje Apostolskie 1:14).

„Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie …”. Dr Lin powiedział:

W chińskiej Biblii „jednomyślnie” przetłumaczono „z tym samym sercem i umysłem”. Aby spotkaniom modlitewnym towarzyszyła Boża obecność, nie tylko wszyscy uczestnicy muszą zrozumieć, jak ważna jest modlitwa, ale także muszą przychodzić [na spotkania modlitewne] ze szczerym pragnieniem… przynoszenia jednomyślnie próśb, modlitw, wstawiennictwa i dziękczynienia Bogu. Wówczas spotkania modlitewne będą skutecznie, podobnie też i skuteczne będą inne służby (Timothy Lin, Ph.D., jw., str. 93-94).

Aby „modlić się jednomyślnie” wszyscy musimy powiedzieć „amen”, gdy któryś z braci prowadzi nas w modlitwie. Kiedy wszyscy mówimy „amen”, to modlimy się „jednomyślnie”.

Być może słyszeliście nauczanie doktora Lin dotyczące tego, jak ważna jest wiara w modlitwie i tego, jak istotne są spotkania modlitewne oraz jedność w „jednomyślnej modlitwie”. Jednak niektórzy z was nie przychodzicie na żadne spotkania modlitewne. Nie dziwi, że wasze życie duchowe jest tak nudne!!! Czy jest ktoś tutaj dziś wieczorem, kto powie: „Pastorze, od tej pory będę przychodził przynajmniej na jedno spotkanie modlitewne”? Proszę, zamknijcie oczy. Jeżeli chcesz tak zrobić, to podnieś rękę. Wszyscy módlmy się, aby Bóg pomógł wam dotrzymać tej obietnicy! (Wszyscy módlmy się).

Jeżeli nie jesteś jeszcze nawrócony, to wzywam cię, abyś uczęszczał przynajmniej na sobotnie, wieczorne spotkanie modlitewne. Proszę, zamknijcie oczy. Kto powie: „Tak pastorze, zacznę przychodzić na każde sobotnie spotkanie modlitewne”? Proszę, podnieś rękę. Wszyscy módlmy się, abyście mogli dotrzymać obietnicy. (Wszyscy módlmy się).

Chrystus umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy. Przelał swoją krew, aby obmyć cię z twych win. Doświadczył strasznego cierpienia, przybity do krzyża, aby odkupić twe grzechy. Powstał z martwych trzeciego dnia. Żyje i zasiada po prawicy Boga. Przyjdź do Chrystusa, a zostaniesz zbawionych z grzechów.

Czy jest ktoś tutaj dzisiaj niezbawiony i chciałby, abyśmy modlili się o jego nawrócenie? Zamknijcie oczy. Proszę podnieś rękę, abyśmy mogli modlić się o twoje nawrócenie. Módlmy się wszyscy, aby ludzie pokutowali z grzechów i przyszli do Chrystusa po oczyszczenie w Jego krwi! (Modlimy się wszyscy). Proszę wstańcie i zaśpiewajmy hymn nr 7 „Naucz mnie modlić się”, Wszystkie trzy zwrotki!

Naucz mnie modlić się, Panie, naucz mnie
   To pragnienie mojego serca, każdego dnia;
Pragnę poznawać Twą wolę i twoją drogę;
   Naucz mnie modlić się, Panie, naucz mnie.

Moc w modlitwie, Panie, moc w modlitwie,
   Tutaj, wśród ziemskich smutków i trosk,
Ludzie zgubieni, umierają, w rozpaczy;
   Ach, daj mi moc, moc w modlitwie!

Mą słabą wolę, Panie odnów;
   Mą grzeszną naturę zmień;
Wypełnij mnie na nowo swą mocą;
   Mocą, by modlić się, mocą by działać!
(„Teach Me to Pray”, Albert S. Reitz, 1879-1966).

Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie o to, by ktoś został zbawiony dziś wieczorem. Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat tego, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem, proszę przejdź teraz za doktorem Caganem, Johnem Caganem i Noah Song na tył sali. Zaprowadzą cię do spokojnego miejsca, gdzie będziemy mogli porozmawiać i pomodlić się o twoje nawrócenie.

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ BIOGRAFIĘ DOKTORA LIN NA WIKIPEDII.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Łukasza 18:1-8.

Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:

„Teach Me to Pray” (Albert S. Reitz, 1879-1966).


SKRÓT KAZANIA

NAUCZANIE DOKTORA LIN NA TEMAT MODLITWY
I SPOTKAŃ MODLITEWNYCH

DR. LIN’S TEACHINGS ON PRAYER
AND PRAYER MEETINGS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”
(Ew. Łukasza 18:8).

(Ew. Mateusza 16:18; 1 Tesaloniczan 4:16-17; Objawienie 7:9, 14)

I.   Po pierwsze, ważność wytrwałej modlitwy. Ew. Łukasza 18:8.

II.  Po drugie, ważność spotkań modlitewnych. Ew. Mateusza 18:19-20.

III. Po trzecie, ważność modlitwy „jednomyślnej”. Dzieje Apostolskie 1:14.