Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BIBLIJNI DIAKONI

BIBLICAL DEACONS
(Polish)

Dr R.L.Hymers, Jr.
Pastor Emeritus

Wykład wygłoszony w Baptystycznym Kościele „Tabernacle” w Los Angeles
Dnia Pańskiego po Południu 10 stycznia 2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, January 10, 2021`

Pieśń śpiewana przed Wykładem: „Poświęć czas na uświęcenie”
(autor William D. Longstaff, 1822-1894; wersy 1,2 I 4).


Tego popołudnia chcę pokazać wam co Bóg mówi na temat diakonów. Zwróćmy się do księgi Dziejów Apostolskich 6,1-7:

„W tych dniach, gdy liczba uczniów rosła, doszło do szemrania hellenistów przeciw Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze przeoczano ich wdowy. Wówczas Dwunastu zwołało rzeszę uczniów i powiedziało: Nie byłoby pożądane, gdybyśmy porzucili Słowo Boga, aby usługiwać przy stołach. Znajdźcie sobie natomiast bracia, siedmiu cenionych mężczyzn, pełnych Ducha i mądrości, którym zlecimy tę potrzebę, a my poświecimy się modlitwie i posłudze Słowa. I spodobało się to Słowo całej rzeszy, i wybrali Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, [którzy] pomodlili się i nałożyli na nich ręce. A Słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła, liczna też rzesz kapłanów okazywała posłuszeństwo wierze” (Dz. Ap. 6,1-7).

Możecie usiąść.

Mój długoletni pastor w Pierwszym Chińskim Kościele Baptystów w Los Angeles, dr Timothy Lin, żądał by wszyscy kandydaci na diakonów obiecali wypełniać tych dziesięć wymagań:

„Dziesięć ‘WYMAGAŃ’ od Kandydata na Diakona w Kościele”

(1) Musi chcieć służyć Panu jako diakon i być gotowy szanować jeden drugiego.

(2) Musi spełniać wymagania określone w 1 Tym. 3,1-10.

(3) Musi studiować Biblię i modlić się codziennie oraz oddawać dziesięcinę regularnie i chętnie.

(4) Musi być żonaty, a żona musi być gotowa pomagać swemu mężowi jako diakonowi najlepiej jak potrafi.

(5) Musi potrafić uczyć w Szkole niedzielnej.

(6) Musi chcieć służyć Panu na zlecenie, szczególnie w odwiedzinach.

(7) Musi brać udział w zasadniczych spotkaniach, takich jak nabożeństwa, Szkoła niedzielna, modlitwy, spotkania liderów i rady; także wspierać wszystkie przedsięwzięcia i projekty Kościoła.

(8) Musi uczestniczyć w szkoleniach i szkolić innych przy pomocy Programu Szkolenia Kościoła lub innych programów.

(9) Musi dawać dobry przykład młodszym chrześcijanom. Nigdy nie spierać się z nimi ani nie wpadać w gniew, chyba że w celu szkolenia.

(10) Musi współpracować z pastorami.
(Dr Timothy Lin, Tajemnica Rozwoju Kościoła, str. 45-46).


Dr Lin miał rację. Gdyby diakoni realizowali jego wskazania, to nie powodowaliby rozłamów w kościele. Ale tak nie jest dzisiaj.

Diakoni w niezależnych kościołach takich jak nasz, są skłonni powodować rozłamy. Diakoni są przyczyną 92 procent podziałów w kościołach. A w kościołach Baptystów Południowej Konwencji diakoni są powodem nawet 93 procent podziałów. Te dane pochodzą z Podział Kościoła autorstwa dr Roy L.Branson. Dr W.A.Criswell wyraził się o książce dr Bransona Podział Kościoła tak:

Może nie znajdziesz czasu na inną książkę w tym roku, ale koniecznie przeczytaj Podział Kościoła. Każdy pastor powinien tę książkę przeczytać.

- Dr W.A. Criswell,
  Długoletni pastor w
  Pierwszym Baptystycznym Kościele w
  Dallas, Texas.


Dr Lee Roberson, kanclerz w Tennesse Temple University, powiedział o książce dr Bransona tak:

Pastorzy i liderzy skorzystają z czytania tej książki.

Dr Branson powiedział: „Większość diakonów stwarza niebezpieczeństwo, gdyż próbują zabierać się do pracy, do której nie mają kwalifikacji” (Branson, str. 51).

Jak można w przyszłości uniknąć podziałów? Dr Branson wskazuje, że musimy wrócić do pierwotnych zasad. Dr Branson podkreśla, że:

a. Ich program zawierał kaznodziejstwo, modlitwę, nauczanie i ewangelizację.

b. Oni byli zarządzani przez pastorów.

„Pamiętajcie o tych, którzy wam przewodzą, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, i rozpatrując wynik ich postępowania, naśladujecie ich wiarę” (Hebr. 13,7).

„Bądźcie posłuszni swoim przewodzącym i ulegajcie [im], oni bowiem czuwają nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę; aby mogli czynić t z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść” (Hebr. 13,17).

c. Zdobywanie zgubionych i nauczanie ich było ich pasją.

d. Upraszczaj wszystko!

   Pozbywaj się wszystkiego oprócz kaznodziejstwa, modlitwy i ewangelizacji.


1. Pozbywaj się comiesięcznych spotkań zarządu.

2. Pozbywaj się spotkań diakonów.

3. Itd. (str. 228-230 Branson).

4. Pozbywaj się spotkań biznesowych wszystkich rad i kolegiów.


Dr Branson mówi: „Jedyne ‘spotkania biznesowe’ o jakich mówi Biblia, to w zasadzie spotkania pastorów/proroków, którzy decydują ‘o tym co powinni robić’ a ludzie odpowiadają im ‘tak, to zrobimy’”.

Dr Branson stwierdza: „Większość diakonów stwarza niebezpieczeństwo, gdyż próbują zabierać się do pracy, do której nie mają kwalifikacji” (str. 51).

Diakoni nie są zarządem; w Biblii oni nie mają władzy do podejmowania decyzji. Zarząd nad kościołem jest jednoznacznie powierzony pastorom. Bóg mówi:

„Bądźcie posłuszni swoim przewodzącym i ulegajcie [im], oni bowiem czuwają nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę; aby mogli czynić t z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść” (Hebr. 13,17).

Jeden z diakonów zapytał: „Co według ciebie diakoni powinni robić?”

Pastor otworzył Biblię i przeczytał tekst z Dz. Ap. 6,1-6. Następnie powiedział: „To jest jedyna praca określona w Biblii”. Diakon odpowiedział: „Biblia daje dużo więcej władzy diakonom niż to!”.

Na to zareagował inny diakon: „Wiem, że Biblia daje diakonom dużo więcej niż to”.

Wtedy pastor powiedział: „To jest wszystko na ten temat. Dlaczego? Ponieważ w Biblii nic więcej na ten temat nie znajdziemy”.


Jeśli diakoni nie są ordynowani i nie mają prawa mówić pastorowi co należy czynić, a co nie, to ja jako pastor emeritus i założyciel tego kościoła, podjąłem decyzję by wyznaczyć trzech mężczyzn na okres jednego roku. Powołuję Pana Mencia, Pana Ngann’a i Johna Wesley’a Hymers’a jako diakonów na jeden rok, a dr Cagan’a na dwa lata.

Będziemy mieć jedno spotkanie biznesowe w styczniu, kiedy powołam diakonów na kolejny rok jeśli uznam to za właściwe.

Teraz jeszcze raz odczytam ten sam fragment Biblii. Proszę zwróćcie się razem ze mną do tekstu z Dz. Ap. 6,1-7:

„W tych dniach, gdy liczba uczniów rosła, doszło do szemrania hellenistów przeciw Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze przeoczano ich wdowy. Wówczas Dwunastu zwołało rzeszę uczniów i powiedziało: Nie byłoby pożądane, gdybyśmy porzucili Słowo Boga, aby usługiwać przy stołach. Znajdźcie sobie natomiast bracia, siedmiu cenionych mężczyzn, pełnych Ducha i mądrości, którym zlecimy tę potrzebę, a my poświecimy się modlitwie i posłudze Słowa. I spodobało się to Słowo całej rzeszy, i wybrali Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, [którzy] pomodlili się i nałożyli na nich ręce. A Słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła, liczna też rzesz kapłanów okazywała posłuszeństwo wierze” (Dz. Ap. 6,1-7).

Proszę wstańmy i zaśpiewajmy dzisiejszą pieśń:

Poświęć czas na uświęcenie, Mów często do swego Pana;
Przebywaj w Nim zawsze, I karm się Jego Słowem.
Zaprzyjaźniaj się z dziećmi Boga, Pomagaj potrzebującym,
Nigdy nie zapominaj poszukiwać Jego błogosławieństw.

Poświęć czas na uświęcenie, Gdy świat tak szybko pędzi;
Spędzaj swój cenny czas sam na sam z Jezusem.
Patrząc na Jezusa, Stajesz się jak On;
Twoi znajomi w Tobie zobaczą Jego odbicie.

Poświeć czas na uświęcenie, Ucisz swoją duszę,
Każda myśl i każda intencja Pod Jego kontrolą.
Prowadzony Jego Duchem Do źródeł miłości,
Okażesz się sposobny Do świętej służby.
(„Poświęć czas na uświęcenie” - autor William D.Longstaff, 1822-1894; wersy 1,2 i 4).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.