Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TWOJE SPOTKANIE ZE ŚMIERCIĄ

YOUR APPOINTMENT WITH DEATH
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 11-go listopada 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 11, 2012

„Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”
(Hebrajczyków 9:27).


Jedną z największych potrzeb naszych dni jest zwiastowanie ewangelizacyjne. Kiedy byłem chłopcem, rozbrzmiewały one wszędzie. Najzwyczajniejszą rzeczą na świecie było usłyszeć kogoś zwiastującego ewangelię. Ale dzisiaj jest inaczej. Wiele jest nauczania biblijnego. Wiele jest tak zwanej „muzyki” i tak zwanego „uwielbienia”. W wielu kościołach pełno jest rozrywki. Ale rzadko słyszy się z kazalnic zwiastowanie ewangelizacyjne. Powody są różnorodne, ale nie będę na ich temat mówił dziś rano. Wystarczy tylko, że powiem, iż mam zamiar wygłosić kazanie ewangelizacyjne. Wierzę, że każdy narodzony na nowo chrześcijanin potrzebuje słyszeć takie zwiastowanie, i to często. Dlaczego tak mówię? Ponieważ zwiastowanie ewangelizacyjne stawia nas przed ważnymi sprawami życia i śmierci. Jest to również zwiastowanie, które przypomina nam sedno ewangelii. Każdemu z nas trzeba przypominać o sprawach życia i śmierci poruszanych w ewangelii. Słuchanie ewangelizacyjnego zwiastowania sprawia, że pozostajemy blisko Chrystusa.

Ludzie zgubieni również potrzebują słyszeć zwiastowanie ewangelizacyjne. Tak zwane „nauczanie ekspozycyjne” nie konfrontuje grzeszników z ich grzechami i potrzebą Chrystusa. Wyrazem Bożego Sądu w naszych grzesznych czasach jest głód zwiastowania ewangelii. Prorok Amos przekazał słowa Boga, mówiąc: „ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana” (Amos 8:11). Nie powiedział, że będzie to głód słowa, ale głód „słuchania słów Pana”. Matthew Henry pisze: „Będą mieć zapisane słowo – Biblię, ale brakować będzie kaznodziei... aby pokazać, jak je praktycznie zastosować.” To poprzez zwiastowanie ewangelizacyjne słowa ewangelii znajdują zastosowanie w sercach i umysłach ludzi. Samo zwiastowanie biblijne tego nie zrobi. Dzieje się tak tylko przez zwiastowanie ewangelizacyjne. Ono przykuwa uwagę ludzi zgubionych i sprawia, że zaczynają słyszeć Słowo Pana. Dzisiaj jest wielki głód tego rodzaju zwiastowania! Jest to Boży sąd nad naszym narodem i światem.

To kazanie będzie bardzo proste, tak jak proste jest każde zwiastowanie ewangelizacyjne. Zaczerpnięte zostało z książki Simple Sermons on the Old-Time Religion, autorstwa doktora W. Herschela Forda (wydawnictwo Zondervan, wydanie z 1972 roku, str. 105-112). Jest to proste kazanie na temat śmierci. Śmierć jest tym, co czeka każdego słuchającego mnie dzisiaj. W naszym tekście czytamy:

„Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”
       (Hebrajczyków 9:27).

W ubiegły piątek byłem w San Francisco. Pojechałem tam na pogrzeb drogiej mi przyjaciółki. Zmarła na raka. Kiedy podszedłem do trumny, zobaczyłem, że zrobiono jej makijaż, tak że wydawało się, jakby żyła. Jej ciało leżało w trumnie wyłożonej satyną. Dookoła stały piękne kwiaty. Zrobiono wszystko, co było możliwe, ale śmierć nigdy nie jest piękna. Zawsze jest okropna. Nie pozwólcie nikomu przekonywać was, że jest inaczej! Śmierć jest wrogiem człowieka. Biblia nazywa śmierć „ostatnim wrogiem ” (1 Koryntian 15:26). A jednak jest to wróg, z którym musimy się spotkać, ponieważ „postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9:27). Skoro będziesz musiał umrzeć, to musisz wiedzieć, co Biblia mówi na temat śmierci.

I. Po pierwsze, Biblia mówi nam o tym, skąd jest śmierć.

Ogród Eden był pięknym i doskonałym miejscem dla człowieka, w którym miał żyć. Nigdy nie wtargnął tam grzech ani śmierć. Potem Bóg powiedział do Adama:

„Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.” (I Mojżeszowa 2:16-17).

Ale Adam i Ewa okazali Bogu nieposłuszeństwo, zjedli zakazany owoc i w tym samym momencie umarli duchowo. Śmierć fizyczna zaczęła swe dzieło w ich ciałach.

Bóg wymienił dziewięciu mężczyzn zaczynając od Adama a kończąc na Noem. Henoch został zabrany do nieba. Co jednak Biblia mówi o pozostałych z nich? „I umarł” „i umarł” „i umarł” „i umarł” „i umarł” „i umarł” „i umarł” „i umarł”. Bóg pokazuje nam tutaj, co oznaczały Jego słowa: „na pewno umrzesz”. Potem czytamy historię królów Izraela i Judy -. „Żyli... rządzili... umarli”. Bóg powiedział do Mojżesza: „Oto bliskie już są dni twojej śmierci” (V Mojżeszowa 31:14). A do króla Hiskiasza Bóg rzekł: „albowiem umrzesz” (Izajasza 38:1).

Jezus często poruszał temat śmierci. Mówił bogaczu, który umarł i poszedł do piekła (Ew. Łukasza 16:19-31); o zamożnym człowieku, który umarł we śnie (Ew. Łukasza 12:13-21). Faryzeuszom powiedział, że umrą w swych grzechach (Ew. Jana 8:24).

Biblia mówi nam, że śmierć przyszła z powodu grzechu. Kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył, śmierć zstąpiła na wszystkich jego potomków. Wszyscy nosimy w swoich ciałach nasiona śmierci. Psują się nam zęby. Włosy zaczynają wypadać, potem siwieją. Nasze oczy widzą coraz gorzej. Niektóre komórki przekształcają się w nowotworowe; u niektórych ludzi mięśnie serca słabną, a ciśnienie krwi rośnie. Widziałem małe dzieci umierające z powodu nowotworów, białaczki i innych chorób. Kimkolwiek jesteś, zmierzasz w kierunku śmierci. „postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9:27).

Kwiaciarze zarabiają najwięcej na kwiatach na pogrzeby. Ubezpieczyciele sprzedają ubezpieczenia na życie wiedząc, że umrzemy. Krzyże wzdłuż autostrad świadczą o nagłej śmierci. Co roku tysiące ludzi w każdym wieku ginie w różnych wypadkach. Tysiące innych popełnia samobójstwa. W przeszłości architekci kierowali się jedną zasadą: „Drzwi muszą być wystarczająco szerokie, by zmieściła się przez nie trumna”.

Możesz powiedzieć: „Te wszystkie fakty nie straszą mnie.” Ja również się ich nie boję, bo moja nadzieja leży w Chrystusie, który pokonał śmierć. Ale jeśli nie jesteś jeszcze narodzonym na nowo chrześcijaninem, to powinieneś odczuwać lęk! Śmierć będzie końcem możliwości, byś mógł zostać zbawiony. Pamiętaj, że śmierć może przyjść bardzo szybko. Może już teraz czeka na ciebie wyłożona jedwabiem trumna! Znałem młodego człowieka, który śmiał się z mojego kazania. Siedział w tyle kościoła, a podczas gdy nauczałem, on czytał komiks ukryty w wielkiej Biblii. Dzień czy dwa później zobaczyłem jego ciało, sztywne w trumnie. „Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9:27). W starym hymnie jest napisane:

Czas ucieka, chwile mijają,
   Przemijam ja i każdy z nas;
Zbierają się cienie, śmierć zmierza do nas,
   Przychodząc po mnie i ciebie.
Przyjdźcie do domu, przyjdźcie do domu wy wszyscy znużeni;
   Gorliwie i czule Jezus nas wzywa,
Woła: Grzeszniku wróć do domu!
    („Softly and Tenderly” autor Will L. Thompson, 1847-1909).

II. Po drugie, Biblia mówi nam, co stanie się po śmierci.

Co dzieje się z narodzonymi na nowo chrześcijanami w chwili śmierć? Apostoł Paweł powiedział, że „wyjść z ciała” oznacza „zamieszkać u Pana” (2 Koryntian 5:8). Kiedy chrześcijanin umiera, jego ciało trafia do grobu, lecz jego duch (dusza) jest z Panem. Jezus powiedział do umierającego złoczyńcy, który został zbawiony: „dziś będziesz ze mną w raju” (Ew. Łukasza 23:43). A zatem śmierć nie przeraża narodzonego na nowo chrześcijanina. Gdy kilka tygodni temu razem z żoną odwiedziliśmy kobietę, na której pogrzebie byłem w ubiegły piątek, to wiedziała, że umiera na raka. Ale śmiała się razem z nami. Widzieliśmy spokój, który odczuwała, ponieważ była prawdziwą chrześcijanką. Miałem przywilej przeczytania historii jej życia w czasie uroczystości pogrzebowej w ubiegły piątek, w której uczestniczyły setki ludzi.

Co dzieje się z nienawrócona osobą w chwili śmierci? W szesnastym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy: „umarł też bogacz i został pochowany. A... w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje” (Ew. Łukasza 16:22, 23). Cierpienia w piekle czekają tych, którzy odrzucili Chrystusa i nie narodzili się na nowo. Ich ciała trafiają do grobu, lecz dusze idą do miejsca wiecznego cierpienia. Jezus powiedział: „I odejdą ci na kaźń wieczną” (Ew. Mateusza 25:46). „Udziałem zaś [ich]... będzie jezioro płonące ogniem i siarką” (Objawienie 21:8). „A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy...” (Objawienie 14:11).

Czy jest jeszcze szansa po śmierci? Biblia wyraźnie mówi „nie”. Abraham powiedział do człowieka w piekle:

„Między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić” (Ew. Łukasza 16:26).

Zgubiony człowiek w piekle jest po złej stronie zatoki, która oddziela niebo i piekło. Chrystus woła cię, abyś przyszedł do Niego teraz. Według Biblii po śmierci nie będziesz miał na to szansy.

III. Po trzecia, Biblia ostrzega przed nagłą śmiercią.

Ponad połowa przypadków śmierci jest nagła: wypadki samochodowe, morderstwa, samobójstwa, wojny, zawały serca. Większość z tych, którzy tak umierają, nie miała czasu, by przyjść do Chrystusa. Odchodzą z tego świata nieprzygotowanymi, by stanąć przed Bożym obliczem. Biblia powiada:

„Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle, bez ratunku zdruzgotany.” (Przypowieści Salomona 29:1).

Zwiastuję od prawie 55 lat. Tak wiele razy widziałem, jak ludzie umierali nagle, nieprzygotowani na spotkanie z Bogiem. Tak wiele razy proszono mnie o poprowadzenie nabożeństwa pogrzebowego ludzi, którzy zmarli nie będąc zbawionymi. Zawsze bardzo trudno jest prowadzić takie uroczystości pogrzebowe. W tak tragicznej sytuacji nie można dać żadnej nadziei rodzinie pogrążonej w żalu. Jedyne, co mogę wtedy zwiastować, to ewangelię tym, którzy jeszcze żyją.

Gdybyś w następnych dniach miał umrzeć nagle, co stałoby się z tobą? Czy byłbyś w stanie powiedzieć z apostołem Pawłem: „Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.”? (Filipian 1:21). A może odszedłbyś w wieczność bez nadziei na bycie z Chrystusem? Czy czeka cię niebo, czy piekło? To ważne pytanie; najważniejsze, przed jakim stajesz, ponieważ „postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9:27).

Jezus umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy. Przelał Swą krew, aby oczyścić cię z twych win. Powstał w fizyczny sposób z grobu, aby dać ci życie wieczne. Musisz jednak poczuć ciężar swych grzechów i potrzebę Chrystusa. Musisz odwrócić się od swego egoistycznego i grzesznego sposobu życia. Musisz spotkać Chrystusa w przemieniającym życie nawróceniu. Jeżeli tak się stanie, to jest dla ciebie nadzieja. Jeżeli nie, to nie ma żadnej nadziei. To dlatego przestrzegam cię, abyś przychodził do kościoła w każdy niedzielny poranek i wieczór, by usłyszeć ewangelię i spotkać chrześcijan, którzy o ciebie modlą się, byś wszedł do społeczności kościoła, do prawdziwej społeczności z Chrystusem i Jego kościołem. Biblia podaje:

„Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”
      (1 Tymoteusza 1:15).

Jakże modlimy się, abyś był jednym z tych, których Jezus zbawi z beznadziejnego życia i beznadziejnej śmierci. Amen.

Jeżeli nie jesteś pewien swojego zbawienia, to proszę, abyś wyszedł do przodu i stanął tutaj. Kiedy to zrobisz, doktor Cagan zaprowadzi cię do innego pomieszczenia, gdzie będziemy mogli z tobą porozmawiać, pomodlić się i dać ci materiały do czytania. Proszę otwórzcie hymn numer siedem na waszych kartkach. Kiedy będziemy go śpiewać, wstań i przyjdź do przodu; przyjdź szybko.

Słodko i delikatnie Jezus woła,
   Woła ciebie i mnie;
On stoi w drzwiach, czeka i patrzy,
   Wygląda za tobą i za mną.
Przyjdźcie do domu, przyjdźcie do domu wy wszyscy znużeni;
   Gorliwie i czule Jezus nas wzywa,
Woła: Grzeszniku wróć do domu!

Dlaczego zwlekasz, gdy Jezus zaprasza,
   Zaprasza ciebie i mnie?
Dlaczego spóźniasz się, na Jego miłosierdzie nie baczysz,
   Miłosierdzie dla ciebie i mnie?
Przyjdźcie do domu, przyjdźcie do domu wy wszyscy znużeni;
   Gorliwie i czule Jezus nas wzywa,
Woła: Grzeszniku wróć do domu!

Czas ucieka, chwile mijają,
   Przemijam ja i każdy z nas;
Zbierają się cienie, śmierć zmierza do nas,
   Przychodząc po mnie i ciebie.
Przyjdźcie do domu, przyjdźcie do domu wy wszyscy znużeni;
   Gorliwie i czule Jezus nas wzywa,
Woła: Grzeszniku wróć do domu!

On obiecał wspaniałą miłość,
   Obiecał tobie i mnie!
Chodź zgrzeszyliśmy, okazuje łaskę i przebaczenie,
   Przebaczenie dla Ciebie i mnie.
Przyjdźcie do domu, przyjdźcie do domu wy wszyscy znużeni;
   Gorliwie i czule Jezus nas wzywa,
Woła: Grzeszniku wróć do domu!
    („Softly and Tenderly” autor Will L. Thompson, 1847-1909).

Doktorze Chan, proszę przyjdź tutaj i pomódl się o tych, którzy odpowiedzieli dziś rano (modlitwa).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Kyu Dong Lee: Hebrajczyków 9:24-28.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Softly and Tenderly” (autor Will L. Thompson, 1847-1909).


SKRÓT KAZANIA

TWOJE SPOTKANIE ZE ŚMIERCIĄ

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”
(Hebrajczyków 9:27).

(Amos 8:11; 1 Koryntian 15:26)

I.   Po pierwsze, Biblia mówi nam o tym, skąd jest śmierć.
I Mojż. 2:16-17;V Mojż. 31:14; Izajasza 38:1;
Ew. Łukasza 16:19-31; 12:13-21; Ew. Jana 8:24.

II.  Po drugie, Biblia mówi nam, co stanie się po śmierci.
2 Koryntian 5:8; Ew. Łukasza 23:43; 16:22, 23;
Ew. Mateusza 25:46; Objawienie 21:8; 14:11;
Ew. Łukasza 16:26.

III. Po trzecia, Biblia ostrzega przed nagłą śmiercią. Przyp.
Salomona 29:1; Filipian 1:21; 1 Tymoteusza 1:15.