Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DEMONY DZISIAJ

DEMONS TODAY
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę rano, 23-go października 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 23, 2016

„I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek” (Ew. Marka 5:1-2).


Nigdy nie słyszałem żadnego pastora głoszącego na temat opętanego z Gerazy.Billy Graham zwiastował na ten temat, ale nigdy żaden inny pastor. Dlaczego? Myślę, że dlatego, iż jest to historia o demonie; o konflikcie między Chrystusem a szatanem. Wydaje się to straszne dla niektórych kobiet w kościele.David Murrow poświęcił całą książkę temu tematowi. Nosi ona tytułWhy Men Hate Going to Church (Nelson Books, 2005).Bardzo chciałbym, aby przeczytał ją każdy pastor!Murrow wskazuje na to, że jest bardzo mało prawdopodobne, by mężczyźni i młodziludzie w wieku 18-29 lat pozostali w kościele (str. 18).Napisał, że mężczyźni i młodzidorośli „nastawieni są na wyzwania”. Ich kluczowymi wartościami są przygoda, ryzyko, wyzwania i konflikty.„Chcą, by uznawano ich za odważnych, gotowych do przygód, a nawet niebezpiecznych”. Z drugiej strony wiele kobiet i starszych dorosłych„ma tendencję do skupiania się na tym, co bezpieczne” (str. 19).

Chrystusrobił rzeczy niebezpieczne.Był odważny inie bał się podjąć ryzyka i wchodzenia w konflikty. Myślę, że David Murrow miał rację. Chociaż niektóre kobiety takie nie są, podobnie jak i niektórzy starsi mężczyźni, to tragedią jest to, że ustalają oni ton w kościołach.W rezultacie tego nie głosi się kazań na temat demonów i szatana. Nie chcą oni żadnych konfliktów.

Nie dziwi, że tak wielu młodychmężczyzn staje się radykalnymi muzułmanami. Ich liderzy mówią im, aby szli i zdobywali świat dla swojej religii. Stają się takimi, jak ten 24-letni Amerykanin w Tennessee, który zabił czterech żołnierzy marynarki. Takie rzeczy dzieją się nieustannie. Młodzi ludzie szukają czegoś, w co mogliby uwierzyć. Szukają celu i znaczenia życia!

Jednak radykalny islam nie jest odpowiedzią! Nie jest nią również łagodne, zniewieściałechrześcijaństwo, ukazywane w dzisiejszych kościołach. Wzywam was do pójścia za Jezusem. Proszę was, abyście stali się radykalnymi uczniami Pana JezusaChrystusa! Istnieje konflikt. Toczy się wojna. Jednak nie jest to fizyczna wojna. To walka duchowa. Wielki brytyjski kaznodzieja dr Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) mówił na temat tej walki.Powiedział:„Zaczynając życie chrześcijańskie, stajemy się częścią potężnego konfliktu między siłami Boga a siłami piekła… Nasze życie na tym świecie jest duchową walką… a dzieje się tak z powodu szatana” (Life inGod, Crossway Books, str. 105, 179).Całkowicie się z tym zgadzam!

Historia oJezusie i opętanym człowieku jest ważna.Bóg sprawił, że została zapisana w trzech różnych miejscach w Nowym Testamencie – w ewangeliach Mateusza, Marka i ponownie w Łukasza. To ważna lekcja dla młodych ludzi żyjących w czasach terroryzmu i walki duchowej!

Ta historia jest prosta.Jezus przepływał w małej łodzi przez Morze Galilejskie. Dotarł na drugi brzeg do krainy Gadareńczyków. Razem z żoną byliśmy tam kilka lat temu. Na własne oczy zobaczyliśmy miejsce, w którym wydarzyło się to.

„A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek” (Ew. Marka 5:2).

A teraz pokażę kilka rzeczy dotyczących tego młodego człowieka i jego spotkania z JezusemChrystusem.

I. Po pierwsze, ten młody człowiek był opętany przez demony.

Czy wierzę w opętanie przez demony?Tak, wierzę i to zdecydowanie!Biblia naucza, że jest wiele demonów.Apostoł Pawełpisał o tym:

„Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz… ze złymi duchami” (Efezjan 6:12).

W tym wersecie mówi on o innym rodzaju demonów i duchów nieczystych.Dr Lloyd-Jones powiedział:„Istnieje wiele duchów nieczystych. Są tysiące, być może nawet miliony nieczystych duchów” (Christian Unity, The Banner of Truth Trust, 1980, str. 58).

Jak inaczej wytłumaczyć terroryzm, materializm igrzechyAmeryki, jeżeli nie wierzy się w szatana i jegodemony?

Tenmłody człowiek był opętany przez demony. Był kontrolowany przez demony.Osobiście zajmowałem się ludźmi w takim stanie. Wiem, co może stać się, gdy młody człowiek bierze narkotyki albo zajmuje się czarną magią i okultyzmem.

Jest też pewne mniejsze opętanie, którego doświadcza każda nienawrócona osoba. ApostołPaweł pisał o „duchu, który teraz działa w synach opornych” (Efezjan 2:2).Był taki czas, gdy i mój umysł zaślepiony był przez demony.Tak dzieje się z każdym, kto nie jest nawrócony i nie poddał się PanuJezusowiChrystusowi. Wszyscy jesteśmy w takim stanie, zanimChrystus nie zbawi nas i nie narodzimy się na nowo. Prawdziwenawróceniejest zawsze wybawieniem z mocy szatana!

Jezusumarłna krzyżu, płacąc karę za twojegrzechy. Przelał swoją krew, aby oczyścić twój umysł i serce zewszystkich grzechów. Powstał w fizyczny sposób z martwych, aby dać ci życie i wybawić cię z demonicznego zaślepienia! Wielki kaznodzieja i autor hymnów –Charles Wesley (1707-1788) wspaniale to wyraził:

On łamie moc grzechugrzech,
Na wolność wypuszcza więźniów;
Jego krew może oczyścić największego grzesznika;
Jego krew przelana za mnie.
   („O For a Thousand Tongues”, Charles Wesley, 1707-1788).

Chrystus„łamie moc grzechu”!Chrystus„na wolność wypuszcza więźniów”.On uczynił to dla mnie pewnego ranka, gdy miałem dwadzieścia lat i może to samo uczynić dla ciebie!Jest wielu ludzi tutaj dziś rano, którzy mogą powiedzieć, że Chrystus uwolnił ich z grzechów i demonów. Jeżeli zostałeś zbawionyprzez Jezusa, wstań teraz! – Możecie usiąść.Chrystusmoże zrobić dla ciebie to, co uczynił dla każdej z tych osób!

II. Po drugie, ten młody człowiek był samotny.

W Biblii czytamy, że„nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach” (Ew. Łukasza 8:27).Również tam byłem z żoną. Widziałem groby na zboczu wzgórza. Znajdują się tam dziury wykute w skałach, w których składano ciała zmarłych. W Biblii czytamy:

„I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami”
          (Ew. Marka 5:5).

Wiele młodychkobiet tnie się żyletkami.I nie potrafią powiedzieć, dlaczego tak robią. W telewizji widziałem pewną nastoletnią dziewczynę, którawiele razy pocięła swoje ramię. Prowadzący program zapytał się jej, dlaczego to zrobiła. Odpowiedziała:„Nie wiem. Czuję się zmuszona, aby to robić. Nie mogę przestać”.To, czego potrzebowała ta młoda kobieta to JezusChrystus!Chrystusmoże złamać zniewolenie szatana!

Człowiekw naszym tekście byłsamotny!Demonywygoniły go z rodziny i znalazł się samotny w miejscu, w którym spotkał go Jezus.W dzisiejszych czasach młodzi ludzie w Ameryce i na zachodzie nie doświadczają większego problemu od samotności.Samotność!Większośćproblemów młodych ludzi ma swoje korzenie w samotności.The Beatles śpiewali znaną piosenkę„Ci wszyscy samotni ludzie, skąd oni wszyscy się biorą?” („Eleanor Rigby”).

Philip Slater napisał książkę zatytułowanąThe Pursuit of Loneliness:American Culture at the Breaking Point(Beacon Press, wydanie z 2006 roku).Autor łączy w niej samotnośćz„narodowym uzależnieniem od technologii”.Slater powiedział:„Automobil, na przykład, uczynił więcej niż inne rzeczy, by zniszczyć życie społeczności w Ameryce...rozproszył ludzi tak, że stali się sobie obcy” (str. 126, 127).

Młodziludziewsiadają do samochodów i dojeżdżają na uczelnię w Santa Barbara, Berkeley. Jest to łatwe, lecz tracą wszystkich swoich przyjaciół, prawdopodobnie na zawsze. Nie dziwi, że młodzi ludzie są tak samotni.Mówicie:„Będziemy się kontaktować”.Myślicie, że będziecie wysyłać do siebie smsy. Ale czy tym jest „utrzymywanie kontaktów”?Nie jest to możliwe przez telefon.

Babcia mojej żony w Gwatemali posiadała zdrowy rozsądek tak, jakby znała się na socjologii. Jej synowie chcieli zamontować telefon w jej domu.Powiedziała:„Nie.Jeżeli będę miała telefon, to nigdy nie przyjdziecie, żeby mnie odwiedzić”.Bardzo smucę się, gdy widzę młodych ludzi chodzących z przyklejonymi do ucha telefonami komórkowymi. Urządzenia często zajmują miejsce prawdziwychprzyjaciół.

Czy słyszeliście o filmie „Ona”?Nie polecam oglądania go. Jest to film o samotnym młodym człowieku, który zakochał się w swoim komputerze, którego nazwał„Samanta”.Nie oglądałem go. Były w nim obrazowe sceny seksualne. Ale obejrzało go wielu młodych intelektualistów – film o młodym człowieku zakochanym w maszynie! Możecie przeczytać o tym filmie w artykule na Wikipedii.Ale nie polecam oglądania go.

Wierzę, że samotność amerykańskiej i europejskiej kultury używana jest przez szatana, aby zniewolić młodychludzi i zniszczyć ich. Ten młodyczłowiek, który zabił czterechżołnierzy piechoty amerykańskiej miał powiązania z ISIS poprzez maszynę o imieniu„komputer”. Był bardzo samotny!Człowiek, którego Jezus spotkał wśród grobów był samotny. Był pod kontrolądemonów! Boże, pomóż nam!

Nie mówię wam, abyście pozbyli się komórek czy komputerów. Jednak mówię: „Nie pozwólcie, by zaczęły wami kontrolować maszyny!Zróbcie sobie przerwę odkomputera na tyle długą, by nawiązać przyjaźnie z prawdziwymi ludźmi!Zróbcie sobie przerwę od komputera na tyle długą, by nawiązać długotrwałe przyjaźnie – w tym kościele!”. Posłuchajcie pieśni o człowieku wśród grobów.

Duchy nieczyste wygoniły go od domu i przyjaciół,
   W nędzy mieszkał wśród grobów;
Opętany przez demona ranił sam siebie,
   A wtedy przyszedł Jezus i uwolnił go.
Gdy przychodzi Jezus, łamie moc kusiciela;
   Gdy przychodzi Jezus, ociera z oczu łzy.
Zabiera przygnębienie, życie wypełnia chwałą,
   Wszystko zostaje zmienione, gdy przychodzi Jezus.
(„Then Jesus Came”, Oswald J. Smith, 1889-1986;
      muzyka Homer Rodeheaver, 1880-1955).

Młodziludzie, wzywam was, abyście przychodzili do naszego kościoła. Bądźcie tutaj w niedzielę rano i niedzielę wieczorem. Bądźcie też w sobotę wieczorem!Obiecuję wam – będziemy waszymi przyjaciółmi!Obiecuję wam – będąc z nami, nie będziecie samotni!Amen!

III.Po trzecie, ten młody człowiek lękał się Jezusa.

W Biblii czytamy:

„I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył” (Ew. Marka 5:7).

Czuł lęk przedJezusem.To częste wśród młodych ludzi w dzisiejszych czasach.Jezus i ten zbór chcą wam pomóc, ale może lękacie się! Może boicie się zobowiązań.Może boicie się spędzania kilku godzin w kościele w weekend.Muszę powiedzieć, że to mnie bardzo smuci. Wiem, że ten lęk pochodzi od szatana. Dlaczego on to robi? Ponieważ wie, że straci was, gdy przyjdziecie do nas i przyjdziecie do Jezusa.

Kiedy miałem 19 lat, chodziłem samotny nocami po ulicach Los Angeles. Nie było ze mną moich przyjaciół z liceum. Byłem samotny, bardzo samotny. W pewien sobotni wieczór szedłem ulicą Olvera.Minąłem Chinatown. Skręciłem w prawo na ulicę Yale. Pod koniec ulicy zobaczyłem kościół. Był to Chiński Kościół Baptystyczny. Zapukałem, a drzwi otworzyła młoda kobieta – Lorna Lum i zaczęła ze mną rozmawiać. Zaprosiła mnie, abym przyszedł następnego dnia do kościoła. Była to niedziela. Poszedłem tam. I potem przychodziłem przez wiele lat. Jezuszbawił mnie tam. Nawiązałem prawdziwe, długotrwałe przyjaźnie, na przykład z Lorną i Murphym Lum.

Nie bój sięnas!Nie bój sięJezusa!Bądź z nami, a wyjdzie ci to na dobre! Przyjdź znowu, a obiecuję ci, że twoje życie zmieni się na lepsze. Jeżeli przyjdziesz tutaj w następny weekend i przyjdziesz też do Jezusa, to nawet za tysiąc lat będziesz zadowolony, że to zrobiłeś!

Jezuswygonił demonyz człowieka w Gerazie. Jezuszbawił go! Tak, został on zbawiony przezJezusaChrystusa!

Ludzi widzą dzisiaj, co Zbawiciel może
   Sami nie panują nad pokusą, pożądaniem i grzechem;
Ich złamane serca pozostawiają ich smutnymi i samotnymi,
   A wtedy przychodziJezusi w nich żyje.
Gdy przychodzi Jezus, łamie moc kusiciela;
   Gdy przychodzi Jezus, ociera z oczu łzy.
Zabiera przygnębienie, życie wypełnia chwałą,
   Wszystko zostaje zmienione, gdy przychodzi Jezus.

Chrystusmoże uwolnić cię od szatana!Chrystus może dać ciżycie i moc!Chrystusmoże zmienić twojeżycie! Daj dam szansę, abyśmy pokazali ci drogę doJezusaChrystusa! Przyjdź ponownie, a pokażemy ci drogę! Ktoś może powiedzieć:„Nie wierzę wdemonylubszatana”. W porządku. Był taki czas, kiedy ja też w nich nie wierzyłem. To nie jest najważniejsze. Najistotniejsze jest, abyś wiedział, że Jezus ciękocha i żebyś odczuwał, że i my cię kochamy! Tutaj jest miejsce, gdzie nawiążesz przyjaźnie na całe życie.Oto miejsce, gdzie będziesz kochany i akceptowany!Złóż swoją wiarę w Chrystusie, jedynym jednorodzonym SynuBożym, a On cię zbawi na wieki od kary za grzechy.Amen!


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: Ew. Mateusza 8:28-34.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Then Jesus Came” (słowa dr Oswald J. Smith, 1889-1986;
muzyka Homer Rodeheaver, 1880-1955).


SKRÓT KAZANIA

DEMONY DZISIAJ

DEMONS TODAY

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek” (Ew. Marka 5:1-2).

I.   Po pierwsze, ten młody człowiekbyłopętany przez demony.
Efezjan 6:12; 2:2.

II.   Po drugie, ten młody człowiek byłsamotny.Ew. Łukasza 8:27;
Ew. Marka 5:5.

III. Po trzecie, ten młody człowiek lękał sięJezusa.Ew. Marka 5:7.