Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PAWEŁ – WZÓR NAWRÓCENIA

PAUL – THE MODEL CONVERT

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 15-go listopada 2009 roku.

„Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu” (1 List do Tymoteusza 1:16).


Wielu ludzi uważa, że nawrócenie Pawła było tak niezwykłe, że nie możemy oczekiwać, aby dzisiaj ktoś nawracał się w podobny sposób. Myślę, że nieporozumienie to wywodzi się z faktu, że tak niewielu ludzi, zwłaszcza tu, w świecie zachodnim, doświadczyło takiego właśnie nawrócenia. Dlatego też uważają tamto nawrócenie za wyjątkowe, niezwykłe. Ale tekst dzisiejszy zupełnie temu zaprzecza. Mówi on wyraźnie, że nawrócenie Pawła było „ dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.” Greckie słowo tłumaczone jako „przykład”, oznacza „wzorzec... do naśladowania” (Strong). Dlatego Spurgeon powiedział, że nawrócenie Pawła było „przykładem dla tych, którzy będą naśladować... ten model, według którego inni są kształtowani... Paweł był idealnym [obrazem] osoby nawróconej... wszystkie [prawdziwe] nawrócenia są w wielkim stopniu podobne do tego wzorca nawrócenia. Przemiana... Saula z Tarsu w apostoła Pawła jest typowym przykładem działania łaski w sercu [człowieka]” (C. H. Spurgeon, “Paul as Pattern Convert,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1979 wydanie wznowione, tom LIX, str. 385).

Innymi słowy, jeśli chcesz stać się prawdziwym chrześcijaninem, musisz doświadczyć takiego nawrócenia jak Paweł, dlatego że jest ono „dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu” (1 List do Tymoteusza 1:16).

Myślę, że z tego powodu świadectwo Pawła wspomniane jest sześciokrotnie w Nowym Testamencie. (1 Tymoteusza 1:15-16; Dz. Apostolskie 9; 22; 26; Galacjan 1, 2; Filipian 3:1-14). Bóg pragnie, abyś sześć razy przeczytał o tym w Nowym Testamencie, byś wiedział, w jaki sposób powinieneś być zbawiony. Istnieje tylko jeden sposób, aby stać się prawdziwym chrześcijaninem – poprzez naśladowanie przykładu Pawła. Szczegóły mogą się różnić, ale główny „wzorzec” nawrócenia Pawła powtarza się za każdym razem, gdy grzesznik w pełni nawraca się i staje się prawdziwym chrześcijaninem.

„Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.”
       (1 List do Tymoteusza 1:16).

Dlatego też przedstawię sedno nawrócenia Pawła w czterech punktach:

I. Po pierwsze, Paweł usłyszał zwiastowaną Ewangelię.

Nie popełnij tu błędu. Paweł stał niedaleko Szczepana, gdy ten wygłaszał mocne kazanie ewangelizacyjne. W Dziejach Apostolskich czytamy o tym dwukrotnie: w 7:58 i potem ponownie w 22:20. Powiedziane jest tam: „ja sam przy tym byłem”.

O czym mówił Szczepan? Zwiastował przeciwko grzechom ludzi obecnym w tamten dzień. Powiedział: „wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu” (Dz. Apostolskie 7:51). Mówił też o Jezusie, którego: “wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami” (Dz. Ap. 7:52). Powiedział też: “Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej.” (Dz. Ap. 7:56)

Paweł słyszał Szczepana głoszącego na temat grzechu odrzucenia Chrystusa i współwiny w tym, że umarł On na krzyżu. Słyszał, gdy Szczepan mówił o odrzucaniu Ducha Bożego i łamaniu Bożego prawa (Dz. Ap. 7:53); a także słowa Szczepana o tym, że Chrystus powstał z martwych i teraz zasiada po prawicy Boga w Niebie.

Ty także potrzebujesz usłyszeć te wielkie prawdy ewangeliczne, jeżeli masz doświadczyć nawrócenia w ten sam sposób, jak Paweł, według jego „wzorca” i przykładu. Ty także w swoim zbuntowanym sercu odrzuciłeś Ducha Świętego. I ty przyczyniłeś się do śmierci Chrystusa poprzez swój grzech. To ty zdradzasz Chrystusa raz za razem nie przychodząc do kościoła, uważając, że twoja nauka jest ważniejsza od uwielbiania Boga w niedzielę. Czy nie wiesz, że my wszyscy tutaj też studiowaliśmy? Czy nie wiesz, że musieliśmy dobrze gospodarować czasem, aby znaleźć go dla Boga w niedzielę! Przez siedem lat pracowałem 40 godzin w tygodniu i zmagałem się, uczęszczając wieczorami do szkoły pomaturalnej. Ale nigdy nie opuściłem nabożeństwa. Co więcej, w każdą niedzielę uczyłem też chińskie dzieci na szkółce. Głosiłem również do dzieci ze zboru po szkółce. Przyprowadzałem wiele chińskich dzieci do kościoła, potem odprowadzałem je do domów, a wieczorem znowu je uczyłem. Nie robiłem tego dla siebie. Robiłem to dla tych chińskich dzieci. I zmagałem się z nauką w szkole pomaturalnej wieczorami, pracując zawodowo 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo. A ty mówisz mi, że nie masz czasu, aby przyjść do kościoła. Wstydź się! Bo tak naprawdę nie masz czasu dla Boga! Zawsze odrzucasz Ducha Świętego! Żyjesz całe swe egoistyczne życie, lekceważąc Boga i ponownie krzyżując Chrystusa swoim egoizmem. Jest to prawdą! To usłyszał Paweł, i także ty potrzebujesz to usłyszeć! Jesteś grzesznikiem! Jesteś potępiony przez Boga! Spoczywa na tobie Boży gniew! Wkrótce też będziesz przez Niego sądzony:

„w krainie umarłych cierpiał męki...” (Ew. Łukasza 16:23).

Ktoś może powiedzieć: „Nie wolno ci tego mi mówić! Więcej nie przyjdę!” W porządku, możesz nie przyjść! Ale to, co powiedziałem jest prawdą! Taką samą prawdą, jaką usłyszał Paweł w słowach Szczepana. Albo to przyjmiesz, albo odrzucisz! Nawrócenie Pawła jest modelem wszystkich nawróceń. Dlatego też potrzebujesz usłyszeć głoszoną Ewangelię, aby doświadczyć nawrócenia takiego, jak Paweł.

„Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.”
       (1 List do Tymoteusza 1:16).

Możesz to przyjąć, bądź odrzucić. Ale powiedziałem ci prawdę biblijną. Albo to przyjmiesz, albo odrzucisz. Ale musisz usłyszeć takie zwiastowanie albo inaczej nigdy nie staniesz się prawdziwym chrześcijaninem. Musisz pójść wzorem Pawła. Bo to takie zwiastowanie on usłyszał; takie samo i ty słyszysz dzisiaj! Jesteś grzesznikiem! Przyjmij to lub odrzuć!

II. Po drugie, Paweł doznał przekonania o grzechu.

Kiedy Jezus przemówił do Pawła, upadł on na ziemię. Drżał i był zdumiony (Dz. Ap. 9:4, 6). Był pod takim przekonaniem o grzechu, że pościł i modlił się przez trzy dni w zaciemnionym pokoju (Dz. Ap. 9:9-11).

„Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.”
       (1 List do Tymoteusza 1:16).

17-to letni młody człowiek usłyszał kogoś zwiastującego na ulicy. Mężczyzna powiedział, że ten chłopiec jest grzesznikiem, który zmierza do piekła. Powiedział też, że musi przyjść do Chrystusa, albo inaczej będzie płonął w ogniu piekielnym całą wieczność. I naśladując „przykład” Pawła, chłopiec pobiegł do domu, udał się na strych i rzucił się na podłogę w pozostał we łzach, aż nie znalazł Chrystusa. Przez to przeszedł Paweł. I przez to przeszedł też 17-to letni A. W. Tozer. Stał się on jednym z najlepszych chrześcijańskich pisarzy XX wieku. Został chrześcijaninem w ten sam sposób, jak Paweł, według tego samego wzorca. Przez to i ty musisz przejść. Kiedy Duch Święty przyjdzie do ciebie: „przekona [cię] o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (Ew. Jana 16:8).

Jeśli nie doświadczysz przekonania o grzechu, nigdy też nie staniesz się prawdziwym chrześcijaninem. Możesz chodzić do kościoła co niedzielę rano. Ale nadal pozostaniesz tylko nominalnym [chrześcijaninem] chodzącą do kościoła. Nigdy nie staniesz się osobą nawróconą. Nigdy nie upamiętasz się i nie staniesz się prawdziwym chrześcijaninem, jeśli nie zostaniesz przekonany o swej grzeszności, tak jak stało się to w przypadku Pawła!

„Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.”
       (1 List do Tymoteusza 1:16).

III. Po trzecie, Paweł narodził się na nowo.

Po trzech dniach płaczu, postu i modlitwy, będąc głęboko przekonany o grzechu, Paweł otrzymał Ducha Świętego i narodził się na nowo:

„I natychmiast... przejrzał” (Dz. Apostolskie 9:18).

Nowo narodzenie się dzieje się w jednej chwili. Możesz wahać się przez długi czas. Możesz czasem odczuwać swój grzech, a potem to przekonanie może znikać. Ale kiedy nadejdzie moment prawdziwego nawrócenia, będziesz zbawiony tak szybko, jak Paweł.

Joseph Hart odrzucił Chrystusa. Nie cierpiał słuchać kazań, które mówiły na temat grzechu. Nie znosił tego, że znajdzie się w ogniu piekielnym. Nie cierpiał słuchać o krwi Chrystusa, która zmywa grzechy. Ale kiedy Bóg się go dotknął, potrząsnął Josephem Hartem i wyrwał go z otchłani piekielnej. Joseph Hart został przekonany o grzechu. Przyszedł do Chrystusa. W jednej chwili został zbawiony przez Jezusa, ukrzyżowanego Boga. Joseph Hart pisał piękne hymny. W jednym z nim powiedział:

W chwili, kiedy grzesznik uwierzy
   I zaufa ukrzyżowanemu Bogu,
Otrzymuje od razu przebaczenie
   Odkupienie poprzez Jego krew.
(“The Moment a Sinner Believes” Joseph Hart, 1712-1768).

Albo, jak wyraził to Robert Lowry:

Co me grzechy może zmyć?
   Nic prócz samej Jezusa Krwi!
Co odnowić może mnie?
   Nic prócz samej Jezusa Krwi!

Zaśpiewajmy refren!

Ach, cenna jest ta krew
   Co oczyszcza z grzechów mnie
Nic inne nie zrobi to
   Nic prócz samej Jezusa Krwi!
(wolny przekład “Nothing But the Blood”, autor Robert Lowry, 1826-1899).

IV. Po czwarte, życie Pawła nabrało nowego celu, kiedy narodził się na nowo.

Kiedy stał się już chrześcijaninem, Paweł powiedział:

„Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa” (Filipian 3:7-8).

Gdy Paweł narodził się na nowo, powiedział, że wszystkie jego poprzednie ambicje i cele były niczym więcej niż marnością. Od chwili nawrócenia Paweł żył dla Chrystusa, pracował dla Chrystusa i służył Chrystusowi. To Chrystus go zbawił, a teraz stał się jego Panem i Mistrzem.

Nawrócenie Pawła sześciokrotnie wspomniane jest w Biblii „dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.” (1 List do Tymoteusza 1:16). Życzę ci, abyś doświadczył takiego samego nawrócenia, jak Paweł, dlatego że tylko tak możesz uciec od ognia piekielnego, dostąpić życia wiecznego i odpuszczenia grzechów.

„Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.”
       (1 List do Tymoteusza 1:16)

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Kazania po Polsku.”

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan:
1 List do Tymoteusza 1:12-16
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
“Ye Must Be Born Again” (autor William T. Sleeper, 1819-1904).


SKRÓT KAZANIA

PAWEŁ – WZÓR NAWRÓCENIA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu” (1 List do Tymoteusza 1:16).

(1 List do Tymoteusza 1:15-16; Dz. Apostolskie 9; 22; 26;
List do Galacjan 1, 2; List do Filipian 3:1-14)

I.   Po pierwsze, Paweł usłyszał zwiastowaną Ewangelię. Dz. Ap.22:20;
 7:51, 52, 56, 53; Ew. Łukasza 16:23.

II.  Po drugie, Paweł doznał przekonania o grzechu. Dz. Ap. 9:4, 6, 9-11;
Ew. Jana 16:8.

III. Po trzecie, Paweł narodził się na nowo. Dz. Ap. 9:18.

IV. Po czwarte, życie Pawła nabrało nowego celu, kiedy narodził się na nowo.
List do Filipian 3:7-8.