Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BOJAŹŃ UCZNIÓW

THE FEAR OF THE DISCIPLES
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w Kościele Baptystów „Tabernacle” w Los Angeles
Dnia Pańskiego Rano, 22 marca 2015 r.

„Byli w drodze, wchodzili do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. Ci zaś, którzy szli za Nim, dziwili się i lęk ich ogarnął…” (Mk 10,32).


Widzieliśmy w kazaniu wczorajszego wieczoru (w sobotę wieczorem), że Jezus opuścił Galileę i zaczął iść w kierunku Jerozolimy. Wiedział, że zostanie tam skonfrontowany. Jak powiedział dr John Gill: „[z] wieloma wrogami, ludźmi i diabłami, z którymi musiał się zmagać i przejść bolesną, haniebną i przeklętą śmierć, ale żadna z tych rzeczy go nie powstrzymała, był [zdecydowany] iść [tam]” (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 wznowienie, tom I, s. 589; uwaga odnośnie Łk 9,51).

„Byli w drodze, wchodzili do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. Ci zaś, którzy szli za Nim, dziwili się i lęk ich ogarnął…” (Mk 10,32).

Przekład NIV dodaje słowo „uczniowie”, mówiąc: „Uczniowie byli zdumieni, podczas gdy ci, którzy poszli za nimi, bali się”. Ale słowa „uczniowie” nie ma w greckim tekście Textus Receptus. To sprawia, że wydaje się, że uczniowie byli zdumieni, ale ci, którzy szli za nimi, bali się. Przekład KJV wyjaśnia, że nie tylko dwunastu uczniów, ale cała grupa naśladowców Jezusa była zarówno zdumiona, jak i przestraszona. Biblia Genewska z 1599 roku również rzuca na to światło:

„I szli do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi, i byli zaniepokojeni, a gdy szli, bali się...”

Nowe tłumaczenia, oparte na skorumpowanym tekście pod wpływem gnostyków, raczej wprowadzają zamieszanie niż jasność. Dlatego opiersmy się tylko na przekładzie KJV.

Teraz rozważmy dwa proste punkty wynikające z Pisma Świętego: po pierwsze, strach uczniów; a po drugie, powody ich strachu.

I. Po pierwsze, strach Uczniów.

Nasz tekst mówi: „Byli zdziwieni; a kiedy szli za nimi, bali się”. Greckie słowo przetłumaczone tu jako „zdziwiony” oznacza w istocie „zdumiony”. Biblia Genewska z 1599 roku tłumaczy ją jako „zaniepokojony”. Chodzi o to, że byli zdziwieni, zdumieni i głęboko zaniepokojeni. Byli też „przestraszeni”, przerażeni, zaniepokojeni. Greckie słowo przetłumaczone jako "afraid" to "phobeo", od którego pochodzi nasze angielskie słowo „fobia”. Oznacza to, że naprawdę bardzo bali się jechać do Jerozolimy. Byli zdziwieni, głęboko zaniepokojeni i bardzo bali się pójść za Jezusem do Jerozolimy.

Źródłem ich lęku był fakt, że nie rozumieli jeszcze Ewangelii. Kilka miesięcy wcześniej Jezus zapytał uczniów: „Za kogo Mnie uważacie? A Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś Szymonie Synu Jony, bo ciało i krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 15-17; por. Mk 8, 29). To pokazuje, że Piotr miał pewne oświecenie, jakieś dane przez Boga zrozumienie tego, kim był Jezus. Bóg objawił Piotrowi, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jednak niedługo później, w Mateusza 16,21-23, czytamy:

„Odtąd zaczął Jezus otwarcie mówić swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i nauczycieli Prawa, że zostanie zabity i trzeciego dnia wskrzeszony. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął stanowczo odwodzić od tego mówiąc: Bóg jest Ci życzliwy, Panie, nigdy to Ciebie nie spotka. Lecz On odwrócił się i powiedział do Piotra: Idź za Mną, szatanie! Jesteś Mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mt 16,21-23).

Dr J. Vernon McGee komentuje to tak:

Po raz pierwszy Pan Jezus ogłasza swoim uczniom swoją śmierć i zmartwychwstanie. Było to około sześciu miesięcy, zanim został on rzeczywiście ukrzyżowany. Dlaczego tak długo zwlekał z wydaniem tak ważnego oświadczenia? Oczywiście, Jego uczniowie nie byli na to przygotowani, nawet w tym czasie, sądząc po ich reakcji. Powtórzył to pięć razy, że idzie do Jerozolimy, aby umrzeć (Mt [16,21]; 17,12; 17,22-23; 20,18-29; 20,28). Pomimo tej intensywnej nauki, uczniowie nie zdołali pojąć jej znaczenia... aż do jego zmartwychwstania (J. Vernon McGee, Th.D. Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom IV, s. 93; uwaga odnośnie Mateusza 16,21).

Bóg objawił Piotrowi, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Piotr został w tym czasie oświecony przez Boga, ale nie znał on Ewangelii, nawet wtedy gdy Jezus powiedział mu, że „musi iść do Jerozolimy (...) i być zabity, i zmartwychwstać trzeciego dnia” (Mt 16,21). Tak więc Piotr zganił Jezusa za to, że powiedział, iż zostanie zabity (Mt 16,22). Dr McGee powiedział: „W istocie Piotr powiedział: ‘Ty jesteś Mesjaszem; Ty jesteś Synem Bożym. Nie wolno Ci, nie możesz iść na krzyż!’ Jak widzicie, krzyż w ogóle nie był brany pod uwagę przez apostołów,” (tamże, uwaga odnośnie Mateusza 16,22).

„Lecz On odwrócił się i powiedział do Piotra: Idź za Mną, szatanie! Jesteś Mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mt 16,23).

Dr McGee powiedział: „To jest szatański wymysł, aby zaprzeczyć faktom ewangelii, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał... Nasz Pan rzekł do Piotra: ‘Idź za mną, szatanie’. Wyobraźcie sobie: oto Piotr, przez którego Duch Boży mógł powiedzieć, że Jezus był Synem Bożym, a jednak za chwilę dał się szatanowi zwieść!” (tamże, uwaga odnośnie Mateusza 16,23).

Jestem przekonany, że to wyjaśnia, dlaczego uczniowie bali się iść do Jerozolimy.

„Byli w drodze, wchodzili do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. Ci zaś, którzy szli za Nim, dziwili się i lęk ich ogarnął…” (Mk 10,32).

II. Po drugie, powody ich strachu.

Zamiast ich pocieszyć, Jezus powtórzył to samo, co spowodowało ich strach. Proszę, wstańmy i przeczytajmy na głos fragment z Marka 10,32-34,

„Byli w drodze, wchodzili do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. Ci zaś, którzy szli za Nim, dziwili się i lęk ich ogarnął. Wtedy ponownie wziął z sobą Dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało Go spotkać: Oto wchodzimy do Jerozolimy, gdzie Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i nauczycielom Prawa i skazany na śmierć. Oni wydadzą Go poganom I będą szydzić z Niego, oplują Go, ubuczują i zabiją, lecz On po trzech dniach powstanie z martwych” (Mk 10,32-34).

Możecie usiąść.

Jak możemy wyjaśnić fakt, że Piotr i inni uczniowie wiedzieli, iż Jezus jest Mesjaszem, a jednak nie wiedzieli, że umrze na Krzyżu i zmartwychwstanie? Chuck Missler podaje wyjaśnienie:

Kiedy przyjrzymy się licznym przepowiedniom Starego Testamentu o pojawieniu się Mesjasza Izraela, znajdziemy dwie [pozornie] sprzeczne wypowiedzi. Wiele fragmentów przedstawia cierpiącego sługę; inni wyraźnie podkreślają panującego króla. Te [różne] fragmenty zaowocowały poglądem oczekiwania na dwóch Mesjaszy: Mesjasza Syna Józefa, cierpiącego sługę; i Mesjasza Syna Dawid - panującego króla, odpowiednio.
Kiedy Jezus ujawnił się, nadrzędne oczekiwanie na Mesjasza Ben Dawida – panującego Króla, który miał wyzwolić Izraela od złych władców świata – było tak powszechne, że Go nie rozpoznali! Rozpoznanie jednego Mesjasza w dwóch różnych „przyjściach” jest obecnie wyraźnie wyjaśnione przez konserwatywnych uczonych.
Nawet najbardziej szanowany ortodoksyjny rabin, rabin Itzak Kaduri, zostawił swoje elektryzujące oświadczenie, że „dwaj Mesjasze są jednym”, a Jego imię to Yehoshua [Jezus] !... jego list, rozpieczętowany następnie [po jego śmierci], wywołał u ortodoksyjnej [żydowskiej] społeczności w Izraelu znaczną konsternację; Izrael dzisiaj, 6 kwietnia 2007 (Chuck i Nancy Missler, The Kingdom, Power and Glory, King's High Way Ministries, wydanie 2010, s. 317).

Podobnie jak większość innych członków żydowskiej społeczności Izraela, uczniowie oczekiwali Mesjasza Ben Dawida, Mesjasza - Syna Dawida, który wyzwoli Izrael z rzymskiego ucisku. Nie spodziewali się Mesjasza Ben Józefa, Cierpiącego Sługi. Nie zdawali sobie sprawy, że Mesjasz najpierw przyjdzie cierpieć – i nie przyjdzie, aby panować i rządzić ziemią aż do Swojego Drugiego Przyjścia. Wierzę, że to zapewne dlatego Judasz zdradził Jezusa, gdy zdał sobie sprawę, że nie będzie On władcą Izraela – w tym czasie. Wierzę również, że jest to psychologiczny powód, dla którego Piotr zganił Jezusa, który powiedział, że zostanie zabity (Mt 16,22). I wierzę, że jest to psychologiczny powód, dla którego wszyscy uczniowie bali się iść za Jezusem do Jerozolimy, gdzie On powiedział, że umrze. Po prostu nie mogli zrozumieć, że „dwaj Mesjasze są jednym, a Jego imię to Jehoszua” – Jezus! (Missler, tamże). Nie chcieli wierzyć w cierpiącego Mesjasza! Chcieli dobrobytu, a nie cierpienia! To jest psychologiczne wyjaśnienie.

„Byli w drodze, wchodzili do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. Ci zaś, którzy szli za Nim, dziwili się i lęk ich ogarnął…” (Mk 10,32).

Istnieje jednak inny, ważniejszy powód ich strachu, powód duchowy. Zwróć się do Łukasza 18,31-34. Proszę, wstańmy i przeczytajmy te wersety na głos.

„Jezus zgromadził przy sobie Dwunastu i powiedział do nich: Oto wchodzimy do Jeruzalem i spełni się wszystko, co prorocy napisali o Synu Człowieczym. Będzie wydany poganom, wyszydzony, znieważony i opluty, a po ubiczowaniu zabiją Go, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tej zapowiedzi było przed nimi zakryte, dlatego nie pojmowali tego, co zostało powiedziane.” (Łk 18,31-34).

Możecie usiąść. Chcę, abyście zwrócili szczególną uwagę na werset 34:

„Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tej zapowiedzi było przed nimi zakryte, dlatego nie pojmowali tego, co zostało powiedziane.” (Łk 18,34).

„Znaczenie tego zapowiedzi było przed nimi ukryte.” Tak jak Bóg „objawił” Piotrowi, że Jezus jest Synem Bożym – tak teraz Bóg „ukrył przed nimi” potrzebę cierpienia Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że w wersecie 31 Jezus powiedział, iż idzie do Jerozolimy, aby dokonać tego, „co opisali prorocy”. Tutaj odnosi się do starotestamentowych proroctw o Cierpiącym Mesjaszu, w takich miejscach jak Izajasz 53 i Psalm 22.

„Znaczenie tej zapowiedzi było przed nimi zakryte” – więc „bali się”. Jak powiedział dr McGee: „Powtórzył pięć razy to, że idzie do Jerozolimy, aby umrzeć, [ale] uczniowie nie zrozumieli znaczenia tego wszystkiego aż do jego zmartwychwstania... Krzyż w ogóle nie był obecny w myśleniu apostołów" (tamże).

„Znaczenie tej zapowiedzi było przed nimi zakryte” aż dopiero, jak powiedział dr McGee, „po Jego zmartwychwstaniu”. Jezus ukazał się uczniom wieczorem dnia, w którym powstał z martwych,

„Wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli Pisma. I powiedział im: Zostało przecież napisane, że Mesjasz będzie cieprpiał i trzeciego dnia powstanie z martwych” (Łk 24,45-46).

Jednocześnie Ewangelia Jana mówi:

„Gdy to oznajmił, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego” (Jan 20,22).

Dr McGee powiedział: „Osobiście wierzę, że w chwili, gdy nasz Pan tchnął na nich i powiedział: ‘Przyjmijcie Ducha Świętego’, ci ludzie zostali odrodzeni [narodzeni na nowo]. Wcześniej nie byli napełnieni Duchem Bożym” (J. Vernon McGee, Th.D., tamże, s. 498; uwaga odnośnie Jana 20,21). Nie mógłbym bardziej zgodzić się z dr McGee! Słuchałem go w radiu każdego ranka, idąc do pracy, przez dziesięć lat w dekadzie lat 1960tych. Można go usłyszeć w Internecie w www.thruthebible.org. Wierzę, że dr McGee daje nam tutaj wielki wgląd, niezrozumiały dla wielu ludzi: Uczniowie nie narodzili się ponownie aż do wieczora wielkanocnego!

Podobnie jak uczniowie, możecie czytać Pismo Święte, a nawet je zapamiętywać, ale wy, podobnie jak oni, pozostaniecie bojaźliwi i niewierzący, dopóki Duch Boży nie przekona was o waszym grzechu i nie przyciągnie was do Chrystusa, aby odrodzić wasze martwe dusz i oczyścić z wszelkiego grzechu przez Krew Chrystusa (por. 1 J 1, 7). Modlimy się, aby to wkrótce stało się waszym udziałem. Proszę, wstańmy i zaśpiewajmy hymn numer 2 w waszych śpiewnikach , „Jezus Zasmucony”, autor Richard Mant.

Patrz, nadchodzi wyznaczony dzień! Zobacz dobrowolną ofiarę, Jezusa, by odkupić nasze winy, wisi na haniebnym krzyżu.
Jezu, któż inny jak nie Ty niosłeś, Wisząc na tym krzyżu wzgardy, cierpiąc boleści i gorzkie męki, kończąc życie w niedoli?
Któż, jak nie Ty, odważyłeś się wypić, Pełen żółci, kielich bólu,
I w kruchym ciele nieść ciernie, gwoździe i ostrze włóczni?
Święty Jezu, daj nam łaskę, w tej ofierze złożyć
Całą naszą ufność i przeżyć odnowę, przebaczone grzechy i obiecane dobro.
     ("Jezus Zasmucony" autor Richard Mant, 1776-1848;
    na melodię "'Tis Midnight, and on Olive's Brow").

Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.


SKRÓT KAZANIA

BOJAŹŃ UCZNIÓW

Dr R. L. Hymers, Jr.

„Byli w drodze, wchodzili do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. Ci zaś, którzy szli za Nim, dziwili się i lęk ich ogarnął…” (Mk 10,32).

I.   Po pierwsze, bojaźń uczniów, Mt 16,15-17, 21-23.

II.  Po drugie, powody ich strachu, Mk 10,32-34; Łk 18,31-34; 24,45-46; Jana 20,22.