Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BICIE, WYRYWANIE, OBELGI I PLUCIE

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 31-go stycznia 2010 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 31, 2010

„Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem” (Izajasz 50:6).


Jest to trzeci fragment w księdze Izajasza poświęcony słudze, tak dokładnie przepowiadający cierpienia Chrystusa. To do niego między innymi odwołał się Jezus, kiedy powiedział do uczniów:

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie”
       (Ew. Łukasza 18:31-33)

To niesamowite proroctwo w Izajasza 50:6 nie może się odnosić do nikogo innego, za wyjątkiem Jezusa. W dosłowny sposób wypełniło się w naszym Panu Jezusie Chrystusie:

„Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem” (Izajasz 50:6).

Dziś wieczorem spójrzmy na trzy wielkie prawdy, wypływające z tego tekstu.

I. Po pierwsze, Jezus „oddał” sam siebie na tortury!

Dr Strong (numer 5414) mówi nam, że hebrajskie słowo „nâthan” oznacza: „dać.” Rzeczywiście Jezus „dał” swój grzbiet tym, którzy Go biczowali. „Dał” policzki tym, którzy wyrywali brodę, a twarz „dał” tym, którzy z niego szydzili i pluli. Jezus powiedział:

„... Ja kładę życie swoje... Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli.” (Ew. Jana 10:17-18).

W ogrodzie Getsemani, kiedy żołnierze przyszli go zaaresztować, Jezus powiedział Piotrowi:

„Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów? Ale jak by wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać musi?”
       (Ew. Mateusza 26:53-54).

Nawet, kiedy żołnierze przyszli go pojmać, Jezus mógłby wezwać 72.000 aniołów, aby do tego nie dopuścić. Ale celowo tego nie zrobił. Tak, nasz Zbawiciel „dał” swój grzbiet, policzki i twarz tym, którzy go biczowali. „Wydał” siebie na te cierpienia, aby wypełnić cel, dla którego przyszedł na ziemie: zbawić ludzi,odkupić wszystkich przychodzących do Niego. On

„siebie samego złożył jako okup za wszystkich.”
       (1 List do Tymoteusza 2:6).

On

„wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego” (List do Galacjan 1:4).

On

„dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości” (Tytus 2:14).

To On powiedział:

„Ja kładę życie swoje... Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli.” (Ew. Jana 10:17-18).

I to On wydał siebie na tortury, wstyd i ukrzyżowanie, ponieważ cię kocha! Bo przecież powiedział:

„Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.” (Ew. Jana 15:13).

Jezus zszedł z tronu w Niebie w jednym celu: aby oddać siebie, swe życie na tortury i wstyd po to, abyś ty mógł żyć! Co za myśl! Powiedział: „Nadstawiłem grzbietu, tym którzy mnie bili, z powodu miłości do ciebie. Nadstawiłem policzki tym, którzy wyrywali mi brodę, ponieważ wiedziałem, że to jedyna droga, aby cię wykupić. Pozwoliłem, by pluto na moją twarz i wyszydzano, aby zbawić cię od wstydu w dniu Sądu Ostatecznego!” Jezus zgodził się na te straszliwe przeżycia, ponieważ cię kocha i jest twym przyjacielem! On jest Przyjacielem Grzeszników. Wstańmy i zaśpiewajmy razem!

Jezus przyjacielem grzeszników
Przyjacielem grzeszników, Przyjacielem grzeszników,
Jezus Przyjacielem grzeszników,
On może wyzwolić i cię.
(Wolny przekład: “Jesus is the Friend of Sinners,” autor nieznany).

„Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem” (Izajasz 50:6).

II. Po drugie, Jezus „oddał” się tym torturom, aby uzdrowić twoją duszę!

On „grzbiet nadstawiał tym, którzy biją” Nie potraktuj tego lekko! Biblia mówi:

„Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować”
       (Ew. Jana 19:1).

Spurgeon powiedział:

Piłat sprawujący władzę, oddał Go okrutnemu procesowi biczowania... bat... zrobiony był ze ścięgien wołów... w nie wplecione były kawałki kości biodrowej owcy, a wszystko po to, aby każde uderzenie jeszcze mocniej rozrywało drgające ciało, tak poszarpane tymi uderzeniami. Biczowanie było karą ogólnie uważaną za coś gorszego od śmierci, i rzeczywiście wielu zmarło w trakcie, albo też zaraz po niej. Nasz błogosławiony Odkupiciel nadstawił Swój grzbiet na głębokie [rany]. Co za obraz pełen cierpienia! Czyż jesteśmy w stanie na to patrzeć? (C. H. Spurgeon, “The Shame and Spitting,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Wydawnictwo Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1972, tom XXV, str. 422).

„Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. (Izajasz 50:6).

Jezu, dlaczego nadstawiłeś Swój grzbiet na biczowanie? Znowu Izajasz daje nam odpowiedz:

„jego ranami jesteśmy uleczeni.” (Izajasz 53:5).

Tymi uderzeniami na Jego ciele nasze dusze mogą być uzdrowione z grzechu! Apostoł Piotr powiedział to bardzo jasno:

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was” (1 List Piotra 2:24).

Nasze dusze, poszarpane i zniszczone przez grzech, mogą być uleczone uderzeniami bicza, których doświadczył Jezus!

Wielkie tłumy przychodziły do Niego, gdy był nad Morzem Tyberiadzkim, a On

„uzdrowił ich wszystkich” (Ew. Mateusza 12:15).

I tak, jak uzdrawiał kiedyś, tak samo może uzdrowić twoje grzeszne serce, tak „podstępne i zepsute”, jak powiedział Jeremiasz (17:9). Charles Wesley w swoim wspaniałym hymnie „Słyszeliśmy wdzięczny głos” (“Hark, the Herald Angels Sing,”) powiedział, że Chrystus „Powstał, na skrzydłach przynosząc uzdrowienie... Narodził się, aby wzbudzać synów ziemi i pozwolić im narodzić się po raz drugi.” Przyjdź do Jezusa, aby rany grzechów na twojej duszy mogły być uleczone uderzeniami bicza, których doświadczył Jezus, i abyś mógł narodzić się na nowo!

III. Po trzecie, Jezus „oddał” się tym torturom, w miejsce ciebie,
grzeszniku!

„Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem” (Izajasz 50:6).

Nie można powiedzieć już tego wyraźniej:

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (Izajasz 53:5-6).

Jezus przeszedł przez te wszystkie tortury za ciebie, aby wybawić cię od straszliwego losu w Piekle!

„Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami” (Ew. Mateusza 26:67).

„A niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze, i policzkować go, i mówić do niego: Prorokuj! Słudzy też bili go po twarzy” (Ew. Marka 14:65).

„I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie”
      (Ew. Mateusza 27:30).

„I bili go po głowie trzciną, i pluli na niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony” (Ew. Marka 15:19).

„A mężowie, którzy go pilnowali, naigrawali się z niego i bili go. I zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest ten, co cię uderzył? I wiele innych bluźnierstw wypowiadali przeciwko niemu” (Ew. Łukasza 22:63-65).

„Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować”
       (Ew. Jana19:1).

„Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem” (Izajasz 50:6).

Joseph Hart tak to wyraził:

Zobacz jakim cierpliwy Jezus jest
   Tak obrażany w miejscu tym.
Grzesznicy trzymając Wszechmocnego dłoń
   W Stwórcy spluwają twarz.
(“His Passion” autor Joseph Hart, 1712-1768; przerobione przez Dr Hymersa).

Jezus przeszedł przez to całe cierpienie. A potem przybito Jego ręce i nogi do krzyża! Doświadczył tego całego horroru i bólu za ciebie. Cierpiał i umarł na krzyżu, abyś ty tego nie musiał robić, płacąc karę za grzechy i przynosząc cię, uzdrowionego i czystego do Boga!

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga”
       (1 List Piotra 3:18).

Dr Isaac Watts powiedział:

Na dłonie spójrz, nogi i bok
   Miłość z cierpieniem zmieszane są
Czy kiedykolwiek spotkały się
   Miłość, cierpienie w cierni koronie?

Gdybym naturę całą miał
   To bez znaczenie byłby mój dar
Miłość tak święta, tak nadzwyczajna
   Pragnie mej duszy, życia, całego ja.
(Wolny przekład pieśni “When I Survey the Wondrous Cross”,
     autor Isaac Watts, D.D, 1674-1748).

William Williams powiedział:

Tak wielki ciężar ludzkich win
   Na Zbawicielu złożony był
W żałość odziany, to dla On
   Dla nas grzeszników znosił to.
(Wolny przekład “Love In Agony” autor William Williams, 1759).

Jezus zapłacił dług za twój grzech, swoim cierpieniem i śmiercią na krzyżu! Przyjdź do Jezusa, aby mógł przebaczyć ci twe grzechy i zbawić twą duszę, tak byś mógł to powiedzieć z całego serca:

Przychodzę Panie mój!
   Przychodzę do Ciebie tu!
Oczyść mnie, obmyj w Swojej krwi
   Którą przelałeś tam na Kalwarii.
(Wolny przekład“I Am Coming, Lord” autor Lewis Hartsough, 1828-1919).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku.”

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan: Ew. Łukasza 18:31-34.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha: “Love in Agony” (autor William Williams, 1759;
na melodię „Majestic Sweetness Sits Enthroned”).


SKRÓT KAZANIA

BICIE, WYRYWANIE, OBELGI I PLUCIE

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.” (Izajasz 50:6).

(Ew. Łukasza 18:31-33)

I.   Po pierwsze, Jezus „oddał” sam siebie na tortury! Ew. Jana 17-18;
Ew. Mateusza 26:53-54; 1 List do Tymoteusza 2:6; Galacjan 1:4;
Tytus 2:14; Ew. Jana 15:13.

II.  Po drugie, Jezus „oddał” się tym torturom, aby uzdrowić twoją duszę!
Ew. Jana 19:1; Izajasz 53:5; 1 List Piotra 2:24; Ew. Mateusza 12:15;
Jeremiasz 17:9.

III. Po trzecie, Jezus „oddał” się tym torturom, w miejsce ciebie
grzeszniku! Izajasz 53:5-6; Ew. Mateusza 26:67; Ew. Marka 14:65;
Ew. Mateusza 27:30; Ew. Marka 15:19; Ew. Łukasza 22:63-65;
Ew. Jana 19:1; 1 List Piotra 3:18.