Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
POTĘPIENIE DLA CHRZEŚCIJAŃSTWA
POZBAWIONEGO CHRYSTUSA!

CORRECTING CHRISTLESS CHRISTIANITY!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 25-go marca 2012 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 25, 2012

„Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”
     (1 Koryntian 2:2).


Moje dzisiejsze kazanie zatytułowane jest: „Potępienie dla chrześcijaństwa pozbawionego Chrystusa!” Pana Jezusa Chrystusa usuwa się z kościołów. W tych niegodziwych czasach prawie wcale nie słyszy się kazań o Jezusie i to ukrzyżowanym. Bardzo niewiele z nich poświęca się Chrystusowi, a w jeszcze mniej mówi się o ukrzyżowaniu. Gdzie można usłyszeć całe kazanie na temat Jezusa Chrystusa albo Jego ukrzyżowania? Nawet w czasie okresu Wielkanocy ewangeliczni kaznodzieje nie koncentrują się na temacie cierpienia Chrystusa! W tych czasach odstępstw Chrystus usuwany jest ze zgromadzeń. Pozostawia się Go przed drzwiami kościołów, odsuwa, tak samo jak działo się w kościele w Laodycei!

Dr Michael Horton napisał książkę „Chrześcijaństwo bez Chrystusa” („Christless Christianity” Baker Books, 2008). Dr Horton powiedział, że większość kaznodziei w dzisiejszych czasach nie głosi na temat ukrzyżowanego Chrystusa. Napisał on:

Chrześcijaństwo bez Chrystusa jest [wszędzie], przenikając do kręgów liberalno-konserwatywnych oraz różnych denominacji... Łatwo jest pozwolić na odwrócenie naszej uwagi od tego, że Chrystus jest jedyną nadzieją dla grzeszników. Tam, gdzie miarą jest nasze szczęście, a nie świętość Boga, tam fakt, że jesteśmy grzesznikami przestaje być ważny lub wręcz obraża... Myślę, że dzisiejszy amerykański kościół ma obsesję na punkcie praktyczności, odpowiadania na potrzeby, bycia pomocnym, odnoszenia sukcesów oraz... podobania się innym; tym samym niemalże stając się odbiciem samego świata... Nie ma niczego w większości współczesnych kościołów, co nie dałoby się zaspokoić różnymi świeckimi programami czy też grupami wsparcia. (Christless Christianity, str. 26, 15-17).

Następnie doktor Horton zacytował tytuły kazań zawartych w broszurce rozdawanej w konserwatywnym kościele baptystycznym. Oto one:

„Jak czuć się dobrze ze sobą samym”
„Jak pokonać depresję”
„Jak osiągnąć pełnię i sukcesy w życiu”
„Jak umieć panować nad pieniędzmi, a nie one nad nami”
„Sekrety udanego życia rodzinnego”
„Jak przezwyciężyć stres” (jw., str. 49).

Chrystus i Jego ukrzyżowanie nie były tam wcale wspomniane. Biada kościołowi, w którym nie ma miejsca dla Chrystusa!

Nawet w naszych konserwatywnych kościołach, gdzie Biblia nauczana jest werset po wersecie, kazania nieodmiennie dotyczą tego, jak uczyć ludzi żyć szczęśliwie, odnosząc sukcesy. Rzadko kiedy słyszymy dziś kazania w starym stylu czy ewangelizacyjne. Prawie nie spotyka się pastorów, którzy mogliby powiedzieć:

„Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”
       (1 Koryntian 2:2).

Niech Bóg nam pomoże! Słowa Chrystusa skierowane do zboru w Laodycei odnoszą się do wielu dzisiejszych kościołów:

„A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły” (Objawienie 3:16-17).

Kiedy byłem nastolatkiem ludzie przemierzali wiele kilometrów, by usłyszeć wielkich kaznodziejów, takich jak doktor R. G. Lee czy doktor W. A. Criswell. Centralną częścią zwiastowania był wówczas krzyż, ale dzisiaj wiele zborów wypełnia się muzyką pop. Rick Warren promuje kościół świadomy celu. Jego metody zawierają:

1.  Muzykę rockową a nawet heavy metalową.
2.  Wyrzucenie tradycyjnych hymnów.
3.  Instrumenty heavy metalowe zamiast pianina.
4.  Na nabożeństwa przychodzi się ubranymi jak na co dzień.
5.  Spotkania modlitewne są niepotrzebne.
6.  Używa się nowych tłumaczeń Biblii.
7.  Słowo „kościół” i „baptystyczny” są usuwane z nazw.
8.  Chrystus i zmartwychwstanie przestają być centralną częścią zwiastowania ewangelizacyjnego.
9.  W kazaniach nie używa się słów: zbawiony, zgubiony, piekło, krew, narodzenie na nowo.
10. Zamiast słów: zgubiony i zbawiony, używa się: nienależący do kościoła i należący.

Kazania są rozwadniane i stają się przemowami motywującymi. Niemalże wcale nie spotyka się całych kazań poświęconych Jezusowi Chrystusowi i to ukrzyżowanemu.

23 mają 2005 na forum kościelnym poświęconym religii i życiu publicznemu, Rick Warren powiedział: „Słowo „fundamentalista” pochodzi właściwie z dokumentu z lat 1920-tych zatytułowanego „Pięć fundamentalnych podstaw wiary”. Prezentuje on bardzo legalistyczne i ograniczone spojrzenie na chrześcijaństwo.” Przeciwko czemu protestował on? Otóż przeciwko tym rzeczom, na które zwracają uwagę „fundamentaliści”. To je nazwał „legalistycznymi” i ograniczonymi”:

1.  Nieomylności i pełnemu autorytetowi Biblii.
2.  Narodzeniu Jezusa Chrystusa z dziewicy i Jego pełnej boskości.
3.  Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystus w ciele.
4.  Śmierci Chrystusa na krzyżu, poprzez którą odkupił nas i zajął nasze miejsce.
5.  Dosłownemu rozumieniu drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa.

Oto tematy zawarte w „Pięciu zasadach fundamentalizmu” („The Five Fundamentals”), które Rick Warren określa jako „legalistyczne” i ograniczone”. Cóż, ja też należę do tych, którzy wierzą w te legalistyczne i ograniczone historyczne doktryny biblijne! Zgadzam się z każdą jedną z nich! I mnie należy uznać za kaznodzieję, który „uznał za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.” Zaśpiewajmy pieśń: „W krzyżu tym”!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.
(„Near the Cross” autor Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Spurgeon, nazywany księciem kaznodziejów, powiedział: „Największym kłamstwem, jakie kiedykolwiek wymyślił diabeł jest to, że kościoły mogą zdobywać dusze poprzez rozrywkę”. Odrzućmy Ricka Warrena i jego bezsensowny „kościół świadomy celu”! Nie potrzebujemy ruchu na rzecz „świadomego celu”. Potrzebujemy za to słuchać kazań na temat „Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”. Zaśpiewajmy jeszcze raz!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.

„Jezus Chrystus i to ukrzyżowany” - oto główna myśl całej Biblii. Kiedy Jezus powstał z martwych powiedział do swych naśladowców:

„O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.” (Ew. Łukasza 24:25-27).

„Wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach”. Wykładał z pism Starego Testamentu. Powinniśmy robić to samo. Z każdej księgi ze Starego i Nowego Testamentu powinniśmy „ wykładać, co o nim było napisane we wszystkich Pismach”. Chrześcijaństwo bez Chrystusa? Wyrzućmy je z naszych kościołów i zza kazalnic! Tłumaczmy i „wykładajmy, co o nim było napisane” w czasie każdego nabożeństwa, zarówno grzesznikom jak i świętym! Tak, chrześcijanie też potrzebują słuchać kazań o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym! Całkowicie zgadzam się ze słowami pieśni „I Love to Tell the Story.”

Jakże lubię opowiadać historię tym, którzy słuchać chcą,
Którzy głodni i spragnieni słuchać pragną.
A gdy w przyszłości w chwale zaśpiewam nową pieśń,
To będzie to ciągle ta sama historia, którą umiłowałem dawno już.

Zaśpiewajmy to!

Jakże lubię opowiadać tę historię, ach chlubić pragnę się
   Opowiadając tę starą historię o Jezusie i Jego miłości.
(Wolny przekład pieśni „I Love to Tell the Story”
   autorstwa A. Catherine Hankey, 1834-1911).

„Kościół świadomy celu” Ricka Warrena to nie jedyna błędna nauka dzisiejszych czasów. W wielu kościołach spotykamy się też z ewangelią sukcesu. Rozpowszechniają ją Kenneth Copeland, T. D. Jakes, Benny Hinn, Joyce Meyer oraz Joel Osteen. Miliony ludzi ogląda ich w telewizji. Kenneth Copeland powiedział: „Bóg nie mieszka w tobie. To ty jesteś nim. Stanowisz nieodłączną część Boga.” Jesteś Bogiem! Co za herezja! A ludzie ciągle wierzą w takie bzdury! Ci kaznodzieje zwiastują fałszywą ewangelię o tym, że „Bóg kocha nas mimo wszystko”. Doktor Horton powiedział: [Ludzie myślą, że] „Nie jest potrzebne pośrednictwo Chrystusa, skoro Bóg nie jest całkowicie święty, a my nie jesteśmy tak moralnie zepsuci, by konieczna była śmierć Chrystusa za nas. Bóg jest naszym kumplem. Jemu zależy, byśmy byli szczęśliwi.” (Horton, jw., str. 71, 72). Myślisz, że nie miał racji pisząc to? W takim razie posłuchaj, co Joel Osteen powiedział w wywiadzie z Larry Kingiem 20 czerwca 2005 roku:

Osteen powiedział, że nie jest pewien, co stanie się z ludźmi, którzy odrzucili Chrystusa. King [zadał mu pytanie] na temat Żydów, muzułmanów i innych niechrześcijan, mówiąc: „Oni mylą się, prawda?” Na co Osteen odpowiedział: „Cóż, nie sądzę, aby mylili się... Jednak tylko Bóg potrafi osądzić serce ludzkie. Spędziłem wiele czasu w Indiach z moim ojcem. Nie wiem wszystkiego na temat tamtej religii, ale wiem, że jej wyznawcy kochają Boga. Nie wiem. Widziałem, że byli szczerzy. Nie wiem.” (cytat z książki Hortona, jw. str. 74, 75).

„Nie wiem”, co stanie się z ludźmi, którzy odrzucają Chrystusa. „Nie wiem, czy Chrystus jest naprawdę ludziom konieczny, czy też nie! Jakże odmienne jest przesłanie pana Osteena od Chrystusa, who powiedział: „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. ” (Ew. Jana 14:6). Pan Osteen nie wie, ale ja wiem. Wiem, co mówi Słowo Boże:

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (1 Koryntian 1:18).

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom”
       (Dzieje Ap. 16:31).

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Ap. 4:12).

To dlatego „uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.” (1 Koryntian 2:2). „W krzyżu tym” - zaśpiewajmy jeszcze raz!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.

W tych dziwnych czasach odstępstw przesłanie krzyża jest rzadko głoszone, nawet w najbardziej konserwatywnych, opierających się na Biblii kościołach. Kazania są zawsze dla chrześcijan, tak jakby każdy człowiek był już narodzony na nowo, albo jakby wierzący nie potrzebowali słuchać zwiastowania o krzyżu! A przecież ludzie w tych kościołach są często bardzo słabi w wierze. Po słuchaniu przez dziesiątki lat kazań werset po wersecie albo tych motywujących, mało kto pała ofiarną miłością dla Chrystusa. Jakże jest to odmienne od chrześcijan w pierwszym wieku, którzy ciągle słuchali na temat Chrystusa i krzyża! Jak wielu może dziś powiedzieć te słowa:

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Galacjan 2:20)?

Jak wielu może powiedzieć”

„Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata” (Galacjan 6:14)?

Niech Bóg nam pomoże! Chrystus i to ukrzyżowany musi być zwiastowany na nowo zza naszych kazalnic! Bez Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego nie ma dla nikogo nadziei! „Baranku Boży ukazuj mi” - zaśpiewajmy jeszcze raz!

Baranku Boży ukazuj mi,
   Co na krzyżu stało się;
Pomóż kroczyć mi każdego dnia
   Myśląc o krzyżu tym.
W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.
(„Near krzyż” autor Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Przez 24 lata byłem członkiem kościoła chińskiego. Mój pastor doktor Timothy Lin był znawcą Starego Testamentu. Doktor Lin głosił w naszym zborze po raz ostatni w wieku 98 lat. Powiedział coś, co zapamiętałem: „Wierzę, iż Bóg powiedział mi, że twój zbór potrzebuje wyjść do innych”. Tak to mniej więcej brzmiało. Wtedy nie zwróciłem na te słowa zbytniej uwagi. Pomyślałem sobie, że robimy wystarczająco dużo, by docierać do ludzi. Zapomniałem słowa doktora Lin. Ale ostatniego wtorku wieczorem miałem wrażenie, że Bóg zdaje się mówić do mnie: „On miał rację, wiesz o tym. To dlatego błogosławię twoją służbę przez internet.” Byłem tak podekscytowany tą myślą, że podjąłem wtedy decyzję, aby wygłosić to właśnie kazanie!

Nasz zbór robi wiele pracy ewangelizacyjnej w Los Angeles. Wychodzimy na ulice, do centrów handlowych, szkół i przyprowadzamy zgubionych ludzi na nabożeństwa, by mogli usłyszeć ewangelię Chrystusa. Tak, robimy dobrą robotę jeśli chodzi o dzielenie się przesłaniem krzyża tutaj w Los Angeles. Ale poprzez naszą stronę internetową możemy dotrzeć na cały świat. Kazania na temat Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego są dostępne przez internet w 16 językach, a następnym tygodniu dodamy dwa nowe. Mamy plany, aby do końca lata, a nawet wcześniej, liczba języków, na które tłumaczone są kazania wzrosła do 20. W przyszłym tygodniu kazania na temat ukrzyżowanego Chrystusa będą dostępne na naszej stronie internetowej w 18 językach: angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, francuskim, polskim, urdu (Pakistan), hindi (Indie), laotańskim, tagalog (Filipiny), birmańskim, koreańskim, japońskim, indonezyjskim, uproszczonym chińskim, tradycyjnym chińskim, ormiańskim, kambodżańskim i arabskim. Nasze dane pokazuję, że z kazań korzystają ludzie w 168 narodach na świecie – od Suazi po Nepal, od Bangladeszu po Islandię, od Portugalii po Afganistan, od Etiopii po Węgry, od Maroka po Wybrzeże Kości Słoniowej, od Tajlandii po Liban, od Szwajcarii po Rumunię, od Tajwanu po Chiny, od Kostaryki po Malezję, od Rosji po Hiszpanię, od Korei po Polskę, od Indonezji po Meksyk, od Australii po Niemcy, od Ukrainy po Francję, od Wielkiej Brytanii po Japonię, od Puerto Rico po Kuwejt, Włochy, Arabię Saudyjską, Myanmar, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irlandię, Ugandę, Jordan, Izrael, Maroko, Nową Zelandię, Madagaskar, Algierię, Haiti, Malawi, Cypr i wyspy do ponad 160 narodów na ziemi! Bogu niech będzie za to chwała! On czyni wielkie rzeczy! Zaśpiewajmy doksologię!

Chwała Bogu, od którego wszelkie błogosławieństwo pochodzi
   Chwal Go Jego stworzenie;
Uwielbiajcie Go zastępy niebieskie;
   Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.
(„The Doxology” autor Thomas Ken, 1637-1711).

Lokalni kaznodzieje w tamtych krajach używają kazań w swoich językach ojczystych i głoszą je ludziom w w Iranie, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Afganistanie, Chińskiej Republice Ludowej i na Kubie, gdzie nie mogą przebywać anglojęzyczni misjonarze. Wielu chrześcijan martwi się z powodu rozprzestrzeniania się „ewangelii sukcesu” w krajach trzeciego świata. Ale to kazanie o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym jest dostępne przez internet w 18 językach dla tysięcy lokalnych kaznodziei w miejscach, do których nie mogą dotrzeć misjonarze. To oni – lokalni kaznodzieje są naszymi misjonarzami, zwiastującymi swym rodakom w językach ojczystych ze skryptów kazań umieszczanych w internecie.

Z Grenlandii śnieżnych gór, z koralowych plaż Indii,
Z Afryki słonecznych fontann, spływających na złoty piasek,
Ze starożytnych rzek i pokrytych palmami równin,
Wołanie brzmi, by wyzwolić ziemię z łańcucha fałszu.

Czy wolno nam, których dusze oświeciła mądrość z wysoka,
Odmówić ludziom światła życia?
Zbawienie! Zbawienie! Tą radosną wieść ogłaszać,
Aż najdalsze zakątki ziemi usłyszą Zbawiciela imię.
    („From Greenland’s Icy Mountains” autor Reginald Heber, 1783-1826).

Zwracam się odważnie do was, którzy oglądacie to wideo lub czytacie skrypt kazania: przyjdźcie i pomóżcie nam!. Osiągnęliśmy już koniec możliwości naszego zboru tutaj, w tej części Los Angeles. Jeżeli podobało ci się zwiastowanie na temat krzyża, to apeluję do ciebie, abyś skontaktował się z nami drogą emailową i zadeklarował, że chciałbyś stać się naszym partnerem, wysyłając co miesiąc $50 na tłumaczenia kazań na inne języki, by dotrzeć do jak najwięcej zgubionych dusz z cudowną ewangelią „Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”. Niech Bóg wam błogosławi za modlitwy i finansowe wsparcie ewangelizacji skierowanej na cały świat! Amen i amen! „W krzyżu tym” - zaśpiewajmy jeszcze raz!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.

Jeżeli jesteś tu dziś rano, a nie jesteś jeszcze zbawiony, to proszę cię, byś zaufał Jezusowi – ukrzyżowanemu Zbawicielowi. On umarł na krzyżu, ponosząc karę za twe grzechy. Przelał Swą cenną krew, aby oczyścić cię ze wszystkich win. On powstał z martwych i powrócił do nieba, aby wstawiać się za tobą i dać ci życie wieczne. Upamiętaj się i zaufaj Jezusowi. On zbawi twą duszę na wieki.

Zaśpiewajmy pieśń „W krzyżu tym”. W czasie śpiewania wstań z twojego miejsca i przejdź do tyłu sali. Diakon doktor Cagan i ja wyjdziemy tam również, aby porozmawiać z tobą na temat zaufania Jezusowi. „Baranku Boży ukazuj mi” - zaśpiewajmy jeszcze raz!

Baranku Boży ukazuj mi,
   Co na krzyżu stało się;
Pomóż kroczyć mi każdego dnia
   Myśląc o krzyżu tym.
W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: 1 Koryntian 1:18-24.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„The Old Rugged Cross” (autor George Bennard, 1873-1958).