Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NAWRÓCENIE LIDII

THE CONVERSION OF LYDIA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 20-go listopada 2011.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 20, 2011

„Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił” (Dz. Apostolskie 16:14).


Biblii nie można porównać do żadnej innej starożytnej księgi. Jednym z powodów jest to, że w całej Biblii kobiety stanowią postacie centralne. O wielu z nich jest mowa na kartach Starego Testamentu: o Ewie, Sarze, Rebece, Racheli, Lei, Rut, Esterze i wiele jeszcze innych. Dwie księgi Starego Testamentu noszą imiona kobiet: Księga Rut i Estery. Również w Nowym Testamencie kobiety odgrywały ważną rolę. Wiele razy czytamy o kobietach, które towarzyszyły Chrystusowi w Jego służbie, jak na przykład o Marii – Jego matce, Marii Magdalenie, Marcie i Marii, o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, o innej nie mogącej się wyprostować w wyniku działania Szatana, o kobiecie krwawiącej, o tej spotkanej przy studni, o kobiecie, która ucałowała stopy Jezusa i o wielu jeszcze innych. Kobiety były tymi, które pierwsze zjawiły się przy grobie i odkryły, że Chrystus powstał z martwych. Apostoł Paweł wspomina pięciokrotnie kobietę o imieniu Pryska, zawsze wymienianą z jej mężem Akwilą, oddanej pracy Pańskiej. Pryska występuje zawsze przed imieniem jej męża, co w pierwszym wieku było czymś niezwykłym. Ale taka właśnie jest Biblia!

Skoro kobiety są tak ważne w całej Biblii, zatem nie powinno nas zaskoczyć, że pierwszą nawróconą europejką była kobieta o imieniu Lidia. To, czego Biblia naucza na temat jej nawrócenia, można również odnieść do jakiegokolwiek mężczyzny, który staje się chrześcijaninem.

I. Po pierwsze, działanie opatrzności w jej nawróceniu.

Według dr Henry'ego C. Thiessena Boża opatrzności oznacza: „Ciągłe działanie Boże, dzięki któremu wszystko to, co dzieje się [na tym świecie], służy wypełnianiu Jego zamiarów” (Henry C. Thiessen, Ph.D., D.D., Introductory Lectures in Systematic Theology, Eerdmans Publishing Company, wydanie z 1949 roku, str. 177). Jednym ze wspaniałych tekstów dotyczących Bożej opatrzności są słowa z Rzymian 8:28:

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi... którzy według postanowienia jego są powołani”
       (Rzymian 8:28).

Zwróćcie uwagę na Bożą opatrzność w życiu Lidii. Apostoł Paweł został powstrzymany przez Ducha Bożego przed udaniem się do prowincji rzymskiej w Azji (Dz. Apostolskie 16:6). Planował również udać się do Bitynii, ale ponownie Duch Boży nie pozwolił mu (Dz. Apostolskie 16:7). Potem w nocy Bóg dał Pawłowi wizję, wzywając go do udania się do Macedonii, w Grecji (Dz. Apostolskie 16:9).

„Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę” (Dz. Apostolskie 16:10).

„A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił”
       (Dz. Apostolskie 16:13-14).

Lidia nie pochodziła z Macedonii, ale z Tiatyry, w Azji. Przybyła z Azji, w której przebywał wcześniej Paweł, do odległego miasta Filippi w Macedonii. Dzięki Bożej opatrzności Lidia znalazła się tam zanim przybył Paweł. To tam, w tej dziwnej krainie, usłyszała po raz pierwszy ewangelię i nawróciła się. Bóg wszystko to zaaranżował i dzięki Jego opatrzności stało się tak, jak chciał.

Jak ta historia odnosi się do ciebie? Chciałbym, aby każdy, kto nawrócił się tutaj, przypomniał sobie, jak trafił do tego kościoła po raz pierwszy. Właściwie każdy z członków tego zboru nawrócił się tu. Jedynymi wyjątkami, które znam, są dr Cagan i pan Kunz. Chciałbym, abyś pomyślał o tym, jak przyszedłeś tutaj po raz pierwszy. Cokolwiek miało miejsce, stało się z powodu Bożej opatrzności. Nie przyszedłeś tutaj przypadkowo, ale w wyniku Bożego działania. Bóg wypełnił Swój zamiar w stosunku do ciebie, przyciągając cię tutaj, abyś mógł usłyszeć ewangelię i zostać zbawionym. Nikt nie trafił tutaj przypadkowo.

Jak wielu z was przyszło tutaj, ponieważ ktoś zaprosił was w miasteczku uniwersyteckim albo w innym miejscu? Proszę wstańcie. Był to wyraz Bożego działania! A jeżeli urodziłeś się w rodzinie ludzi wierzących, to także było Boże działanie. Każdy z nas tutaj jest efektem Bożego działania. Bóg sprawił, że mogłeś tu trafić. To dlatego też przyszedłeś dziś rano. Podobne Boże działanie możemy oglądać w nawróceniu Lidii.

II. Po drugie, postępowanie Lidii w jej nawróceniu.

W naszym tekście czytamy:

Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury...”
      (Dz. Ap.16:14).

Lidia była poganką nawróconą na judaizm. Znalazła się nad brzegiem rzeki, aby razem z innymi żydowskimi kobietami modlić się. Wydaje się, że nie było tam synagogi, więc udały się nad rzekę, aby modlić się w dzień sabatu. Przybył też tam Paweł ze swoimi towarzyszami i zwiastowali grupie kobiet. A nasz tekst podaje, że Lidia „przysłuchiwała się”.

Ludzie nienawróceni mogą powiedzieć: „Nic nie mogę zrobić, aby zostać zbawionym.” Mylą się jednak. Mogą przysłuchiwać się! Mogą zdecydować, aby przyjść tutaj ponownie w niedzielę rano i wieczorem, by słuchać kazań! Mogą podjąć decyzję, aby przysłuchiwać się, tak jak uczyniła to Lidia, słuchająca Pawła i Łukasza. Chociaż nikt nie może sam siebie zbawić, ani też otworzyć własnego serca, to możesz uczynić to, co zrobiła Lidia. Możesz zbierać się wspólnie z Bożym ludem co tydzień i przysłuchiwać się!

Nawiasem mówiąc, niektórzy ludzie przychodzą tutaj co tydzień, zajmują miejsca i udają, że słuchają, ale ich myśli są gdzieś daleko, bo co innego je zajmuje. Oni nie przysłuchują się! Chrystus powiedział:

„Starajcie się wejść przez wąską bramę...” (Ew. Łukasza 13:24).

Greckie słowo tłumaczone jako „starać się”, oznacza wysiłek. Aby nawrócić się, musisz starać się i zmagać, aby pilnie słuchać tego, co jest głoszone. Możesz powiedzieć: „Później przeczytam sobie to kazanie”. Może ono okazać się dla ciebie dość pomocne. Ale większość ludzi nawraca się, słuchając zwiastowanego Słowa. Biblia powiada:

„A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” (Rzymian 10:14).

Staraj się i zmagaj, aby słuchać kazań. Taki jest główny sposób, w jaki łaska doprowadza starających się grzeszników do nawrócenia. Lidia słuchała uważnie. I to była rola, która jej przypadła, jeśli chodzi o nawrócenie.

III. Po trzecie, działanie Pawła w jej nawróceniu.

W tekście czytamy, że Lidia „skłaniała się do tego, co Paweł mówił” (Dz. Apostolskie 16:14). Greckie słowo tłumaczone jako „skłaniała się”, oznacza „zwracała baczną uwagę” (Strong). Uważnie słuchała „tego, co Paweł mówił”. Rolą Pawła w nawróceniu Lidii miało być zwiastowanie jej. A co zwiastował? Oczywiście ewangelię Chrystusową! W wersecie 10 w tym fragmencie Łukasz, który był narratorem, napisał: „nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę.” (Dz. Apostolskie 16:10). Paweł poruszał wiele tematów, ale najważniejszym była ewangelia Chrystusowa. W 1. Liście do Koryntian Paweł napisał:

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 Koryntian 15:1-4).

W innym miejscu Paweł pisze: „my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego” (1 Koryntian 1:23). Paweł powiedział również: „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.” (1 Koryntian 2:2).

Jakże pragnę, aby głoszący Słowo powrócili do głównego tematu i głosili całe kazania na temat zastępczej śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstania. Bez wątpienia, to o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie wielki apostoł Paweł zwiastował Lidii. Ludzie zgubieni nie doświadczają zbawienia przez tak zwaną „ewangelię sukcesu”, ani też poprzez jakże często głoszone nauki na temat „jak coś zrobić”. Nie wystarczy tylko krótko wspomnieć ewangelię na końcu kazania skierowanego do chrześcijan. Grzesznicy potrzebują słuchać całych kazań na temat ewangelii Chrystusowej. „A co z chrześcijanami?” może ktoś zapytać. Niech i oni słuchają co niedziela ewangelii. W pewnej dawnej pieśni były słowa: „Kocham opowiadać tę historię, gdyż ci, którzy znają ją najlepiej, pragną i łakną jej tak jak wszyscy inni.” Jeśli chrześcijanie chcą usłyszeć więcej, powinni przychodzić na nabożeństwa wieczorne, gdzie kazania są dla niech przeznaczone. A jeśli nie macie nabożeństw wieczornych, to powinniście się wstydzić, gdyż idziecie tą samą drogą co liberałowie! Zacznijcie wieczorne nabożeństwa, nawet jeśli na początku przyjdzie tylko kilka osób. Musimy zwiastować tak, jak robił to Paweł, jeżeli pragniemy oglądać zbawianych ludzi, którzy będą dołączać do naszych kościołów. Spurgeon, książę kaznodziei, tak powiedział na temat Pawła:

Głosił tylko na jeden temat, a był nim Chrystus... Chrystus, który jest w stanie zbawiać; Chrystus, który przelał krew na krzyżu, aby przyprowadzić ludzi do Boga i oczyścić ich Swoją krwią; Chrystus w niebie, wstawiający się za grzesznikami... Paweł nie kończył swego zwiastowania bez wezwania: „Zaufaj Mu, zaufaj Mu. Ten, kto uwierzy w Niego, będzie miał życie wieczne.” (C. H. Spurgeon, „Lydia, the First European Convert,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1973 roku, tom 37, str. 488).

Potrzebujesz usłyszeć, że Chrystus umarł za ciebie, aby wybawić cię od Bożego gniewu i oczyścić cię z twoich grzechów Swoją cenną krwią. On powstał w sposób fizyczny z grobu, aby dać ci życie, a teraz zasiada po prawicy Boga w niebie. Przyjdź do Chrystusa! Niech Jego krew oczyści cię z twoich grzechów! To właśnie Paweł zwiastował Lidii, i to też ja głoszę tobie dziś rano! Apostoł Paweł powiedział: „niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Galacjan 6:14). Niech naszym głównym tematem będzie zawsze krzyż Chrystusa! On umarł za ciebie, płacąc za twoje grzechy. Przyjdź do Chrystusa, tak jak zrobiła to Lidia, gdy usłyszała ewangelię głoszoną jej przez Pawła! Paweł odegrał rolę w jej nawróceniu, gdyż powiedział jej, by przyszła do Pana Jezusa Chrystusa.

IV. Po czwarte, Boże działanie w jej nawróceniu.

W naszym tekście czytamy o Lidii, „której Pan otworzył serce” (Dz. Apostolskie 16:14). Lidia i Paweł spotkali się dzięki Bożej opatrzności. Lidia bardzo uważnie słuchała zwiastowania Pawła. Apostoł głosił jej ewangelię Chrystusową. Ale czytamy, że to sam Bóg otworzył jej serce.

Serce Lidii zostało otwarte przez Boga po to, by mogła zrozumieć ewangelię. Jestem nieustannie zdumiony, że tak wielu ludzi nie jest w stanie zrozumieć najprostszych nawet prawd ewangelii. W ich zaślepieniu musi być coś pochodzącego od sił ciemności, coś szatańskiego. Sam Paweł potwierdził to słowami:

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.” (2 Koryntian 4:3-4).

Szatan jest „bogiem tego świata”, który zaślepia ludzkie umysły. Ale są też ludzie, którzy szybko pojmują, że Jezus umarł za ich grzechy i doświadczają przebudzenia. Można powiedzieć: „Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych.” (Psalm 118:23). Paweł napisał:

„Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym” (2 Koryntian 4:6).

Lidia nie tylko zrozumiała ewangelię, ale także jej serce otworzyło się na samego Chrystusa. Musiała sobie pomyśleć: „Teraz, gdy rozumiem już, że Chrystus umarł za moje grzechy, że przelał Swą krew, aby oczyścić mnie z grzechów, pójdę do Niego. Potrzebuję Chrystus i to teraz.” W tym momencie przyszła do Jezusa i została zbawiona. Modlę się, aby i tutaj dziś rano ktoś przyszedł do Jezusa w takiej właśnie prostej wierze. „On zbawi cię, On zbawi cię, On teraz zbawić może cię!” Amen. Proszę powstańcie i zaśpiewajmy hymn nr 4:

Przyjdźcie wszyscy przez grzech uciskani, Pan miłosierdzie wam okaże,
   On pewny odpoczynek da wam, gdy Jego Słowu zaufacie.
Tylko Mu ufaj, Tylko Mu ufaj, tylko zaufaj mu teraz.
   On zbawi cię, On zbawi cię, On teraz zbawić może cię.

Jezus Swą cenną przelał krew, błogosławieństwa na nas zsyła;
Zanurz się w purpurowym strumieniu, abyś jak śnieg czystym się stał.
Tylko Mu ufaj, Tylko Mu ufaj, tylko zaufaj mu teraz.
   On zbawi cię, On zbawi cię, On teraz zbawić może cię.

Jezus jest prawdą, drogą i życiem, w odpoczynek wprowadza cię:
   Nie zwlekaj tylko uwierz Mu, abyś mógł doznać Jego błogosławieństw.
Tylko Mu ufaj, Tylko Mu ufaj, tylko zaufaj mu teraz.
   On zbawi cię, On zbawi cię, On teraz zbawić może cię.
(„Only Trust Him” autor John H. Stockton, 1813-1877).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana:
Dzieje Apostolskie 16:6-15.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Oh, What a Fountain!” (autor Dr. John R. Rice, 1895-1980).


SKRÓT KAZANIA

NAWRÓCENIE LIDII

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił” (Dz. Apostolskie 16:14).

I.   Po pierwsze, działanie opatrzności w jej nawróceniu. Rzymian 8:28;
Dz. Apostolskie 16:6, 7, 9, 10, 13-14.

II.  Po drugie, postępowanie Lidii w jej nawróceniu. Ew. Łukasza 13:24;
 Rzymian 10:14.

III. Po trzecie, działanie Pawła w jej nawróceniu. Dz. Apostolskie 16:10;
1 Koryntian 15:1-4; 1:23; 2:2; Galacjan 6:14.

IV. Po czwarte, Boże działanie w jej nawróceniu. 2 Koryntian 4:3-4;
Psalm 118:23; 2 Koryntian 4:6.