Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
Z KRWIĄ CZY BEZ KRWI

WITH OR WITHOUT BLOOD
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 21-go stycznia 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 21, 2018

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).


Większość nawróceń w czasie służby Spurgeona nie następowała natychmiast, ale zanim osoba zaufała Chrystusowi i znalazła w Nim radość i pewność zbawienia, przechodziła przez tygodnie, a nawet miesiące bolesnego przekonania o grzechach i smutku. Oto dwa świadectwa młodych kobiet nawróconych w czasie służby Spurgeona.

Mary Edwards

     Jej serce pozostawało niewzruszone, dopóki nie słyszała zwiastowania Spurgeona. Zaczęła bardzo bać się sądu za grzechy. Przychodziła do kościoła, ale przez kilka miesięcy pozostawała w rozpaczy. A potem usłyszała zwiastowanie Spurgeona na temat miłości. Zaufała Jezusowi i Jego odkupieńczej krwi i została zbawiona. Nadal polega wyłącznie na Jezusie.

Mary Jones

     Wiedziona ciekawością, przyszła posłuchać zwiastowania Spurgeona. Wyszła z kościoła w strachu. Powiedziała: „Żałowałam, że posłuchałam jego zwiastowania. Byłam zdecydowana nigdy więcej tam nie wrócić. Ale czułam się okropnie, gdy nie przychodziłam. Lecz gdy przyszłam, aby go posłuchać, czułam się równie źle. W końcu zaufałam Chrystusowi i znalazłam w Nim pokój i pocieszenie. Znalazłam Go dopiero wtedy, gdy porzuciłam poszukiwania spokoju w czymś lub kimś innym niż Jezus. Na początku próbowałam wszystkiego innego, lecz nic nie mogło dać mi spokoju, aż w końcu znalazłam Chrystusa i Jego zbawczą krew”.

Zanim zacznę zwiastować, pan Griffith zaśpiewa hymn, który śpiewano w zborze Spurgeona, aby pomóc wielu młodym ludziom zaufać Jezusowi.

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

Spurgeon nazywany jest często „Księciem kaznodziei”. Zaprawdę nie ma wspanialszego kaznodziei od niego, głoszącego ewangelię. W ciągu całej jego służby przewijał się temat zbawienia grzeszników poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu. Ten temat podkreślał, zwiastując o krwi Zbawiciela, przelanej na krzyżu dla odpuszczenie grzechów. Spurgeon często zwiastował i i cytował ten tekst:

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

Jednak słowo „odpuszczenie” jest nieznane większości współczesnych ludzi. Aby lepiej je zrozumieć, musimy spojrzeć na znaczenie tego słowa w języku greckim. W konkordancji Stronga napisane jest, że w języku greckim to słowo „aphěsis”. Oznacza ono „wolność”, „przebaczenie”, „wybawienie”, „uwolnienie” i „wybaczenie”. Nasz tekst jasno to pokazuje, gdy dodamy te słowa:

„Bez rozlania krwi nie ma wolności, przebaczenia, wybawienia, uwolnienia i wybaczenia”.

Nie dziwi, że Spurgeon tak często cytował wersety o krwi. W swoim znanym kazaniu powiedział:

„Są pewni kaznodzieje, którzy nie głoszą o krwi Jezusa Chrystusa. Mam do powiedzenia o nich jedno: Nigdy ich nie słuchajcie! Służba bez krwi jest pozbawiona życia; martwa i nikomu niepomocna”.

To, jak ważna jest krew, pokazuje nasz tekst:

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

I. Po pierwsze, rozważmy, co stanie się z tobą bez przelanej krwi Chrystusa.

Bez przelanej krwi Chrystusa nie ma wolności od grzechów. Bez przelanej krwi Chrystusa nie ma przebaczenia za grzechy. Bez przelanej krwi Chrystusa nie ma wybawienia z grzechów. Bez przelanej krwi Chrystusa nie ma uwolnienia z grzechów. Bez przelanej krwi Chrystusa nie ma wybaczenia z grzechów. Jedyne, co pozostaje to śmierć w ogniu piekielnym.

W czasie wielkiego przebudzenia w Cambuslang, w Szkocji zwiastowano na temat piekła. „Kaznodzieje w Cambuslang wierzyli w dosłowne piekło, ze wszystkimi cierpieniami. Byli zbyt gorliwi, by pomijać piekło. Wielu ludzi rozumiało, czym jest to miejsce. Dwudziestojednoletni mężczyzna „myślał, że zobaczył piekło w oddali, jako dół, w którym płonęły w ogniu dusze zgubionych ludzi, a wśród nich były demony”. Piętnastoletni chłopiec zanim zemdlał, powiedział: „Zobaczyłem ogień piekielny, zbliżający się w moją stronę”. Pewna młoda kobieta z trudnością oddychała, gdyż czuła zapach siarki, ‘zapach jeziora ognia i siarki z bezdennego dołu.’” (The Cambuslang Revival, The Banner of Truth, 1971, str. 154).

Nie opieram mojej wiary w piekło na ludzkich doświadczeniach. Wierzę w piekło, gdyż tak naucza Bóg w Biblii. Jezus więcej mówił na temat piekła, niż ktokolwiek inny w Piśmie Świętym. Powiedział do ludzi niewierzących w tamtych czasach: „Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?” (Ew. Mateusza 23:33). Chrystus ostrzegał niewierzących, że trafią „do piekła, w ogień nieugaszony” (Ew. Marka 9:43). Chrystus opowiedział o bogaczu w piekle, który wołał: „męki cierpię w tym płomieniu” (Ew. Łukasza 16:24). Spurgeon powiedział:

Cóż za straszną rzeczą byłoby spędzenie godziny w piekle! Ach, jakże chcę, abyście szukali Zbawiciela! Lecz godzina w piekle nie istnieje. Zgubiony raz, pozostaniesz na wieki zgubiony!

Spurgeon powiedział również:

Wisicie na jednym włosku nad bramami piekła i zaczyna się on urywać. Gdy tylko zatrzyma się twój oddech i ustanie bicie serca, znajdziesz się w wiecznym świecie bez Boga, bez nadziei, bez przebaczenia. Czy jesteś gotowy na to?

Gdy znajdziesz się w piekle to uświadomisz sobie, lecz za późno, że

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

To czeka ciebie, jeżeli nie zostaniesz oczyszczony z grzechów krwią Jezusa Chrystusa!

Będziesz skonfrontowany ze swoimi grzechami i potępiony w dniu sądu. Myślałeś, że nikt nie wie o twoich grzechach. Ale zapomniałeś, że

„Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną..”. (Księga Kaznodziei Salomona 12:14).

Dziś wieczorem mogą być tu osoby, które myślą, że udało się im ukryć ich grzechy, że nikt o nich nie wie. Zapomnijcie o tym, gdyż

„Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych”. (Przypowieści Salomona 15:3).

Wielu ludzi jest zatrutych grzechami, których nie mogą zapomnieć. Ich ukryte grzechy sprawiaja, że czują się okropnie. I jak Dawid czują,że „grzech mój zawsze jest przede mną” (Psalm 51:5). Myślę, że przyczyną wielu chorób serca i innych schorzeń jest męka niewyznanych i nieprzebaczonych grzechów. Wielki purytański uczony John Owen powiedział: „Przez wiarę otrzymujemy oczyszczenie i ochronę krwi Chrystusa”. Bez niej nigdy nie znajdziesz prawdziwego pokoju, gdyż

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

Są też grzechy serca. Możesz myśleć, że nikt nie widzi grzechów w twoim sercu, ale mylisz się. Biblia naucza:

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute.... Ja, Pan, zgłębiam serce... aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków” (Jeremiasz 17:9, 10).

Nawet, jeśli nikt nie zna grzechów twojego serca. To Bóg bada serca i osądza te ukryte, gdyż

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

Nie znajdziesz wolności od grzechów ani uwolnienia z nich. Nie znajdziesz przebaczenia z grzechów ani wyzwolenia. Nigdy nie zostaniesz z nich wybawiony, nigdy uwolniony i nigdy nie doświadczysz przebaczenia. Jaki straszny jest twój los!

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

Ale dziękujmy Bogu, gdyż w Biblii napisane jest więcej.

II. Po drugie, rozważmy, co stanie się z tobą, gdy skorzystasz z przelanej krwi Chrystusa.

Krew Chrystusa zmienia porządek w tym tekście. Dzięki krwi Jezusa twoje grzechy zostaną wymazane na zawsze! Dzięki krwi Jezusa otrzymujesz przebaczenie grzechów. Dzięki krwi Jezusa zostajesz wybawiony z grzechów. Dzięki krwi Jezusa doświadczasz wolności z grzechów. Dzięki krwi Jezusa twoje grzechy są przebaczone. Dzięki krwi Jezusa czeka na ciebie chwała niebios! W Księdze Objawienia, gdy chrześcijanie uwielbiają Jezusa, mamy wglad w to, jak wygląda niebo:

„I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu” (Objawienie 5:9).

My, którzy jesteśmy odkupieni przez krew Jezusa przez całą wieczoność będziemy śpiewali o Jego zbawczej krwi! Fanny Crosby tak to wyraziła w swoim wspaniałym hymnie:

Odkupiona, jak wspaniale ogłaszać to!
   Odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona dzięki Jego ogromnemu miłosierdziu,
   Jestem Jego dzieckiem na wieki.
Odkupiona, odkupiona, odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona, odkupiona, jestem Jego dzieckiem na wieki.
(„Redeemed”, Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Zaśpiewajcie refren ze mną!

Odkupiona, odkupiona, odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona, odkupiona, jestem Jego dzieckiem na wieki.

Krew, który odkupia nie jest zwykłą krwią. W Dziejach Apostolskich 20:28 czytamy o tym, jak wspaniała jest krew Chrystusa:

„Miejcie pieczę... o całą trzodę... abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią” (Dzieje Apostolskie 20:28).

Wyraźnie widzimy tutaj, że zostaliśmy wykupieni „krwią Bożą”. Chrystus to Bóg wcielony, „Bóg z Boga” – Bóg w ciele ludzkim. A zatem zupełnie właściwe jest określenie Jego krwi - „krwią Bożą”. Oto, co powiedział Spurgeon:

„Ewangelia bez krwi... to ewangelia diabła”.

„Krwawa ofiara Kalwarii jest jedyną nadzieją grzeszników”.

Niech współcześni kaznodzieje będą świadomi tego, że „krew” jest jedynym słowem określającym śmierć Jezusa! Ewangelia bez krwi to ewangelia diabła! I znowu cytuję Spurgeona, który powiedział:

„Mogą być pewne grzechy, o których nie możemy mówić, ale nie ma takich grzechów, których krew Chrystusa nie mogłaby obmyć”.

Charles Wesley dobrze to wyraził:

On łamie moc ukrytych grzechów,
   Więźniów wypuszcza na wolność;
Jego krew oczyścić może największego grzesznika,
   Jego krew przelana za mnie.
(„O For a Thousand Tongues to Sing”, Charles Wesley, 1707-1888;
na melodię „O Set Ye Open Unto Me”).

Zaśpiewajmy to!

On łamie moc ukrytych grzechów,
   Więźniów wypuszcza na wolność;
Jego krew oczyścić może największego grzesznika,
   Jego krew przelana za mnie.

„Odkupiona, jak wspaniale ogłaszać to”! Zaśpiewajmy to!

Odkupiona, jak wspaniale ogłaszać to!
   Odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona dzięki Jego ogromnemu miłosierdziu,
   Jestem Jego dzieckiem na wieki.
Odkupiona, odkupiona, odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona, odkupiona, jestem Jego dzieckiem na wieki

„O jest moc, moc”! Zaśpiewajmy to!

O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
   W świętej krwi, w świętej krwi;
O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
   W świętej Zbawicielowej krwi!
(„There is Power in the Blood”, Lewis E. Jones, 1865-1936).

Zaśpiewajmy to jeszcze raz!

O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
   W świętej krwi, w świętej krwi;
O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
   W świętej Zbawicielowej krwi!

Kiedy byłem w seminarium, na północ od San Francisco, brałem udział w wielu studiach biblijnych z hippisami. Był to Ruch dla Jezusa na początku lat 70-tych. Wielu młodych ludzi przyjmowało zmieniający umysł narkotyk LSD. Niektórzy z ich zostali opętani przez demony z powodu tego grzechu. Byli dzicy, jak opętany z Gadarene. Pamiętam niektórych braci, którzy próbowali wyganiać demony z młodej hippiski. Nakazali demonom wyjść, lecz nic się nie stało. Wtedy jeden z braci zaczął śpiewać:

O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
   W świętej krwi, w świętej krwi;
O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
   W świętej Zbawicielowej krwi!

Dziewczyna krzyczała na cały głos. A on zaśpiewał to ponownie:

O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
   W świętej krwi, w świętej krwi;
O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
   W świętej Zbawicielowej krwi!

Znowu krzyczała, a demony wychodziły z jej ust, podobnie jak działo się, gdy Jezus był na ziemi. Po pewnym czasie dziewczyna została uwolniona! Usiadła na podłodze i napiła się wody. Po tym wydarzeniu znałem ją przez długi czas. Stała się dobrą, solidną chrześcijanką. Powiedziałem pastorowi Lin o tym w Chińskim Kościele Baptystycznym. Odpowiedział: „Tak, Bob. Jeżeli baptysta zwiastuje w Chinach i nie wie, jak wyganiać demony mocą krwi Chrystusa, nikt nie przyjdzie, aby posłuchać jego zwiastowania!”. Wiedziałem z cała pewnością, że byłem świadkiem dramatycznego działania mocy krwi Chrystusa! Jestem pewien, że Spurgeon też byłby zadowolony! Krew Jezusa jest potężniejsza od LSD, heroiny i innych narkotyków używanych przez szatana, by zniszczyć młodych ludzi! Krew Jezusa może oczyścić wasze serca z każdego grzechu!

Spojrzałem na czasopismo „The Free Grace Broadcaster”. Jest to czasopismo kościołów reformowanych, zawierające wiele wspaniałych kazań kaznodziei z przeszłości, takich jak John Gill, J. C. Ryle, Octavius Winslow i Spurgeon. W numerze, który miałem, zawarte były kazania na temat mocy krwi Chrystusa w dziele złożenia ofiary za ludzi i odkupienia. Jeden z wielkich kalwinistycznych kaznodziei powiedział:

Istnieje ważny element cennej krwi Chrystusa. Wypłynęła z jego żył czysta, niesplamiona przez wirus grzechu... święty Zbawiciel złożył bezgrzeszną ofiarę odkupieńczą za pozbawionych świętości, grzesznych ludzi. Dlatego Jego krew jest cenna.
     Moi drodzy, patrzcie na nią w tym świetle, a wasze serce będzie lśniło uwielbieniem i chwałą, gdy uklękniecie przed Chrystusem i [doświadczycie oczyszczenia sumienia] tą krwią, która przebacza i usuwa wszystkie winy.

A teraz spójrzmy, jak odpuszczenie, przebacznie grzechów odnosi się do tych, którzy jeszcze nie nawrócili się. Muzułmanin nigdy nie doświadczy przebaczenia grzechów. Koran nigdy nie mówi, jak można mieć je przebaczone. Jeżeli spotkacie człowieka, który stara się uzyskać zbawienie poprzez bycie dobrym, to powie wam: „Mam nadzieję, że moje grzechy zostaną przebaczone”. Ateista lub agnostyk też nie jest w stanie powiedzieć kiedykolowiek, że jego grzechy są przebaczone.

Czy dziś wieczorem jest tutaj jakiś zgubiony mężczyzna, kobieta, młoda osoba? Ktoś zgubiony! Czy czujesz, że jesteś zgubiony? Cieszę się, jeżeli tak czujesz. Jest odpuszczenie, przebaczenie grzechów przez krew Jezusa Chrystusa. Ach, grzeszniku, spójrz! Czy widzisz Jezusa w ogrodzie Getsemani, pokrytego krwawym potem za ciebie? Czy widzisz Jezusa wiszącego na krzyżu? Został tam przybity za ciebie. Ach, gdybym mógł zostać dziś wieczorem przybity do krzyża za ciebie, to wiem, co byś zrobił. Upadłbyś na kolana i ucałował moje stopy, płacząc i szlochając z powodu tego, że umarłem za ciebie. Zgubiony grzeszniku, Jezus umarł za ciebie – za ciebie! On przelał krew za ciebie i jeżeli przyjdziesz do Niego i zaufasz Mu, to nie będziesz zgubiony. Grzeszniku, czy jesteś przekonany o swojej grzeszności, gdyż nie wierzyłeś w Chrystusa? Mam autorytet, aby zwiastować ci, byś zaufał Jezusowi i nie musiał być dłużej zgubiony! Zaufaj samemu Jezusowi i to nie tylko dlatego, że On za ciebie umarł. Zaufaj Mu po prostu.

Czy mówisz, że nie jesteś grzesznikiem? Czy mówisz, że nie masz grzechów wymagających przebaczenia? W takim przypadku nie mam ci nic do powiedzenia o Chrystusie. On nie przyszedł, aby zbawić dobrych ludzi. Przyszedł, by zbawić grzeszników. Czy jesteś grzeszny? Czy czujesz swoją grzeszność? Czy jesteś zgubiony? Czy wiesz to? Czy jesteś grzeszny? Czy przyznasz się do tego? Grzeszniku! Gdyby Jezus był tutaj dziś wieczorem, wyciągnąłby swoje krwawiące ręcę do ciebie i powiedziałby: „Grzeszniku, umarłem za ciebie. Czy zaufasz mi?”. Nie ma go tutaj jako osoby, ale posłał mnie, abym wam to powiedział. Czy uwierzysz w Niego? „Ach!”, mówisz, „Jestem wielkim grzesznikiem!” „Ach!” mówi Jezus, „dlatego umarłem za ciebie, gdyż, jesteś grzesznikiem”. „Ale”, mówisz, „Zrobiłem okropne rzeczy i miałem myśli, których się wstydzę”. Jezus mówi: „Wszystko to jest przebaczone, obmyte krwią, która płynęła z moich stóp, dłoni i mojego boku. Zaufaj mi tylko. O to tylko proszę”. Zaufaj samemu Jezusowi Chrystusowi.

Ale ktoś mówi: „Nie chcę Zbawiciela”. Zatem nie mam ci nic więcej do powiedzenia, za wyjątkiem tego: „Nadchodzi Boży gniew! Nadchodzi Boży gniew!” Nadchodzi sąd!

Czy czujesz się winny? Czy nienawidzisz swoich grzechów i czy jesteś gotowy odwrócić się od nich i zwrócić się do Chrystusa? Chrystus umarł za ciebie. Uwierz w Chrystusa! Zaufaj Mu! Zaufaj samemu Jezusowi Chrystusowi.

Młody człowiek napisał list do Spurgeona, gdy miał on zwiastować w pewnym mieście. Napisał: „Szanowny Panie, gdy przyjdzie Pan tutaj, proszę zwiastować kazanie, które poruszy moją sytuację. Słyszałem, że muszę myśleć o sobie, jako o najgorszym z grzeszników na ziemi, gdyż inaczej nie zostanę zbawiony. Próbuję myśleć, że jestem zły, ale nie mogę. Chcę być zbawiony, ale nie wiem jak wystarczająco pokutować”. Spurgeon powiedział: „Jeżeli spotkam go, gdy będę tam zwiastował, to powiem mu, że Bóg nie wymaga, abyśmy myśleli o sobie, jako o najgorszych z grzeszników na ziemi, gdyż z pewnością są gorsi od nas ludzie. Są też inni, którzy nie są tak grzeszni, jak my.

Bóg wymaga jedynie tego, aby człowiek powiedział: „Znam siebie lepiej niż inni ludzie. Nie znam innych zbyt dobrze, ale widzę siebie, zwłaszcza moje serce i nie myślę, by było wielu ludzi gorszych ode mnie. Może zrobili gorsze rzeczy niż ja, ale ja słyszałem więcej kazań i więcej ostrzeżeń, dlatego jestem bardziej od nich winny”. Chcę, żebyś przyszedł do samego Chrystusa i powiedział: „Panie, zgrzeszyłem”. Twoim zadaniem jest przyjść do Niego i powiedzieć: „Panie Jezu, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”. To wszystko. Czy czujesz, że jesteś zgubiony? Jeżeli tak, to jeszcze raz powtórzę: „przyjdź do samego Jezusa. On obmyje twoje grzechy swoją cenną krwią”.

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

Kończąc to kazanie powiem, że nie ma takiego zgubionego grzesznika w tym miejscu, który wiedząc, że jest zgubiony, mógłby nie doświadczyć przebaczenia grzechów, „radując się w nadziei i chwale Bożej”. Chociaż jesteś czarny w grzechach, niczym piekło, to możesz stać się biały niczym niebo i to dzisiaj wieczorem. W chwili, gdy grzesznik uwierzy w Jezusa, zostaje zbawiony poprzez Jego krew. Niech ten refren stanie się prawdą w twoim sercu i życiu:

Tak, jakim jest, Tyś łaskaw mi,
Przebaczasz i omywasz z win,
Dla Twych obietnic wierzę Ci —
Baranku Boży, idę już !
(„Just As I Am”, Charlotte Elliott, 1789-1871).

Przyjdźcie i usiadźcie w dwóch pierwszych rzędach.Wyznawajcie swoje grzechy Bogu. A potem zaufajcie Jezusowi. Przyjdźcie do Jezusa, aby zostać obmytymi z grzechów Jego cenną krwią.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„There Is a Fountain” (William Cowper, 1731-1800; na melodię „Amazing Grace”).


SKRÓT KAZANIA

Z KRWIĄ CZY BEZ KRWI

WITH OR WITHOUR BLOOD

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22).

I.   Po pierwsze, rozważmy, co stanie się z tobą bez przelanej krwi
Chrystusa. Ew. Mateusza 23:33; Ew. Marka 9:43;
Ew. Łukasza 16:24; Księga Kaznodziei Salomona 12:14; Przypowieści Salomona 15:3; Psalm 51:3; Jeremiasz 17:9, 10.

II.  Po drugie, rozważmy, co stanie się z tobą, gdy skorzystasz z przelanej
krwi Chrystusa. Objawienie 5:9; Dzieje Apostolskie 20:28.