Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZGUBIENI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁÓW
I KAZNODZIEJE PODKRADAJĄCY WIERNYCH

(KOŚCIÓŁ W DNIACH OSTATECZNYCH – CZĘŚĆ II)
LOST CHURCH MEMBERS AND SHEEP STEALING PREACHERS
(THE CHURCHES OF THE LAST DAYS – PART II)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotni wieczór 19-go października 2013 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 19, 2013

„A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:1-3).


Jezus wyszedł ze świątyni w Jerozolimie. Była to najważniejsza budowla w tamtej części świata. Razem z nim byli uczniowie. Chcieli pokazać mu budynki sąsiadujące ze świątynią. Kiedy Jezus oddalił się od terenu świątyni, powiedział do nich: „Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony”.

Kiedy byłem z żoną w Jerozolimie, udaliśmy się na miejsce, na którym stała świątynia. Nie istnieje ona dzisiaj. Rzymski generał Tytus Flawiusz zniszczył Jerozolimę w roku 70 n.e. Cała świątynia została zburzona, a kamienie z tej budowli zostały rozrzucone przez Rzymian. Ocalała tylko jedna ściana, nazywana „Ścianą Płaczu”. Żydzi przyjeżdżają z całego świata, aby się pod nią modlić o przyjście Mesjasza, by odbudował świątynię. Kiedy był tam mój syn Leslie, miał na głowie żydowską jarmułkę. Położył rękę na Ścianie Płaczu, aby się modlić. Pewien rabin myślał, że jest on Żydem. Stanął za Leslie’m i namaścił go olejem!

Zniszczenie świątyni przez Rzymian to dla nas dawna historia. Jestem jednak pewien, że uczniowie byli zdumieni, gdy Jezus powiedział im, co się wydarzy: „nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. To proroctwo wypełniło się całkowicie niecałe czterdzieści lat później z ręki Tytusa Flawiusza i jego rzymskiej armii.

Następnie Jezus udał się na niedaleko położoną Górę Oliwną. Kiedy usiadł na zboczu, podeszli do Niego uczniowie i zdali dwa pytania:

1.  Kiedy się to stanie? [Kiedy świątynia zostanie zburzona?].

2.  Jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata – [koniec tego świata, który znamy?].


Odpowiedzi na pierwsze pytanie nie znajdujemy w Ewangelii Mateusza, lecz w Łukasza 21:20-24. Jezus powiedział, że Jerozolima zostanie otoczona przez armie:

„Padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan”. (Ew. Łukasza 21:24).

Ewangelia Mateusza skupia się na Jezusie jako na królu Izraela. Podane informacje nie pasują do niej. Więcej szczegółów na temat narodów pogan znajdujemy w Ew. Łukasza.

Jednak to w Ewangelii Mateusza znajduje się szczegółowa odpowiedź na drugie pytanie uczniów: „Jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata”? Jezus nie zganił ich za to pytanie. Nie powiedział też: „Nie będzie żadnych znaków”, chociaż byłaby to świetna okazja, by tak zrobić. Zamiast tego podał im całą listę znaków. Są to znaki Jego drugiego przyjścia oraz końca świata, końca naszej ery. Biblia podaje, że ta era zakończy się, że nastąpi koniec świata. Buddyści nauczają, że historia toczy się w niekończących się cyklach. Kiedy w filmie Disneya król lew mówi o cyklu życia, oparte jest to na buddyjskim spojrzeniu na historię. Jednak Biblia naucza, że historia jest linearna, a nie cykliczna. Ma ona początek, środek i koniec. Na początku Bóg stworzył świat z niczego. Przyjście Jezusa Chrystusa nastąpiło w połowie, a na koniec świat zostanie zniszczony przez ogień. To dlatego uczniowie zapytali o znak Jego przyjścia oraz końca ery, nazywanej końcem świata. Jezus podał im wiele znaków.

Dr John F. Walvoord przez wiele lat był prezydentem Seminarium Teologicznego w Dallas. Był on wysoko cenionym interpretatorem proroctw biblijnych. Zwiastował w naszym zborze w latach 80. Dr Walvoord określił „znaki” zapowiedziane przez Jezusa w Ew. Mateusza 24:4-14, jako „znaki powszechne, obserwowane obecnie, które wypełnią się dokładniej w czasie wielkiego prześladowania” (John F. Walvoord, Th.D., Major Bible Prophecies, Zondervan Publishing House, 1991, str. 254).

Zgadzam się ze stwierdzeniem dr. Walvoorda. Te „znaki powszechne” obserwowane są dziś wszędzie na świecie. W Ew. Mateusza 24:4-14 zapisane są następujące znaki podane przez Jezusa:

1.  Fałszywi mesjasze (24:5). Wierzę, że odnosi się to przede wszystkim do demonów, które objawiają się jako Chrystus. W wersecie 24 Jezus powiedział: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy”. Wierzę, że są to demoniczni oszuści udający Chrystusa, jak Chrystus mormonów, Chrystus-duch świadków Jehowy, Chrystus Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki; Chrystus, czy raczej Isa z Koranu i islamu, Chrystus liberalnych protestantów, czy też Chrystus katolicyzmu. Fałszywi prorocy są nauczycielami promującymi fałszywych Chrystusów! To oszuści udający Jezusa. Wzrost liczby tych fałszywych Chrystusów pokazuje, że żyjemy w czasach ostatecznych.

2.  Wojny i wieści wojenne. W XX wieku, po raz pierwszy w historii miały miejsce dwie wojny światowe. A od ich zakończenia, w różnych częściach świata toczą się nieustannie wojny.

3.  Głód. Dzisiaj z powodu głodu umierają miliony ludzi na świecie. W ciągu ostatnich stu lat więcej umarło z braku żywności niż z jakiegoś innego powodu. W Stanach Zjednoczonych nadal mamy dużo żywności. Jednak w naszych czasach, w rozwijających się krajach „czarny koń” z Księgi Objawienia przyniósł horror głodu.

4.  Mór. To właściwe słowo z greckiego tekstu opisujące istotny znak czasów ostatecznych. Nowe odmiany chorób, jak na przykład AIDS, doprowadzają do śmierci niezliczonej ilości ludzi w krajach rozwijających się. W wielu prymitywnych miejscach nie ma dostępu do lekarstw. Grypa ptasia i świńska oraz inne nieuleczalne choroby stanowią dzisiaj nieustanne zagrożenie.

5.  Trzęsienia ziemi. Z powodu nagłego wzrostu liczby ludności, trzęsienia ziemi stają się coraz większym zagrożeniem, gdyż dotyczą coraz większej liczy ludzi. Biblia zapowiada, że przed samym drugim przyjściem Chrystusa będzie miało miejsce trzęsienie ziemi o niespotykanych rozmiarach. Zniszczy większość wielkich miast na świecie (Objawienie 16:18-20).

6.  Męczeństwo i prześladowania. Charakteryzują one nasze czasy. Miliony oddały życie za wiarę. Jezus zapowiedział to w Ew. Mateusza 24:9-10.

7.  Fałszywi prorocy. Więcej fałszywych nauczycieli i oszustów religijnych pojawiło się w ostatnich stu latach niż w jakimkolwiek okresie historii. Wśród nich jest zaprzeczający Biblii teologiczny liberalizm, wykładany w większości znanych uczelni teologicznych, jak chociażby w seminarium Fullera w Pasadenie, w Kalifornii.

8.  Wzrost bezprawia i oziębnięcie miłości chrześcijańskiej. „A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość [agape] wielu oziębnie”. (Ew. Mateusza 24:12).
      (zobacz John F. Walvoord, jw., str. 354-356).


Greckie słowo w Ew. Mateusza 24:12, tłumaczone jako „bezprawie”, to „anomia”. Opisuje ono tak zwanych „chrześcijan”, żyjących w bezprawiu, zwolenników antynomizmu. Jezus zapowiedział, że kościoły w dniach ostatecznych będą pełne cielesnych i nieprzestrzegających prawa antynomistów. Jedni z najgorszych ludzi, jakich kiedykolwiek znałem, opowiadali się za antynomizmem, uważając się w tym samym czasie za chrześcijan. W dzisiejszych czasach kościoły są ich pełne. Mógłbym napisać całą książkę na temat zawziętych ataków z ich strony na moją osobę. I może to zrobię któregoś dnia. Czasem czuję się tak zniechęcony ich podłością, że myślę o zrezygnowaniu ze służby. Dokładnie taki wpływ mają oni na prawdziwych chrześcijan. Jedni z najbardziej nikczemnych ludzi, jakich kiedykolwiek poznałem, byli narodzonymi na nowo wierzącymi! Z powodu wzrostu bezprawia wśród tak zwanych „wierzących”, oziębła nawet miłość „agape” prawdziwych chrześcijan! O tym właśnie mówił Chrystus w Ew. Mateusza 24:12. Dr McGee powiedział: „Kiedy bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie, a staje się to coraz bardziej widoczne pod koniec czasów” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom IV, str. 127; odnośnie Ew. Mateusza 24:12).

Dr Timothy Lin przez 23 lata był moim pastorem w chińskim kościele baptystycznym. Dr Lin tak powiedział na temat czasów ostatecznych: „Dzisiaj „miłowanie jedni drugich” jest tylko sloganem w kościołach, często powtarzanym, który mało kto bierze sobie do serca... Kiedy kościół nie rozumie ważności i sedna [tych słów]... nie jest rzeczą możliwą, aby Bóg mógł coś z nim zrobić” (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, str. 33).

„A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Ew. Mateusza 24:13).

Prawdziwie nawrócona osoba będzie w stanie oprzeć się okrutnemu i przeciwnemu jej duchowi „fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli” (Galacjan 2:4). Tacy cieleśni członkowie zborów przysparzają wiele bólu i cierpienia kościołowi w dniach ostatecznych. W Biblii mamy ich opis.

I. Po pierwsze, wielu członków kościołów w dniach ostatecznych nie jest narodzonych na nowo.

W 2 Tymoteusza 3:1-7 znajdujemy opis zgubionych członków kościołów w dniach ostatecznych. Proszę otwórzcie wasze Biblie na tym fragmencie. Dr John MacArthur mylił się odnośnie krwi Chrystusa, ale miał rację mówiąc, że ten fragment „nie odnosi się ogólnie do rodzaju ludzkiego lub niezbawionego świata, lecz do członków… kościoła Chrystusa” (John MacArthur, D.D., The MacArthur New Testament Commentary, 2 Timothy, Moody Press, 1995, str. 108). Dr McGee powiedział, że ten fragment opisuje „dni ostateczne kościoła” (McGee, jw. tom V, str. 469). Powiedział też: „W następnych kilku wersetach znajdujemy dziewiętnaście cech ludzi. Jest to budzący wstręt zbiór, ale chcemy na niego spojrzeć, gdyż ukazuje w najlepszy sposób… dni ostateczne kościoła… Wierzę, że żyjemy teraz w „czasach trudnych”, które opisane są w tym fragmencie” (McGee, jw. str. 469, 470). Wielka liczba nienawróconych członków kościołów jest rezultatem bezmyślnych ewangelizacyjnych praktyk, wywodzących się od służby Charlesa G. Finneya (1792-1875). Ludzie przyjmowani są na członków kościołów bez uważnego sprawdzenia ich świadectw dotyczących zbawienia. Tacy niezbawieni członkowie kościołów opisani są w 2 Tymoteusza 3:2-4:

1.  „Samolubni”. Dr McGee powiedział: „Widzimy to w kościołach” (jw.).

2.  „Chciwi” – miłujący pieniądze. Dr McGee powiedział: „Jest to następstwo samolubności, gdyż ludzie miłujący siebie, zaczynają miłować pieniądze. Nasza stara natura lubi mieć dużo pieniędzy do wydawania na nas samych” (jw.).

3.  „Chełpliwi”

4.  „Pyszni”

5.  „Bluźnierczy”. W grece to słowo znaczy „szydercy/kpiący”. Są to członkowie zborów, którzy zawsze „wtykają nos w nieswoje spray” (McGee, jw.). To oszczercy. Starają się ze wszystkich sił zepsuć reputacje innych w zborze.

6.  „Rodzicom nieposłuszni”. Jak mówi dr MacArthur, młodzi ludzie, którzy zbuntowali się przeciwko swoim rodzicom, „nie będą mieć żadnych oporów przed buntowaniem się przeciwko innym ludziom” (jw. str. 114). Powodują oni wielkie przewroty i zamieszanie w zborach.

7.  „Niewdzięczni”. Pewien człowiek otrzymał ze zboru możliwość studiowania za darmo w seminarium. Również jego żona nie musiała płacić za studia. Kiedy tylko ukończyli naukę, ten człowiek zwrócił się przeciwko swemu zborowi i starał się go zniszczyć! Jest to prawdziwa historia. Dr McGee powiedział: „Wielu ludzi doświadcza dobroci innych, nie myśląc nawet o tym, by im podziękować” (jw.).

8.  „Bezbożni”

9.  „Bez serca”. Oznacza to ludzi bez uczuć do swojej rodziny lub kościoła. Są oni zainteresowani tylko tym, co inni mogą dla nich zrobić, gdyż są tak bardzo skoncentrowani na sobie.

10. „Nieprzejednani”. To ludzie, którzy nigdy nie przebaczają i nie chcą, by im przebaczać. Nie można się z nimi pojednać. Nie dotrzymują słowa. Nic nie jest dla nich ważne, za wyjątkiem robienia tego, co im się podoba!

11. „Przewrotni”. „Czerpią perwersyjną przyjemność z niszczenia opinii i życia innych” (MacArthur, jw. str. 115). Wielu z nich nazywa siebie „chrześcijanami”.

12. „Niepowściągliwi”. To ci, którzy nie mają nad sobą kontroli.

13. „Okrutni”. Oznacza to ludzi dzikich. Niektórzy z najbardziej okrutnych ludzi spotkałem wśród członków kościołów.

14. „Niemiłujący tego, co dobre”. Dosłownie to „nienawidzący dobra”. Wiedzą, co jest dobre, a co złe. Jednak nienawidzą dobra i tych, którzy są dobrzy, podobnie jak Kain nienawidził Abla i zabił go. W dzisiejszych kościołach jest wielu ludzi podobnych do Kaina”.

15. „Zdradzieccy”. To ludzie, którym nie można ufać. Zwrócą się przeciwko własnym rodzinom i przyjaciołom w kościele.

16. „Zuchwali”. Oznacza to ludzi lekkomyślnych.

17. „Nadęci”. To ludzie zaślepieni pychą.

18. „Miłujący więcej rozkosze niż Boga”. Te słowa mówią same za siebie! Do tej grupy należą ludzie, którzy nie przychodzą na wieczorne nabożeństwa w niedzielę ani na spotkania modlitewne w tygodniu z tej prostej przyczyny, że „Miłują więcej rozkosze niż Boga”.


Powiedziałem, że są to cechy członków kościołów w dniach ostatecznych, którzy są zgubieni, nienawróceni i niezbawieni. Widać to jasno w następnym wersecie (2 Tymoteusza 3:5), który stanowi nasz punkt 19.

19. „Przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj”. (2 Tymoteusza 3:5).


Są to członkowie kościołów, którzy przyjmują zewnętrzną formę chrześcijan, ale nigdy nie doświadczyli zbawczej mocy Chrystusa w swoim życiu. Nie narodzili się na nowo. Nie są prawdziwymi chrześcijanami. Bez względu na to, jak wiele potrafią zacytować tekstów z Biblii, istnieje tylko jeden sposób traktowania ich – „tych się wystrzegaj”. Bez względu na to, jak wydają się przyjemni lub jak miło rozmawiają, „tych się wystrzegaj” i trzymaj się od ich tak daleko jak to tylko możliwe! Apostoł Paweł powiedział:

„A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków”. (Rzymian 16:17-18).

W komentarzu Matthew Henry’ego czytamy: „Unikaj społeczności z nimi, gdyż inaczej sam zostaniesz przez nich skażony”. To gorzkie lekarstwo, ale zalecane jest, aby ochronić prawdziwych chrześcijan przed zamieszaniem i zniszczeniem.

II. Po drugie, w dniach ostatecznych są kaznodzieje, którzy zamiast zdobywać dusze „podkradają owce”.

W 2 Tymoteusza 3:6-7 apostoł napisał:

„Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą”. (2 Tymoteusza 3:6-7).

Odnosi się to do pastorów i nauczycieli Słowa w kościołach, którzy wkradają się we względy słabych kobiet i namawiają je do przychodzenia do ich kościołów lub na ich studia biblijne. Dotyczy to zwykle kobiet, ale udaje im się także ze słabymi mężczyznami, a zwłaszcza takimi, których żony zostały skuszone przez „złodziei owiec”. Dr McGee said „Niemądre kobiety – to określenie oznacza niemądre osoby obojga płci” (jw. str. 471).

Oczywiście złodziej owiec nigdy nie powie nam: „Jestem złodziejem owiec. Jestem tutaj po to, byś odszedł ze swojego kościoła i dołączył do mojego”. Pewien człowiek, który jest notorycznym złodziejem owiec, powiedział do mnie niedawno: „Nie jestem złodziejem owiec”. W rzeczywistości jest ekspertem w wykradaniu zborowników, lecz zaprzeczył temu, rozmawiając ze mną przez telefon. Myślę, że tacy ludzie często oszukują sami siebie i uciekają przed przyznaniem się do swej grzeszności. „Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając” (2 Tymoteusza 3:13).

Złodzieje owiec wyszukują osoby, które mówią na temat swojego zboru. Jeśli zobaczą, że ktoś nie narzeka na temat kościoła, zostawiają taką osobę w spokoju. Jeśli jednak owca krytykuje swój zbór, to starają się do niej zbliżyć, zadając pytania uprzejmym i ciepłym tonem głosu. Jeżeli uda im się sprawić, że owca powie coś na temat swojego pastora, wówczas złodziej owiec rozwija temat, cały czas starając się udawać miłego i pełnego zrozumienia przyjaciela. W końcu taka owca odchodzi ze swojego zboru i dołącza do nich. Możecie w to wierzyć lub nie, ale niektórzy kaznodzieje robią to zawodowo. W ten sposób skusili wiele osób do przejścia do swoich kościołów. Niedawno pewien kaznodzieja opowiedział mi o małym mieście w Alabamie, w którym jest 66 zborów baptystycznych. Powiedział, że ludzie przechodzą z jednego kościoła do drugiego, od jednego złodzieja owiec do drugiego. Nie trzeba dodawać, że duchowy poziom w tym mieście musi być bardzo zły, gdyż niemalże nikt nie jest tam zbawiony. Dlaczego? Ponieważ tacy ludzie

„zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą” (2 Tymoteusza 3:7).

Jedynym sposobem, aby pastorzy unikali wykradania owiec jest nie przyjmowanie na członków ludzi z innych zborów, którzy nie mogą przedstawić „listu” z kościoła, z którego odeszli potwierdzającego ich przejście. Członkowie nie powinni być przyjmowani na podstawie ich „oświadczeń”. Takie było stanowisko baptystów w przeszłości, przeciwko któremu działają złodzieje owiec.

Wolałbym nie głosić tego kazania, jednak dr Cagan powiedział, że jest ono konieczne. Myślę, że miał rację. To ciągły problem, gdyż bardzo niewielu pastorów w dniach ostatecznych wie, jak zdobywać dusze i czynić uczniami ludzi ze świata. W rezultacie, często budują swe kościoły, zachęcając chrześcijan, aby opuścili zbory i dołączyli do nich. Chcę podkreślić to tak mocno, jak to tylko możliwe – brzydzę się taką służbą! Kaznodzieje wykradający owce są jak złodzieje w XIX wieku. Wykopywali świeżo pogrzebane ciała i sprzedawali je szkołom medycznym na sekcje zwłok. Moim zdaniem kaznodzieja wykradający owce nie jest wcale lepszy od hieny cmentarnej!

Kończąc to kazanie, chciałbym powiedzieć, że bez względu na to, jak złe stają się kościoły w dniach ostatecznych, Jezus Chrystus jest gotowy, by przebaczyć ci twe grzechy. On przelał Swą krew i umarł na krzyżu, aby zbawić twą duszę. Teraz zasiada po prawicy Boga Ojca, wstawiając się za tobą. Moją modlitwą jest, abyś szukał i znalazł Go. Jezus powiedział:

„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (Jeremiasz 29:13).

Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

SKRÓT KAZANIA

ZGUBIENI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁÓW I KAZNODZIEJE PODKRADAJĄCY WIERNYCH

(KOŚCIÓŁ W DNIACH OSTATECZNYCH – CZĘŚĆ II)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:1-3).

(Ew. Łukasza 21:24; Ew. Mateusza 24:24, 12, 13; Galacjan 2:4)

I.   Po pierwsze, wielu członków kościołów w dniach ostatecznych nie
jest narodzonych na nowo. 2 Tymoteusza 3:1-5;
Rzymian 16:17-18.

II.  Po drugie, w dniach ostatecznych są kaznodzieje, którzy
zamiast zdobywać dusze, „podkradają owce”.
2 Tymoteusza 3:6-7,13; Jeremiasz 29:13.