Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
STRAŻNIKU! JAKA TO PORA NOCNA?

WATCHMAN, WHAT OF THE NIGHT?
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 10-go listopada 2013 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 10, 2013

„Wypowiedź o Edomie. Woła na mnie ktoś z Seiru: Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie!” (Izajasz 21:11, 12).


Edom to inny wariant słowa „Duma”[używanego w niektórych tłumaczeniach]. Ludzie w Edomie byli przepełnieni strachem i problemami. Wołali do proroka Izajasza: „Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna?” W. E. Vine powiedział, że „Strażnik to osoba, która słucha Bożego głosu, wie, co ma się wydarzyć i oczekuje tego... Stoi na straży w społeczności z Bogiem” (Isaiah: Prophecies, Promises, Warnings, strona 14).

Jednym z dzisiejszych problemów jest to, że jest tak niewielu „strażników”. Kilka dni temu zobaczyłem w telewizji znanego „eksperta w sprawach proroctw” – Hala Lindseya. Gość, biorący udział w programie powiedział, żeby zrozumieć dzisiejsze problemy, powinniśmy więcej studiować Księgę Objawienia niż List do Rzymian. Hal Lindsey zgodził się z nim. Dla mnie jest to zbyt powierzchowna i nieprawdziwa ocena problemu naszych kościołów i naszej kultury. W rzeczywistości powinniśmy robić zupełnie odwrotnie. Chociaż Księga Objawienia jest bardzo ważna, to List do Rzymian powinien stać się dla nas główną księgą w Biblii w dzisiejszych czasach! Patrząc na tysiące, a nawet miliony niezbawionych ludzi w kościołach, winniśmy skupić się na Liście do Rzymian, gdyż inaczej nigdy nie zrozumiemy, jak pomóc im w znalezieniu prawdziwego zbawienia! Wielu „ekspertów w sprawach proroctw” nie nadaje się na bycie „strażnikami” – są zdyskwalifikowani, gdyż nie zdają sobie sprawy z ruiny i spustoszenia, jakie do zborów wprowadziła szatańska doktryna o „decyzjoniźmie”.

Przywódcy w Edomie byli mądrzejsi niż wielu współczesnych chrześcijan. „Obciążeni” ciężarem grzechów czuli, że nadchodzi sąd. Dlatego wołali do prawdziwego proroka i strażnika – Izajasza:

„Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna?” (Izajasz 21:11).

Wołali, niby osoby zranione lub chore. W przeciągających się godzinach nocnych, cierpiący pacjent woła: „Jaka to pora nocna? Jaka to pora nocna?”. Prorok-strażnik odpowiedział: „Nadszedł poranek, lecz także noc.”

Dlaczego przyszli do Izajasza? Czy w Edomie nie było wróżbitów, astrologów i czarowników? Dlaczego przyszli do Jerozolimy, wznosząc pełne cierpienia okrzyki? Ludzie chodzą do wróżbitów, kiedy wszystko układa się dobrze. Jednak, kiedy dotyka ich agonia i śmierć, któż potrzebuje wróżbity, astrologa czy czarownika? W obliczu śmierci nie chcemy ziemskiej mądrości. Chcemy dowiedzieć się, co mówi Bóg ! Wróżbici i astrologowie mają ciekawe rzeczy do powiedzenia, kiedy wszystko układa się dobrze. Jednak w czasie trwogi ludzie szukają Boga. I wołają:

„Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna?” (Izajasz 21:11).

Zobaczmy, co pokazuje nam to dzisiaj!

I. Po pierwsze, ten tekst odnosi się do narodów.

Na początku I wojny światowej, w 1914 roku, lord Edward Grey wyszedł po całonocnym spotkaniu Gabinetu. Był on ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. We wczesnych godzinach rannych lord Edward wyszedł ze spotkania razem z innym członkiem Gabinetu. Spędzili całą noc, dyskutując na temat wojny. W tamtych czasach nie było elektrycznych świateł ulicznych, tylko lampy gazowe. Kiedy lord Edward wychodził z budynku, latarnik uliczny podchodził po kolei do każdej lampy i wyłączał gaz. Lord Edward Grey odwrócił się w stronę swego kolegi i powiedział: „W całej Europie gasną lampy. Nie zobaczymy ich zapalonych ponownie w czasie naszego życia”. Miał rację! W ciągu następnych lat Rosja znalazła się w rękach komunistów, Niemcy były dotknięte wyniszczającą depresją i przeszły pod władzę Hitlera, Włochy znalazły się w rękach Mussoliniego, a Francja i Anglia zostały tak osłabione przez II wojnę światową, że nigdy nie podniosły się do dawnej chwały. Stary świat Europy umierał, aby nigdy nie odzyskać dawnego splendoru.

Lampy zostają całkowicie zgaszone teraz, kiedy zalewają nas hordy muzułmanów. Ameryka umiera. Niegodziwi ludzie w Białym Domu zdają się tracić całkowicie kierunek. Tak samo dzieje się wśród republikanów. Razem z żoną słuchaliśmy Ann Coulter, przemawiającej w ubiegłym tygodniu w „Nixon Library and Birthplace”. Tłumy, które zebrały się, aby ją słuchać, wyglądały bardziej jak hippisowscy weterani Woodstock niż „Silent Majority” [Cicha Większość] Nixona. Powiedziałem do żony: „Jeżeli to są konserwatyści, to niech Bóg nam pomoże!”

Czy myślicie, że Ameryka przetrwa i będzie się rozwijać? Po tym, co zobaczyłem w czasie Narodowej Konwencji Demokratów w 2012 roku, wątpię w to. Nie widzę dla nas żadnej nadziei! Po obejrzeniu w ubiegłym tygodniu niejasnego i nieudolnego przesłania Billy Grahama „Moja nadzieja”, nie widzę dla nas żadnej nadziei. I to nie, dlatego że jest on stary. Jego przesłanie było zbyt pogmatwane, by wyciągnąć umierający naród z duchowego zamieszania. Kilka lat temu jego kazania były bardziej konkretne. W tamtych czasach Billy Graham powiedział: „Jeżeli Bóg nie osądzi Ameryki, to będzie musiał przeprosić Sodomę i Gomorę”. W Biblii czytamy:

„Niech wrócą bezbożni do podziemi, wszystkie narody, które zapominają Boga.” (Psalm 9:18).

W ubiegłym tygodniu zadzwonił do mnie pewien człowiek z Kansas, aby zamówić egzemplarz mojej książki Preaching to a Dying Nation. Powiedział: „Masz rację. Nasz naród umiera”. Mieszka on w małym miasteczku o 250 mieszkańcach. Powiedział, że jest tak małe, że nie ma tam nawet posterunku policji. Jeszcze dziesięć lat temu policja zjawiała się w miasteczku 2-3 razy w roku. „Teraz”, powiedział, „przyjeżdżają 2-3 razy dziennie!” Powiedział też, że wielu członków kościoła w tym mieście upija się, albo bierze narkotyki. Kiedy powiedział do jednego z nich, że potrzebuje zbawienia, ten człowiek spojrzał na niego i odwarknął: „Jestem zbawiony”! Wyglądało to tak, jakby demon spoglądał oczami tego używającego narkotyków członka ewangelicznego zboru! Dni Ameryki zostały policzone, kiedy nasze kościoły od wschodniego do zachodniego wybrzeża zaczęli wypełniać tacy ewangeliczni „wierzący”. Podobnie było w dniach Daniela:

„Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca… jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim.” (Daniel 5:26, 27).

Jak to jest żyć w narodzie, który znajdzie się pod gniewem Bożego sądu? Tak właśnie jak teraz, gdy żyjemy w potępionym narodzie! Wygląda to tak samo, jakbyśmy oglądali ludzi pijących i tańczących na Titanicu, chwilę przed tym, gdy statek uderzył w górę lodową! Tak samo czuje się w obrzydliwościach narodu prowadzonego przez Obamę!

Nikt nie ma czasu, by w każdą niedzielę przychodzić do kościoła. Nikt nie odczuwa grzechu. Nikt z całego serca nie szuka Chrystusa. Nikt nie boi się Boga. W Biblii czytamy: „Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.” (Rzymian 3:18) oraz „nie masz, kto by szukał Boga;” (Rzymian 3:11).

„Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna?” (Izajasz 21:11).

„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada… i nie umkną. ” (1 List do Tesaloniczan 5:3).

Ameryka jest potępiona, a wielu z was, siedzących tutaj dzisiaj rano, ujrzy jej ruiny i nędzę! Poeta James Russell Lowell (1819-1891) napisał:

Dla każdego człowieka i narodu
     Przychodzi moment podjęcia decyzji
W bitwie miedzy prawdą a fałszem
     Stanąć po stronie dobra lub zła.
(„Once to Every Man and Nation” autor James Russell Lowell, 1819-1891).

Ameryka wybrała kiedyś stronę zła i zabroniła modlitw w szkołach. Ameryka wybrała stronę zła i zabroniła Biblii w szkołach. Ameryka wybrała stronę zła i zezwoliła na pokazywanie filmów pornograficznych w kinach. Ameryka wybrała stronę zła i zezwoliła na rozrywanie i gotowanie na śmierć w roztworze soli milionów dzieci aż do dziewiątego miesiąca ciąży. Możliwe było powstrzymanie tego w ciągu roku czy dwóch, ale Ameryka wybrała, aby to zabijanie ciągnęło się dalej. Teraz nasz naród spływa krwią – krwią nienarodzonych dzieci. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w telewizji pokazywane jest tak wiele wampirów i okaleczonych ciał? Czy myśleliście, dlaczego tak wiele jest masowych zabójstw? To nie broń zabija! Nie! Robią to ludzie – Amerykanie – przesiąknięci narkotykami i alkoholem, odrętwiali przez gry wideo i filmy rodzaju slasher. Dlatego świętują w Halloween, lecz nie przychodzą w niedzielę do kościoła! Blaise Pascal, francuski filozof, powiedział, „Przeraża mnie cisza kosmosu”. O ileż bardziej powinniśmy być przerażeni, gdy Bóg odwraca Swą twarz, a naród i ludzie giną?

„Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna?” (Izajasz 21:11).

II. Po drugie, ten tekst odnosi się do śmierci i piekła – wiecznej nocy zgubionych dusz.

Nadchodzi noc śmierci i piekła. Biblia podaje: „Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.” (Galacjan 6:7). Czytamy też w Biblii: „Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.” (Hebrajczyków 10:31; 12:29).

Noc śmierci i piekła czeka każdego mężczyznę i kobietę, którzy odwracają się od Boga, kościoła i Zbawiciela! Bez Zbawiciela – Jezusa Chrystusa jesteśmy zgubieni w naszych grzechach. On powie kiedyś: „Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie” (Ew. Mateusza 7:23). I „będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz” (Ew. Mateusza 8:12; 22:13; 25:30).

Mówię to do ciebie z ciężkim sercem. Modlę się, abyś został zbawiony. Jednak wiem, że jeżeli nie upamiętasz się i nie zwrócisz się całym sercem do Jezusa Chrystusa, nie będzie dla ciebie nadziei, a jedynie ciemność i wieczna noc piekielna.

Mówisz: „Pastorze, przecież Bóg mnie kocha?” Oczywiście, że tak. Ale jak może ci pomóc; jak może przebaczyć twe grzechy; jak może cię zbawić, jeżeli jesteś taki, jaki jesteś – niepokutujący, niepowierzający się miłosierdziu Chrystusa? W Biblii czytamy:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew. Jana 3:16).

Oto odpowiedź! Uwierz w Jezusa z całego serca! I przychodź do kościoła za każdym razem, gdy otwarte są drzwi!

Powierz się Jego miłosierdziu! Oddaj Chrystusowi wszystko, co jest w tobie! Oto droga zbawienia – to jedyna droga! Pomyśl jeszcze raz o dzisiejszym tekście. Rozważ szczególnie dwa końcowe słowa „przyjdźcie znowu”.

„Wypowiedź o Edomie. Woła na mnie ktoś z Seiru: Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie!” (Izajasz 21:11, 12).

W końcowej części tego tekstu są słowa „przyjdźcie znowu” (Izajasz 21:12). Powróć do Chrystusa! Przyjdź do Chrystusa! Niech Jego krew przelana na krzyżu obmyje cię! W starym hymnie czytamy:

Cóż z mych grzechów obmyje mnie?
     Nic tylko krew Jezusa;
Cóż mi życie nowe da?
     Nic tylko krew Jezusa.
Ach! Jakże cenny strumień ten,
     Co oczyszcza z grzechów mnie;
Nic inne nie zda się.
     Nic tylko krew Jezusa.
(„Nothing But the Blood” autor Robert Lowry, 1826-1899).

Nie mogę skończyć tego zwiastowania nie wspominając, że zaczerpnąłem temat z kazania znanego pastora dr. W. A. Criswella. (W. A. Criswell, Ph.D., Isaiah: An Exposition, Zondervan Publishing House, 1977, str. 129-134).

W innym kazaniu dr Criswell powiedział:

Mój poprzednik w Pierwszym Zborze Baptystycznym w Dallas, dr George W. Truett, w krótkim fragmencie w jednym ze swych kazań [opowiedział] o swoim nawróceniu: „Któregoś wieczoru siedziałem na sali, słuchając kazania, w którym kaznodzieja nawoływał do tego, by mogła dziać się wola Chrystusa, - zbawienie dusz. Powiedziałem: „Panie Jezu, żyję w ciemności. Nie rozumiem, ale Panie Jezu, czy ciemność, czy światło; czy życie, czy śmierć, bez względu na to, co się wydarzy, oddaję siebie Tobie”. [Dr Truett dodał] „On mnie zbawił”. (Criswell, jw. str. 217).

W taki sposób sławny kaznodzieja dr Truett został zbawiony. W ten też sposób i ty musisz zostać zbawiony. Musisz przyjść do Jezusa i powiedzieć w sercu: „czy ciemność, czy światło; czy życie, czy śmierć, bez względu na to, co się wydarzy, oddaję siebie Tobie”. Wyznaj swe grzechy i poddaj się miłosierdziu Jezusa. Niech On cię obmyje Swoją świętą krwią, przelaną na krzyżu Golgoty!

Cóż z mych grzechów obmyje mnie?
     Nic tylko krew Jezusa;
Cóż mi życie nowe da?
     Nic tylko krew Jezusa.

Jeżeli chciałbyś porozmawiać na temat tego, jak zostać obmytym z twych grzechów krwią Jezusa, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Doktor Cagan zaprowadzi cię do spokojnego miejsca, gdzie będziemy mogli porozmawiać i pomodlić się. Zrób to teraz. Doktorze Chan, pomódl się, aby ktoś teraz zaufał Jezusowi. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Izajasz 21:11-12.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Jesus, Only Jesus” (autor dr John R. Rice, 1895-1980).


SKRÓT KAZANIA

STRAŻNIKU! JAKA TO PORA NOCNA?

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Wypowiedź o Edomie. Woła na mnie ktoś z Seiru: Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie!” (Izajasz 21:11, 12).

I.   Po pierwsze, ten tekst odnosi się do narodów. Psalm 9:17;
Daniel 5:26, 27; Rzymian 3:18, 11; 1 List do Tesaloniczan 5:3.

II.  Po drugie, ten tekst odnosi się do śmierci i piekła – wiecznej
nocy zgubionych dusz. Galacjan 6:7; Hebrajczyków 10:31; 12:29;
Ew. Mateusza 7:23; 8:12; 22:13; 25:30; Ew. Jana 3:16.