Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA – CZĘŚĆ I

HE THAT WINNETH SOULS IS WISE – PART I

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w sobotni wieczór 25-go lipca 2009 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, July 25, 2009

„Drzewo życia – owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Biblia Tysiąclecia, Przypowieści Salomona 11:30)


Wydaje mi się, że wersetem kluczowym w drugiej części tekstu jest słowo „zjednywa”. Ale jeśli zrozumiemy, co oznacza słowo „zjednywa”, to zauważymy, pewną nienaturalność w tym wersecie. Dr Strong pokazuje,że hebrajskie słowo „laqach” przetłumaczone jako „zjednywa”, oznacza też: „przynosi”, „przyciąga”, „przyjmuje”.

Bardzo nie lubię krytykować ludzi, których cytuję w innych kwestiach, ale wydaje mi się, że niektórzy z komentatorów Biblii, nie pokazują właściwego znaczenia tego wersetu, gdyż nie koncentrują się na słowie „zjednywa”. Dr Ryrie, dla którego mam ogromny szacunek, powiedział: „W tym kontekście [nie chodzi o] zjednywanie dla zbawienia, ale o przyciąganie ludzi i dzielenie się mądrością.” (Ryrie Study Bible; odnośnie Przypowieści 11:30). Oddziela on „zjednywanie dla zbawienia” od „przyciągania ludzi i dzielenie się mądrością”. Ale czyż „zjednywanie dla zbawienia” nie jest dokładnie „dzieleniem się mądrością”? Przyciąganie ludzi i dzielenie się mądrością dotyczącą Chrystusa, oznacza zjednywanie ich dla zbawienia! Nie wiem, jak te dwie rzeczy można oddzielić! Dr McGee, którego wielce sobie cenię, komentując ten werset, napisał: „Dzisiaj wiele uwagi przykłada się na osobiste świadczenie. I jest to dobre” (Thru the Bible; komentarz na temat Przypowieści 11:30). Ale Przypowieści Salomona 11:30 nie nie mówią na temat „osobistego świadczenia”. Żadne ze słów w tym wersecie nie mówi na temat „osobistego świadczenia”, czy jakiegokolwiek innego świadczenia. Tekst mówi wyraźnie, że „człowiek mądry ludzi zjednywa.” Nie ma w nim mowy o „świadczeniu”, ale raczej o zjednywaniu, które jest „przynoszeniem”, „przyciąganiem”, „przyjmowaniem”. Myślę, że problemem dr Ryrie i dr McGee, odnośnie tego wersetu, było to, że nie byli baptystami. Nie podzielali poglądu baptystów na temat ważności lokalnego kościoła. Bo jeśli ten werset ze Starego Testamentu zinterpretujemy w świetle nauczania Nowego Testamentu, ukazującego centralne miejsce lokalnego zboru, to staje się on łatwy do zrozumienia. Ten, który „ludzi zjednywa”, jest osobą, która „przynosi”, „przyciąga” i „przyjmuje” zgubionych grzeszników w lokalnym kościele. Wyraźnie widać to w Dziejach Ap. 2:47:

„Pan zaś codziennie pomnażał [w Jerozolimie] liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.” (Dz. Ap. 2:47)

Rozumiem, że nasz tekst odnosi się do tych, których Pan używa, aby zdobywać dusze, przyciągając je i przyjmując w lokalnym kościele.

„Drzewo życia – owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Spójrzmy najpierw na stronę negatywną – czym zdobywanie dusz nie jest, a potem na stronę pozytywną – czy jest.

I. Po pierwsze, czym nie jest zdobywanie dusz.

To nie świadczenie. W żadnym wypadku nie jestem przeciwko składaniu świadectwa. Ale chcę tylko pokazać, że ten werset nie mówi na temat osobistego świadczenia. Dobrze jest składać nasze świadectwo i często dla ludzi zgubionych pomocną rzeczą jest posłuchać świadectwa chrześcijanina. Ale Przyp. 11:30 nie mówią na temat świadczenia, czy składania świadectwa. Zamiast tego pokazują, że „człowiek mądry ludzi zjednywa.

Zdobywanie dusz nie oznacza też rozdawania traktów. Nie jestem przeciwnikiem dawania ich. Wprost przeciwnie. Ale chcę pokazać, że Przyp. 11:30 nie mówią na ten temat. Czasami chrześcijanie traktują rozdawanie traktatów jak alibi czy wymówkę, by nie zajmować się o wiele trudniejszą pracą zdobywania dusz.

„Drzewo życia – owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Zjednywanie dusz nie oznacza też ewangelizacji od drzwi do drzwi i modlenia się „modlitwą grzesznika” ze zgubionymi. Uważam, że [taki rodzaj modlitwy] wyrządził więcej szkody, niż dobrego. Wielu ludzi ma fałszywą nadzieję, że są zbawieni, gdyż ktoś kazał im powtarzać słowa tej modlitwy. Ale w Nowym Testamencie, nie widzę do tego podstaw. Gdzie znajdujemy „modlitwę grzesznika? Myślę, że bardziej jest dziełem Finney'a, niż czymś pochodzącym z Biblii. W Przyp. 11:30 na pewno nie ma „modlitwy grzesznika”. Nie znajdujemy tam jej. Zamiast tego napisane jest, że „człowiek mądry ludzi zjednywa.”

Zjednywanie dusz to też nie zdobywanie ich numerów telefonów i imion, aby się z nimi skontaktować. Robimy to w naszym zborze, bo jest to dobry sposób, aby sporo osób uczestniczyło w nabożeństwach. I dzięki temu na nabożeństwa przychodzi dużo zgubionych ludzi. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że nie na tym polega „zjednywanie ludzi”. Bo nasz werset nie mówi: „człowiek mądry zbiera wiele kontaktów”. Ale napisane jest w nim: „człowiek mądry ludzi zjednywa”. Ten, który przyprowadza ich i przyjmuje w lokalnym kościele – jest mądry.

„Drzewo życia – owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Wydaje mi się, że to, czego brakuje współczesnym sposobom ewangelizacji to przyjmowania zgubionych ludzi i włączania ich w lokalne kościoły. Myślę, że jednym z powodów, dla których zaniedbuje się ewangelizację jest to, że tak niewiele widać owoców. Tak mało ludzi zostaje włączonych w lokalne zbory, że ogólną tendencją jest porzucenie ewangelizacji w dzisiejszych czasach.

II. Po drugie, czym jest zdobywanie dusz.

„Drzewo życia – owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Wspomniałem już, że słowo „zjednuje” oznacza „przyciąga” albo „przyjmuje”. Naturalną skłonnością człowieka jest to, że nie chcemy niczego czy nikogo nowego. Dawna natura Adama domaga się, aby wszystko szło gładko i było do przewidzenia. Nieświadomie staramy się, aby grzesznicy nie zaburzali naszego życia. Co prawda możemy wyjść do ludzi, nawiązać z nimi kontakt, by zebrać ich imiona, czy rozdać traktaty, ale gdzieś w głębi, nie bardzo chcemy, aby przyszli od naszych kościołów! Czyż nie czyni to nas podobnych do Faryzeuszy?

„Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje.” (Ew. Łukasza 15:2)

Faryzeuszom wystarczyli ludzi, którzy już byli w synagogach. Nie chcieli przyjmować nowych grzeszników. Krytykowali Jezusa mówiąc:

„Ten grzeszników przyjmuje.” (Ew. Łukasza 15:2)

Czyż nie o tym mówił Chrystus w przypowieści o dobrym Samarytaninie? Kiedy Faryzeusz zadał mu pytanie „Kto jest moim sąsiadem?”, Jezus powiedział mu o zgubionym i umierającym człowieku i o Samarytaninie, który „opiekował się nim” (Ew. Łuk. 10:34). Potem Jezus powiedział mu „Idź, i ty czyń podobnie.” (Ew. Łuk. 10:37)

Nie, nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię tutaj o liberaliźmie, bo wiem dobrze, co on głosi. Nie to mam na myśli. Nie mówię o ewangelizacji poprzez styl życia, czy o czymkolwiek z tym związanym. Ale mówię na temat Przyp. Salomona 11:30!

„człowiek mądry ludzi zjednywa.”

Dr B. B. McKinney nie był liberałem. Ale był baptystą z południa, który zjednywał dusze. B. B. McKinney napisał:

Panie, połóż mi na sercu duszę
   I kochaj tę duszę poprzez mnie
Spraw, bym chętnie robił to, czego chcesz
   Bym tę duszę zdobył dla Ciebie.
Zdobyć dla Ciebie duszę, Zdobyć dla Ciebie duszę,
   Oto gorąco Cię proszę
Pomóż mi żyjąc w dzisiejszym dniu
   Zdobyć dla Ciebie jakąś duszę.
(tłumaczenie wolne „Lord, Lay Some Soul Upon My Heart,”
   B. B. McKinney, 1886-1952).

Musimy kochać osobę, którą staramy się zdobyć! I nie jest to liberalizm! Na tym polega biblijne zdobywanie dusz! D. L. Moody powiedział: „Przeniknij ich miłością”. Dr. McKinney powiedział: „kochaj tę duszę poprzez mnie”. Proszę, abyś pomodlił się dziś wieczorem, by Bóg uczynił cię „kanałem błogosławieństwa” dla zgubionych, którzy przyjdą jutro do kościoła. Bo to jest jedyny sposób, aby ich zdobyć. I nie ma innej możliwości „zjednania” zgubionych.

Czy twe życie jest kanałem błogosławieństw
   Czy ciąży ci los tych, którzy giną
Czy pomagasz grzesznikom odkryć
   Jezusa, który poniósł na krzyżu śmierć
Niech będę kanałem Twych błogosławieństw
   Uczyń mnie nim dziś, proszę Cię
Wszystko co mam, wszystko co czynię
   Niech będzie kanałem Twych błogosławieństw.
(tłumaczenie wolne “Make Me a Channel of Blessing,”
   Harper G. Smyth, 1873-1945).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Sermons in Polish.”

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaid'a Griffith'a:
“Lord, Lay Some Soul Upon My Heart”
(autor B. B. McKinney, 1886-1952).


SKRÓT KAZANIA

CŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA – CZĘŚĆ I

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

(Dz. Apostolskie 2:47)

I.   Po pierwsze, czym nie jest zdobywanie dusz. Przyp. 1:30.

II.  Po drugie, czym jest zdobywanie dusz. Ew. Łuk.15:2;
Ew. Łuk.10:34, 37.