Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEZUS POWOŁUJE SWOICH UCZNIÓW!

JESUS CALLS HIS DISCIPLES!
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr

Kazanie wygłoszone w Baptystycznym Kościele „Tabernacle” w Los Angeles
Sobota Wieczór, 21 lipiec 2018

„A gdy przechodził brzegiem Morza Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak co rusz rzucali w morze sieć, gdyż byli rybakami” (Mk 1,16).


Spójrz w górę. To byli dwaj pierwsi Uczniowie powołani przez Jezusa. Zauważ, że byli oni ludźmi interesu, zawodowymi rybakami. Są ludzie, niezbyt dobrze znający Biblię, którzy myślą, że Uczniami Jezusa byli jacyś żebracy albo ślepcy, albo chorzy na trąd. Jezus okazywał takim ludziom życzliwość, ale On nie zaliczał ich do swoich dwunastu Uczniów. Oni nie byli narkomanami. Oni nie byli na zasiłkach. Ludzie powołani przez Jezusa byli ciężko pracującymi, zawodowymi rybakami. Spójrzmy na werset 17:

„Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” (Mk 1,17).

Głównym zadaniem Uczniów Chrystusa było ewangelizowanie innych i przyprowadzanie ich do Jezusa. To jest główne zadanie w jakim nas Jezus doskonali. W Mt 28:19-20 Jezus mówi nam wszystkim byśmy zdobywali innych ludzi i uczyli ich jak mogą zostać „rybakami ludzi”. Najważniejszą rzeczą jaką uczniowie mają wykonać jest „Wyjść na drogi i między ogrodzenia aby zapraszać by [ludzie] weszli, aby [Jego] dom był zapełniony” (Łk 14,23). Każda osoba powołana przez Chrystusa do uczniostwa ma nakaz aby wyjść i przyprowadzić innych, którzy mogą usłyszeć Ewangelię. Wszyscy jesteśmy wezwani aby być „rybakami ludzi”.

Spójrzmy na werset 18:

„I zaraz pozostawili sieci i ruszyli za Nim” (Mk 1,18).

Teraz spójrzmy na werset Mk 2,14:

„A gdy przechodził, zobaczył Lewiego, Halfeuszowego [znanego także jako Mateusz], siedzącego przy stole celnym – i mówi mu: Chodź za mną. Wstał więc i poszedł za Nim” (Mk 2.14).

Wszyscy dwunastu Uczniowie Chrustusa poszli za Nim bez namysłu. On nie błagał ich aby za Nim poszli. On tylko powiedział: „idźcie za mną” i oni byli posłuszni. Wstali i bez słowa sprzeciwu naśladowali Jezusa. Teologowie nazywają to „skutecznym powołaniem”. To jest dzieło wszechmocnego Boga. Tych, których Bóg wybrał, także powołał. A ci, którzy są wybrani idą za Nim bez dyskusji. Jezus rzekł: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem” (J 15,16).

W taki sposób ja zostałem uczniem Jezusa. Nie zostałem wychowany w domu chrześcijańskim. Nie wiedziałem wiele o chrześcijaństwie. Zostałem zabrany do kościoła, gdzie młodzi ludzie nie dawali dobrego przykładu. Dzięki Bożej łasce nie chciałem być taki jak oni. Wtedy Jezus przemówił do mojego serca: „naśladuj Mnie”. I tak też zrobiłem. Zostałem „skutecznie powołany” przez Chrystusa. To było ponad sześćdziesiąt lat temu. Dzięki Jego łasce naśladowałem Go ponad 60 lat. Dlatego też dziś jestem pastorem baptystycznym. Zdarzało się, że miałem pokusy aby zejść z drogi Chrystusa, ale nigdy tego nie zrobiłem. Chrystus powiedział do mnie: „Nie ty mnie wybrałeś, ale Ja wybrałem ciebie”. To jest tak zwyczajnie proste. W tym życiu są tylko dwie możliwości – albo idziesz za Chrystusem, albo kroczysz za Diabłem i zmierzasz do Piekła. Mamy tylko te dwie możliwości. Jezus powiedział:

„Wejdźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jak ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia – i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mt 7,13-14).

Jeśli Jezus woła ciebie, a ty idziesz za Nim będąc Jego uczniem, otrzymasz od Niego nagrodę w Jego Królestwie. Jeśli jednak odmówisz Jego powołaniu, pójdziesz do Piekła po śmierci. To są „trudne” słowa, ale prawdziwe.

„I jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany na Zwoju życia, został wrzucony do jeziora ognistego” (Obj 20,15).

Wstańcie i zaśpiewajmy hymn numer 2: „Mistrz już przybył”. To jest mój ulubiony hymn. Śpiewajmy!

Mistrz nas powołał; droga jest trudna
Niebezpieczeństwa i troski stoją na przeszkodzie;
Ale Duch Boży pociesza strudzonych drogą;
Idziemy śladami Zbawcy nie patrząc do tyłu;
Mistrz nas powołał, mimo zwątpień i pokus
Wyznaczył kierunek, my radośnie śpiewamy;
„Zdążaj przed siebie, patrząc ku górze”, przez liczne cierpienia;
Dzieci Syjonu muszą iść za swoim Królem.
Mistrz nas powołał, o świcie życia,
W świeżym duchu, jak rosa na darni:
Odwróciliśmy się od świata, z jego śmiechem i wzgardą,
Związaliśmy nasz los z ludem Bożym:
Licząc na Jego łaski i wierząc w Jego miłość;
A przez zielone pastwiska, blisko świeżych wód,
On nas doprowadzi do Swego Królestwa hen w górze.
(„Mistrz już przybył” autor Sarah Doudney, 1841-1926).

Teraz otwórzcie hymn numer 3 w waszych śpiewnikach: „Syn Boży wychodzi na wojnę”. Południowi Baptyści zostali: „Oto krwawa grzywa lwa; Poddali swe karki pod jarzmo śmierci: Kto do nich dołącza?” To jest jeden z powodów dlaczego tracą oni 200 tysięcy młodzieży co roku! Powinni przeczytać wspaniałą książkę Davida Murrow „Dlaczego ludzie nienawidzą chodzić do kościoła”. Gdyby ją przeczytali to odparliby ataki „krwawo-grzywego lwa” i utrzymaliby tysiące młodych ludzi którzy chcą być prawdziwymi uczniami i żołnierzami Jezusa Chrystusa! To jest numer 3. Śpiewajmy na nutę „Hymn morski!”

Męczennik, którego orli wzrok przeziera poza grób,
Kto widzi swego Mistrza w niebie, I wzywa Go na swe zbawienie:
Jak On, z przebaczeniem na ustach cierpiąc ból śmiertelny,
Modlił się za swych oprawców: Kto pójdzie w jego ślady?

Chwalebna liczba, wybranych kilku, na których Duch spoczywa,
Dwunastu dzielnych świętych, ich nadzieja znana, Także drwiny krzyża i żar;
Stawiają opór żelaznego tyranowi, to lew krwawo grzywy;
Skłaniają swe karki czując śmierć: Kto pójdzie w ich ślady?

Szlachetna armia, mężowie i chłopcy, matrony i panny,,
Radują się wokół tronu Zbawcy, ubrani w szaty jasności;
Wspięli się na wyżyny nieba, przez groźby, trud i ból;
O Boże, udziel i nam swej łaski, byśmy szli w ich ślady.
(„Syn Boży wychodzi na wojnę” autor Reginald Heber, 1783-1826; na nutę „Hymn morski.”)

Możecie usiąść.

Młodzi ludzie, oto do czego uczniowie Chrystusa są zdolni – „lew krwawo grzywy” w Koloseum ze świętym męczennikami i uczniami wczesnego kościoła. Chrystus nie wzywa swoich uczniów do tchórzostwa lub bojaźni przed Bożą bitwą! Nie! On wzywa ciebie byś stał się żołnierzem krzyża – jak pierwsi uczniowie, którzy porzucili swoje sieci i naśladowali Jezusa niezależnie od kosztu! Uczniowie stają się Chrystusowymi Czerwonym Beretami!

Policz koszty! Policz koszty prawdziwego uczniostwa! Dr John R. Rice jest jednym z moich bohaterów wiary. Dr Rice powiedział: „Są wspaniałe powody do tego by stać się prawdziwym uczniem Jezusa. Kiedy Jan położył swoją głowę na piersi Zbawiciela, nigdy nie żałował tego co pozostawił za sobą, swego ojca i łódź, sieci i ryby. [On był zadowolony] zostawiając to wszystko dla Jezusa, i że [przez to] pomagał rozpowszechniać ewangelię na prawie cały świecie w pierwszym wieku… Czy ty zostawisz wszystko by iść za Jezusem? Czy będziesz głosić gdy Jezus powie „głoś”? Czy pożegnasz się z najbliższym przyjacielem i kimś kogo kochasz na świecie? Kto dziś powie: „Panie Jezu, zostawiam wszystko i idę za Tobą”? Jeśli tak, to podobnie jak Jan także możesz być uczniem” (John r. Rice, D.D., Litt.D., Ile kosztuje bycie dobrym chrześcijaninem, str. 106-107). Policz koszty! Myślę, że dzięki łasce Boga mogę to zrobić teraz. Ale do tego trzeba być przygotowanym! Licz koszt prawdziwego uczniostwa!

„Chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz pozostawili sieci i ruszyli za Nim” (Mk 1,17-18).

„Uczynię was rybakami ludzi jeśli pójdziecie za mną” (śpiewajcie to!).

Uczynię was rybakami ludzi, Rybakami ludzi, rybakami ludzi,
Uczynię was rybakami ludzi, Jeśli pójdziecie za mną.
Jeśli pójdziecie za mną, jeśli pójdziecie za mną,
Uczynię was rybakami ludzi, Jeśli pójdziecie za mną.
(„Uczynię was rybakami ludzi” autor Harry D. Clarke, 1888-1957).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.