Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TRYUMF ZBAWICIELA!

(KAZANIE NR 12 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 14-go kwietnia 2013 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 14, 2013

„Ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni”(Izajasz 53:10).


Pierwsza część Izajasza 53:10 dotyczy śmierci Chrystusa złożonej w ofierze przebłagalnej. Zwiastowałem na ten temat wczoraj wieczorem. Pierwsza część wersetu pokazuje, że za cierpieniem Syna Bożego stał Bóg Ojciec, który zesłał je na Niego. Dr Merrill F. Unger powiedział: „Pan przygniótł Go cierpieniem” (Merrill F. Unger, Ph.D., Unger’s Commentary on the Old Testament, Moody Press, 1981, tom II, str. 1299). W pierwszej części Izajasza 53:10 czytamy:

„Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze…” (Izajasz 53:10a).

W komentarzu Keila i Delitzscha Commentary on the Old Testament czytamy:

To ludzie sprawili tak straszliwe cierpienie [Chrystusa], tak głęboki smutek; jednak najważniejszym [powodem] był Bóg, który uczynił to na własne życzenie, z własnej woli i z góry powziętego zamiaru, z powodu grzechów ludzkości (Eerdmans, wydanie z 1973 r. tom VII, część II, str. 330).

Lecz teraz, w drugiej części Izajasza 53:10 możemy zobaczyć, co wynikło z cierpienia Chrystusa, co było tego rezultatem. Cierpienie i śmierć Jezusa były podwalinami tryumfu Jego zmartwychwstania, zwycięstwem Jego ludu na ziemi! Proszę powstańcie i przeczytajmy drugą część tego wersetu, zaczynając od słowa: „ujrzy”:

„…ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni” (Izajasz 53:10b).

Proszę usiądźcie. Zwróćmy uwagę na wspaniałe rezultaty cierpienia Chrystusa!

I. Po pierwsze, ujrzy potomstwo!

„ujrzy potomstwo” (Izajasz 53:10).

Oto rezultat śmierci Jezusa. „Ujrzy potomstwo”. Odnosi się to do duchowego potomstwa Chrystusa. Miliony ludzi przyszło do Chrystusa, stając się Jego „potomstwem”. Jezus przewidział to, mówiąc:

„I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym” (Ew. Łukasza 13:29).

Od dnia Zesłania Ducha Świętego niezliczone rzesze na całym świecie przyszły do Chrystusa. Kiedy Chrystus powróci na ten świat z nieba:

„potomstwo jego odziedziczy ziemię” (Psalm 25:13).

Jednak Chrystus nie musiał czekać z ujrzeniem Swojego potomstwa aż do powtórnego przyjścia. Od razu po powstaniu z martwych ujrzał ich, a oni Jego! Apostoł Paweł powiedział:

„ukazał się Kefasowi [Piotrowi], potem dwunastu; potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz… potem ukazał się… wszystkim apostołom; a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie” (1 Koryntian 15:5-8).

Jego potomstwo ujrzało Go. Apostoł Jan napisał:

„na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota” (1 List Jana 1:1).

Ujrzał Swoje potomstwo, kiedy powstał z martwych:

„przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.” (Ew. Jana 20:19-20).

“ujrzy potomstwo”

Zobaczył ich, a oni Jego – byli Jego duchowym potomstwem! Ujrzał Swoje potomstwo, kiedy powstał z martwych!

Kiedy wstąpił do nieba, moc Ducha Świętego zadziałała i nawróciło się trzy tysiące ludzi. Wtedy wypełniła się na nowo obietnica z Izajasza. Patrząc z nieba, Jezus widział Swoje potomstwo. Tak samo działo się w czasach Dziejów Apostolskich. Zmartwychwstały Chrystus patrzył z tronu chwały i widział tłumy tych, którzy zaufali Mu i stali się Jego potomstwem.

Podobnie działo się przez wszystkie wieki. Jezus patrzył z nieba i widział Swoje potomstwo pomnożone na całym obliczu ziemi. Wypełniała się obietnica proroctwa Izajasza, że „przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym” (Ew. Łukasza 13:29).

Tak, ta obietnica wypełniła się miliony razy w czasie historii, na całym świecie.

„ujrzy potomstwo”

Kiedy przyjdziesz przez wiarę do Jezusa, On ujrzy też ciebie! W chwili nawrócenia znajdziesz się w wielkiej liczbie tych, którzy są Jego potomstwem na ziemi i w niebie.

„ujrzy potomstwo”

Jakże radujemy się z tego, że zmartwychwstały Chrystus mógł widzieć tak wspaniały widok – kobiety i mężczyzn ze wszystkich ras i narodów wierzących w Niego i przyłączających się do Niego na wieki.

„ujrzy potomstwo”

Niedawno razem z żoną oglądałem zdumiewające DVD. Ukazywani byli po kolei różni muzułmanie w Iranie, przychodzący do Chrystusa i stający się chrześcijanami. Pewna muzułmanka powiedziała: „Straciłam wszelką nadzieję”. A potem zaufała Jezusowi. Inny młody człowiek powiedział: „Nie chcę być muzułmaninem”. Potem i on zaufał Jezusowi i stał się chrześcijaninem. Więcej ludzi pokłada obecnie ufność w Jezusa niż w ciągu ostatnich 1500 lat! Tysiące młodych ludzi w krajach muzułmańskich ryzykuje życie, stając się chrześcijanami! Jezus widzi Swoje „potomstwo” rosnące w liczbę w całym świecie muzułmańskim! Na naszej stronie internetowej też są kazania w języku arabskim!

W czasie ostatniego tryumfu, gdy Chrystus przyjdzie w chwale, aby ustanowić Swoje Królestwo na ziemi, powróci, aby rządzić, jako Król królów i Pan panów:

„potomstwo jego odziedziczy ziemię” (Psalm 25:13).

„Ujrzy potomstwo”, gdyż usta Pan to powiedziały! Zaśpiewajmy pieśń „Jesus Shall Reign”!

Jezus będzie królował nad światem
   Od wschodu do zachodu słońca.
Choć księżyc przeminie i nie będzie go więcej,
   Jego królestwo trwać będzie bez końca.
(„Jesus Shall Reign” autor Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

II. Po drugie, będzie żył długo!

Spójrzmy na nasz tekst w Izajasza 53:10, gdzie możemy zobaczyć inny wielki rezultat cierpienia and śmierci Jezusa.

„ujrzy potomstwo, będzie żył długo” (Izajasz 53:10).

Drugim skutkiem śmierci Chrystusa jest to, że „będzie żył długo”, gdyż Jego życie nie zakończyło się wraz ze śmiercią na krzyżu. Po śmierci nie przebywał długo w grobie. Kiedy nadszedł trzeci dzień, zwycięski Chrystus powstał do życia. Złamał więzy śmierci, powstał żywy z grobu, aby nie umrzeć już więcej! „Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga”, by już nigdy nie umrzeć! (Rzymian 6:10).

„wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje” (Rzymian 6:9).

Zaśpiewajmy pieśń „Trzy dni”!

Trzy dni minęły szybko;
Zwycięski powstał z martwych:
Chwała naszemu żyjącemu Pasterzowi! Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
   („The Strife is O’er” tłumaczenie na angielski Francis Pott, 1832-1909).

„Będzie żył długo”

„ponieważ trwa na wieki… aby się wstawiać za [nas].” (Hebrajczyków 7:24, 25).

Spurgeon powiedział: „Z wysokości nieba patrzy na tłum Swojego potomstwa na ziemi… Tak liczny jest jak gwiazdy na niebie, niezliczony jak kurz letni; takie jest potomstwo Pana Jezusa Chrystusa” (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1978 r. tom 51, str. 565).

„ujrzy potomstwo, będzie żył długo” (Izajasz 53:10).

III. Po trzecie, wola Pan się spełni!

Powstańcie i przeczytajmy głośno cały nasz tekst, zwracając szczególną uwagę na ostatnią część, zaczynającą się od słów „przez niego”.

„Ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni”(Izajasz 53:10).

Oto trzeci rezultat śmierci Jezusa: „przez niego wola Pana się spełni”. Spurgeon powiedział:

Ponad tysiąc dziewięćset lat minęło, odkąd powstał z martwych do nowego życia, a jednak ciągle żyje. Jego dni, jak wiemy, trwać będą jak długo istnieć będzie ziemia, a na koniec, gdy przyniesie Królestwo Ojca, dni Jego nie przeminą. „Tron twój, o Boże, na wieki wieków” trwać będzie, chociaż góry przeminą, a niebiosa zwiną się jak zużyta szata (Spurgeon, jw.).

„przez niego wola Pana się spełni” (Izajasz 53:10).

Wola Pana, Jego cel „przez niego się spełni”. Bóg Ojciec powiedział do Jezus:

„ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.” (Izajasz 49:6).

“I pójdą narody do twojej światłości… mienie narodów tobie przypadnie” (Izajasz 60:3, 5).

„ I tak jedni będą przychodzić ze Wschodu, a drudzy z Północy i z Zachodu, a jeszcze inni z kraju Synitów [Chin].” (Izajasz 49:12).

„przez niego wola Pana się spełni” (Izajasz 53:10).

Kilka miesięcy temu zobaczyłem na wideo prezentację na temat Chin, rozpowszechnianą przez Głos Prześladowanych Chrześcijan. Było na niej świadectwo starego Chińczyka o imieniu Mojżesz Xie [Shay]. W czasach Rewolucji kulturalnej został on skuty i spędził ponad dwadzieścia lat w komunistycznym więzieniu za to, że zwiastował ewangelię Chrystusową. Będąc na dnie rozpaczy, doświadczył głębokiej depresji. Wtedy to, jak powiedział, do jego serca przemówił głos Jezusa: „Moje dziecko, łaska moja ci wystarczy”. Brat Xie powiedział, że usłyszał to trzykrotnie w swoim sercu. Kiedy słuchał po raz trzeci słów: „Moje dziecko, łaska moja ci wystarczy”, zalał się łzami. Łzy wdzięczności wypełniały Jego oczy, gdy mówił o mocy Chrystusa, która ocaliła go w tym komunistycznym więzieniu.

Potem w tym samym wideo nastąpiła zmiana scenerii i pokazano dziesiątki tysięcy komunistycznych Chińczyków dosłownie oddających cześć okrutnemu komunistycznemu dyktatorowi - Mao Tse Tungowi, który zabił więcej ludzi niż Hitler. Kiedy nucono tam pieśni chwały na cześć Mao Tse Tunga, pomyślałem: „My chrześcijanie będziemy istnieli, gdy wy komuniści przeminiecie”. Kiedy chińska partia komunistyczna leżeć będzie w prochu historii, chrześcijaństwo będzie ciągle istniało, mocniejsze niż wcześniej, ponieważ rozrasta się dzisiaj w niesamowity sposób. „My będziemy istnieli, gdy wy przeminiecie”. Tak dzieje się na całej ziemi. Możemy powiedzieć z pełnym zaufaniem do wszystkich wrogów Chrystusa, bez względu na to, gdzie są: „My chrześcijanie będziemy istnieli, gdy wy komuniści przeminiecie”, gdyż „przez niego wola Pana się spełni”!

W oczach ludzi chrześcijanie mogą wydawać się niepozorni, pogardzani. Ludzie mogą z nas szydzić i wyśmiewać się z nas, tak jak robiono to w stosunku do naszego Zbawiciela, gdy chodził po ziemi. Jednak Chrystus powstał z martwych, gdyż „przez niego wola Pana się spełni”. Dlatego, nie ma znaczenia, w jak wielkiej pogardzie i odrzuceniu jest prawdziwe chrześcijaństwo, gdyż „przez niego wola Pana się spełni”, gdyż ostatecznie:

„Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.” (Objawienie 11:15).

Zatem braci i siostry, zobaczymy, jak „przez niego wola Pana się spełni”. Jezus powróci, by objąć rządy nad całą ziemią!

Jezus będzie królował nad słońcem
   Władał nad całym światem;
Jego królestwo trwać będzie bez końca.
   Gwiazdy przeminą i nie będzie ich więcej.
(„Jesus Shall Reign” autor Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

On wróci tutaj znów, On wróci tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wróci tutaj znów, On wróci tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą On wróci tutaj znów!
(„He Is Coming Again” autor Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Wiem, że niektórzy z was zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy tak podekscytowani? Zadajecie sobie pytania: „Dlaczego ci ludzie tak są poruszeni?” „Dlaczego popierają te rzeczy?” Jestem przekonany, że niektórzy, którzy jesteście w tym kościele od wielu lat, odczuwacie to samo. Myślicie sobie: „Czy znowu musimy przez to przechodzić? Już to słyszeliśmy. Po co tak się ekscytować? Po co ten cały zachwyt? Wypowiedziałbyś już wezwanie i byłoby to już z głowy?” Wiem, że niektórzy z was tak czują. Wszystko to jest dla was tajemnicą. Nie jesteście w stanie stać się częścią tego podekscytowania!

Dobrze rozumiem, jak się czujecie. Wiecie, nie jestem fanem koszykówki. Dla mnie nie ma niczego ekscytującego w grze w siatkę! Według mnie jest to najnudniejsza rzecz na świecie. Lecz przecież dla niektórych ta gra jest bardzo ekscytująca. Skąd ta różnica? Ty możesz być fanem koszykówki, lecz ja nim nie jestem. To bardzo proste. Możesz czuć podekscytowanie, lecz ja go nie odczuwam. Nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego tak się różnimy w naszych odczuciach. Coś z naszej przeszłości sprawia, że niektórzy czują podekscytowanie, gdy oglądają grę Lakersów. Ja nie jestem w stanie wam w tym towarzyszyć. Musiałaby nastąpić zmiana mojej natury, abym odczuwał to, co wy.

Tak samo jest z tryumfem Chrystusa. Czujemy podekscytowanie z powodu zmartwychwstania i powtórnego przyjścia Chrystusa, lecz tym możesz tego nie doświadczać. My jesteśmy fanami Chrystusa, lecz ty możesz nim nie być! Twoja natura musiałaby zostać zmieniona, abyś mógł odczuwać to, co my czujemy, myśląc o tryumfie Chrystusa. Biblia mówi na ten temat: „człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy… bo są dlań głupstwem” (1 Koryntian 2:14). Skoro jesteś „człowiekiem zmysłowym”, to tryumf Chrystusa nie wydaje ci się ważny. Nie możesz się nim ekscytować. Abyś mógł odczuwać entuzjazm z powodu triumfu Chrystusa, twoja cała natura musiałaby zostać zmieniona! Musiałbyś się nawrócić, aby odczuwać to, co my czujemy!

Wiesz dobrze, że powinieneś czuć to, co my, ale nie jesteś w stanie zmusić siebie do tego! Bez względu na to, jak bardzo byś się starał, i tak nie będziesz czuł tego, co my, odnośnie tryumfu Chrystusa! Wiesz, że powinieneś czuć to, co my, ale nie jesteś w stanie tego zmienić! Nie możesz być osobą, którą powinieneś być. Oto, co oznacza przekonanie o grzechu!

Musisz przyjść do Jezusa i powiedzieć: „Panie, nie mogę być tym, kim powinienem być! Jestem zgubiony! Jestem skończony. Nie mogę siebie zmienić! Jezus, zbaw mnie!” A wtedy będziesz już bliski zbawienia. Przekonanie o grzechu przychodzi przed nawróceniem się do Chrystusa!

Proszę was, którzy nie jesteście jeszcze nawróceni, abyście zaufali zmartwychwstałemu Chrystusowi. Zachęcam was, abyście zostali obmyci z waszych grzechów Jego cenną krwią. Wzywam was, abyście razem z nami naśladowali Zbawiciela bez względu na koszty! Jesteśmy po stronie zwycięzców, gdyż „przez niego wola Pana się spełni”. To dlatego zachęcam was, abyście zaufali Jezusowi, nawrócili się i byli po stronie zwycięzców!

Przyjdź i dołącz to świętej gromady,
   Do chwały wejdź,
Zamieszkaj w dolinie niebiańskiej,
   Gdzie wieczna radość płynie.
Tylko Mu zaufaj, Tylko Mu zaufaj
   Tylko Mu teraz zaufaj.
On zbawi cię, On zbawi cię,
   [Chrystus] może zbawić cię teraz.
(„Only Trust Him” autor John H. Stockton, 1813-1877).

Zaśpiewajmy to jeszcze raz. A kiedy będziemy śpiewać pieśń „Only Trust Him”, jeśli nie jesteś jeszcze zbawiony, to chciałbym, abyś wstał ze swojego miejsca i przeszedł na tył sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do innego pomieszczenia, gdzie będziemy mogli porozmawiać i pomodlić się. Zrób to w czasie pieśni.

Tylko Mu zaufaj, Tylko Mu zaufaj
   Tylko Mu teraz zaufaj.
On zbawi cię, On zbawi cię,
   [Chrystus] może zbawić cię teraz.

Panie Lee, proszę poprowadź nas w modlitwie o tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr. Kreightona L. Chana: Izajasz 53:1-10.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„The Strife is O’er” (na angielski przetłumaczył Francis Pott, 1832-1909).


SKRÓT KAZANIA

TRYUMF ZBAWICIELA!

(KAZANIE NR 12 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni”(Izajasz 53:10).

I.   Po pierwsze, ujrzy potomstwo! Izajasz 53:10a; Ew. Łukasza 13:29;
Psalm 25:13; 1 Koryntian 15:5-8; 1 List Jana 1:1;
Ew. Jana 20:19-20.

II.  Po drugie, będzie żył długo! Izajasz 53:10b; Rzymian 6:10, 9;
Hebrajczyków 7:24, 25.

III. Po trzecie, wola Pan się spełni! Izajasz 53:10c; 49:6; 60:3, 5; 49:12;
Objawienie 11:15; 1 Koryntian 2:14.