Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
IMIĘ JEZUS – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE

THE NAME OF JESUS – A CHRISTMAS SERMON

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 20-go grudnia 2009 roku.

„Nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ew. Mateusza 1:21).


Zanim narodził się, anioł Pana ukazał się Józefowi i powiedział:

„Nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ew. Mateusza 1:21).

Wtedy, po raz pierwszy Józef usłyszał przesłanie Bożego Narodzenia. Dzisiaj jednak Święta Bożego Narodzenia oznaczają dla wielu zupełnie coś innego. Niektórzy uważają je po prostu za zimową przerwę od pracy, szkoły. Udają się wtedy do kin, aby oglądać różne degradujące moralnie filmy. Niektórzy jadą do Las Vegas, by przegrywać pieniądze. Inni upiją się wtedy, albo biorą narkotyki, by w ten sposób „świętować”. Niektórzy uważają ten czas za dobrą okazję, aby zarobić więcej pieniędzy. Wcale nie wierzą w Chrystusa, a może i nawet Go nienawidzą, ale gotowi są, by zarobić ile się tylko da w tych ostatnich tygodniach grudnia. Inni przebywają po prostu w domu, siedząc przed telewizorem, samotni i odcięci od rodziny, przyjaciół.

Materializm, fałszywe przyjemności, alkohol, narkotyki, samotność to jedyne rzeczy, których doświadczają. Wielu jest tak zajętych innymi sprawami, że nie mają czasu, aby pójść do kościoła, ani też chwili by pomyśleć o Jezusie, nawet jeśli Boże Narodzenie powinno być czasem świętowania Jego narodzin!

Imię Jezusa zostało całkowicie usunięte i dzisiaj mówi się tylko „święta”. Wcześniej ludzie wysyłali kartki bożonarodzeniowe. Teraz wysyła się tylko „kartki świąteczne”. Kiedyś sąsiedzi, czy nawet nieznajomi na ulicach witali się słowami „Szczęśliwego Bożego Narodzenia”. Teraz kasjerka, kasująca nasze zakupy, mamrocze obowiązkowe „wesołych świąt”. Ale wydaje się, że tak naprawdę nikt nie weseli się.

Kiedy byłem dzieckiem nie mieliśmy wiele pieniędzy. Byliśmy biedniejsi, niż ludzie żyjący dzisiaj. Ale dawaliśmy prezenty naszym przyjaciołom i drogim nam ludziom; takie bardzo drobne, zwykłe. Śpiewaliśmy kolędy w szkołach. Ja sam grałem jednego z mędrców w szkolnym przedstawieniu w Los Angeles. Dzisiaj Amerykańska Unia Praw Wolności (ACLU) i Sąd Najwyższy uznały te rzeczy za sprzeczne z prawem. A w tym samym czasie zalegalizowano morderstwa 51 milionów dzieci, zabitych w czasie aborcji! Jedna trzecia z waszego pokolenia została wymordowana przez tych złych ludzi, którzy uważają za przestępstwo śpiewanie kolęd, powitania „Wesołego Bożego Narodzenia” oraz wystawianie bożonarodzeniowych scenek.

Wygląda na to, że Bóg zabiera Swe błogosławieństwo z naszego kraju, jak i z innych narodów Europy. Z powodu naszej pożądliwości, egoizmu i bezbożności znajdujemy się w kryzysie finansowym, jaki nie wystąpił od czasu Wielkiego Kryzysu. Ci w Waszyngtonie starają się ulepszać instytucje socjalne, podczas gdy coraz więcej ludzi jest bez pracy. Politycy nie mają pojęcia, jak to rozwiązać. Wielu z nich w ogóle to nie obchodzi! To, na czym im zależy, to żeby być ponownie wybranymi. Prezydent Reagan miał w zwyczaju mówić: „Rząd nie może rozwiązać tego problemu. To Rząd jest problemem.”

A w innych częściach świata Talibowie zajmują Pakistan, gotowi do przejęcia zapasów broni nuklearnej. Czy terroryści wykorzystają ją przeciwko nam? Korea Północna testuje swoje rakiety, które są w stanie zaatakować Amerykę i Europę. Iran, jak oszalały, buduje broń nuklearną, które może zniszczyć Izrael i zacząć na Bliskim Wschodzie istne piekło, wojnę jądrową. A jakby tego jeszcze było za mało, wielu znaczących naukowców i mówców ostrzega nas przed globalnym ociepleniem, które w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat może zniszczyć nasze życie. Wszystkie te rzeczy przypominają mi słowa znanego francuskiego filozofa Jean Paula Sartre'a, który powiedział: „bez wyjścia” - nie ma ucieczki od lęku, presji i problemów, przed którymi staje rodzaj ludzki dzisiaj.

Mam jednak dobrą nowinę dla ciebie! Anioł Pański objawił się i powiedział:

„Nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ew. Mateusza 1:21).

Stara kolęda angielska tak mówi:

Niech Bóg wam wszystkim radość da
   Niech nic nie smuci was
Chrystus Zbawiciel, nasz Pan
   Narodził się w ten dzień
Z szatańskiej mocy wyrwać nas
   i grzechu sideł złych.
O, wieść radosna niesie się
   Radosna wieść,
O, wieść radosna niesie się!
    (Wolny przekład pieśni “God Rest Ye Merry, Gentlemen,”
     autor nieznany, wydana przez Williama Sandysa w 1833).

Imię „Jezus” jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego „Jeszua”. Jest to połączenie dwóch słów: „Jahwe” oraz słowa oznaczającego: „uwalniać, wybawiać, zachowywać, zbawiać, dawać zwycięstwo” (wg definicji Stronga, nr 3467). „Jezus” oznacza „Jahwe uwalnia, zbawia i daje zwycięstwo” swemu ludowi!

Boże Narodzenie powinno przypominać nam o nadziei i zbawieniu, jakie Jezus przynosi temu światu zgubionemu w grzechach. Prorok Izajasz mówił o Jezusie w słowach:

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).

Jezus narodził się, aby umrzeć, przybity do krzyża. Powiedział do uczniów:

„Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę” (Ew. Jana 12:27).

Stał przed namiestnikiem rzymskim, zbity i krwawiący, a Piłat zapytał Go: „A więc jesteś królem?” (Ew. Jana 18:37). Jezus odpowiedział: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat.” (Ew. Jana 18:37). „Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową.” (Ew. Jana 19:16).

Jezus poniósł swój krzyż na wzgórze Kalwarii. Tam przybito Jego ręce i stopy do krzyża. Jezus „umarł za grzechy nasze według Pism” (1 List do Koryntian 15:3). Jego martwe ciało złożono do pustego grobu, zamykając go ogromnym kamieniem i ustawiając na straży rzymskich żołnierzy. Ale trzeciego dnia Jezus powstał z martwych, w sposób fizyczny, w ciele!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!
   Smutku trzy dni minęły już
Ze śmierci wstaje w chwale On
   Zmartwychwstałemu cała cześć! Alleluja!
(Wolny przekład pieśni “The Strife Is O’er,”
     tłumaczenie na angielski Francis Pott, 1832-1909).

Oto Ewangelia! Oto Dobra Nowina! Oto prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia! Apostoł Paweł dobrze to wyraził:

„Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 List do Koryntian 15:3-4).

W czasie Rewolucji Francuskiej pewien ateista powiedział Talleyradowi: „Religia chrześcijańska – a cóż to jest? Łatwo byłoby zacząć podobną religię”. Na co Talleyrand odpowiedział: „O tak, musiałbyś tylko dać się ukrzyżować, a potem powstać z martwych trzeciego dnia.”

„Nadasz mu imię JEZUS; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ew. Mateusza 1:21).

Imię Jezusa oznacza to, że Bóg uczynił wolnymi nas chrześcijan – wyzwalając nas i wybawiając od kary za grzechy, poprzez Swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie! Jezus może przebaczyć twe grzechy i oczyścić cię Swoją krwią. Jezus może dać ci życie wieczne poprzez Swoje zmartwychwstanie z grobu! Przyjdź do Jezusa! Zaufaj Mu. On uczyni cię wolnym od grzechu, a twą duszę wybawi od piekła. To właśnie oznacza Boże Narodzenie!

„Nadasz mu imię JEZUS; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ew. Mateusza 1:21).

Zaśpiewajmy tę pieśń „Niech Bóg wam wszystkim radość da”.

Niech Bóg wam wszystkim radość da
   Niech nic nie smuci was
Chrystus Zbawiciel, nasz Pan
   Narodził się w ten dzień
Z szatańskich mocy wyrwać nas
   I grzechu sideł złych.
O, wieść radosna niesie się
   Radosna wieść,
O, wieść radosna niesie się!

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Kazania po Polsku”.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan:
Ewangelia Mateusza 1:18-25.
Pieśni śpiewane solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
“God Rest Ye Merry, Gentlemen” (autor nieznany,
wydana przez Williama Sandysa w 1833).