Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
EWANGELIZOWAĆ KAŻDY POWINIEN!

EVERY PERSON EVANGELIZING!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 17-go września 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 17, 2017

„A gdy szli, zostali oczyszczeni” (Ew. Łukasza 17:14).


Kiedy Jezus podróżował przez Samarię i Galileę, dotarł do małego miasta. Na przedmieściach było dziesięciu trędowatych. „którzy stanęli z daleka” od Jezusa (17:12). Według prawa Starego Testamentu trędowaci musieli trzymać się z dala od ludzi, którzy nie mieli tej choroby.

„Trędowaty... winien wołać: Nieczysty, nieczysty!... Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem” (III Mojżeszowa 13:45-46).

Trzej trędowaci słyszeli, że Jezus dokonywał cudów. Z daleka zawołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad name” (Ew. Łukasza 17:13). Jezus nie uzdrowił ich od razu, ale nakazał im, aby poszli i pokazali się kapłanom w świątyni w Jerozolimie. Jezus zrobił to z dwóch powodów: aby wypełnić starotestamentowe prawo, zapisane w III Mojżeszowej 14:1-20, według którego wyłącznie kapłani mogli określić, czy ktoś został uleczony z trądu. Drugim powodem miało być to na „świadectwo uzdrowienia dla kapłanów i innych Żydów mocy, której posiadał” (Thomas Hale, The Applied New Testament, Chariot Victor Publishing, 1996, str. 236).

Dziesięciu trędowatych okazało posłuszeństwo Chrystusowi i zaczęli iść w stronę świątyni w Jerozolimie. Pokazuje to, że mieli pewną wiarę, gdyż inaczej nie posłuchaliby Go. Jednak możemy zobaczyć, że nie była to zbawcza wiara. Okazali posłuszeństwo Chrystusowi zewnętrznie.

„A gdy szli, zostali oczyszczeni” (Ew. Łukasza 17:14).

Trąd zniknął, gdy szli na południe z regionu Galilei do świątyni w Jerozolimie.

Jednak jeden z nich, gdy został oczyszczony zawrócił do Jezusa.

„wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga... I padł na twarz do nóg jego [Jezusa], dziękując mu…” (Ew. Łukasza 17:15-16).

„I rzekł mu [Jezus]: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię” (Ew. Łukasza 17:19).

Myślę, że wiele możemy nauczyć się z tego fragmentu. Nie omówię wszystkiego, ale poruszę trzy rzeczy.

I. Po pierwsze, poprzez posłuszeństwo Chrystusowi zostajemy częściowo oczyszczeni.

Wszystkich dziesięciu mężczyzn zostało oczyszczonych z trądu. Jednak nie wszyscy zostali uzdrowieni bezpośrednim dotykiem Jezusa. Zostali częściowo uzdrowieni w drodze do świątyni w Jerozolimie, jednak ich dusze nie zostały uzdrowione. Jezus powiedział:

„Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni” (Ew. Łukasza 17:14).

Ludzie, którzy okazują posłuszeństwo Chrystusowi zostają oczyszczeni z wielu plag, które dotykają tych, którzy nie są w pełni posłuszni. Ci, którzy przychodzą do kościoła i trzymają się podstawowych zasad chrześcijańskich odkrywają, że ich życie staje się bardziej regularne i osiągają lepsze wyniki w nauce. Ich emocje są bardziej kontrolowane. Ogólnie mówiąc, odnoszą większe sukcesy i są bardziej produktywni w życiu w porównaniu z tymi, którzy są „miotanymi i unoszonymi lada wiatrem” zamieszania współczesnego społeczeństwa (Efezjan 4:14).

Ludzie w „świecie” często myślą, że przychodzenie do kościoła zepsuje im życie, zajmując zbyt wiele ich czasu. Rodzice, którzy nie są chrześcijanami tak często myślą. Czują, że uczęszczanie do kościoła zajmuje zbyt wiele czasu, które dzieci powinny spędzać na nauce, a to odbijać będzie się na ich ocenach. Jednak wielokrotnie zauważyliśmy, że dzieje się dokładnie odwrotnie. Kiedy młodzi ludzie uczęszczają do kościoła, to bez żadnych wyjątków są znacznie lepszymi studentami i pracownikami. Uczą się „wykorzystywać czas” studiując (Efezjan 5:16; Kolosan 4:5). Dzięki zachęcie przywódców kościoła i przykładowi członków zboru uczą się, jak ważna jest pilność w pracy i nauce. Zamiast marnować czas na głupoty, jak robią to ludzie w świecie, pracują i studiują ciężko, wykorzystując czas, który mają.

Wierzę, że w naszym zborze mamy chyba największy procent studentów i absolwentów wyższych uczelni w Ameryce. Myślę, że jest to dowodem na to, że posłuszeństwo Jezusowi „oczyszcza” tych, którzy są Mu posłuszni z problemów, z jakimi zmagają się ludzie, którzy nie mają społeczności w zborze, gdyż nie przychodzą na nabożeństwa. Potwierdzają to lata obserwacji.

II. Po drugie, gdy przyjdziemy do Chrystusa, doświadczamy pełnego zbawienia.

Dziewięciu z tych mężczyzn wystarczyło zewnętrzne uzdrowienie, gdy zostali fizycznie oczyszczeni z trądu. Jednak jednemu z nich to nie wystarczyło. Jego serce pełne było wdzięczności dla Boga. Zawrócił i przyszedł do miejsca, gdzie przebywał Jezus. Upadł na kolana, „dziękując mu” (Ew. Łukasza 17:16). Innymi słowy, ten człowiek przyszedł do Chrystusa! Przyszedł do Chrystusa i upadając u Jego stóp, doświadczył nie tylko fizycznego uzdrowienia, ale i pełnego zbawienia od Zbawiciela.

Jeżeli uczęszczasz do naszego kościoła, przychodząc regularnie na nabożeństwa, to dobrze robisz. Pomoże ci to w życiu i pracy. Jednak prawdziwe chrześcijaństwo to coś więcej niż tylko lepsze życie! Jezus powiedział do człowieka, który miał życie pełne sukcesów:

„Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7).

I tego właśnie doświadczył trędowaty, który przyszedł do Chrystusa. Po fizycznym oczyszczeniu, będącym wynikiem posłuszeństwa Jezusowi, przyszedł do Niego, upadł u Jego stóp i nawrócił się wewnętrznie. A Chrystus powiedział do niego:

„Wiara twoja uzdrowiła cię” (Ew. Łukasza 17:19).

Zgadzam się z The Applied New Testament. Chociaż chciałbym, aby używane tam cytaty pochodziły z wiarygodnego przekładu Biblii króla Jakuba, to jednak podane jest tam dobre wyjaśnienie tego, co stało się, gdy oczyszczony trędowaty przyszedł do Jezusa. Kiedy Jezus powiedział do niego: „Wiara twoja uzdrowiła cię”, to w komentarzu napisane jest, że „Jezus nie miał na myśli wyłącznie dobrego stanu zdrowia jego ciała, ale to, że również jego duch miał się dobrze. Otrzymał zbawienie” (jw. str. 341).

Niektórzy z was przychodzicie do kościoła. Jest to dla was błogosławieństwem i pomocą. Dziękujemy za to Bogu. Ale teraz proszę was, abyście zrobili krok dalej i otrzymali pełne zbawienie, pełne nawrócenie, przychodząc przez wiarę do Jezusa, padając przed Nim i w pełni Mu ufając.

Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu nie po to, by dać nam lepsze życie na tym świecie. Zupełnie nie! On umarł na krzyżu, aby nasze grzechy mogły zostać przebaczone, a my oczyszczeni Jego cenną krwią. On powstał z martwych, a teraz zasiada po prawicy Boga Ojca, dając nam życie wieczne. Jeżeli przyjdziesz przez wiarę do Ojca, otrzymasz życie wieczne. Jeżeli przyjdziesz przez wiarę do Jezusa, jak zrobił to tamtej człowiek, to i ty nawrócisz się, narodzisz się na nowo na wieki. Obyś uświadomił sobie szybko realność nawrócenia! W tym fragmencie Biblii jest też trzecia lekcja dla nas; lekcja na temat tego, że każdy powinien ewangelizować.

III. Po trzecie, ewangelizacja powinna zacząć się od razu, nawet zanim nawrócimy się.

Zwróćmy uwagę na to, że Jezus powiedział do dziesięciu nieoczyszczonych (i nienawróconych) mężczyzn:

„Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni” (Ew. Łukasza 17:14).

Zostali wysłani przez Jezus, „jako świadkowie i świadectwo dla kapłanów i innych Żydów”, aby powiedzieć im o Jezusie (The Applied New Testament, jw. str. 236). Zostali wysłani, aby zaświadczyć, zanim zostali oczyszczeni i zanim którykolwiek z nich nawrócił się!

Czyż nie jest to znaczące? Dzisiaj większość ewangelicznych chrześcijan uważa, że trzeba być bardzo mocnymi wierzącymi, dobrze ugruntowanymi w wierze, posiadającymi sporą wiedzę biblijną, zanim zacznie się ewangelizować. Uważam to za całkowitą bzdurę! Jest to tak głupie, jakbyśmy mówili, że trzeba być mocnym chrześcijaninem zanim zacznie się przychodzić na nabożeństwa! Zdaję sobie jednak sprawę, że istnieją głupi ludzie, którzy tak myślą! Jednak Biblia tego nie naucza. Dwunastu uczniów wysłanych przez Jezusa miało od razu ewangelizować. Według chronologii Usshera uczniowie zostali wysłani na ewangelizację w tym samym roku, gdy zostali powołani do naśladowania Jezusa. Byli Jego naśladowcami zaledwie przez krótki czas, gdy

„począł ich wysyłać po dwóch… A oni poszli i wzywali do upamiętania” (Ew. Marka 6:7, 12).

Co najmniej jeden z uczniów (Judasz) nie był nawrócony. A jednak wszyscy zostali od razu wysłani, aby ewangelizować; nawróceni czy nie, mocni wierze czy nie! Poszli, aby ewangelizować według nakazu Chrystusa!

Myślę, że wiele możemy nauczyć się z metody Chrystusa. Odpowiedzieli oni na nakaz Chrystusa i poszli ewangelizować. To jeden z najbardziej znanych nakazów Jezusa:

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Ew. Mateusza 28:19).

Czy musimy czekać, aż zostaniemy wyszkoleni, aby okazać Mu posłuszeństwo? Dziesięciu trędowatych nie było wyszkolonych, aby ewangelizować kapłanów i innych Żydów. Przecież nie byli nawet zbawieni! A jednak Chrystus powiedział im, aby okazali Mu posłuszeństwo ewangelizując od razu. Uczniowie byli zwykłymi ludźmi, prostymi rybakami, jednak Jezus od razu ich wysłał po dwóch, aby ewangelizowali.

To samo musimy robić i dzisiaj, naśladując wzorzec dany nam przez Jezusa. Ludzie potrzebują Bożego treningu. Tak! Ale zanim zostaną w pełni wyszkoleni, muszą zacząć ewangelizować. Muszą ewangelizować, zanim usłyszą wszystkie Boże doktryny!

Możesz bez końca szkolić ludzi, a i tak mogą nigdy nie przyprowadzić nikogo do zboru, by usłyszał ewangelię. Możesz robić wspaniałe ekspozycje Pisma Świętego, wyjaśniając Biblię werset po wersecie, a i tak mogą nigdy nie przyprowadzić zgubioną duszę, aby usłyszała zwiastowaną ewangelię w czasie nabożeństwa.

Każda myśląca osoba wie, że to prawda, jednak zdaje się nie wiedzieć, co z tym zrobić. Lecz Jezus powiedział nam, co robić – wysyłać ludzi na ewangelizację jak najszybciej, bez względu na to, czy są wyszkoleni czy też nie, nawróceni czy nienawróceni! Wierzę, że w kościele każdy powinien ewangelizować. Powinna być to normalna część posłuszeństwa Chrystusowi. I wierzę, że odnosi się to do każdego, kto przychodzi do naszego zboru więcej niż raz czy dwa razy.

Ludzie nie muszą wiedzieć wiele. Wystarczy, że powiedzą: „Coś wspaniałego dzieje się w kościele i powinieneś tam przyjść”. Proste zdanie, a potem poproś o numer telefonu i pozwól, by przywódcy zboru zajęli się dalej resztą. Stosując ten plan w każdą niedzielę mamy wiele gości, którym również w każdą niedzielę zwiastuję ewangelię. Zwiastowanie ewangelizacyjne jest konieczne, gdyż wielu niezbawionych ludzi przychodzi na każde nabożeństwo.

Polecam, abyśmy powrócili do prostego sposobu Jezusa wysyłania ludzi, aby ewangelizowali świat. Inne sposoby przecież nie sprawdzają się! Wiem, że sposób Jezusa sprawi, że każdy zbór, używający tej metody wypełni się w czasie każdego nabożeństwa dziesiątkami ludzi ze świata. Dr John R. Rice często mówił: „Tylko wysiłek skierowany [do ludzi] na zewnątrz jest odzwierciedleniem nowotestamentowego zdobywania dusz” (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publishers, 1966, str. 149). W pełni się z nim zgadzam!

I jeszcze jedna rzecz. Kiedy ludzie są wysyłani na ewangelizacje, wzrastają w Chrystusie. Jeżeli nie ewangelizują mogą znaleźć się w stanie zastoju. Wiem z doświadczenia, że gdy tylko zaczną regularnie ewangelizować, szybko stają się mocnymi chrześcijanami. Kluczem do chrześcijańskiego wzrostu jest posłuszeństwo wielkiemu posłannictwu Jezusa!

„A gdy szli, zostali oczyszczeni (Ew. Łukasza 17:14).

Kiedy zaczniesz ewangelizować ludzi, twoje życie zmieni się! A wtedy oczywiście musisz narodzić się na nowo! Niech Bóg pozwoli każdemu z was narodzić się na nowo, gdy przez wiarę przyjdziecie do Chrystusa. Wówczas będziecie odnosili większe sukcesy w ewangelizowaniu ludzi zgubionych. Niech Bóg zainspiruje was, abyście włączyli się jak najszybciej w ewangelizację. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez doktora Kreightona L. Chana: Ew. Łukasza 17:11-19.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„So Little Time” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


SKRÓT KAZANIA

EWANGELIZOWAĆ KAŻDY POWINIEN!

EVERY PERSON EVANGELIZING!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A gdy szli, zostali oczyszczeni” (Ew. Łukasza 17:14).

(Ew. Łukasza 17:12; III Mojżeszowa 13:45-46;
Ew. Łukasza 17:13, 14, 15-16, 19)

I.   Po pierwsze, poprzez posłuszeństwo Chrystusowi zostajemy częściowo
oczyszczeni. Ew. Łukasza 17:14; Efezjan 4:14; 5:16; Kolosan 4:5.

II.  Po drugie, gdy przyjdziemy do Chrystusa, doświadczamy pełnego
zbawienia. Ew. Łukasza 17:16; Ew. Jana 3:7; Ew. Łukasza 17:19.

III. Po trzecie, ewangelizacja powinna zacząć się od razu, nawet zanim
nawrócimy się. Ew. Łukasza 17:14; Ew. Marka 6:7, 12;
Ew. Mateusza 28:19.