Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
GRZECH POWSZECHNY, GRZECH SZCZEGÓLNY
ORAZ LEKARSTWO NA GRZECH

(KAZANIE NR 7 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN,
AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 24-go marca 2013 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 24, 2013

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izajasz 53:6).


Dr Richard Land jest prezydentem Południowo-baptystycznej Komisji do Spraw Etyki i Wolności Religijnej. Dr Land wie, że żyjemy w kulturze, w której panuje zdumiewająca ignorancja podstawowych faktów dotyczących chrześcijaństwa. Powiedział on:

Czytałem w artykule w czasopiśmie Time o tym, że nie ma religii w… Ameryce. Pewne małżeństwo przyszło [do duchowego] po nabożeństwie. Powiedzieli: „Nasz nastoletni syn chciałby wiedzieć, kim jest ten człowiek wiszący na znaku plusa.” Nie wiedzieli, że to Jezus i nie wiedzieli też, że to krzyż. („The Man on the Plus Sign,” World magazine, 1 sierpnia 2009, str. 24).

Przerażające jest to, że tak wielu ludzi nie wie, ani kim jest Jezus, ani co uczynił. Głównym powodem jest to, że w większości kościołów tak mało zwiastuje się Chrystusa. Jednak w naszym zborze nie ma niedzieli, kiedy nie byłoby mowy o tym, że Jezus umarł na krzyżu w miejsce grzeszników! Kiedy Jezus umarł na krzyżu, poniósł nasze grzechy i odkupił nas. Przelał Swoją krew, aby oczyścić nas z wszystkich grzechów. Spurgeon powiedział: „Są kaznodzieje, którzy nie zwiastują na temat krwi Jezusa Chrystusa i jest tylko jedna rzecz, którą na ich temat chcę powiedzieć – nigdy nie słuchajcie ich! Nigdy nie słuchajcie ich! Służba, w której nie ma krwi, jest martwa; a martwa służba nikomu nie pomoże” (C. H. Spurgeon, „Freedom Through Christ’s Blood”, 2 sierpnia 1874). To, że Chrystus poniósł nasze grzechy pojawia się raz za razem w pięćdziesiątym trzecim rozdziale Izajasz.

„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.”
       (Izajasz 53:4).

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze”
       (Izajasz 53:5).

„Ukarany został dla naszego zbawienia” (Izajasz 53:5).

„Jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).

„Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izajasz 53:6).

„Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony.” (Izajasz 53:8).

„Złoży swoje życie w ofierze” (Izajasz 53:10).

„Sam ich winy poniesie.” (Izajasz 53:11).

„On to poniósł grzech wielu” (Izajasz 53:12).

Też raz za razem czytamy w pięćdziesiątym trzecim rozdziale o tym, że Chrystus wziął na siebie nasze winy, że cierpiał zamiast nas za nasze grzechy, płacąc za nie pełną cenę.

Jednak w naszym tekście pojawia się coś nowego. Czytamy w nim o powodach, dla których Chrystus musiał cierpieć; chociaż sam był niewinny, dlaczego musiał wziąć na siebie winy ludzi.

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izajasz 53:6).

Ten tekst w naturalny sposób dzieli się na trzy części.

I. Po pierwsze, ogólne wyznanie grzechu całego rodzaju ludzkiego.

Prorok powiedział:

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy …” (Izajasz 53:6).

Oto wyraźne zdanie dotyczące powszechnego grzechu całej ludzkości „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy”. Apostoł Paweł również o tym jasno powiedział:

„Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga” (Rzymian 3:9-11).

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy”, każdy z nas!

Jak owce, które przekroczyły ogrodzenie Bożego prawa, zbłądziliśmy i odeszliśmy od Boga. Apostoł Piotr powiedział:

„Byliście bowiem zbłąkani jak owce” (I Piotra 2:25).

Greckie słowo, które użył Piotr, oznacza odłączyć się od bezpieczeństwa i prawdy, dać się oszukać (Strong). Oto opis całego rodzaju ludzkiego w Piśmie Świętym.

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy” (Izajasz 53:6).

Człowiek porównany jest do zwierzęcia, ponieważ grzech go degraduje; staje się on niczym zwierzę. Jednak nie jesteśmy porównani do inteligentnego zwierzęcia, a raczej do ograniczonej owcy.

Mieszkacie w mieście, więc zapewne nie wiecie zbyt wiele na temat głupoty owiec. Jednak w czasach biblijnych ludzie bardzo dobrze wiedzieli, jakimi nierozumnymi zwierzętami są owce. Pasterz musiał je uważnie pilnować, gdyż inaczej błądziły.

Jedyną rzeczą, którą potrafią to zbłądzić! Jeżeli w całym ogrodzeniu znajdzie się jakaś dziura, to owce znajdą ją i odejdą. I chociaż owce wyjdą z zagrody, to nigdy nie próbują do niej wrócić. Owce odchodzą coraz dalej od bezpiecznego miejsca. Człowiek jest taki sam. Jest mądry w czynieniu zła, ale głupi, jeśli chodzi o to, co dobre. Jak Argus z greckiej mitologii, człowiek ma sto oczu, by szukać grzechu. Jest jednak ślepy, jak Bartymeusz, jeśli chodzi o szukanie Boga! Apostoł Paweł pisał na temat grzechu powszechnego:

„Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, niemający nadziei i bez Boga na świecie.” (Efezjan 2:12).

„Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich” (Efezjan 4:18).

Te wersety pokazują nam, że rodzaj ludzki odszedł od Boga.

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy …” (Izajasz 53:6).

Oto powszechne wyznanie grzechu całego rodzaju ludzkiego. Pokazuje, że rasa ludzka odeszła od Boga do setek fałszywych religii i fałszywych doktryn, oddając cześć idolom, fałszywym bożkom i fałszywym Chrystusom, „mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich” (Efezjan 4:18).

II. Po drugie, osobiste wyznanie szczególnego grzechu każdego z nas.

Czytamy dalej w naszym tekście:

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy; każdy z nas na własną drogę zboczył …” (Izajasz 53:6).

Powszechne wyznanie grzechu ludzkości poparte jest osobistym wyznaniem grzechu każdego z nas: „każdy z nas na własną drogę zboczył”. Nikt z własnego wyboru nie kieruje się na Bożą drogę. W każdym przypadku ludzie wybierają „własną drogę”. Grzech każdego serca pochodzi z tego, że wybieramy własną drogę, która sprzeciwia się Bożej woli. Chcemy kontrolować nasze życie. Chcemy mieć nasze plany. Nie chcemy poddać się Bogu. Nie chcemy zaufać Chrystusowi i poddać się Jemu jako Panu.

Ten tekst pokazuje szczególny grzech każdego z nas – „naszą własną drogę”. Każdy mężczyzna i kobieta popełniają różne grzechy. Dwoje dzieci wychowywanych przez tych samych rodziców popełniać będzie inne grzechy. Każdy będzie grzeszył na swój własny sposób; „każdy z nas na własną drogę zboczył”. Jeden skręca w prawo, inny w lewo. Jednak oboje odrzucają Bożą drogę.

W czasach Chrystusa byli celnicy, którzy żyli, łamiąc Boże prawo. Byli grzesznikami, którzy wyrzucili Boga ze swojego życia i popełniali grzechy cielesne. Byli faryzeusze, ludzie dumni i samo-sprawiedliwi, którzy uważali siebie za lepszych od innych. Byli też saduceusze, którzy nie wierzyli w anioły i demony. Nie żyli cieleśnie jak celnicy, ani też pełni przesady jak faryzeusze, a jednak sprzeciwiali się Bożej prawdzie na ich własny sposób. O każdym z nas można powiedzieć te słowa:

„Każdy z nas na własną drogę zboczył” (Izajasz 53:6).

Niektórzy z was wychowywaliście się w domu chrześcijańskim, a jednak zgrzeszyliście lekko traktując ewangelię. Oto wasza „własna droga”. Inni mogą popełniać inne grzechy. Kiedy o nich myślicie, martwią was. A jednak niektórzy z was wolą nieustanne poczucie winy od zaufania Chrystusowi i znalezienia u Niego przebaczenia i pokoju. Niektórzy będą trwać w tym, by nie zaufać Chrystusowi. “każdy z nas na własną drogę zboczył”.

Ktoś może tak powiedzieć: „Zatwardziłem moje serce. Miałem przekonanie o grzechu i potrzebę Chrystusa, lecz teraz tak nie jest. Boję się, że Pan w Swoim gniewie przysiągł, że nie wejdę do Jego odpoczynku. Boję się, że Bóg ze mnie zrezygnował”. Chcę, żebyś uważnie posłuchał reszty naszego tekstu, gdyż trzecia część pokazuje, że ciągle jest dla ciebie nadzieja!

III. Po trzecie, zastępcza śmierć Chrystusa za grzechy Jego ludu.

Proszę powstańcie i przeczytajmy ten cały werset, zwracając szczególną uwagę na trzecie zdanie podrzędne „Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich”.

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izajasz 53:6).

Proszę usiądźcie. Dr Edward J. Young powiedział:

Pierwsza część wersetu ukazuje przyczyny cierpienia sługi, a część druga potwierdza, że to sam Pan sprawił te cierpienia, gdyż złożył na niego winy nas wszystkich. Czasownik [dotknął] oznacza uderzył lub zadał gwałtowne uderzenie. Przewinienia, których jesteśmy winni, nie wracają, aby nas dotknąć, ale raczej uderzają zamiast nas [w Chrystusa]. Pan [Bóg] Jego dotknął winą za nas… Nasza wina Jego dotknęła, gdyż zamiast nas został ukarany za nasze grzechy… pasterz oddał życie za swoje owce (Edward J. Young, Ph.D.,The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, tom 3, str. 349-350).

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izajasz 53:6).

W kazaniu zatytułowanym „Indywidualny grzech złożony na Jezusa” Spurgeon powiedział:

Oto grzechy Lota, grzechy skandaliczne. Nie mogę ich wymienić, ale różniły się od grzechów Dawida. Grzechy Dawida były czarne i szkarłatne, ale nie były takie same jak grzechy Manassesa, a grzechy Manassesa nie były takie jak Piotra. Piotr grzeszył w inny [sposób]; nie można też porównać do Piotra grzechów kobiety, ani też porównać jej charakteru z Lidią. Patrząc na Lidię nie można [nie dostrzec różnicy] między nią a strażnikiem więziennym w Filippi. Wszyscy byli tacy sami, tak samo zbłądzili, ale różnili się też, gdyż każdy poszedł swoją drogą, lecz… Pan [„jego dotknął karą za winę nas wszystkich”]…Kiedy przyjdziesz do wielkiego lekarstwa ewangelii, do cennej krwi Jezusa Chrystusa, to znajdziesz… to, co lekarze zwali nazywać panaceum - uniwersalnym lekarstwem na każdą chorobę… które zabiera grzech z całą różnorodnością winy tak, jakby specjalnie na ten grzech było przeznaczone (C. H. Spurgeon, „Individual Sin Laid on Jesus”, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1977 r. tom XVI, str. 213-214).

Zaufaj Chrystusowi. Poddaj się Chrystusowi. Zaufaj Mu, a nigdy nie będziesz się wstydził, gdyż „Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich”.

Winni, splugawieni, beznadziejni byliśmy
   A On Baranek Boży bez skazy;
„Pełne odkupienie”, czy możliwe?
   Alleluja! Cóż za Zbawiciel!
(„Hallelujah! What a Saviour!” autor Philip P. Bliss, 1838-1876).

Czy zaufasz Jezusowi? Czy poddasz się Jemu, oddasz się Mu i Jemu zaufasz? Czy zostaniesz oczyszczony Jego krwią i zbawiony od sądu Jego zastępczą ofiarą na krzyżu? Niech Bóg Ojciec obdarzy cię wiarą, abyś mógł całkowicie oprzeć się na Chrystusie, poddać się Mu i zostać zbawiony!

Powstańmy. Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat zaufania Jezusowi, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do spokojnego miejsca, gdzie będziemy mogli porozmawiać na temat poddania się Chrystusowi i tego, jak możesz zostać obmytym z grzechów Jego świętą krwią! Panie Lee, proszę przyjdź i pomódl się o tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr. Kreightona L. Chana: Izajasz 52:13-53:6.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Yes, I Know!” (autor Anna W. Waterman, 1920).


SKRÓT KAZANIA

GRZECH POWSZECHNY, GRZECH SZCZEGÓLNY
ORAZ LEKARSTWO NA GRZECH

(KAZANIE NR 7 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izajasz 53:6).

(Izajasz 53:4, 5, 6, 8, 10, 11, 12)

I.   Po pierwsze, ogólne wyznanie grzechu całego rodzaju ludzkiego.
Izajasz 53:6a; Rzymian 3:9-11; I Piotra 2:25; Efezjan 2:12; 4:18.

II.  Po drugie, osobiste wyznanie szczególnego grzechu każdego z nas.
Izajasz 53:6b.

III. Po trzecie, zastępcza śmierć Chrystusa za grzechy Jego ludu.
Izajasz 53:6c.