Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
FAŁSZYWY CHRZEŚCIJANIN UJAWNIONY!

THE FALSE CHRISTIAN DISCOVERED!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę rano, 7-go lipca 2019 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2019

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (Ew. Mateusza 7:21-23).


Nasz tekst to werset 21.

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 7:21).

To kazanie oparte jest na moich własnych przemyśleniach. Oparte jest na słowach Chrystusa oraz komentarzach wielkiego purytanina Matthew Meada (1629-1699). Komentator biblijny John MacArthur właściwie odniósł się do książki Meada – The Almost Christian Discovered. Ja również popieram to, co jest tam napisane.

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 7:21).

Ktoś może mieć wielką wiedzę o Chrystusie, naprawdę ogromną, a jednak pozostać zgubionym. Faryzeusze posiadali wielką wiedzę, lecz byli pokoleniem hipokrytów. Niestety! Wielu ludzi posiadających wielką wiedzę trafiło do piekła. Wiedza dla samej wiedzy oparta jest na ciekawości. Wiedza to pokazywanie innym tego, czego nauczyliśmy się, aby uzyskać próżną chwałę. Wiedza i praktyka to prawdziwe chrześcijaństwo!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ktoś może mieć wielkie dary duchowe i pozostać zgubionym. Dar modlitwy jest darem duchowym. Osoba może modlić się we wspaniały sposób i nadal być zgubioną. Ktoś może mieć dar zwiastowania, a nie być zbawionym. Judasz był wielkim kaznodzieją. Powiedział: „Panie, Panie... prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim.... wypędzaliśmy demony”. Judasz modlił się i zwiastował więcej i lepiej niż szczerzy chrześcijanie, lecz w tym samym czasie wcale nie był prawdziwym chrześcijaninem. Osoba może pomagać innym poprzez modlitwy i zwiastowanie, ale wcale nie pomagać sobie.

Moc zwiastowania i modlitwy nie zależy od autorytetu kaznodziei, lecz od autorytetu Boga, który udziela błogosławieństwa. Ktoś może nawrócić się poprzez zwiastowanie, podczas gdy sam kaznodzieja idzie do piekła! Pendleton zwiastował Sandersowi w dniach królowej Marii, mówiąc mu, by stawał po stronie ewangelii, lecz później stał się odstępcą, który poszedł do piekła! Znałem młodych mężczyzn, którzy byli pełnymi mocy kaznodziejami, lecz później okazali się hipokrytami! Ktoś może zwiastować niczym apostołowie i modlić się jak anioł, podczas gdy jego serce jest niczym demon! Osoba może mieć największe dary duchowe i być zgubioną. Pewien wielki biskup powiedział: „Biedni analfabeci idą do nieba, podczas gdy my, z całą naszą wiedzą trafimy do piekła”. Ktoś może posiadać największe z darów, lecz nadal pozostawać osobą zgubioną. Odrobina prawdziwej łaski warta jest więcej niż kilogramy darów. Judasz naśladował Chrystusa! Zwiastował ewangelię o Chrystusie, wyganiał demony w imieniu Chrystusa, jadł i pił przy tym samym stole co Chrystus; a jednak Judasz był zwykłym hipokrytą, który poszedł „na swoje miejsce” w piekle! Ten, który udaje świętość, lecz nie praktykuje bogobojności „przybiera formę pobożliwości, lecz zaprzecza jej mocy”.

Osoba może twierdzić, że jest chrześcijaninem, lecz jej serce może nigdy nie zostało przemienione. To hipokryta, który udaje, że jest dobrym chrześcijaninem, lecz jest pełen pychy i buntu. Wielu ludzie udaje, że są sprawiedliwi, ale używają sprawiedliwości jako maski, którą zasłaniają pychę i buntu ich serca. Opisuje to mężczyznę, który ukończył seminarium i został ordynowany. Jednak jego serce nie zostało zmienione. Dlatego odszedł z kościoła za piękną, zgubiona dziewczyną. „Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł” (2 Tymoteusza 4:10). To opis doktora Kreightona L. Chana, który okazał się zwykłym hipokryta, gdy na jaw wyszła jego pycha i bunt. Gdy spadła maska, zobaczyliśmy, że był hipokryta.

„W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?”.

Szczury i myszą mogą być w domu. Jednak, gdy dom rozpada się, uciekają, szukając bezpiecznego miejsca. Szczęśliwy czas w kościele sprawia, że przychodzi wielu hipokrytów. Kiedy jednak kościół drży, uciekają, pokazując, że nie byli prawdziwymi chrześcijanami, mimo tego co mówili. Oto niektórzy z nich.

Pewien mężczyzna powiedział: „Tam, gdzie mnie poprowadzi, pójdę. Bez względu na problemy i trudności... Jezus dał mi życie. Chwała cudownemu imieniu Jezusa”. Lecz ten mężczyzna był pierwszym, który uciekł ze zboru, gdy zaczął się rozłam.

Pewna Chinka powiedziała: „Chcę, aby inni dowiedzieli się, co Bóg uczynił dla mnie. Niech Bóg używa mnie na swoje świadectwo”. Jednak uciekła ze zboru nawet przed rozłamem!

Inny młody Chińczyk powiedział: „Nie umiem wyrazić, jak wspaniałą rzeczą jest bycie zbawionym przez Jezusa... Chcę, by inni wiedzieli o wielkich rzeczach, które Chrystus uczynił dla mnie”. Jednak w krótkim czasie odszedł ze zboru za panem Chan, pokazując, że te słowa nic nie znaczyły. Był zgubionym hipokrytą, idącym do piekła!

Młody mężczyzna z Wietnamu powiedział: „Jezus tak bardzo mnie miłuje, a ja nie potrafię kochać Go wystarczająco. Oddaję moje życie Jezusowi, mojemu Zbawicielowi”. Rok później zdradził Zbawiciela i odszedł ze zboru z odstępcą Chanem.

Młoda studentka powiedziała: „Dziękuję Bogu za to, że oczyścił mnie cenną krwią Jezusa Chrystusa. Chwała Panu!”. Brzmi to dobrze, prawda? Jednak wkrótce potem wróciła do grzechów tego świata i odeszła z kościoła.

Pewna japońsko-amerykańska dziewczyna powiedziała: „Moje świadectwo jest proste. Zaufałam Jezusowi, a On mnie zbawił”. Odpłaciła Mu odchodząc ze zboru z odstępcą Chanem!

Pewien Meksykanin powiedział: „Mój kochający Zbawiciel okazał mi miłosierdzie i nigdy tego nie zapomnę”. Jednak w krótkim czasie zapomniał o tym, co powiedział i pobiegł za odstępcą Chanem. Mam zdjęcie, na którym stoi ze zbuntowanymi hipokrytami, obok odstępcy Chana.

Młoda kobieta z Chin powiedziała: „Jezus mnie miłuje! Teraz chcę śpiewać dla mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!”. Brzmi to dobrze, prawda? Jednak w krótkim czasie zdradziła zbór i poszła za odstępcą Chanem!

Ktoś powiedział do mnie: „Doktorze Hymers, nie przyprowadzaj więcej Chińczyków. Oni wszyscy to dwulicowi hipokryci!”. To prawda. Jeśli nie doświadczą prawdziwego nawrócenia są tak samo zgubieni jak ludzie, o których wspomniałem. Jezus powiedział: „Musisz narodzić się na nowo” (Ew. Jana 3:7).

„Tania łaska” i „łatwe wierzenie” to nowe określenia, ale nie jest nim „antynomizm”. Marcin Luter (1483-1546) wymyślił je. Odnosi się do tych ludzi, którzy chcą doświadczać wszystkich korzyści zbawienia, ale nie jego zobowiązań (Soli Deo Gloria Publications, okładka książki Matthew Meada The Almost Christian Discovered, wstęp – John MacArthur).

Jeden z ludzi odstępcy Chana powiedział: „Dr Hymers myśli, że nikt nie może zostać zbawiony, jeżeli nie przychodzi do jego kościoła”. Odstępcy tacy jak on powiedzą wszelkie kłamstwa, aby tylko ukryć swoje zgubne i nikczemne grzechy. Nie jestem zdziwiony, że ten mężczyzna skłamał, gdyż doskonale wie, że nigdy nic takiego nie powiedziałem i że w to nie wierzę.

Jednak wierzę, że Kościół to „ciało Chrystusowe” (Efezjan 4:12). Ci, którzy odchodzą z Jego Kościoła, osłabiają ciało. Ci, którzy atakują Jego Kościół, atakują Jego ciało. Ci, którzy doprowadzają do rozłamu Jego Kościoła, dzielą ciało. Ci, którzy nie są członkami Jego Kościoła, nie są członkami Jego ciała. Wielu nowo ewangelicznych chrześcijan nie bierze na poważnie Pisma Świętego. Dlatego też stają się odstępcami ciała Chrystusowego!

Niektórzy ludzie określają to mianem „punktu orientacyjnego”. Nieważne, jak to nazwią, jest to biblijne podejście. Kościół jest „ciałem Chrystusa!”.

Proszę cię dziś rano, abyś przyszedł do Jezusa. On powstał z martwych. Zasiada po prawicy Boga, w niebie. Przyjdź do Jezusa. Odwróć się od rzeczy tego świata i grzechów. Zaufaj Jezusowi, a On oczyści cię ze wszystkich grzechów swoją cenna krwią! Zaufaj Jezusowi, a staniesz się częścią Jego ciała, którym jest Kościół. Amen.

Jeżeli chciałbyś porozmawiać o tym, jak zaufać Jezusowi, to przyjdź teraz do przodu, gdy będziemy śpiewali hymn nr 5 – „Just As I Am”. Przyjdź.

Tak, jakim jest - nic nie mam, nic prócz tego, że mnie głos Twój zwie,
Że krew Twa lała się za mnie; Baranku Boży, idę już!

Tak, jaki jestem, pełen wad, obdarty z niewinności szat,
By w serce promyk łaski wpadł. Tak idę już, Baranku mój!

Tak, jaki jestem, pełen skruch, odwaga ma rozwiana w puch;
W Twej łasce tylko ufa duch, więc idę już, Baranku mój!
(„Just As I Am”, Charlotte Elliott, 1789-1871, zmienione przez pastora).
   [Polska wersja „Śpiewnik Pielgrzyma” nr 213].


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.