Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
GNIEW SZATANA W DNIACH OSTATECZNYCH

THE WRATH OF SATAN IN THE LAST DAYS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 8-go grudnia 2013 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 8, 2013

„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Objawienie 12:12).


Tak, wierzę w diabła. W Biblii nadano mu co najmniej 12 imion. Nazywany jest szatanem, diabłem, smokiem, wężem, Belzebubem, Belialem, Lucyferem, niegodziwcem, kusicielem, bogiem tego świata, władcą, który rządzi w powietrzu i władcą tego świata. Nigdy nie powinniśmy żartować sobie z niego, albo lekceważyć go. Ma on wielką moc; większą niż jakikolwiek naród, większą niż jakakolwiek broń stworzona przez człowieka. Rządzi w powietrzu, w atmosferze dookoła Ziemi. Jego celem jest: przeszkadzać w dziele Bożym, zapobiegać odpowiedziom na modlitwy, opóźniać powrót Chrystusa, przeciwstawiać się Duchowi Świętemu, wstrzymywać przebudzenia, niszczyć życie, zabijać rodzaj ludzki, który jest najwspanialszy z Bożego stworzenia. Diabeł jest okropnym, nieprzyjaznym, pełnym nienawiści stworzeniem. Przybiera postać pięknej i atrakcyjnej postaci, lecz gdy jednak złapie już swą ofiarę, przemienia się w ohydnego smoka

Nasz tekst mówi na temat końca tego świata, kiedy szatanowi nie będzie wolno przychodzić przed Boże oblicze, jak mógł to czynić kiedyś, co zostało pokazane w pierwszym rozdziale Księgi Joba. Aż do tej chwili mógł on przychodzić i odchodzić sprzed Bożej obecności w niebie. Wie, że jego koniec jest blisko, a wtedy zostanie wyrzucony sprzed Bożej obecności. W swoim epokowym komentarzu na temat Księgi Objawienia J. A. przedstawił taki obraz diabła:

Moglibyśmy pomyśleć, że tak [wielka] porażka w niebie powinna wyleczyć go z jego zjadliwości, a już przynajmniej powinna skłonić go do powstrzymywania się od dalszych ataków przeciwko Bogu i Jego ludowi. Jest on jednak beznadziejnie zepsuty i nic za wyjątkiem absolutnej mocy nie może [pokonać] jego diabelskiej natury. Nie ma lekarstwa na tak całkowicie zepsucie. Wyrzucenie z nieba i skazanie na przebywanie na ziemi wzmaga tylko jego gniew, na co reaguje wzrostem przemocy i wprowadzaniem rzeczy tak złych, jakich świat dotąd nie widział (J. A. Seiss, The Apocalypse – Lectures on the Book of Revelation, Zondervan Publishing House, data wydania nieznana, str. 313).

Większość z tego, co wiem na temat diabła, nauczyłem się jako młody człowiek od wielkiego znawcy Biblii i teologa, dr. Timothy’ego Lin. Dr Lin otrzymał dwa tytuły magisterskie na uczelni „Faith Theological Seminary”. Tytuł doktora starotestamentowego hebrajskiego i spokrewnionych języków uzyskał w „College of Hebrew and Cognate Languages” na Uniwersytecie Dropsie. Następnie wykładał na Uniwersytecie Boba Jonesa, Seminarium Teologicznym Talbota oraz w Trinity Evangelical Seminary w Deerfield, w Illinois. Był jednym z tłumaczy „the New American Standard Bible”, a w latach 1980-90 był prezydentem Chińskiego Seminarium Ewangelicznego w Taiwanie, przejmując tę pozycję od dr. Jamesa Hudsona Taylora III. Przez ponad 23 lata był moim pastorem i nauczycielem, kiedy byłem członkiem Pierwszego Chińskiego Kościoła Baptystycznego w Los Angeles. Ochrzcił mnie i przewodził komitetowi zajmującemu się moją ordynacją 2-go lipca 1972 roku.

Doktor Lin nie był wykładowcą teologii – teoretykiem. Jego wykłady i kazania naszpikowane były mocą żywej teologii. Dr Lin mocno wierzył, że żyjemy w dniach ostatecznych, pod koniec świata, jaki znamy. Nie trzeba wiele przeczytać z jego prac, aby to zobaczyć. Oto przykład. W swojej książce na temat wzrostu kościoła, wiele razy powtarzał takie słowa: „W kościele dni ostatecznych popełniane są takie same błędy…”. (str. 6); „kazalnica dni ostatecznych” (str. 11), „Wielu chrześcijan dni ostatecznych jest… nieśmiałych, przestraszonych, nie mających wiary w Boże Słowo” (str. 17); „Spustoszenie kościoła w dniach ostatecznych nie jest spowodowane przez brak pastorów..”. (str. 21); „Niech kościół dni ostatecznych pomyśli o tym trzykrotnie” (str. 29); „Niektóre kościoły w dniach ostatecznych nie troszczą się o… jeśli widzą sposoby, by pozyskać pieniądze” (str. 48, 49); „Kościół dni ostatecznych ignoruje różnicę między dobrem a złem” (str. 50); „Istnieją dwa powody, dla których kościół w dniach ostatecznych okazuje obojętność w stosunku do spotkań modlitewnych” (str. 95). (Wszystkie cytaty pochodzą z książki dr. Timothy Lin, The Secret of Church Growth, FCBC, 1992).

Widać, że dr Lin nieustannie myślał o tym, że żyjemy pod koniec ery chrześcijańskiej, pod koniec dni ostatecznych. Inną rzeczą, którą dr Lin nieustannie podkreślał, była realność istnienia szatana i jego demonów. Te dwa zagadnienia wiele razy podkreślał w czasie jego kazań i studiów biblijnych. Żyjemy teraz w czasach ostatecznych, a szatan i jego demony są nam przeciwne. Możesz myśleć, że te dwa negatywne tematy mogły zniechęcać i wprowadzić w depresję kościół dr. Lin. Ale prawda była zupełnie inna! Kościół dr. Lin doświadczył niesamowitego przebudzenia. W krótkim czasie powiększył się o 2000 osób.

Dr Lin często cytował nasz dzisiejszy tekst w swoim zwiastowaniu i nauczaniu:

„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele”. (Objawienie 12:12).

Dr Lin tak powiedział odnośnie tego wersetu:

Szatan w pełni rozumie, że jedynym sposobem przedłużania jego niegodziwego istnienia jest opóźnianie drugiego przyjścia Chrystusa... Z tego powodu ze wszystkich swych sił wprowadza w życie swój niegodziwy plan, aby powstrzymywać ludzi przed uwierzeniem w Jezusa. A tym samym opóźnia wzrost liczby osób w Bożym królestwie... następnie szatan zaczyna drugi etap, dokonując sabotażu wśród chrześcijan. Oznacza to powstrzymywanie ich przed poświęcaniem czasu i sił na modlitwę... Im bliżej do powrotu naszego Pana, tym większa presja szatana przeciwko modlitwie! (Lin, jw. str. 95, 96).

Wielu kaznodziejów nie rozumie, albo nie dostrzega „znaków” drugiego przyjścia Chrystusa. Lecz diabeł jest od nich mądrzejszy. Widzi, że Izrael stał się na nowo państwem. Widzi odstępstwo w kościołach. Widzi, że powtarzają się czasy Noego. Wie, że „czasu ma niewiele”, aby wykonywać swe nikczemne dzieło przeciwstawiania się i przeszkadzania Bożej pracy na ziemi!

„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele”. (Objawienie 12:12).

Jednym z imion diabła jest szatan. Oznacza ono „wróg” lub „przeciwnik”. Szatan sprzeciwia się dziełu Boga. W czasach ostatecznych, w jakich żyjemy, szatan przeciwstawia się zarówno ludziom zbawionym, jak i niezbawionym.

I. Po pierwsze, szatan sprzeciwia się modlitwom tych, którzy są zbawieni.

Głównym celem szatana sprzeciwiającego się dziełu Boga jest powstrzymanie chrześcijan przed modleniem się. Dr Lin powiedział, „szatan wie, (chociaż mogą tego nie wiedzieć chrześcijanie), że modlitwa jest sposobem na pozyskanie Bożych bogactw… Jeżeli chrześcijanie nie wchodzą w posiadanie tych bogactw, wówczas wyczerpują się duchowo i zbyt szybko słabną... Dlatego im bliżej powtórnego przyjścia Pana, tym większa presja szatana, aby powstrzymać ich przed modlitwą” (Lin, jw. str. 96).

Często rano, po przebudzeniu się, chrześcijanie zapominają pomodlić się. Nie potrzeba dużo czasu, aby przyjść do Pana w modlitwie, prosząc Boga o Jego pomoc w ciągu dnia. Bez Bożej pomocy niewiele możemy zrobić dobrego. Szatan wie o tym, dlatego przeciwstawia się porannej modlitwie. A potem cieszy się, widząc, jak jesteśmy bezradni w ciągu dnia!

Szatan przeciwstawia się także „modlitwom aż do skutku”. Podobieństwo o wytrwałej wdowie uczy nas, aby modlić się „do skutku”; aż otrzymamy odpowiedź. To podobieństwo Jezusa zapisane jest w Ew. Łukasza 18:1, „powinni zawsze się modlić i nie ustawać”. Można by to również przetłumaczyć tak: „powinni zawsze modlić się i nie poddawać”. Ta przypowieść uczy nas, aby przynosić do Boga nasze potrzeby tak długo, aż udzieli nam odpowiedzi. Jest to proste podobieństwo. Wdowa przyszła do sędziego, aby wziął ją w obronę przed jej przeciwnikiem. Jednak przez jakiś czas sędzia nie reagował na jej prośby. W końcu jednak zrobił tak, jak chciała ta wdowa, gdyż był zmęczony ciągłym zawracaniem mu głowy. Podobieństwo kończy się słowami: „czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie?” (Ew. Łukasza 18:7). A w ostatnim wersecie tej przypowieści czytamy:

„Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? ” (Ew. Łukasza 18:8).

Te słowa nie oznaczają, że nie będzie zupełnie wiary, kiedy Chrystus powróci. Znaczą jednak, że większość chrześcijan zbyt szybko poddaje się, gdy modli się o jakieś potrzeby. Nie zmagają się w modlitwie tak długo, aż dostaną odpowiedź!! „Modlenie się do skutku” z wiarą bardzo osłabnie w dniach ostatecznych. Kiedy zbliża się koniec tego świata, szatan wzmaga presję, aby przeciwstawiać się modlitwom aż do skutku. Czyni tak, aby osłabić kościoły i opóźnić zbawienie wszystkich wybranych. W ten sposób szatan stara się przedłużyć swoje życie na ziemi, przeciwstawiając się wytrwałej modlitwie w dniach ostatecznych!

Szatan staje na przeszkodzie naszym modlitwom i powstrzymuje wielu z tych, którzy modlą się, mówiąc nam: „Modlitwa nie jest ważna. Pastor mówi ci, abyś się modlił, modlił, modlił, ale ty tylko tracisz swój czas robiąc to. Twoja modlitwa tak naprawdę nic nie zmienia. Przestań tak robić! Nie trać czasu na modlitwę”. Czy kiedykolwiek czułeś coś podobnego? Czy kiedykolwiek myślałeś, że modlitwa nic nie daje, że to tylko strata czasu? Jeżeli tak, to możesz być pewien, że to szatan poddawał ci takie myśli. On użyje wszelkich możliwych sztuczek, abyś tylko przestał modlić się o różne potrzeby. Szatan spędza wiele czasu i wysiłku oszukując cię, abyś tylko pozostawił modlitwę. Pracuje ciężko, aby powstrzymać cię przed modleniem się. On nie chce, abyś dostał od Boga tego, co jest ci potrzebne! Apostoł Paweł napisał takie słowa:

„aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane”. (2 Koryntian 2:11).

Szatan z pewnością „podejdzie cię”, jeżeli nie będziesz ostrożny i nie przyniesiesz swych potrzeb w modlitwie. Apostoł Jakub powiedział:

„Nie macie, bo nie prosicie”. (List Jakuba 4:2).

Często „nie macie”, gdyż diabłu udała się jedna z jego sztuczek. Sprawił, że czujecie beznadziejność i przygnębienie. Kusił was tak długo, aż przestaliście modlić się, albo wasza modlitwa osłabła. Chrześcijanie pamiętajcie – modlitwa jest podstawą, aby wygrać walkę z szatanem. Pamiętajcie – modlitwa to walka! W starej ewangelizacyjnej pieśni jest napisane:

Czy modliłeś się, aż dostałeś odpowiedź?
Jest obietnica, na której może polegać twa dusza;
Jezus czeka na ciebie w miejscu modlitwy,
Czy spotkałeś się tam z Nim? Czy modliłeś się wytrwale?
Czy modliłeś się, aż dostałeś odpowiedź?
Czy prosiłeś w imieniu Zbawiciela?
Czy modliłeś się i walczyłeś [długo w nocy]?
Czy modliłeś się, aż dostałeś odpowiedź?
(„Have You Prayed It Through?” autor W. C. Poole, 1875-1949;
   Zmiany dokonane przez pastora).

Czy kiedykolwiek słyszałeś, aby śpiewano ją w kościele? Ja nie! Chrześcijanie zwykli ją śpiewać w przeszłości, ale teraz uważana jest za niemodną. „Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).

A teraz zobacz! W dziesiątym rozdziale Księgi Daniela czytamy, że Bóg wysłuchał modlitwy Daniela, kiedy modlił się o coś po raz pierwszy (Daniel 10:12). Jednak Daniel przez „dwadzieścia dni” nie otrzymał odpowiedzi, gdyż szatan temu się sprzeciwiał (Daniel 10:13). Jesteśmy wdzięczni, że Daniel nie pozwolił, aby diabeł powstrzymał go przed przynoszeniem prośby do Boga! We wspaniałej książce poświęconej modlitwie dr Johna R. Rice’a znajduje się pieśń:

Módl się cały czas,
 Aż wymodlisz odpowiedź.
Módl się cały czas,
 Aż wymodlisz odpowiedź.
Wielkie Boże obietnice
 Zawsze się wypełniają.
Módl się cały czas,
 Aż wymodlisz odpowiedź.

II. Po drugie, szatan sprzeciwia się zbawieniu tych, którzy są zgubieni.

„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele”. (Objawienie 12:12).

Szatan sprzeciwia się twojemu zbawieniu. Nie chce, abyś stał się chrześcijaninem. Zrobi wszystko, co w jego mocy, abyś nie został zbawiony. Dlaczego? Jednym z powodów jest to, że jest on zabójcą. Jezus powiedział, że diabeł „był mężobójcą od początku” (Ew. Jana 8:44). Naturą szatana jest zabijanie ludzi. On sprowadził śmierć na naszych pierwszych rodziców w ogrodzie Eden, kusząc ich, by zjedli zakazany owoc. On jest mordercą dusz i chce zabić także ciebie. Pragnie, abyś umarł i trafił do piekła.

Ale jest jeszcze inny powód. W Rzymian 11:25 czytamy, że

„...zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą” (Rzymian 11:25).

Greckie słowo tłumaczone jako „w pełni” to „plērōma”. Oznacza ono „pełną liczbę”. Diabeł nienawidzi Izraela i wie, że duchowa ślepota nie zostanie z niego zdjęta, aż najpierw nie będzie zbawiona „pełna liczba” pogan. Szatan nie chce zbawienia Izraela. I dlatego nie chce, abyś ty się nawrócił.

Zanim zostanie zdjęta z Izraela duchowa ślepota, musi nawrócić się pewna liczba pogan. Jesteś poganinem. Żyjesz pod koniec czasów. Diabeł wie, że kiedy Chrystus powróci, zostanie on osądzony przez Boga i związany na „tysiąc lat” (Objawienie 20:2).

„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele”. (Objawienie 12:12).

Szatan pała gniewem na świecie, gdyż wie, że zbliża się jego koniec. Robi, co tylko może, aby opóźnić, „wejście pogan w pełni” i ich zbawienie. Jestem przekonany, że to jeden z powodów, dlaczego w naszych czasach coraz trudniej ludziom zostać zbawionymi. Diabeł zrobi wszystko, co w jego mocy, aby nie dopuścić, byś zaufał Jezusowi i stał się prawdziwym chrześcijaninem. W ten sposób jest w stanie zatrzymać Izrael trochę dłużej w duchowej ślepocie.

Jednym ze sposobów, jakie używa diabeł, byś nie znalazł zbawienia, jest wybieranie Słowa Bożego z twojego serca. W podobieństwie o siewcy Jezus powiedział:

„...potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni”. (Ew. Łukasza 8:12).

Dwóch młodych Chińczyków było w kościele ostatniej niedzieli. Oboje byli pod władzą diabła. Jeden z nich znalazł się pod kontrolą szatana poprzez oddawanie czci buddyjskim bożkom i pogańskim praktykom w domu rodziców. Nie wiem, w jaki sposób drugi z nich znalazł się pod jego władzą, ale było to wyraźnie widoczne, gdyż powiedział, że męczy go szatan.

Jeden z tych młodych Chińczyków został zbawiony w ostatnią niedzielę, lecz drugi nie. Oto różnica – młody człowiek, który został zbawiony, przychodził do kościoła i słuchał zwiastowanego Słowa Bożego. Odczuwał wielką pokusę, aby przestać przychodzić. Jednak dzięki Bożej łasce zostawał i słuchał Ewangelii w każdy niedzielny poranek i wieczór. W końcu, w ostatnią niedzielę rano, kiedy zwiastował pan Chan, ten młody człowiek zaufał Jezusowi i został zbawiony

Jednak drugi Chińczyk nie chciał słuchać. Rozmawiałem z nim osobiście tydzień temu. Prosiłem go, aby został w kościele i posłuchał zwiastowania Bożego Słowa. Jednak uparcie odmawiał. Obruszył się gniewem i powiedział, że sam może czytać Biblię. Był tak wzburzony, że musieliśmy od razu odwieźć go do domu. Było mi go żal, gdy odszedł.

A co z tobą, jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony? Musisz się uniżyć. Jeżeli będziesz myślał, że już wiesz, co zrobić, albo co powinieneś myśleć i odczuwać, to szatanowi łatwo będzie wykraść Ewangelię z twojego serca! W Biblii czytamy:

„Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was”. (List Jakuba 4:10).

Niektórzy z was trwają w stanie niezbawienia. Jesteście tak dumni myśląc, że wiecie już, co robić. Ale jesteście niemądrzy! Nie wiecie tego. I dlatego pozostajecie pod kontrolą szatana. Proszę was dzisiaj:

„Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was”. (List Jakuba 4:10).

W starym hymnie czytamy:

„Oddaję siebie i to, co wiem.
Obmyj mnie teraz, bym stał się bielszym niż śnieg”.
    („Whiter Than Snow” autor James Nicholson, 1828-1896).

Jezus umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy. Powstał z martwych, by dać ci życie. Uniż się teraz przed Panem, a wywyższy cię! Oddaj mu siebie i wszystko, co wiesz w prostym akcie wiary, a Jezus obmyje cię z twych grzechów swoją krwią!

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat tego, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Doktor Cagan zaprowadzi cię do innego pokoju, gdzie będziemy mogli porozmawiać i pomodlić się. Zrób to teraz. Doktorze Chan, pomódl się, aby ktoś teraz zaufał Jezusowi. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Objawienie 12:7-12.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Then Jesus Came” (autor Homer Rodeheaver, 1880-1955).


SKRÓT KAZANIA

GNIEW SZATANA W DNIACH OSTATECZNYCH

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele”. (Objawienie 12:12).

I.   Po pierwsze, szatan sprzeciwia się modlitwom tych, którzy są zbawieni.
Ew. Łukasza 18:1, 7, 8; 2 Koryntian 2:11; List Jakuba 4:2;
Daniel 10:12, 13.

II.  Po drugie, szatan sprzeciwia się zbawieniu tych, którzy są zgubieni.
Ew. Jana 8:44; Rzymian 11:25; Objawienie 20:2; Ew. Łukasza 8:12;
List Jakuba 4:10.