Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
POST ZWYCIĘŻAJĄCY SZATANA

FASTING TO OVERCOME SATAN
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 26-go sierpnia 2012 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 26, 2012

„A gdy wszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? I odpowiedział im: Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.” (Ew. Marka 9:28, 29, Nowy Testament, Fundacja Wrota Nadziei).


Biblia podaje: „...w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich” (Biblia Warszawska, 1 Tymoteusza 4:1). Ten werset pokazuje wyraźnie, że „w późniejszych czasach” wzrośnie aktywność demonów. Pod koniec tego świata szatan uwolni swoje demony, by z gwałtownością atakowały kościoły. Wszystkie znaki wskazują na to, że żyjemy właśnie w tych czasach. A jednak kościół w świecie zachodnim rzadko myśli o diable i jego demonach. Dr Merrill F. Unger z Teologicznego Seminarium w Dallas powiedział: „...kościoły w dwudziestym wieku w alarmujący sposób nie chcą uznać istnienia ponad naturalnych mocy zła. Ten stan niewiary można przypisać wyłącznie niskiemu poziomowi życia duchowego i mocy w kościele.” Dr Unger powiedział również: „niewiara chrześcijan jest o tyle tragiczna, że wielu wierzących cierpi z powodu zwiedzenia demonicznego i jego niszczącego działania, mających przyczynę w całkowitym lekceważeniu szatana i jego sztuczek. Wielu duchowych wierzących nie jest nawet w stanie podjąć zwycięskiej walki z armią złych duchów z powodu niewiedzy, z czym wiąże się ta walka.” Powiedział on także, że wielu pastorów jest „zaślepionych przez księcia, który rządzi w powietrzu, na objawienie dane w Piśmie Świętym, dotyczącym mocy szatańskich” (Merrill F. Unger, Th.D., Ph.D., Biblical Demonology, Kregel Publications, wydanie z 1994 roku, str. 201).

Dr Unger nie był fanatykiem. Miał on tytuł doktora teologii z Seminarium Teologicznego w Dallas oraz doktorat z Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Dr Wilbur M. Smith tak powiedział odnośnie cytowanej przeze mnie książki doktora Ungera: „Przez wiele lat będzie stanowić podstawową pozycją dotyczącą biblijnej nauki o demonach” (wypowiedź umieszczona na okładce). Dr Smith był jednym z najbardziej godnych zaufania nauczycieli Biblii XX wieku, a jego poparcie dla książki dr Ungera podkreśla jej wiarygodność.

Czy dr Unger miał rację? Czy naprawdę pastorzy w dzisiejszych kościołach są poddani na „zwiedzenie demoniczne... mające przyczynę w całkowitym lekceważeniu szatana i jego sztuczek”? Czy nie są „w stanie podjąć zwycięskiej walki z armią złych duchów z powodu niewiedzy, z czym wiąże się ta walka”? Oczywiście, że miał rację! Każdy wie, że 85% młodych ludzi odchodzi z kościoła przed osiągnięciem 25 lat. Kościoły są bezsilne i za słabe, aby nawrócić w dzisiejszych czasach wielu młodych ludzi! W dużym stopniu spowodowane jest to lekceważeniem szatana i jego sztuczek.

Przez dwadzieścia trzy lata moim pastorem był dr Timothy Lin. Zanim go poznałem, wykładał on na Uniwersytecie Boba Jonesa. Potem był wykładowcą w Seminarium Teologicznym Talbota oraz w Trinity Evangelical Divinity School w Deerfield, Illinois. Dr Lin był prezydentem Chińskiego Ewangelicznego Seminarium na Tajwanie, przejmując tą funkcję po doktorze Jamesie Hudsonie Taylorze III. Dr Lin powiedział: „Wielu pastorów, ewangelistów, a nawet wykładowców w seminariach znajduje się pod taką presją szatana, że zaniedbują zupełnie poranną modlitwę! Wraz ze zbliżaniem się powrotu naszego Pana sytuacja ta będzie stawała się coraz gorsza. Nie są świadomymi kontroli szatana nad nimi... a rezultat tego jest zarówno smutny, jak i pożałowania godny” (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, wydanie z 1992 roku, str. 96).

Wiele kościołów dzisiaj jest słabych i bezbronnych, całkowicie „nieświadomych kontroli szatana nad nim”, jak powiedział to dr Lin. Te kościoły nie zdają sobie nawet sprawy, że są jak „pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły” (Objawienie 3:17).

A teraz przechodzimy do naszego tekstu z Ew. Marka 9:28, 29. Jest to bardzo ważny fragment, który znajdujemy również w Ew. Mateusza 17:19, 21. Proszę powstańcie i przeczytajmy głośno Ew. Marka 9:28 i 29:

„A gdy wszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? I odpowiedział im: Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.” (Ew. Marka 9:28, 29).

Usiądźcie.

Zanim przejdziemy do tych wersetów, muszę powiedzieć kilka słów odnośnie dwóch ostatnich wyrazów w tym tekście „Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.” Słowa „i post” są pominięte w większości współczesnych tłumaczeń; [w języku angielskim] występują tylko w nowej wersji Biblii Króla Jakuba i kilku innych przekładach. John MacArthur wypowiedział się na ten temat: „W najstarszych manuskryptach nie występuje to słowo” (The MacArthur Study Bible odnośnie Ew. Marka 9:29).

Jednak John MacArthur nie powiedział, że pewnym jest, iż oba manuskrypty są wadliwe. Ten, na którym głównie opiera się to Kodeks Synajski, znaleziony został przez Tischendorfa w koszu w Klasztorze św. Katarzyny u podnóża Góry Synaj. Był to manuskrypt kopiowany przez zakonników w Aleksandrii, którzy pozostawali pod wielkim wpływem herezji gnostycznej, bagatelizującej zarówno naukę o demonach, jak i ważność ludzkiego ciała. To dlatego manuskrypt Kodeksu Synajskiego pomija słowa „i post”. Ten okaleczony tekst nie miał wpływu na kościoły, aż do czasu opublikowania w 1881 roku „Revised Version New Testament”, które było pierwszym tłumaczeniem pomijającym słowa „i post”. Od tamtej pory wszystkie tłumaczenia, za wyjątkiem tłumaczeń J. N. Darby'ego (1871), Jamesa Moffata (1913) i nowej wersji Biblii Króla Jakuba, pomijają te słowa. Jednak w „IVP Commentary” można przeczytać, że brak jest wystarczających powodów, aby słowa te pomijać.

Jest pięć przyczyn, dla których uważam, że słowa „i post” były naprawdę wypowiedziane przez Jezusa i powinny być zachowane we wszystkich przekładach: (1) ponieważ pewne jest, że herezja gnostyków miała wpływ na kopistów przepisujących te dwa wczesne manuskrypty, (2) setki innych manuskryptów z tego samego okresu zawierają słowa „i post” (3) pastorzy w Chinach, na przykład dr Lin, zawsze wiedzieli, że niektóre demony nie da się zwyciężyć bez postu. Nieraz razy słyszałem, jak mówił to dr Lin. Wielu pastorów w Chinach, którzy podobnie jak dr Lin stykali się z opętanymi przez demony, wiedzieli, że niektórych demonów nie da się zwyciężyć bez postu i modlitwy. Dlatego też praktyczne doświadczenia potwierdzają ważność słów „i post”. Jednak (4) kościoły w świecie zachodnim usunęły słowa „i post”, stając się coraz słabszymi, co częściowo wynika z porzucenia praktyk „modlitwy i postu”. Odkąd usunięto słowa „i post”, na zachodzie nie było żadnego większego przebudzenia. Dr Merrill F. Unger pisze: „Stan niewiary można przypisać tylko niskiemu poziomowi życia duchowego i mocy w kościele” (Unger, jw.). Myślę, że świadomość tego, jaki jest szatan, jest przyczyną tak szybkiego wzrostu kościołów w Chinach i jego podupadania na zachodzie.

I jeszcze jeden powód: (5) Jestem przekonany, że to sam szatan zachował te dwa okaleczone gnostyczne teksty aż do końca XIX wieku, a potem zwrócił na nie uwagę współczesnych uczonych, aby wprowadzić zamieszanie i osłabić moc kościołów w dniach ostatecznych. Wierzę, że współcześni uczeni byli pod wpływem szatana. Jak powiedział dr Lin: „Nie są świadomymi kontroli szatana nad nimi... a rezultat tego jest zarówno smutny, jak i pożałowania godny” (Lin, jw.).

A teraz przechodzimy do naszego tekstu:

„A gdy wszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? I odpowiedział im: Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.” (Ew. Marka 9:28, 29).

Możemy nauczyć się z niego dwóch rzeczy:

I. Po pierwsze, demony różnią się między sobą mocą.

Te wersety pojawiają się przy końcu opisu tego, gdy uczniowie nie byli w stanie uwolnić opętanego chłopca. Ojciec przyprowadził swego syna do uczniów. Chłopiec był opętany, jednak uczniowie nie mogli wyrzucić z niego demona. Wcześniej mieli moc, by „wyrzucać demony” (Ew. Mateusza 10:8), co też czynili przez jakiś czas przed wydarzeniem opisanym w naszym tekście. Jednak nie byli w stanie wyrzucić demona z tego młodego człowieka. Ojciec chłopca powiedział do Jezusa: „mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli” (Ew. Marka 9:18). Jezus napomniał uczniów za ich brak wiary. Potem przyprowadzono opętanego do Jezusa. Demon powalił chłopca na ziemię, a na jego ustach pojawiła się piana. Jezus powiedział: „Duchu niemy i głuchy! Nakazuję ci: Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj.” (Ew. Marka 9:25).

Demon krzyknął, szarpnął chłopca gwałtownie, a następnie wyszedł z niego. Chłopiec leżał bez ruchu, tak że ludzie myśleli, iż nie żyje. Jezus wziął go za rękę, pomógł mu wstać i chłopiec był zdrowy. Chwilę później, gdy Jezus wszedł do domu, uczniowie zapytali Go, dlaczego oni nie mogli wyrzucić demona. Jezus odpowiedział:

„Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post” (Ew. Marka 9:29).

„Ten rodzaj” można wyrzucić tylko przez modlitwę i post. Dr William Hendriksen powiedział: „[Chrystus] mówi, że w świecie demonów istnieją różnice; niektóre z nich są potężniejsze i bardziej nam wrogie niż inne” (William Hendriksen, Th.D., New Testament Commentary: Exposition of the Gospel According to Mark, Baker Book House, 1973, str. 352; odnośnie Ew. Marka 9:29).

Kiedy na początku lat 70-tych uczęszczałem do Baptystycznego Seminarium Teologicznego Golden Gate, niedaleko San Francisco, razem z dwoma przyjaciółmi zakładaliśmy zbór, docierając do wielu młodych ludzi z ruchu hippisowskiego. Obecnie jest to kościół należący do denominacji południowych baptystów. Wielu z tych młodych ludzi było mocno zaangażowanych w okultyzm i psychodeliczne narkotyki. Przynajmniej raz w tygodniu spędzaliśmy dzień na poście i modlitwie, gdyż inaczej nie zobaczylibyśmy nawróceń wielu z tych młodych ludzi.

Pamiętam pewną dziewczynę, która przyszła do naszego zboru w dolinie Mill. Zażywała narkotyki i żyła bardzo rozwiązłym życiem, podobnie jak wielu ludzi w tamtych czasach. Słyszała zwiastowaną przeze mnie ewangelię, nawróciła się i została uwolniona spod kontroli demonicznej. Kiedy jej matka usłyszała, że stała się chrześcijanką, wyrzuciła ją z domu i musiała zamieszkać razem z innymi dziewczętami w kościele. Uważałem, że najlepiej dla niej byłoby wrócić do domu, więc poszedłem odwiedzić jej matkę. Ubrałem garnitur i krawat i udałem się do dość zamożnej okolicy w Marin County. Zapukałem do drzwi, a matka dziewczyny pozwoliła mi wejść. Poczułem w jej oddechu alkohol. Powiedziałem tej kobiecie, że dobrze by było, gdyby pozwoliła córce wrócić do domu. Nigdy nie zapomnę złego spojrzenia na jej twarzy na moje słowa. Uśmiechnęła się drwiąco i powiedziała: „Mogłam przyjąć to, że uganiała się za chłopakami. Mogłam przymknąć oko na zażywanie narkotyków. Ale teraz stała się chrześcijanką (wymówiła słowo „chrześcijanką” tak, jakby była to najokropniejsza rzecz na świecie). Teraz stała się chrześcijanką, a tego nie chcę przyjąć i nie zniosę!” Byłem zdziwiony, gdyż ta kobieta była biała i wywodziła się z rodziny protestanckiej. Ktoś mógłby założyć, że w stosunku do swej córki, która stałą się chrześcijanką, będzie co najmniej obojętna. Wyszedłem z tego domu, nie będąc w stanie przekonać jej, by pojednała się z córką. Ta dziewczyna nigdy nie wróciła do domu. Słyszałem, że później wyszła za mąż za chrześcijanina i razem wyjechali do Czech jako misjonarze. Wyjechałem z San Francisco i przez trzydzieści lat nie widziałem jej.

Dwa tygodnie temu razem z żoną i synem Lesliem powróciliśmy do Marin County na obchody czterdziestej rocznicy kościoła w Mike Riley, który zakładałem razem z Rogerem Hoffmanem. Pod koniec nabożeństwa, gdy zszedłem z podwyższenia, zobaczyłem kobietę, która ze łzami w oczach szła w moją stronę. Uściskała mnie i przedstawiła swojemu mężowi. Byli właśnie na urlopie, wróciwszy ze zboru, który jej mąż prowadzi w Pradze. Razem radowaliśmy się, pełni łez wesela. Potem zapytałem ją, co stało się z jej matką. Powiedziała mi, że umarła z powodu alkoholizmu w wieku lat pięćdziesięciu. Jakie to smutne! Lecz ta młoda dziewczyna została wybawiona przez Jezusa od straszliwego życia w niewoli szatana. A stało się to wyłącznie poprzez modlitwę i post!

„Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post” (Ew. Marka 9:29).

II. Po drugie, post używany jest przez Boga, aby uwolnić grzeszników spod władzy szatana.

Proszę wstańmy i otwórzmy księgę Izajasza 58:6. Stojąc, przeczytajmy głośno ten werset:

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo” (Izajasz 58:6).

Usiądźcie.

Jednym ze sposobów oceniania, czy dana doktryna jest prawdziwa czy też nie, jest stosowanie analogii Pisma Świętego. Jeżeli o czymś jest mowa w Biblii tylko raz, to niebezpieczną rzeczą jest budowanie na tym doktryny. Jednak post w celu wyrywania ludzi z mocy demonicznych znajdujemy nie tylko w Ew. Marka 9:29, ale także w Ew. Mateusza 17:21. Wiem, że niektórzy krytycy Biblii próbują usunąć Ew.. Mateusza 17:21, powołując się na te dwa okaleczone teksty gnostyków. Nikt jednak nie może podważyć Izajasza 58:6. Jest to werset odnoszący się do Ew. Marka 9:29. Oto analogia Pisma, udowadniająca, że Jezus miał rację, gdy powiedział: „Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post” (Ew. Marka 9:29).

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo” (Izajasz 58:6).

Oto post, w którym Bóg ma upodobanie! Takiego postu Bóg może użyć, aby poluźnić więzy nikczemności, zabrać wielkie ciężary od tych, którzy są uciskani przez szatana i złamać wszelką moc demoniczną! Wielki ewangelista John Wesley był używany przez Boga w nawracaniu tysięcy ludzi w XVIII wieku. Powiedział on:

„Czy wybrałeś już dni postu i modlitwy? Przyjdź do tronu łaski i wytrwaj tam, a ujrzysz miłosierdzie.”

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo” (Izajasz 58:6).

Charles Wesley, brat Johna, tak to wyraził w swoim hymnie:

On łamie wszystkich grzechów moc,
   Więźniów wolnymi czyni;
Krew Jego najgorszy może zmyć grzech,
   Krew, którą za mnie przelał On.
(„O For a Thousand Tongues to Sing” autor Charles Wesley, 1707-1788).

Jeżeli doświadczyłeś w swoim życiu rozerwania przez Jezusa więzów zła, powstań i zaśpiewaj ze mną!

On łamie wszystkich grzechów moc,
   Więźniów wolnymi czyni;
Krew Jego najgorszy może zmyć grzech,
   Krew, którą za mnie przelał On.

Amen, amen! Możecie usiąść.

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo” (Izajasz 58:6).

Post i modlitwa używane są przez Boga, by złamać moc grzechów i wypuścić na wolność więźniów! Chwała Bogu! Alleluja!

Dlatego też proszę, abyście dołączyli do mnie w poście i modlitwie w ten piątek. Będziemy modlić się, aby Bóg uwolnił z więzów szatana wielu młodych ludzi, których przyprowadzimy do kościoła tej jesieni. Proszę was, abyście powstrzymali się od jedzenia cały piątek, pijąc tylko wodę, aż do naszego spotkania w ten dzień wieczorem, gdzie otrzymacie lekki posiłek. Jeżeli macie jakiś problem ze zdrowiem, zanim dołączycie do grupy poszczących, poradźcie się najpierw swojego lekarza. Upewnijcie się, że będziecie pić dużo wody. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do picia kawy lub herbaty, powinniście prawdopodobnie pić je nadal, aby uniknąć bólu głowy, wynikającego z gwałtownego odstawienia ich.

Upewnijcie się, że będziecie modlić się za nowymi ludźmi, wymieniając ich z imienia, jeśli to możliwe, poszcząc w piątek. Jeżeli ktoś jest w bardzo podeszłym wieku, albo pracuje w piątek, to może pościć częściowo, pijąc tylko sok pomidorowy. Pamiętajcie proszę słowa dr Jerry'ego Falwella, założyciela Uniwersytetu Liberty:

       Większość ludzi powinna pościć tylko przez jeden dzień, zwłaszcza gdy wcześniej tego nie robili. Tylko ludzie, którzy są dojrzali w wierze w Jezusa Chrystusa i wcześniej pościli, mogą powstrzymywać się od jedzenia... przez dłuższy okres (Jerry Falwell, D.D., Fasting: What Biblia Teaches, Tyndale House Publishers, wydanie z 1984 roku, str. 29).

Jeżeli planujesz w przyszły piątek pościć w intencji ludzi zgubionych, aby przyszli do naszego kościoła i zostali zbawieni, wyjdź teraz do przodu, a pan Winston Song pomodli się, aby Bóg pomógł ci w poście i modlitwach (modlitwa). Możecie usiąść. Zaśpiewajmy: „On łamie wszystkich grzechów moc”:

On łamie wszystkich grzechów moc,
   Więźniów wolnymi czyni;
Krew Jego najgorszy może zmyć grzech,
   Krew, którą za mnie przelał On.

I na koniec – jeżeli nie jesteś jeszcze narodzonym na nowo chrześcijaninem, posłuchaj uważnie. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, płacąc cenę za twe grzechy. Chrystus przelał swą cenną krew, aby oczyścić nas z wszystkich grzechów. Trzeciego dnia powstał w fizyczny sposób, w ciele, z martwych. Powrócił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca, wstawiając się za tobą. Przyjdź do Chrystusa wiarą, a narodzisz się na nowo, otrzymasz przebaczenie swych grzechów i życie wieczne. Przyjdź do Chrystusa! Zrób też wszystko, aby przyjść do kościoła w przyszłą niedzielę. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Kyu Dong Lee: Ew. Marka 9:20-29.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„Then Jezus Came” (autor Homer Rodeheaver, 1880-1955).


SKRÓT KAZANIA

POST ZWYCIĘŻAJĄCY SZATANA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A gdy wszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? I odpowiedział im: Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.” (Ew. Marka 9:28, 29).

(1 Tymoteusza 4:1; Objawienie 3:17)

I.   Po pierwsze, demony różnią się między sobą mocą. Ew. Mateusza 10:8;
Ew. Marka 9:18, 25.

II.  Po drugie, post używany jest przez Boga, aby uwolnić grzeszników
spod władzy szatana. Izajasz 58:6.