Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SIARKA I OGIEŃ PIEKIELNY

FIRE AND BRIMSTONE IN HELL

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele Baptist Tabernacle w Los Angeles
w piątkowy wieczór 4-go września 2009 roku.

„Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich” (Psalm 11:6).


Nauczanie to jest adaptacją kazania jednego z purytan Thomasa Vincenta. Urodzony w 1634 roku, uzyskał tytuł magistra w Oxfordzie w 1654 roku. Został ordynowany w Kościele Anglikańskim, ale w 1662 roku został aktem parlamentarnym z tego kościoła usunięty, za opowiadanie się za doktrynami ewangelicznymi. Zaczął głosić w kościele Purytan. Opuścił ten kościół, aby pracować wśród ofiar plagi, która dotknęła Londyn w tamtym okresie. W czasie zarazy zwiastował nieprzerwanie, a wielkie tłumy przychodziły, aby go słuchać. I chociaż w samym 1665 roku ponad 65.000 ludzi umarło na zarazę, Bóg w cudowny sposób ustrzegł Thomasa Vincenta. Plaga zakończyła się całkowitym spaleniem Londynu w ogromnym pożarze. W swojej książce „Straszliwy głos Boży w mieście poprzez zarazę i ogień” („God’s Terrible Voice in the City by Plague and Fire”) z 1667, opisał on swoje doświadczenia, związane z ludźmi umierającymi na zarazę i o wielkim pożarze Londynu, który nastąpił. Kazanie, na którym się dzisiaj opieram - „Siarka i ogień piekielny”, zostało opublikowane w 1670 roku w trzech częściach. Przerażające doświadczenia, których doświadczył Vincent pracując wśród umierających na zarazę, a potem w czasie pożaru, bez wątpienia wycisnęły na jego umyśle straszliwy los tych, którzy umierają bez Chrystusa. Bez wątpienia to potworna plaga i pożar umotywowały go do napisania kazania: „Siarka i ogień piekielny”.

Thomas Vincent powiedział: „Katusze Piekła w ogniu i siarce pozostają poza wyobrażeniem naszych ludzkich umysłów. Ale pomimo tego jesteśmy w stanie zrozumieć ogień i siarkę w Piekle myśląc o sądzie ognistym, który spadł na Sodomę i Gomorę, i o bliższym współczesności pożarze, który zniszczył wielkie i niegodziwe miasto Londyn. Myśląc o tych ziemskich pożarach, jesteśmy w stanie, choć częściowo, zrozumieć ogień i siarkę, jakich doświadczą zgubieni w Piekle.

„Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich” (Psalm 11:6).

Werset ten opisuje straszliwy sztorm ognia i siarki, jaki spadnie na grzeszników w Piekle. Jest to kara, na którą zasłużyli.

Pomyślmy, jaki będzie ten ogień piekielny dla nienawróconych ludzi, którzy w nim się znajdą:

„deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich” (Psalm 11:6).

Siedem cech charakteryzuje ogień piekielny:


1.  Po pierwsze, będzie on ogromny.

2.  Po drugie, będzie to mroczny ogień.

3.  Po trzecie, ogień nie do zniesienia.

4.  Po czwarte, ogień nie do powstrzymania.

5.  Po piąte, ogień ciągły.

6.  Po szóste, ogień nieugaszony.

7.  Po siódme, ogień wieczny.


Po pierwsze, ogień piekielny będzie ogromny. W ostatnich tygodniach (jesienią 2009 roku) widzieliśmy potężny pożar, który trawił górzyste okolice w południowej Kalifornii. Wielu z ludzi, którzy po raz pierwszy usłyszeli to kazanie, byli świadkami wielkiego pożaru, który zniszczył niemalże cały Londyn w 1666. Ale ogień piekielny będzie o wiele większy, niż te pożary. Będzie tak ogromny, że ogarnie wszystkich, którzy nie nawrócili się. Wszyscy grzesznicy znajdą się w tym samym czasie w ogniu piekielnym. W Objawieniu 20:1 Piekło opisane jest jako „otchłań lub czeluść”. A ogień tam płonący jest tak wielki, że jest to „bezdenna otchłań ognia”, będąca w stanie pomieścić wszystkich zgubionych, którzy kiedykolwiek żyli. Jest to taka bezdenna czeluść ognia. Ogień ten zesłany jest przez Boga, tak jak kiedyś spadł on na Sodomę i Gomorę.

Po drugie, ogień piekielny jest mroczny. W Piekle nie będzie światła. Ta zupełna ciemność Piekła wzmoże jeszcze jego horror. Chrystus powiedział:

„A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Ew. Mat. 25:30).

„..., dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności” (Juda 13).

Nie będzie tam światła, aby cię pocieszyć – tylko płacz, krzyki i zgrzytanie zębów. Nie będzie docierać tam światło słońca, czy księżyca. Ten ponad naturalny Boży ogień nie będzie niczego rozjaśniał. Wszędzie będzie ciemność i noc: czarne demony, czarne dusze, czarne otoczenie. Możesz być pewien, że nie będzie tam żadnego dającego pociechę ognia. To tam wszyscy potępieni przebywać będą w miejscu ciemności, na wieki.

„..., dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności” (Juda 13).

Po trzecie, ogień piekielny będzie nie do zniesienia. Wielki pożar, który zupełnie spalił Londyn w czasach Thomasa Vincenta był srogi, dziki i gwałtowny. Taki sam był pożar, który zniszczył Sodomę. W Piekle Boży gniew i oburzenie przeciwko grzechowi będzie płonął zażarcie. Język ludzki nie jest w stanie w pełni wyrazić, jak gwałtowny będzie gniew Boży na grzeszników. Mojżesz powiedział:

„Któż zna moc gniewu twego? Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?” (Psalm 90:11).

Gniew człowieka jest ograniczony. Ale któż poznał moc gniewu Bożego? Jest on nieograniczony. Często boimy się, że ludzi mogą zrobić więcej, niż są w stanie. Ale Bóg może i ukarze straszliwie, poza ludzkie wyobrażenie dusze grzeszników. Boży gniew objawi się:

„ naczyniom gniewu przeznaczonym na zagładę” (Rzym. 9:22).

Ogień, który męczyć będzie niegodziwców, będzie nie do zniesienia i gwałtowny. Będzie tak brutalny, że dręczyć będzie każdą część potępionych, od głowy aż do stóp.

Po czwarte ogień piekielny będzie nie do powstrzymania. Cała moc Szatana i jego demonów nie będzie w stanie zatrzymać Bożego gniewu. Prorok Nahum powiedział:

„Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim” (Nahum 1:6).

Ogień Bożego gniewu będzie nie do powstrzymania. Nikt nie jest wstanie zatrzymać Bożego gniewu w stosunku do grzechu. Ogień piekielny płonąc będzie z taką siłą, że pochłonie wszelkie przeszkody. Nic nie powstrzyma Bożego gniewu w Piekle. Nikt ze zgubionych nie ustoi się przed tym ogniem. Zaprawdę, niegodziwcy będą płonąć w ogniu piekielnym, a nikt nie powstrzyma jego płomieni!

Po piąte, ogień piekielny będzie ogniem ciągłym. Inne pożary, bez względu na to, jak są wielkie, daje się ugasić. Ale ogień piekielny będzie palił się przez cały czas, zawsze, bez końca.

„A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków”
       (Obj. 14:11).

Nie będzie końca płomieniom Bożego gniewu, nie zmniejszy się ogień piekielny. Będzie zawsze gorący, zawsze maksymalnie rozpalony. Chrystus powiedział:

„Wtedy powie... tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny” (Ew. Mat. 25:41).

Po szóste, ogień piekielny będzie ogniem nieugaszonym, którego nic nie będzie w stanie zdusić. Chrystus nazwał go tak:

„ogień nieugaszony” (Ew. Mat. 3:12).

Chrystus ostrzegał też, aby nie

„... pójść do piekła, w ogień nieugaszony” (Ew. Mark 9:43).

Teraz, gdy jeszcze żyjesz, ogień Bożego gniewu można zagasić poprzez Krew Jezusa Chrystusa; można przed nim uciec. Ale już po śmierci będzie za późno. W Piekle nie będzie to już możliwe. Krew Chrystusa wówczas już go nie zgasi ani też nie uspokoi gniewu Bożego. Nawet, gdyby wszystkie wody oceanów tego świata wylały się na ogień piekielny, nie udałoby się im go zgasić. Możemy sparafrazować Szekspira:

Czy cały potężny ocean Neptuna
   zmyje ten [grzech]
Oczyści me dłonie? Nie, to
   raczej moje ręce,
obfite, krwistoczerwone oceany
   przemienią zieleń wód w czerwień.
(wolny przekład Macbeth, Akt II).

Ogień piekielny jest ogniem nieugaszonym.

Po siódme, ogień piekielny będzie ogniem wiecznym. Chrystus powiedział:

„Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom” (Matthew 25:41).

Ogień piekielny będzie zawsze płonął, a potępieni będą w nim cierpieć na wieki. Będzie to wieczna męczarnia dla zgubionych. Załóżmy, że minie dziesięć tysięcy lat, a po nich sto tysięcy miliardów lat, a jeszcze nie dojdziemy do końca wieczności, nawet nie do połowy. To ciągle będzie zaledwie początek wieczności. Zsumuj wszystkie minuty i godziny, wszystkie możliwe do stworzenia cyfry, a ciągle będzie to tylko początek wieczności. Jak długa jest wieczność? Bez końca! Kiedy się skończy? Nigdy! Tak długo, jak Niebo będzie Niebem, Bóg będzie Bogiem, a wszyscy zbawieni będą szczęśliwi w Bożej radości; tak samo długo zgubieni będą znosić katusze w ogniu piekielnym. Możemy słuchać na temat tego, że ogień piekielny trwać będzie na wieki, ale nie potrafimy jako ludzie tego w zrozumieć. Możemy tylko dołączyć się do słów tej starej pieśni:

Gdzie wieczność spędzić chcesz?
   Pytanie zadaj sobie dziś.
Jaką odpowiedź [w końcu dasz]?
   Gdzie wieczność spędzić chcesz?
Odkryj to dziś. Odkryj to dziś,
   Gdzie wieczność spędzić chcesz.
(„Where Will You Spend Eternity?” autor Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Sermon Manuscripts.”