Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TYLKO PRZEZ MODLITWĘ I POST

ONLY BY PRAYER AND FASTING

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 14-go czerwca 2009 roku.

„Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post].”(Ew. Marka 9:29).


Spurgeon uważał, że opis opętanego młodzieńca w Ew. Mateusza 17 i Ew. Marka 9 był tak ważny, że wielokrotnie głosił na ten temat. Spurgeon poświęcił trzy kazania fragmentowi z Ew. Mateusza 17 i sześć kazań na temat Ew. Marka 9. A jednak trudno jest znaleźć współczesne kazania dotyczące tych wersetów. W późniejszym okresie służby Spurgeona współczesna krytyka tekstu doprowadziła do usunięcia tych wersetów z Biblii. W Biblii Scofielda, w przypisach oznaczonych literą “i”, umieszczonych w centralnej kolumnie, dotyczących Ew. Mateusza 17:21, napisano: „Dwa najlepsze manuskrypty nie zawierają wersetu 21.” A w przypisie oznaczonym literą “u” na temat Ew. Marka 9:29 jest napisane: „Dwa najlepsze manuskrypty nie zawierają słów „i post.”

Nie będę wchodził teraz w szczegóły, ale powiem po prostu, że te dwa bardzo stare manuskrypty, które nie zawierały tego wersetu, zostały odkryte pod koniec XIX wieku. W wyniku tego odkrycia prawie wszyscy w tłumaczeniach pominęli słowa „i post”. I w taki to niezamierzony sposób chrześcijanie zaczęli zapominać o ważności postu w nawracaniu się grzeszników. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka związanych z tym rzeczy.

I. Po pierwsze krytyka tekstu, która usunęła ten fragment, doprowadziła do osłabienia kościoła w dniach ostatecznych.

Wiem, że niektórzy nie zgadzają się z tym. Uważają, że światło nauki ukazało rzeczy wcześniej nieznane. Ale mój dawny pastor - doktor Timothy Lin nie zgadzał się z tym. Uzyskał tytuł doktora w językach semickich. Nauczał starotestamentowego hebrajskiego na uniwersytecie Bob Jones i był prezydentem Chińskiego Seminarium Ewangelicznego w Taipei, na Tajwanie. A jednak dr Lin zawsze powtarzał, że stare komentarze, jeszcze przed nadejściem czasów współczesnych, były godne zaufania. Powiedział też, że nawet współcześni konserwatywni uczeni zwykle nie pojmują duchowego znaczenia Biblii, będąc tak zaabsorbowanymi nauką, bardziej niż żywym chrześcijaństwem. Zgadzam się z nim w pełni! Biblia mówi na temat chrześcijan w „dniach ostatecznych”, że:

„przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy” (2 Tym. 3:5).

Proroctwo mówi także, że:

„odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom”
       (2 Tym. 4:4).

Bóg ukarze chrześcijan „dni ostatecznych”, zsyłając na nich wyrok sędziowski.

„I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu” (2 List do Tesaloniczan 2:11).

Mówiąc na temat chrześcijaństwa w Laodycei w „dniach ostatecznych”, Chrystus powiedział:

„wypluję cię z ust moich” (Obj. 3:16).

Ale zanim wypluje ich ze swoich ust, „zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu”. (2 List do Tesaloniczan 2:11). Częścią tego obłędu jest wiara w ogólnie przyjętą „wyższą” i „niższą” krytykę, która spowodowała usunięcie naszego tekstu z Pisma Świętego.

„Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]” (Ew. Marka 9:29).

Chociaż wielu ludzi o tym zapomniało, to jednak my powinniśmy pamiętać, że przeważająca większość starożytnych tekstów słowa te zawiera. Tylko dwa teksty aleksandryjskie ich nie mają. Dlaczego? Aleksandria zdominowana była przez gnostycyzm, który pomniejszał znaczenie demonologii i ważności ciała ludzkiego. Dlatego też z tych dwóch tekstów, pozostających pod wpływem gnostycyzmu, usunięto słowa „modlitwa i post”. Używanie tych okaleczonych tekstów wpłynęło na osłabienie kościołów w „czasach ostatecznych”. „Biblie” w dniach ostatecznych, będące pod wpływem gnostycyzmu, usunęły wszystkie odnośniki do jednego z wielkich sposobów doświadczania mocy w ewangelizacji – poprzez post i modlitwę.

Muszę powiedzieć, że krytyka tekstowa w każdej formie bardziej osłabiła, niż wzmocniła kościoły w naszych czasach. Czyż nie mam racji? Poczytajcie trochę na temat historii chrześcijaństwa. Czy chrześcijaństwo teraz jest mocniejsze niż było przed krytyką tekstową, czy też słabsze? Oczywiście każdy, kto studiował historię chrześcijaństwa wie, że dzisiaj jest ono o wiele słabsze. Moim zdaniem zarówno wyższa, jak i niższa krytyka osłabiła chrześcijaństwo, a w najlepszym wypadku spowodowała odwrócenie się chrześcijan od duchowości do rożnych form zachodniego racjonalizmu. Dlatego też w Chinach kościoły są o wiele mocniejsze, niż w świecie zachodnim. Prześladowania ze strony komunizmu ochroniły je przed racjonalizmem zachodu. W Chinach wierzący ciągle zdają sobie sprawę, że:

„Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]” (Ew. Marka 9:29).

Dlatego też w Chinach mają przebudzenie, podczas gdy kościoły na Zachodzie tracą członków i zanikają. Oto pierwsza rzecz, którą chciałem podzielić się z naszego tekstu.

II. Po drugie, nierozpoznanie ważności tego tekstu doprowadziło do tego, że wierzący na Zachodzie nie ewangelizują swoich dzieci.

„Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]” (Ew. Marka 9:29).

W jakiej sytuacji zostało to powiedziane? Dlaczego Chrystus dał taką radę swoim uczniom? Jasnym jest, że nie byli w stanie pomóc młodzieńcowi, przyprowadzonemu do nich przez swego ojca. Uczniowie próbowali wszystkiego, ale nie byli w stanie pomóc tej osobie. Jego ojciec pożalił się Jezusowi:

„I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić” (Ew. Mateusza 17:16).

Kościoły zachodnie znajdują się w równie pożałowania godnym stanie. Obawiam się też, że kościoły azjatyckie istniejące tutaj na Zachodzie, są w podobnie smutnej kondycji. Ankieta Barna pokazuje nam, że kościoły amerykańskie tracą ponad 88% młodych ludzi. Dzieje się tak, bo nie potrafią uzmysłowić sobie potrzeby nawrócenia i wzrostu chrześcijańskiego młodych ludzi, wychowanych w tych kościołach. W rezultacie prawie 90% tych młodych osób opuszcza kościoły i idzie do świata. Dzieje się tak, gdyż nigdy nie nawrócili się, jak pokazuje to apostoł Jan:

„Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas” (1 Jana 2:19).

Nie zgadzam się z Johnem MacArthurem odnośnie krwi Chrystusa, ale miał rację mówiąc to:

Podnoszą się w kościele i wychodzą... Ostatecznym sprawdzianem prawdziwego chrześcijaństwa jest wytrwałość. Odchodzenie młodych ludzi z... kościoła jest ich demaskowaniem się. (John MacArthur, D.D., The MacArthur Study Bible, Word Publishing, 1997, str. 1967; odnośnie 1 Listu Jana 2:19).

Kościoły zachodnie zachęcają „młodych ludzi ze zborów” do podejmowania nieprzemyślanych „decyzji”, gdy są jeszcze dziećmi, a potem łapią się niemalże wszystkich możliwych sposobów, aby ich zatrzymać w zborach, gdy dorastają! Ale pomimo tego nie udaje im się to w 88%! A tak zwane „postępowe” programy nie działają, dlatego że są wytworem ludzkim, opartym bardziej na racjonalizmie, niż na Piśmie. Prawda jest taka, że te „kościelne dzieci” nigdy nie nawróciły się! A gdy przychodzi czas, że wolno im opuścić kościół, to robią to! Biblia mówi:

„Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia” (1 Jana 3:8).

Ciągle pozostają „dziećmi diabła”.

„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego” (Ew. Jana 8:44).

Jedynym sposobem dla tych „dzieci w kościołach”, aby stać się solidnymi członkami kościoła, jest wyzwolenie ich od Szatana. A to może mieć miejsce wyłącznie poprzez odnowienie umysłu, nawrócenie się.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego” (Rzym. 12:2).

Odnowienie umysłu ma miejsce w czasie nawrócenia.

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem” (2 Kor. 5:17).

„Dzieci w kościołach” muszą mieć przemieniony umysł i stać się nowymi stworzeniami. A to ma miejsce tylko poprzez prawdziwe nawrócenie się. Jest to ponad naturalne działanie Boga. Nowo narodzenie nie dzieje się tylko poprzez „podjęcie decyzji”.

III. Po trzecie, musimy uzmysłowić sobie wagę tego tekstu i stosować w praktyczny sposób, aby nawracali się młodzi ludzie w kościołach.

„Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]” (Ew. Marka 9:29).

Spurgeon powiedział:

Cóż miał na myśli mówiąc to? Myślę, że chciał pokazać, że w takich... przypadkach zwyczajne głoszenie Słowa nie przyniesie pożytku, a standardowe modlitwy nie wystarczą. Potrzebna jest niezwykła wiara, a aby ją osiągnąć potrzebna jest też niezwyczajny poziom modlitwy. Aby taki poziom modlitwy osiągnąć, w wielu przypadkach musi mieć też miejsce post. (C. H. Spurgeon, “A Desperate Case – How to Meet It,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1991, tom X, str. 35).

Apostoł Jakub napisał:

„ Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jakub 5:16).

Spurgeon powiedział:

Konieczna jest bardzo usilna modlitwa; lecz by była wystarczająco żarliwa, niekiedy konieczny jest też post (jw.)

Pewnego razu uczniowie byli bardzo zdziwieni. Zapytali:

„Któż więc może być zbawiony?” (Ew. Marka 10:26).

Jezus spojrzał na nich i odpowiedział:

„U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe” (Ew. Marka 10:27).

Kiedy zatem pościmy i modlimy się, wołamy do Boga, aby uczynił to, co sami nie jesteśmy w stanie. Pośćmy i módlmy się teraz, gdy jeszcze możemy to robić, za niezbawionymi ludźmi w zborach. Musimy wstawiać się za nimi, aby doświadczyli prawdziwego przekonania o grzechu. Winniśmy modlić się, by odczuwali swe grzechy. Musimy wstawiać się, aby upamiętali się i rzeczywiście spotkali się z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielem i aby zostali obmyci ze swych grzechów Jego Krwią. Módlmy się i pośćmy, aby mogli się nawrócić i wyznać w swoich sercach:

Panie Jezu, oglądać Ciebie pragnę
   Przyjdź teraz i we mnie nowe serce stwórz
Tym, co szukają Ciebie, nigdy nie mówisz „Nie”
   Obmyj teraz mnie, bym bielszym był niż śnieg
Bielszym niż śnieg, tak bielszym niż śnieg,
   Obmyj mnie, bym bielszym był niż śnieg.
(“Whiter Than Snow” autor List Jakub Nicholson, 1828-1896).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Sermon Manuscripts.”

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan:
Ew. Mateusza 17:14-21
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Then Jesus Came” (autor Homer Rodeheaver, 1880-1955).


SKRÓT KAZANIA

TYLKO PRZEZ MODLITWĘ I POST

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]” (Ew. Marka 9:29).

I.   Po pierwsze, krytyka tekstu, która usunęła ten tekst, doprowadziła do osłabienia kościoła w dniach ostatecznych, 2 List do Tymoteusza 3:5; 4:4; 3:1;
2 list do Tesaloniczan 2:11; Objawienie 3:16.

II.  Po drugie, nierozpoznanie ważności tego tekstu doprowadziło do tego, że wierzący na Zachodzie nie ewangelizują swoich dzieci. Ew. Mateusza 17:16;
1 List 2:19; 3:8; Ew. Jana 8:44; Rzymian 12:2;
2 List do Koryntian 5:17.

III. Po trzecie, musimy uzmysłowić sobie wagę tego tekstu i stosować w praktyczny sposób, aby nawracali się młodzi ludzie w kościołach. List Jakuba 5:16;
Ew. Marka 10:26, 27.