Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEZUS ZBAWIA ŚLEPEGO BARTYMEUSZA!

JESUS SAVES BLIND BARTIMAEUS!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, junior

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 2-go września 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 2, 2018

„I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! (I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa”
      (Ew. Marka 10:46-50).


Marek opisał go: „syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak” (Ew. Marka 10:46). W tamtym czasie było wielu ślepców w Jerozolimie. Miasto szybko zapełnialo się tysiącami Żydów, przybywającymi z całego imperium rzymskiego na święto Paschy. W tłumach, które zapełniały ulice znajdował się ślepy mężczyzna – „Bartymeusz, the son of Timaeus”. Marek podaje jego imię, aby wyróżnić go spośród innych pierwszych chrześcijan. Chciał, aby chrześcijanie w kościele w Jerozolimie wiedzieli dokładnie, o kogo chodziło. Skoro Ewangelia Marka została napisana około trzydzieści lat po opisanym wydarzeniu, możliwe jest, że Bartymeusz jeszcze żył i był aktywnym członkiem zboru w Jerozolimie. A nawet, gdyby już nie żył, to w kościele było wielu, którzy go pamiętali. Wiele możemy nauczyć się z nawrócenia ślepego Bartymeusza.

I. Po pierwsze, wielu będzie starało się powstrzymać was przed przyjściem do Jezusa.

Bartymeusz siedział przy drodze, żebrząc. Gdy usłyszał nadchodzącego Jezusa, zawołał: „Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!” (Ew. Marka 10:47). Wielu ludzi w tłumie upomniało go i nakazało mu być cicho.

Czy nie tak dzieje się, gdy chcesz przyjść do Jezusa? Ludzie próbują cię powstrzymać. Jeżeli masz zgubionych przyjaciół, oni również będą próbowali cię powstrzymać. Jeżeli masz zgubionych rodziców, oni często też próbują powstrzymać przed przyjściem do Jezusa. Szatan będzie też tego próbował. Mam wrażenie, że moce demoniczne działały w tych, którzy mówili do Bartymeusza, aby był cicho i przestał się modlić – „Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!”. Również twoja zdeprawowana natura będzie próbowałą powstrzymać cię. Musisz zmagać się tak, jak robił to Bartymeusz, aby zostać zbawionym.

„I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!” (Ew. Marka 10:48).

Ale on tym bardziej wołał: „Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!”. Jezus powiedział: „Starajcie się wejść przez wąską bramę” (Ew. Łukasza 13:24). Nie możesz poddawać się w poszukiwaniu Chrystusa. Musisz „starać się” wejść do Chrystusa. Greckie słowo tłumaczone jako „starać się” w Ewangelii Łukasza 13:24 to „agonizomai”. Z niego pochodzi słowo „agonia”. Musisz doświadczyć agonii, zmagania, walki, aby wejść, aby przyjść do Jezusa! Dla wielu nie przyjdzie to wcale łatwo. Moce piekła są skierowane przeciwko tobie. Twoje zaślepione przez grzech serce jest przeciwko tobie. Musisz zmagać się ze swoimi uczuciami, myślami i emocjami, aby przyjść do Jezusa. Jeżeli poddasz się i nie będziesz starał się, nigdy nie doświadczysz pokoju z Bogiem, gdyż

„Nie mają pokoju bezbożnicy - mówi mój Bóg” (Izajasz 57:21).

Ci, którzy nie zostaną zbawieni, przestaną modlić się i przestaną starać się przyjść do Jezusa, aby otrzymać od Niego przebaczenie grzechów. Poddadzą się. Będą siedzieć w kościele jak zombi, aż diabeł nie wychwyci każdego z nich. Ale ci, którzy zostaną zbawieni, będą „starali się wejść”, aż do skutku! Inni „będą chcieli wejść, ale nie będą mogli” (Ew. Łukasza 13:24). Ci, którzy zostają zbawieni, mówią w sercach:

Z niewoli, smutku i ciemności,
 Jezu, przychodzę do Ciebie;
W Twą wolność wkraczam i światłość,
 Jezu, przychodzę do Ciebie;
(„Jesus, I Come”, William T. Sleeper, 1819-1904).

Zaśpiewajmy razem!

Z niewoli, smutku i ciemności,
 Jezu, przychodzę do Ciebie;
W Twą wolność wkraczam i światłość,
 Jezu, przychodzę do Ciebie.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Po drugie, niektórzy będą zachęcać was, abyście przyszli do Jezusa.

W tłumie przy drodze wielu próbowało uciszyć Bartymeusza i powstrzymać go przed przyjściem do Jezusa. Ale byli też niektórzy, którzy zachęcali go. „I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię” (Ew. Marka 10:49).

Świat, ciało i diabeł są przeciwko wam. Ale są też tutaj w zborze dobrzy chrześcijanie, którzy modlą się o was, zachęcają, rozmawiają z wami i wzywają, abyście przyszli do Jezusa! Posłuchajcie uważnie naszego drugiego pastora – doktora Cagana. On chce, abyście przyszli do Jezusa i zostali zbawieni. Jest bardzo mądrym człowiekiem, z wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu ludziom w ich zmaganiach w przyjściu do Zbawiciela. Zwracajcie uwagę na to, co on mówi i słuchajcie jego rad. Nie poddawajcie się. Jezus powiedział:

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16:16).

„I Am Coming, Lord” – zaśpiewajmy razem!

Przychodzę Panie! Przychodzę do Ciebie!
 Oczyść mnie swoją krwią,
Przelaną na Golgocie.
  („I Am Coming, Lord”, Lewis Hartsough, 1828-1919).

III. Po trzecie, Jezus wezwał go.

„Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię” (Ew. Marka 10:49).

Jezus nakazuje kaznodziejom, aby tak robili. Nakazuje, aby wzywali grzeszników do przyjścia do Jezusa, by zostali zbawieni. Nakazuje, by głosili ewangelię. Jezus mówi nam: „głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Ew. Marka 16:15). Słowo „ewangelia” oznacza „dobrą nowinę”. Dobrą nowiną jest to, że Jezus umarł na krzyżu, płacąc cenę za nasze grzechy. Dobrą nowiną jest słuchanie o tym, że Jego krew oczyszcza nas z wszelkich grzechów. Dobrą nowiną jest słuchanie o tym, że powstał z martwych i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca. Dobrą nowiną jest słuchanie o tym, że Jezus wstawia się za nami. Tak, dobrą nowiną jest to, że możesz przyjść do Jezusa w akcie prostej wiary, aby zostać oczyszczonym z grzechów Jego krwią. „I Am Coming, Lord” – zaśpiewajmy razem!

Przychodzę Panie! Przychodzę do Ciebie!
 Oczyść mnie swoją krwią,
Przelaną na Golgocie.

IV. Po czwarte, sam musisz przyjść do Jezusa.

Muszę podkreślić, że jedynie wybrani przyjdą do Niego. Zwróćcie uwagę, że wielki tłum stał tamtego dnia wzdłuż drogi. Jednak Jezus nie wezwał tamtych ludzi. W tekście czytamy:

„Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go” (Ew. Marka 10:49).

Bartymeusz był jedynym, który został skutecznie powołany przez Jezusa spośród tamtej wielkiej grupy ludzi. Tylko ci, którzy są wybrani, usłyszą wezwanie i przyjdą do Jezusa. Jezus powiedział: „Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych” (Ew. Mateusza 22:14).

Nie ma sensu zastanawiać się, czy jest się jednym z wybranych czy też nie. Nie myśl o tym. To ci nie pomoże. Nie myśl o tym i nie rozmawiaj na ten temat. Jeżeli jesteś jednym z wybranych, będziesz myślał o swoich grzechach i potrzebie przyjścia do Jezusa. Jeżeli jesteś jednym z tych, którzy nie zostali wybrani, będziesz myślał o wybraniu, a nie o Jezusie. Zwróćcie uwagę na to, jak szybko i z jaką łatwością ten ślepiec przyszedł do Zbawiciela. „A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa” (Ew. Marka 10:50).

Pomyśl o swoich grzechach i potrzebie przebaczenia przez Jezusa oraz o potrzebie oczyszczenia win Jego świętą krwią. Myśl jedynie o przyjściu do Jezusa i przyjdź do Niego. „On zbawi cię, On zbawi cię, On teraz cię zbawi!” Amen. Proszę wstańcie i zaśpiewajmy hymn numer 14 – „I Am Coming, Lord”. Zaśpiewajmy i niech śpiewane słowa będą wyrażały, że tego właśnie chcemy!

Słyszę Twój zapraszający głos,
 Wzywasz mnie Panie, do siebie
Oczyszczony twoją cenną krwią,
 Przelaną na Golgocie.
Przychodzę Panie! Przychodzę do Ciebie!
 Oczyść mnie swoją krwią,
Przelaną na Golgocie.

Choć jestem słaby i pełen win,
 Tyś moją siłą jest;
Moje winy wszystkie oczyszczasz,
 Aż staję się czysty.
Przychodzę Panie! Przychodzę do Ciebie!
 Oczyść mnie swoją krwią,
Przelaną na Golgocie.

Tyś Jezus wzywasz mnie
 Doskonałą wiarą i miłością,
Doskonałą nadzieją, pokojem i zaufaniem,
 Tu na ziemi i w niebie.
Przychodzę Panie! Przychodzę do Ciebie!
 Oczyść mnie swoją krwią,
Przelaną na Golgocie.
 („I Am Coming, Lord”, Lewis Hartsough, 1828-1919).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Just As I Am” (Charlotte Elliott, 1789-1871).


SKRÓT KAZANIA

JEZUS ZBAWIA ŚLEPEGO BARTYMEUSZA!

JESUS SAVES BLIND BARTIMAEUS!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! (I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa”
     (Ew. Marka 10:46-50).

I.   Po pierwsze, wielu będzie starało się powstrzymać was przed przyjściem do Jezusa. Ew. Marka 10:47, 48; Ew. Łukasza 13:24; Izajasz 57:21.

II.  Po drugie, niektórzy będą zachęcać was, abyście przyszli do Jezusa.
Ew. Marka 10:49; 16:16.

III. Po trzecie, Jezus wezwał go. Ew. Marka 10:49; Ew. Marka 16:15.

IV. Po czwarte, sam musisz przyjść do Jezusa. Ew. Marka 10:49;
Ew. Mateusza 22:14; Ew. Marka 10:50.