Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WYBAWIENIE CZY POTĘPIENIE

DELIVERANCE OR DAMNATION
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek, 3-go maja 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 3, 2015

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania” (2 List Piotra 2:9).


Cesarz Neron (54-68 n.e.) w 64 roku rozkazał podpalić Rzym. Był on okrutnym i żądnym krwi człowiekiem. Zabił kilku członków swojej rodziny. Kiedy Rzym płonął, ludzie podejrzewali, że to z jego powodu, dlatego Neron musiał znaleźć kogoś, na kogo mógłby zrzucić winę. Dlatego obwinił chrześcijan! Żyjący w drugim wieku Tacyt (56-117) tak napisał: „Ci, którzy przyznawali się do bycia chrześcijanami, byli aresztowani... aby ich zabić... nakładano na nich skóry dzikich zwierząt, byli rozrywani przez psy, krzyżowani lub paleni, a gdy zapadały ciemności, płonęli niczym pochodnie” (Tacyt, Annales 15:44, początek II wieku). Kilka miesięcy później apostoł Piotr napisał 2 List Piotra. Według tradycji, Piotr, na własną prośbę, został ukrzyżowany głową w dół, gdyż nie czuł się godnym umrzeć w ten sam sposób, co Jezus.

Setki chrześcijan zginęło w czasie tych dzikich i strasznych prześladowań. Neron rozkazywał przywiązywać chrześcijan do słupów i palić ich, aby oświetlić swój ogród! Niedługo przed swoim pojmaniem i ukrzyżowaniem Piotr napisał swój drugi List.

W 2 Liście Piotra apostoł pisze o natchnieniu i autorytecie Biblii (2 List Piotra 1:19-21). Ostrzega, że „wśród was będą fałszywi nauczyciele” (2 List Piotra 2:1-3). Przypomina, że Bóg osądził „aniołów, którzy zgrzeszyli” (2:4), i że „miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna” (2:6), „natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników” (2:7). Następnie apostoł pisze te słowa:

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania” (2 List Piotra 2:9).

Zanim będę głosił na temat naszego tekstu, chcę, abyście zobaczyli, jak bardzo szatan nienawidzi 2 List Piotra. Diabeł nienawidzi tą małą księgę bardziej niż jakąkolwiek inną w Nowym Testamencie. Nie trzeba jechać do Hollywood czy Las Vegas, aby zobaczyć działanie diabła. Wystarczy pojechać do Seminarium Fullera w Pasadenie, Kalifornii. Niemal wszystkie główne seminaria w Ameryce atakują dzisiaj Biblię. I nienawidzą 2 List Piotra prawdopodobnie bardziej, niż jakąkolwiek inną księgę w Nowym Testamencie. Kiedy studiowałem w seminarium południowych baptystów na północy San Francisco, nauczyciele nazywali 2 List Piotra „fałszerstwem”. Odrzucający Biblię liberalni nauczyciele już od lat tak mówią. Ale dr A. T. Robertson, wielki znawca greckiego Nowego Testamentu, stanął w obronie 2 Listu Piotra. Wskazał, że cytował lub wspominał go Arystydes (zmarły w 134 n.e.), Justyn Męczennik (zmarły w 165 n.e.), Ireneusz z Lyonu (130-202), Ignacy Antiocheński (35-107), Klemens Rzymski (zmarły w 99 n.e.), Atanazy Wielki (296-373), Augustyn (354-430) oraz wielki reformator Marcin Luter (1483-1546), (A. T. Robertson, D.D., Litt.D., Word Pictures in the New Testament, tom VI, Broadman Press, 1933, str. 139-146 – obrona 2 Listu Piotra dr. Robertsona).

Dr Robertson wskazał, że „w tym apostolskim liście nie ma żadnych zadziwiających nowych idei… jest on raczej pełen budującego i podstawowego nauczania” (jw. str. 140). Dr J. Vernon McGee, najbardziej znany i lubiany amerykański nauczyciel biblijny, powiedział na temat 2 Listu Piotra: „Przyjmuje się dzisiaj z pewnością, że to Piotr był autorem tego listu” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, tom V, Thomas Nelson Publishers, 1983, str. 714).

Jednak liberalne uczelnie, takie jak Seminarium Fullera, cały czas niszczą ten list doszczętnie! Dr Henry M. Morris powiedział: „Ten opór [ma miejsce] dlatego, że [2 List Piotra] potępia mocno fałszywych nauczycieli w Kościele... [II] Piotr ostrzega przed ‘zręcznie zmyślonymi baśniami’ (2 List Piotra 1:16), przed obłudnymi i zapierającym się Chrystusa nauczycielami (2 List Piotra 2:1), czerpiącymi korzyści [kochającymi pieniądze] kaznodziejami (2 List Piotra 2:3, 15), nauczycielami będącymi zwolennikami antynomizmu (2 List Piotra 2:13, 19), a zwłaszcza przed ewolucjonizmem i uniformitaryzmem (2 List Piotra 3:3-6)” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995, str. 1401).

Nie dziwi, że szatan i jego fałszywi nauczyciele atakują 2 List Piotra! Innym powodem nienawiści 2 Listu Piotra przez diabła jest to, że zawarte są w nim dwa najmocniejsze oświadczenia na temat inspiracji i nieomylności Biblii – w 2 Liście Piotra 1:19-21 (oraz w 2 Liście do Tymoteusza 3:15-17). Nie dziwi, że diabeł nienawidzi 2 Listu Piotra!

2 List Piotra zawiera mocny pokarm duchowy! We wrześniu 1961 roku zapisałem się do Kolegium Biola (dziś jest to uniwersytet). W czasie zimowego semestru codziennie rano przez tydzień mieliśmy serię nabożeństw. Zaproszonym mówcą tamtego roku był dr Charles J. Woodbridge. Dr Woodbridge był jednym z założycieli, członkiem Seminarium Fullera. Dwa lata wcześniej zrezygnował z tej funkcji, gdyż zauważył, że uczelnia ta zmierzała w stronę liberalizmu, zaprzeczając autorytetowi Biblii. Oczywiście administratorzy Seminarium Fullera zaprzeczali temu. Nazywali dr. Woodbridge’a mąciwodą i innymi złymi określeniami. Jednak nikt nigdy nie przeprosił za to, a przynajmniej nikt z kręgów nowo ewangelicznych. Minęło ponad pięćdziesiąt lat i to, co przewidział dr Woodbridge, sprawdziło się. Dzisiaj z Seminarium Fullera wychodzą kaznodzieje tacy jak Rob Bell. Napisał on książkę, w której mówi, że wszyscy (nawet Hitler) pójdą do nieba. Niedawno napisał inną książkę, w której opowiada się za najbardziej ohydnymi i nieprzyzwoitymi praktykami seksualnymi. Dr Woodridge już pod koniec lat 50. widział, że to nadchodzi. Podziękujmy doktorowi Charlesowi J. Woodbridge’owi! (aplauz).

Dr Woodbridge przyjechał do Kolegium Biola i zwiastował dla nas w kaplicy każdego dnia przez tydzień. Studiowaliśmy 2 List Piotra! Wtedy po raz pierwszy słyszałem takie zwiastowanie! Wcześniej słyszałem tylko kazania tematyczne, w których było mało „pokarmu”. Cóż to było za zwiastowanie! Cała moja uwaga skupiona była na doktorze Woodbridge’u, gdy nauczał na temat 2 Listu Piotra – niemylności Biblii w rozdziale pierwszym, fałszywych prorokach w rozdziale drugim, upadłych aniołach, wielkim potopie i spaleniu Sodomy i Gomory! Wykładał to w jasny sposób, głosząc z wielką mocą. W czwartek tamtego tygodnia, 28 września 1961 roku nawróciłem się – niech chwała będzie Jezusowi!! Od tamtego dnia wszystko zmieniło się! Już pierwszego dnia po nawróceniu wiedziałem, że będą głosił przeciwko liberałom atakującym Biblię, na temat zbawienia i grzechu! Wiedziałem to wtedy i wiem to dziś rano. Niech chwała będzie Jezusowi!

Piotr powiedział, że Biblia to „słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone” (2 List Piotra 1:19). Ostrzegał, że w kościołach powstaną fałszywi nauczyciele, którzy przyniosą odstępstwo i zniszczenie (2 List Piotra 2:1-3). Piotr powiedział, że Bóg osądził cały świat w czasie wielkiego potopu i „ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem” (2 List Piotra 2:5). Bóg zesłał ogień i „miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna” (2 List Piotra 2:6). Piotr powiedział, że Bóg ocalił „sprawiedliwego Lota” od spalenia w Sodomie (2 List Piotra 2:7). A teraz Piotr pisze w naszym tekście:

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania” (2 List Piotra 2:9).

Tak! Piotr udowodnił swoje słowa! Pan potrafił zbawić Noego, a zgubiony świat zniszczyć w wodach potopu. Pan umiał zbawić sprawiedliwego Lota, a Sodomę spalić na popiół! Gdyż

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania” (2 List Piotra 2:9).

Innymi słowy, Bóg ma dzisiaj taką samą moc, jaką miał w przeszłości!

I. Po pierwsze, Bóg ma moc, aby wyrwać pobożnych z pokuszenia.

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia...”

Bóg wie, co robi i potrafi to zrobić! Kiedy byłem małym chłopcem, uwielbiałem słuchać głosu George’a Beverly Shea, śpiewającego te słowa:

Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!

Bóg jest wszechmocny! Bóg ma wszystko pod kontrolą. Tak, na świecie panuje wielkie zło. Ale zło może panować tylko dlatego, że Bóg na to przyzwala. Dlaczego Bóg pozwala na nie? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Ale w swoim niepojętym, niezrozumiałym dla nas umyśle, Bóg przyzwala na zło.

„Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!” (Rzymian 11:33).

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia!”. Pierwsi chrześcijanie w Rzymie z pewnością doświadczali wielkich i strasznych kuszeń i prób. Jak już powiedziałem, Neron palił ich żywcem, przywiązanych do pali. Oświetlał ogród każdej nocy płonącymi chrześcijanami.

Ktoś może powiedzieć: „To sprzeczność. Bóg ich nie wybawił”. Mylisz się. On wybawił ich „z pokuszenia”. Dał im siły, aby przeszli przez próby, i moc, by przeszli przez ogień! Wspaniały, stary hymn wyraża to wszystko!

Gdy droga twa wieźć będzie przez największe próby,
   Mą łaskę mieć będziesz, ona wystarczy;
Nie spali cię ogień, on tylko usunie
   To, co nieczyste, byś mógł błyszczeć jak złoto.
(„How Firm a Foundation” George Keith, 1638-1716,
      „K” w Rippon’s Selection of Hymns, 1787).

Miałem przywilej poznać osobiście człowieka, który był żyjącym męczennikiem. Nazywał się Richard Wurmbrand. Był największym chrześcijaninem, jakiego kiedykolwiek znałem. Pastor Wurmbrand spędził czternaście lat w komunistycznym więzieniu z powodu głoszenia ewangelii. Komunistyczni strażnicy poddawali go średniowiecznym torturom. Na ciele nosił osiemnaście śladów przypalania rozgrzanym metalem. W ciągu tych lat męki dzielił się ewangelią z wieloma cierpiącymi więźniami i wielu z nich zostało zbawionych. Przez dwa lata przebywał w izolacji. Nie słyszał ludzkiego głosu. Prawie oszalał z powodu narkotyków, które podawano mu w jedzeniu. Zaczął głosić ewangelię innym więźniom, których czasami zamykano w celi obok. Wystukiwał biblijne wersety i modlitwy alfabetem Morse’a

W końcu zamknięto go w „Celi czwartej” – celi śmierci. Pozostawiono go tam, umierającego na gruźlicę. Nikt nigdy nie wychodził żywy z „Celi czwartej”. Posyłano tam ludzi na śmierć. Jednak pastor Wurmbrand przeżył. W „celi śmierci” przyprowadzał do Jezusa Chrystusa jednego umierającego więźnia po drugim. Powiedział on: „Zdawało się, jakby tą celę rozświetlał duch poświęcenia się i odnowionej wiary. W takich momentach miałem wrażenie, jakby otaczali nas aniołowie”.

Kiedy czuję się przygnębiony lub smuty, to często biorę książkę Richarda Wurmbranda Tortured for Christ [Torturowani z powodu Chrystusa] i czytam kilka stron. W ubiegłym tygodniu po raz kolejny przeczytałem inną jego książkę In God’s Underground [W Bożym podziemiu] (Living Sacrifice Book Company, 2004). Te książki są przerażające. Podane są w nich szczegóły tortur chrześcijan. Jednak one zawsze zachęcają mnie. Jestem zachęcony tym, że poznałem Richarda Wurmbranda, który doświadczył w swoim życiu prawdy dzisiejszego tekstu. A te słowa są wielką zachętą: „Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia...” (2 List Piotra 2:9).

Dziesiątki tysięcy chrześcijan jest torturowanych i mordowanych przez muzułmanów w naszych czasach. Mogliby uciec przed śmiercią, gdyby tylko wypowiedzieli te słowa: „Nie ma innego Boga tylko Allah, a Mahomet jest jego prorokiem”. Jednak nie godzą się na to i na stanie się muzułmanami. Ich kościoły są palone. Podobnie ich domy. Wielu ścinana się głowy. Wielu jest palonych żywcem. A jednak nie zgadzają się na porzucenie wiary w Jezusa. W świecie muzułmańskim tysiące ludzi nawraca się do Chrystusa, chociaż jest to dla nich bardzo niebezpieczne. Możecie przeczytać ich historie w Internecie, na stronie www.persecution.com. Oni z własnego doświadczenia wiedzą to, czego nie wiedzą członkowie zachodnich kościołów, że „umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia”.

Gdy wzywam się, byś wszedł na głęboką wodę,
   Rzeki cierpienia cię nie przemogą;
Zawsze z tobą będę, by w próbach błogosławić,
   I uświęcać cię nawet w największym cierpieniu.

Trzy tygodnie temu świętowaliśmy czterdziestą rocznicę naszego zboru. Mieliśmy wspaniały czas uwielbienia i radości! Ludzie, którzy oglądali to wideo mówili mi, jaki wspaniały mamy zbór! Jednak nie wiedzą, przez jakie cierpienia przeszliśmy, aby mógł powstać ten kościół. Nie wiedzą o „39-ciu”, którzy zapłacili za ten zbór, często doświadczając porażającego bólu i trudności, gdy odeszło od nas czterysta osób. Tych „39-ciu” zapłaciło za ten budynek, który jest wart dwa i pół miliona dolarów. Teraz te próby skończyły się. Bóg przeprowadził nas przez nie. Ale nadejdą inne próby w przyszłości, niektóre z nich może nawet gorsze. Jednak nie boimy się, gdyż „umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia...” (2 List Piotra 2:9).

II. Po drugie, Pan zachowuje bezbożnych na dzień sądu.

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania” (2 List Piotra 2:9).

W swojej książce na temat apologetyki – Therefore Stand, będącej klasyką w tym temacie, wielki dr Wilbur M. Smith tak napisał na temat nadchodzącego sądu:

Pisma zdecydowanie mówią na temat wielkiego wydarzenia, które ma nadejść, lecz my grzeszymy ograbiając zwiastowanie w naszych dniach z tej strasznej, jednakże też bosko objawionej prawdy... Wielu z nas... boi się stanąć i użyć biblijnego języka odnośnie dnia sądu. Nasz błogosławiony Pan używał wielokrotnie określenia „dzień sądu”... Apostoł Piotr mówił o „dniu sądu” i „dniu sądu i zniszczenia bezbożnych ludzi”. Apostoł Jan pisał o „dniu sądu” i „czasie sądzenia umarłych” (Wilbur M. Smith, D.D., Therefore Stand, W. A. Wilde Co., 1945, str. 443).

Apostoł Jan pisał na temat sądu ostatecznego:

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego” (Objawienie 20:12-15).

Jedynym sposobem, aby uciec przed karą w „jeziorze ognia” jest pokutowanie i zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi. On umarł na krzyżu, płacąc pełną cenę za nasze grzechy. Przelał swoją drogocenną krew, aby oczyścić nas z wszystkich grzechów. Powstał z martwych w ciele, aby dać nam życie wieczne. Jednak musisz zaufać Mu w tym życiu. Kiedy umrzesz, będzie już za późno na zbawienie.

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania” (2 List Piotra 2:9).

„Pobożni” to ci, którzy pokutowali i zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi. „Bezbożni” to ci, którzy nie chcieli Mu zaufać. Modlę się, abyś zawrócił do Jezusa zanim będzie za późno! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: 2 List Piotra 2:1-9.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Faith of Our Fathers” (Frederick W. Faber, 1814-1863).


SKRÓT KAZANIA

WYBAWIENIE CZY POTĘPIENIE

DELIVERANCE OR DAMNATION

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania” (2 List Piotra 2:9).

(2 List Piotra 1:19-21; 2:1-3, 4, 6, 7; 1:16; 2:1, 3, 15, 13, 19; 3:3-6;
2 List Piotra 1:19; 2:1-3, 5, 6, 7)

I.   Po pierwsze, Bóg ma moc, aby wyrwać pobożnych z pokuszenia.
2 List Piotra 2:9a; Rzymian 11:33.

II.  Po drugie, Pan zachowuje bezbożnych na dzień sądu.
2 List Piotra 2:9b; Objawienie 20:12-15.