Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DUCH ŚWIĘTY UWIELBIAJĄCY JEZUSA
W PRZEBUDZENIU!

(KAZANIE NR 6 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
THE HOLY SPIRIT GLORIFYING JESUS IN REVIVAL!
(SERMON NUMBER 6 ON REVIVAL)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 24-go sierpnia 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 24, 2014

„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi”
(Ew. Jana 16:14).


Niektórzy ludzie pytają się mnie, jak można rozpoznać, czy dany kościół lub grupa religijna są dobrzy lub źli. Podam wam zasadę, którą stosowałem całe życie. Duch, który nie uwielbia Chrystusa, nie jest Duchem Bożym. Oto klucz! Oto sposób, aby rozróżnić między duchem błędnym a Duchem prawdy!

Z jakiegoś powodu zawsze byłem w stanie rozróżnić między duchem błędnym a Duchem prawdy. Korzenie tego muszą tkwić w bezwarunkowym wybraniu, gdyż przecież wychowywałem się wśród heretyków i ludzi należących do sekt! A jednak, nawet przed zbawieniem wiedziałem, że ten tekst odnosi się do Jezusa. [Istotne jest, zatem], czy ludzie uwielbiają Jezusa czy też nie?

Jezus mówił o Duchu Świętym – „On mnie uwielbi”. Niestety słowo „uwielbi” straciło na znaczeniu w potocznym języku. Greckie słowo „uwielbić” oznacza „cenić, otaczać czcią, oddawać chwałę”. Jezus powiedział o Duchu Świętym – „Uwielbi mnie, uczci i odda Mi chwałę”.

Nie musisz studiować religii porównawczej, aby zorientować się, w których grupach tak się nie dzieje! W różnych kultach twierdzi się, że Jezus został stworzony lub jest pomniejszym duchem. W Koranie jest On tylko zwykłym prorokiem. Mormoni uczynili z Niego istotę stworzoną, brata szatana. Teologiczny liberalizm czyni z niego jedynie nauczyciela. I żaden z nich nie czci Jezusa jako Boga, który stworzył świat; jako drugą osobę Trójcy Świętej; jako Zbawiciela rodzaju ludzkiego! Każdy kult, każda fałszywa religia i każdy błądzący odłam chrześcijaństwa ukazuje Jezusa jako mniejszego niż jest On w rzeczywistości. Wśród wszystkich „duchów” w tym upadłym świecie, tylko Duch Święty oddaje Jezusowi cześć, chwałę i ceni Go tak, jak On na to zasługuje. Dlatego powtórzę to jeszcze raz – każdy duch, który nie uwielbia Jezusa jako Boga czasu i wieczności, nie jest Duchem Bożym. Nawet ci, którzy twierdzą, że Jezus jest Bogiem, lecz wywyższają Ducha Świętego ponad Jezusa, stoją niebezpiecznie blisko teologicznego błędu i zwodniczej dla duszy herezji! Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:

„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Ew. Jana 16:14).

Jezus przyszedł, aby przyprowadzić nas do Ojca. Duch Święty przyprowadza nas do Jezusa. Dlatego musimy mieć Ducha Świętego. On jest tym, który zaprasza nas do Jezusa, a Jezus jest tym, który pojednuje nas z Ojcem. Wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej są konieczne do zbawienia grzesznika. Ojciec predestynuje nas do zbawienia. Syn odkupił nas z grzechów na krzyżu. A Duch Święty objawia nam Syna i przyciąga nas do Niego, abyśmy zostali oczyszczeni w Jego krwi!

Chwała Bogu, od którego wszelkie błogosławieństwo pochodzi
   Chwal Go Jego stworzenie;
Uwielbiajcie Go zastępy niebieskie;
   Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.
(„The Doxology”, Thomas Ken, 1637-1711).

Chwała Bogu Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, jest teraz i trwać będzie,
Po wieków wiek! Amen, Amen.
(„Gloria Patri”, autor nieznany, początek II wieku)

„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Ew. Jana 16:14).

Zobaczcie, jak wspaniale trzy osoby boskie działają razem! Ojciec uwielbia Syna. Duch Święty uwielbia Pana Jezusa. A obaj – Duch Święty i Pan Jezus Chrystus uwielbiają Ojca! Ci trzej są jedno w naturze, zjednoczeni w istocie, połączeni w zbawieniu zgubionych grzeszników!

Dziś wieczorem spojrzymy na działanie Ducha Świętego. On nie jest tylko mocą czy wpływem. On jest Bogiem. Musimy mówić o Nim, jako od Bogu Duchu Świętym. Bez Niego nie możemy prawdziwie poznać Jezusa. Chcę, żebyście pomyśleli o tym, co czyni Duch Święty. Jezus powiedział: „On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi”. Dr John R. Rice powiedział o tym wersecie, że Duch Święty „przychodzi, aby mówić o Jezusie i objawiać Pana Jezusa” (The Son of God, A Commentary on John, Sword of the Lord Publishers, 1976, str. 321; odnośnie Ew. Jana 16:14).

Duch Święty przychodzi, aby objawiać nam Jezusa. To powinno stanowić główny temat dla nas kaznodziejów. Powinniśmy pracować razem z Duchem Świętym, aby czynić Pana Jezusa znanym innym! Możemy pójść do nieba, nie znając wielu rzeczy. Możemy być zbawionymi, nie wiedząc zbyt wiele na temat proroctw biblijnych, demonologii, nauki czy polityki. Ale nie możemy pójść do nieba, nie znając Jezusa! Podoba mi się to, co John Wesley powiedział do metodystycznych kaznodziei: „Pozostawcie w spokoju inne rzeczy. Zostaliście powołani, aby zdobywać dusze”. Amen! Duch Święty będzie błogosławił nasze zwiastowanie, jeśli nasze główne przesłanie będzie skupione na Jezusie Chrystusie! Dlatego apostoł Paweł powiedział: „zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego… Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Koryntian 1:23, 24), aby „kto się chlubi, w Panu się chlubił” (1 Koryntian 1:31). Pan Griffith zaśpiewał niedawno piękny, stary, niemiecki hymn „When Morning Gilds the Skies”.

Gdy poranek złoci niebo, moje serce budzi się, śpiewając:
Niech Jezusowi Chrystusowi będzie chwała.
Czy w pracy, czy w modlitwie o Jezusie myślę:
Niech Jezusowi Chrystusowi będzie chwała.

Niech zawsze, dopóki żyję, ma [pieśń uwielbienia] brzmi:
Niech Jezusowi Chrystusowi będzie chwała.
Niech zawsze, przez wszystkie wieki, bez końca ta pieśń brzmi:
Niech Jezusowi Chrystusowi będzie chwała.
(„When Morning Gilds the Skies”, a niemieckiego na angielski przełożył
      Edward Caswell, 1814-1878; zmienione przez pastora).

Duch Święty objawia Jezusa także ludziom prostym – „z mego weźmie i wam oznajmi”. Tak, „wam”! On przychodzi do tych, którzy nie mają wykształcenia, którzy nigdy nie byli w szkole biblijnej lub seminarium! Znałem ludzi, którzy byli bardzo wykształceni, ale nie znali Jezusa!

W prawdziwym nawróceniu ludzie biedni i ludzie niewykształceni zostają przyciągnięci do Jezusa przez Ducha Świętego. W przypadku nawrócenia ludzie są przyciągani do Jezusa jeden po drugim. A w czasie przebudzenia wielu ludzi zostaje przyciągniętych do Jezusa jednocześnie, w krótkim czasie!

Duch Święty objawił Jezusa po kolei dwunastu biednym rybakom. Zostali oni apostołami. Lecz w dniu pięćdziesiątnicy Duch Święty przyciągnął 3000 ludzi do Jezusa! Ach, jakże modlę się, aby dziesięć czy piętnaście osób przychodzących do naszego zboru zostało przyciągniętych do Jezusa i aby Jezus objawił się im poprzez Ducha Świętego! Niech on uwielbi Chrystusa, ukazując im rzeczy dotyczące Chrystusa. A wtedy będą oni w stanie zaśpiewać:

Czy w pracy, czy w modlitwie o Jezusie myślę:
Niech Jezusowi Chrystusowi będzie chwała.

Duch Święty objawia Jezusa jako Zbawiciela. Miałem wielki problem, aby to zrozumieć. Nie mogłem uwierzyć, że nigdy wcześniej nie słyszałem zwiastowanego zbawienia. Mój umysł nic na ten temat nie wiedział. Uważałem Jezusa za męczennika. Byłem zły na tych, którzy Go ukrzyżowali. Dlaczego zabili tego wielkiego i dobrego człowieka? Myślałem o Jezusie jako o wcześniejszej wersji Abrahama Lincolna. Jezus był wielkim i dobrym człowiekiem, który został zabity, dlatego że był dobry. Zabójca Lincolna strzelił i zabił go w Wielki Piątek; w dzień, w którym został ukrzyżowany Jezus. Tak właśnie myślałem o Jezusie. Był On wielkim nauczycielem i bezgrzesznym człowiekiem. Mógłbym powiedzieć, że był „Zbawicielem”. Ale nie wiedziałem, co to znaczyło. Tak jak w przypadku niewierzących Żydów, o których pisał Paweł, na moim sercu była „zasłona”, zasłaniająca Zbawiciela przed moim umysłem (2 Koryntian 3:15). Starałem się być chrześcijaninem poprzez bycie dobrym i poświęcając się coraz bardziej. Pamiętam wywiad z doktorem Tomem Dooley’em, prowadzony przez Jacka Paara w programie „Tonight”. Był on katolickim misjonarzem w Laosie i Wietnamie. Napisał książkę pod tytułem „The Night They Burned the Mountain” [Noc, w której spalono górę], poświęconą komunistom i chrześcijanom w górach w Wietnamie. Dokładnie pamiętam, co myślałem – „Oto, co chcę robić. Chcę być misjonarzem. Będę szedł za Chrystusem jako misjonarz. Pójdę za Chrystusem jako misjonarz, a później zostanę chrześcijaninem”. Nie mogłem przestać o tym myśleć. Chciałem stać się chrześcijaninem, idąc za Jezusem, zaangażowany w wielkiej pracy humanitarnej! Byłem całkowicie ślepy, jeśli chodzi o Jezusa. Byłem przekonany, że mogę siebie zbawić, naśladując przykład Chrystusa. Apostoł Paweł opisał mnie dokładnie, gdy powiedział:

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną” (2 Koryntian 4:3).

Do dnia dzisiejszego jestem zadziwiony tym, jak bardzo byłem ślepy! Lecz Duch Święty zdjął tę zasłonę, a gdy zaświeciło Jego światło, zobaczyłem Jezusa jako Zbawiciela! Dopiero wtedy ewangelia nabrała sensu!

„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Ew. Jana 16:14).

I na koniec, Duch Święty ukazuje nam miłość i miłosierdzie Jezusa. Nigdy nie myślałbym o miłości i miłosierdziu do takiego grzesznika jak ja, gdyby Duch Święty nie objawił mi Jego miłości. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem znaczenie Jego śmierci. Wcześniej była to krew męczennika, taka sama jak krew Lincolna, krew dr. Kinga lub krew umęczonego misjonarza. Jednak, gdy zostałem oświecony przez Ducha Świętego, wiedziałem w sercu, że:

„krew dokonuje przebłagania za życie” (III Mojżeszowa 17:11).

„albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów” (Ew. Mateusza 26:28).

Kiedy zostałem zbawiony, od razu zobaczyłem cudowną krew Chrystusa. Obmyłem się w Jego krwi! Każdy dzień wydawał się być „Wielkim Piątkiem”, ponieważ chodziłem, żyłem i śpiewałem o krwi Jezusa! Śpiewałem ten stary hymn, aż bolało mnie gardło!

Tam na krzyżu, gdzie mój Zbawiciel umarł,
Tam, skąd płynie oczyszczenie z grzechów, płakałem,
Tam moje serce obmyła Jego krew;
Jemu chwała, cześć! Jemu chwała, cześć, Jemu chwała, cześć.
Tam moje serce obmyła Jego krew. Jemu chwała, cześć!

Jak cenna fontanna, która z grzechu wybawia,
Tak cieszę się, że do niej wszedłem;
Tam Jezus mnie zbawił, oczyścił mnie;
Jemu chwała, cześć! Jemu chwała, cześć, Jemu chwała, cześć.
Tam moje serce obmyła Jego krew. Jemu chwała, cześć!
(„Glory to His Name”, Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Ew. Jana 16:14).

Ah, jakże modlę się, aby Duch Święty pokazał wam krew Zbawiciela! Kiedy ją zobaczycie, to nigdy nie przestaniecie o niej myśleć! Kiedy Duch Święty pokaże ją wam, nigdy nie przestaniecie o niej śpiewać! Alleluja! W chwili, gdy zaufacie Zbawicielowi, będziecie w stanie zaśpiewać:

O, jest moc, moc, o, przecudna moc
W świętej krwi, w świętej krwi.
O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
W świętej Zbawicielowej krwi!
   („There is Power in the Blood”, Lewis E. Jones, 1865-1936).

Wiem, że wszystkie te słowa o krwi Jezusa mogą brzmieć zwariowanie, obco, może nawet dziwacznie dla tych, którzy nie są zbawieni. Kiedy jednak Duch Święty przyciąga cię do Jezusa, a twoje grzechy zostaną obmyte Jego krwią, wówczas będziesz śpiewał o Jego krwi i mówił o Jego krwi przez resztę swego życia! Alleluja!

Planowałem więcej powiedzieć w tym kazaniu, ale czuję, że powinienem teraz zakończyć. Modliliśmy się i pościliśmy, aby Bóg przez Ducha Świętego zesłał potężną falę przebudzenia. Czym jednak jest przebudzenie? Myślę, że dobrą definicję podał dr Martyn Lloyd-Jones, który powiedział: „Przebudzenie, ponad wszystko inne to wysławianie Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To przywrócenie Mu należnego miejsca w centrum życia Kościoła” (Revival, Crossway Books, 1987, str. 47).

Myślę, że miał całkowitą rację.. „Przebudzenie… to wysławianie Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego”. To samo podaje nasz tekst:

„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Ew. Jana 16:14).

W nawróceniu Duch Święty sprawia, że dana osoba widzi Jezusa, uwielbia Go, wywyższa, „chlubi się” Nim i o Nim śpiewa! A w przebudzeniu Duch Święty sprawia, że wielu ludzi widzi Jezusa, uwielbia Go, wywyższa, „chlubi się” Nim i o Nim śpiewa oraz na Nim opiera się – na Jego ofierze na krzyżu, Jego krwi przelanej za nasze grzechy, abyśmy mogli dostąpić przebaczenia i oczyszczenia.

Od ponad stu lat nie napisano prawie żadnego hymnu czy pieśni poświęconej krwi Chrystusa! Dlaczego? Ponieważ przechodziliśmy przez długi i ponury okres bez przebudzenia. Obecnie kaznodzieje zdają się myśleć, że przebudzenie skupia się na Duchu Świętym. Jednak mylą się. Nasz tekst pokazuje, że nie mają racji.

„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Ew. Jana 16:14).

Z pewnością trzeba więcej głosić na temat Jezusa Chrystusa! Z pewnością musisz więcej słuchać na temat Jezusa Chrystusa! Z pewnością ludzie niezbawieni muszą stanąć twarzą w twarz z Jezusem, który jako jedyny może przebaczyć grzechy i wybawić z cierpienia życia oraz czekającego piekła! Z pewnością w kościołach potrzeba częściej śpiewać pieśni, jak ta napisana przez dr. Johna R. Rice’a:

Mamy historię o miłości przekraczającej wszystko.
Opowiadamy o tym, jak grzesznik może uzyskać przebaczenie.
To przebaczenie jest w Jezusie, który cierpiał,
I odkupił nas na krzyżu Golgoty.
Jakaż fontanna łaski wypływa
Od ukrzyżowanego Zbawiciela.
Drogocenna krew, którą przelał, aby nas wykupić,
To łaska i przebaczenie naszych grzechów.
   („Oh, What a Fountain!”, dr John R. Rice, 1895-1980).

Zaśpiewajcie ze mną refren:

Jakaż fontanna łaski wypływa
   Od ukrzyżowanego Zbawiciela.
Drogocenna krew, którą przelał, aby nas wykupić,
   To łaska i przebaczenie naszych grzechów.

Jeśli nie będziesz miał miłości Jezusa, to nic ci nie pomoże! Jeśli nie będziesz miał krzyża Jezusa, nic cię nie pocieszy! Jeśli nie będziesz miał krwi Jezusa, nic cię nie zbawi! Przyjdź do Jezusa. Zaufaj Mu. Nikt inny nie pomoże ci! „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31). Doktorze Chan, proszę przyjdź tutaj i poprowadź nas w modlitwie. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: Ew. Jana 16:7-15.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„When Morning Gilds the Skies” (z niemieckiego na angielski przełożył
Edward Caswell, 1814-1878; tekst zmieniony przez pastora).