Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SŁUCHAŁ KAZAŃ LECZ NIGDY NIE ZOSTAŁ ZBAWIONY!

HE HEARD THE SERMONS BUT WAS NEVER SAVED!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 2-go grudnia 2012 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 2, 2012

„Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał.” (Ew. Marka 6:20).


Herod Antypas był jednym z synów Heroda Wielkiego, który rządził, gdy narodził się Jezus. Herod Antypas nazywany był „Herodem Tetrarchą”, gdyż sprawował władzę na jedną czwartą Galilei. Galilejczycy zaś nazywali go „Królem Herodem”. Poślubił Herodiadę, która był żoną jego brata Filipa. Jana Chrzciciela oburzył tak skandaliczny grzech popełniony przez władcę w Izraelu. Surowo upomniał Heroda, a ten nakazał wtrącić Jana do więzienia, gdyż domagała się tego Herodiada. Nienawidziła ona Jana Chrzciciela za to, że krytykował jej małżeństwo z Herodem. Jezus nazwał Heroda „lisem” (Ew. Łukasza 13:32), pokazując swoje niezadowolenie z jego przebiegłego i oszukańczego charakteru. Herod Antypas był bardzo zabobonny, lękliwy i zakłamany, „A Herodiada żywiła do niego [Jana Chrzciciela] urazę i chciała go zabić, ale nie mogła.” (Ew. Marka 6:19).

„Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał.” (Ew. Marka 6:20).

W naszym tekście czytamy, że Herod szanował Jana Chrzciciela, chętnie słuchał jego zwiastowania i robił wiele rzeczy, które Jan mu powiedział, a jednak pozostał na wieki zgubiony.

Kilka tygodni temu mówiłem na temat Feliksa – rzymskiego namiestnika, opisanym w 24-tym rozdziale Dziejów Apostolskich, któremu zwiastował apostoł Paweł. Feliks drżał, gdy Paweł przemawiał, ale nie upamiętał się i nie zaufał Chrystusowi. Często posyłał po Pawła „i rozmawiał z nim” (Dz. Apostolskie 24:26). Jednak nigdy nie nawrócił się. Powiedziałem, że nie przypominam sobie innego człowieka w Nowym Testamencie, który wysłuchałby tylu kazań, nie nawracając się. Pan Griffith, z którym później rozmawiałem, przypomniał mi o Herodzie Tetrarsze, o którym jest mowa w naszym tekście:

„Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał.” (Ew. Marka 6:20).

Oto człowiek, który przedstawia wszystkich, którzy chętnie przychodzą do kościoła, dokonują pewnych zmian w swoim życiu, ale nie nawracają się i nie ufają Chrystusowi. Jeżeli uczęszczasz do kościoła, ale nie nawróciłeś się, pomyśl o życiu Heroda i porównaj siebie do niego.

I. Po pierwsze, Herod podziwiał Jana.

„Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty...” (Ew. Marka 6:20).

Matthew Henry powiedział: „Możliwe jest, że człowiek będzie odczuwał wielki szacunek dla … dobrych duchownych... a jednak [sam] pozostanie złym człowiekiem”.

Możesz szanować kaznodzieję. Możesz powiedzieć, że to „człowiek sprawiedliwy i święty”, lecz ciągle nie być zbawionym. Pamiętam człowieka, który przychodził do chińskiego kościoła baptystycznego, kiedy i ja tam chodziłem. Mówił, że doktor Lin to wielki człowiek i naprawdę takim był. Ten mężczyzna uważał doktora Lin za tak mądrego i świętego nauczyciela Biblii, że chciał, aby cała jego rodzina przeniosła się z innego kościoła baptystycznego, by wszyscy mogli słuchać jego zwiastowania w każdą niedzielę. Siedział, słuchając uważnie słów doktora Lin. Za każdym razem, gdy rozmawiał z kimś, cytował doktora Lin. Jednak po dwóch latach zaczął czytać niemieckiego mistyka Jacoba Boehme (1575-1624). Boehme był osobliwym, nietradycjonalnym pisarzem, stosującym alegoryczną i dziwną interpretację Pisma. Ten mężczyzna zaczął cytować Boehme'a doktorowi Lin, a nawet czytać fragmenty jego pism w czasie spotkań modlitewnych. Tak bardzo wciągnęło go to, co pisał ten mistyk, że posprzeczał się z doktorem Lin i opuścił kościół. Patrząc wstecz, wątpię, aby ten człowiek był naprawdę nawrócony. Okazywał szacunek i cześć doktorowi Lin, ale na koniec odrzucił on pastora, tak jak Herod Antypas odrzucił Jana Chrzciciela.

W pewnym momencie człowiek musi przestać patrzeć na zwiastującego i spojrzeć na samego Chrystusa. Kaznodzieja ma nauczać ludzi, aby nawrócili się i uznali prawdę w Chrystusie Jezusie (zobacz 2 Tymoteusza 2:25). Herod nigdy nie wyszedł poza cześć i podziw dla Jana Chrzciciela. Nigdy nie przyszedł do Jezusa i nigdy nie został zbawiony. Spurgeon powiedział:

      [Herod] chociaż poważał Jana, to nigdy nie patrzył na Mistrza Jana. Jan nigdy nie chciał, aby ktoś stał się jego uczniem, lecz wołał: „Oto Baranek Boży”. Herod był swego rodzaju naśladowcą Jana, ale nigdy nie stał się naśladowcą Jezusa. Łatwo jest słuchać kaznodziei, miłować go i podziwiać, podczas gdy Mistrz zwiastującego może pozostawać dla zupełnie nieznany. Modlę się drodzy przyjaciele, aby tak nie stało się w waszym przypadku... To do Chrystusa musicie przyjść; końcem naszej służby jest Chrystus Jezus. Naszym pragnieniem jest, abyście przyszli bezpośrednio do Niego, u Niego szukając przebaczenia, odkupienia, przemiany serca, nowego życia. Nadaremne będzie słuchanie najwierniejszych nawet kaznodziei, jeśli nie będziecie słuchać Mistrza i nie będziecie posłuszni ewangelii. Jeżeli łaska nie doprowadzi was do Jezusa Chrystusa, będziecie tylko Herodami (C. H. Spurgeon, „John and Herod” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, tom XXVI, Pilgrim Publications, 1972, str. 404).

II. Po drugie, Herod czuł się wielce zakłopotany, słuchając zwiastowania Jana.

„Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany…” (Ew. Marka 6:20).

Herod robił wiele rzeczy, o których mówił Jan w swoim zwiastowaniu. Jednak nie trzymał się z dala od Herodiady. Była jego bratanicą, a wcześniej żoną jego brata, z którym miała dzieci. Herod odrzucił swoją pierwszą żonę, która była mu wierna przez wiele lat i pojął w jej miejsce tę nikczemną, bezbożną kobietę. Popełnił kazirodztwo. Ta kobieta przyniosła mu przekleństwo i ruinę.

Wielu mężczyzn i kobiet zostało zniszczonych poprzez utrzymywanie bliskiej relacji z nienawróconą osobą. Biblia powiada:

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi” (2 Koryntian 6:14).

Biblia również naucza:

„Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się” (2 Koryntian 6:17).

W Biblii czytamy:

„Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.” (List Jakuba 4:4).

Widzieliśmy wielu młodych ludzi będących pod tak wielkim wpływem swoich niezbawionych przyjaciół, że nie chcieli zostawić ich, by przyjść do Chrystusa. Spurgeon powiedział: „Zawsze niebezpieczne jest pozostawanie pod wpływem niezbawionej osoby, choćby nie wiem, jak była ona moralna... Niech Bóg wam pomoże wznieść się ponad to, gdy inaczej staniecie się takimi samymi jak Herod” (jw. str. 406).

Herod „czuł się wielce zakłopotany”, gdy słuchał głoszącego Jan Chrzciciel, ale nie odszedł od tej wstrętnej kobiety. Jan Chrzciciel ostrzegł go: „Nie wolno ci mieć żony brata swego.” (Ew. Marka 6:18). Herod mógłby zostać zbawiony, gdyby pokutował, odesłał ją i zaufał Jezusowi. „Jednak” - może ktoś powiedzieć - „trudno byłoby mu to zrobić”. Tak, wiem, że zrezygnowanie z przyjaźni z osobą niezbawioną lub z ulubionego grzechu zawsze wydaje się czymś „trudnym”. Jednak trwanie w takim grzechu prowadzi do znacznie gorszych rzeczy. Herodiadzie udało się podstępnie namówić Heroda, aby zamordował człowieka, którego wcześniej szanował. Herod nakazał katowi ściąć Jana Chrzciciela, a jego głowę przynieść na tacy tej podłej i godnej pogardy kobiecie, której pragnął bardziej niż Chrystusa!

Spurgeon powiedział: „Tak też stało się z wieloma dobrze zapowiadającymi się słuchaczami. Stali się oszczercami i prześladowcami tych samych kaznodziei, przed którymi kiedyś drżeli, a których głów domagali się później. Po jakimś czasie ludzie nie chcą, by ich napominać; trwają w swoją niechęci, szydząc z rzeczy, które kiedyś podziwiali… Uważajcie! Ostrzegam was, uważajcie! Droga grzechu prowadzi do upadku. Ktoś może być ewangeliczny wierzącym... a jednak, gdy znajdzie się w pewnych okolicznościach, zacznie nienawidzić i prześladować wcześniej wyznawaną prawdę.” (jw. str. 407).

Jak zapewne wiecie, niektórzy ludzie, którzy teraz pałają nienawiścią do naszego kościoła i zawzięcie atakują nas, byli niegdyś naszymi przyjaciółmi. Modlili się z nami i twierdzili, że nas miłują. Korzeń ich nienawiści leży w fakcie, że pokochali grzech i nienawidzili napomnień. Jezus powiedział:

„Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.” (Ew. Jana 15:19).

III. Po trzecie, sumienie Heroda nie pozostawało go w spokoju.

Fragment, który dr Chan przeczytał przed kazaniem, zaczynał się od słów:

„I usłyszał król Herod o [Jezusie]…i mówiono: Jan Chrzciciel zmartwychwstał i dlatego dzieją się cuda przez niego.” (Ew. Marka 6:14).

Matthew Henry powiedział: „Obawiał się Jana, kiedy żył, lecz teraz, gdy myślał, że udało mu się go pozbyć, bał się go dziesięć razy więcej. Można by pomyśleć, że prześladowały go jakieś upiory i wściekłość, niby zmory oskarżającego go sumienia.”

W końcu ani przebiegłość Heroda, ani politykowanie nie zbawiły go. Król Aretas, nabatejski władca, którego córka była pierwszą żoną Heroda, porzuconą później dla Herodiady, wysłał wojska, aby pomścić swoją córkę. Doprowadziło to do upadku Heroda Antypasa. Został wezwany przed rzymskiego cesarza Kaligulę. Zabrano mu cały majątek, a jego samego zesłano do zapadłej części Francji. Później wygnano go do Hiszpanii, gdzie umarł w nędzy. Tak oto zakończyło się jego życie „A gdy w krainie umarłych cierpiał męki” (Ew. Łukasza 16:23).

Herod słyszał głoszącego Jana Chrzciciela, a „słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał”, lecz nigdy nie upamiętał się i nigdy nie zaufał Jezusowi. Jan zwiastował mu Jezusa, lecz on nigdy nie zaufał Zbawicielowi.

Przyszliście, aby posłuchać dzisiejszego wieczornego zwiastowania. Niektórzy z was są tutaj, ale nie pokutujecie i nie ufacie Jezusowi. Ostrzegam was, że was koniec nie będzie lepszy niż Heroda Antypasa. Możecie robić wiele różnych rzeczy. Możecie ubierać się porządnie do kościoła. Możecie przynosić ze sobą waszą Biblię. Możecie śpiewać hymny i nawet ewangelizować. Możecie robić wiele rzeczy, tak ja Herod. Ale co jeśli chodzi o Jezusa?

Herod raz, krótko widział Jezusa, zanim Zbawiciel został ukrzyżowany. Lecz „Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił... i odesłał z powrotem do Piłata”, rzymskiego namiestnika (Ew. Łukasza 23:11). W tym czasie serce Heroda było tak zatwardziałe przez grzech, że szydził prosto w twarz Bożemu Synowi! To samo stanie się z tobą, jeżeli będziesz słuchał kazań, lecz nie zechcesz zaufać Jezusowi. Chociaż On umarł na krzyżu, płacąc cenę za nasze grzechy i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia, to jednak zostaniesz wydany na łup swojego zatwardziałego serca i piekielnego ognia, tak jak stało się to z Herodem Antypasem. Słyszał on wiele kazań, lecz nigdy nie został zbawiony! Oby taki los nie spotkał ciebie! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem dr Kreighton L. Chan: Ew. Marka 6:14-20.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Almost Persuaded” (autor Philip P. Bliss, 1838-1876).


SKRÓT KAZANIA

SŁUCHAŁ KAZAŃ LECZ NIGDY NIE ZOSTAŁ ZBAWIONY!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał.” (Ew. Marka 6:20).

(Ew. Łukasza 13:32; Ew. Marka 6:19; Dz. Apostolskie 24:26)

I.   Po pierwsze, Herod podziwiał Jana. Ew. Marka 6:20a;
porównaj z 2 Tymoteusza 2:25.

II.  Po drugie, Herod czuł się wielce zakłopotany, słuchając zwiastowania
Jana. Ew. Marka 6:20b; 2 Koryntian 6:14, 17; List Jakuba 4:4;
Ew. Marka 6:18; Ew. Jana 15:19.

III. Po trzecie, sumienie Heroda nie pozostawało go w spokoju.
Ew. Marka 6:14; Ew. Łukasza 16:23; 23:11.