Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
EKSPLOZJA EWANGELIZACYJNA

THE EVANGELISM EXPLOSION
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie zwiastowane w kościele „Baptist Tabernacle”
w Los Angeles w niedzielę wieczorem, 3-go listopada 2019 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 3, 2019

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).


W ubiegły czwartek wieczorem przyszedłem na spotkanie modlitewne do naszego zboru. Nie zwiastowałem ani nie prowadziłem tego spotkania. Ale kiedy usiadłem z tyłu sali, zwróciłem uwagę na młodego człowieka, który był zgubiony. Pod koniec spotkania, podczas gdy inny wychodzili, poprosiłem go, by usiadł obok mnie.

Czytałem książkę Evangelism Explosion [Eksplozja ewangelizacyjna], autorstwa doktora D. Jamesa Kennedy'ego. Pomyślałem, że spróbuję wykorzystać w stosunku do tego młodego człowieka to, o czym pisał dr Kennedy, chociaż wydawało mi się to zbył proste. Przecież całe życie przychodził do naszego zboru. Słyszał wiele kazań ewangelizacyjnych. Jak miałyby mu pomóc proste przemyślenia doktora Kennedy'ego i czy było w nich coś, czego nie usłyszał już wcześniej w wielkich kazaniach? Skoro jednak wszystko inne, co wcześniej mówiliśmy nie pomogło mu i nie został zbawiony, to pomyślałem, że podam mu proste wytłumaczenie doktora Kennedy’ego.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Powiedziałem do niego: „Gdybyś umarł dziś wieczorem i stanął przed Bogiem w bramach nieba, a Bóg powiedziałby do ciebie: ‘Dlaczego powinienem pozwolić ci wejść do nieba?’, co byś Mu odpowiedział”? Przez kilka sekund był cicho, a potem odpowiedział: „Powiedziałbym Bogu, że byłem dobrym człowiekiem”.

W Rzymian 6:23 jest napisane: „Darem łaski Bożej jest żywot wieczny”. Niebo to dar – za darmo. Nie możemy na niego zapracować ani zasłużyć sobie. Powiedziałem do niego: „Przez wiele lat myślałem tak jak ty. Musiałem być wystarczająco dobry, aby zasłużyć sobie na niebo i pracowałem nad tym”.

Nie mogłem uwierzyć w to, co powiedział, więc powtórzyłem pytanie: „Gdyby Bóg powiedział do ciebie: ‘Dlaczego powinienem pozwolić ci wejść do nieba?’, co byś Mu odpowiedział”? Tym razem zauważyłem łzy w jego oczach. Ale udzielił tej samej odpowiedzi: „Powiedziałbym Bogu, że byłem dobrym człowiekiem”. Oto młody człowiek, zbliżający się do dwudziestki, który przez całe życie przychodził do naszego zboru – w niedzielę rano i wieczorem, na spotkania modlitewne w tygodniu. A jednak w jego odpowiedzi zobaczyć można było wyraźnie, że wierzył w zbawienie poprzez dobre uczynki. I nie wierzył w Efezjan 2:8-9!!!

Nie upomniałem go. Powiedziałem po prostu: „W ciągu kilku minut opowiem ci najwspanialszą wiadomość, jaką możesz kiedykolwiek usłyszeć”. Potem pokazałem mu w Biblii List do Efezjan 2:8-9, aby mógł sam przeczytać.

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Następnie powiedziałem: „Spójrzmy głębiej na te słowa z Biblii”. Ten fragment zaczyna się: „łaską zbawieni jesteście”. Łaska to dar. „Boży to dar”. Niebo to dar – dar wiecznego życia. Potem zacytowałem drugą połowę wersetu z Listu do Rzymian 6:23: „darem łaski Bożej jest żywot wieczny”. Niebo to dar; za darmo. Nie zasługujemy na nie ani nie możemy zapracować. Powiedziałem, „Przez wiele lat myślałem tak jak ty. Musiałem być wystarczająco dobry, aby zasłużyć sobie na niebo i pracowałem nad tym. Lecz w końcu odkryłem, że niebo to dar – całkowicie za darmo! To mnie zdumiało! W Biblii czytamy: ‘Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił’ (Efezjan 2:8-9)”.

Następnie powiedziałemu mu, że „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3:23). Zgrzeszyliśmy naszymi słowami, myślami i uczynkami. Nikt z nas nie jest wystarczająco dobry, aby pójść do nieba. Nie jesteśmy wystarczająco doskonali.

Bóg is miłosierny. On nie chce nas karać. Jednak Bóg jest również sprawiedliwy – dlatego musi ukarać grzech. W swojej mądrości Bóg znalazł rozwiązanie. Rozwiązał ten problem posyłając swojego Syna – Jezusa, aby nas zbawić. Kim jest Jezus? To Bóg-człowiek. Według Biblii Jezus Chrystus jest Bogiem, Drugą Osobą Trójcy. Biblia naucza również, że Jezus to Słowo. „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas ” (Ew. Jana 1:1, 14). Jezus, Bóg-człowiek, umarł na krzyżu i powstał z martych, płacąc cenę za nasze grzechy i dając nam życie wieczne w niebie. Jezus wziął nasze grzechy na siebie, na krzyż. Chrystus „grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo” (1 List Piotra 2:24). Spędził trzy dni w grobie. A potem powstał z martwych i wrócił do nieba, aby przygotować nam tam miejsce. Jezus oferuje nam życie wieczne w niebie – jest to dar dla nas. W jaki sposób go otrzymujemy? Poprzez wiarę! „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę” (Efezjan 2:8).

Wiara w Jezusa otwiera drzwi do nieba. Jednak wiara nie jest zwykłym, intelektualnym zgodzeniem się z czymś. Nawet diabeł i demony wierzą w bóstwo Jezusa, lecz nie są zbawieni. Wiara nie jest otrzymywaniem różnych rzeczy jak zdrowie, pieniądze, ochrona i prowadzenie – wszystko to przeminie.

Według Biblii wiara to zaufanie wyłącznie Jezusowi. Chrystus przyszedł z nieba, abyśmy mieli życie wieczne! Biblia naucza: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31).

Ludzie ufają w jedną z tych dwóch opcji – albo sobie, albo Jezusowi Chrystusowi. Ja, starając się prowadzić wystarczająco dobre życie, ufałem własnym wysiłkom. A potem uświadomiłem sobie, że potrzebuję przestać ufać sobie, a zacząć pokładać ufność w Jezusie. Zrobiłem to, a Jezus dał mi dar życia wiecznego. To dar, a nie coś „z uczynków”.

Pozwólcie, że pokażę wam to na przykładzie krzesła. Kiedy siadasz na krześle, to czy wierzysz, że ono cię utrzyma? (tak).

Jednak teraz nie utrzymuje mnie, gdyż nie siedzę na nim. Czy mogę udowodnić, że naprawdę ufam temu krzesłu? Tak, siadając na nim!

To samo odnosi się do Jezusa. Musisz polegać na Nim, aby wejść do nieba. Lecz ty mówisz: „Powiedziałbym Bogu, że byłem dobrym człowiekiem”. Komu ufasz? (sobie).

Kiedy odpowiadałeś, to komu ufałeś, że doprowadzi cię do nieba? (Tak, masz rację – sobie).

Aby otrzymać życie wieczne musisz przestać ufać sobie, a zamiast tego zaufać Jezusowi. (Jest to jak to puste krzesło).

Czy ma to sens? Czy chciałbyś teraz otrzymać dar życia wiecznego?

Jezus jest tutaj teraz i słyszy cię. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli naprawdę chcesz mieć życie wieczne, powiedz to Jezusowi. Powtórz za mną, ale kieruj te słowa do Jezusa:

„Jezu, chcę Ci teraz zaufać. Jestem grzesznikiem. Ufałem sobie i własnym zasługom. Teraz chcę zaufać Tobie, Panie Jezu. Ufam ci teraz. Wierzę, że umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Ufam Ci teraz Jezu. Odwracam się od własnych zasług i grzechów. Ufam ci. Przyjmuję dar wiecznego życia. W Twoim imieniu Jezu. Amen.”

A teraz ja pomodlę się o ciebie. „Jezu, słyszałeś modlitwę mojego przyjaciela. Modlę się, aby mógł usłyszeć on w swojej duszy Twój głos, mówiący; „Przebaczone są ci twoje grzechy. Ten, kto Mi ufa, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.” Modlę się w imieniu Jezusa, Amen”.

A teraz chcę przeczytać głośno z Ewangelii Jana 6:47:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny”.

Nie szukaj uczuć. Zaufałeś poprzez prosty akt wiary. Czy to właśnie zrobiłeś przed chwilą? (tak).

Jezus mówi, że każdy, kto tak zrobi, ma życie wieczne. Czy to właśnie zrobiłeś? (tak).

Gdybyś umarł we śnie dziś w nocy, a Bóg zapytałby się, dlaczego powinien pozwolić ci wejść do nieba, to co byś oodpowiedział? (Ufam Jezusowi, który dał mi życie wieczne).

Przyjacielu, jeżeli naprawdę ta modlitwa miała dla ciebie znaczenie, to Jeuzs przebaczył twoje grzechy i dał ci życie wieczne!

Chcę, żebyś czytał Ewangelię Jana, po jednym rozdziale dzienne. Jest tam 21 rozdziałów. Czytaj jeden dziennie, a w ciągu trzech tygodni przeczytasz całą Ewangelię Jana.

Chcę, abyś powiedział jednej osobie o tym, co stało się dziś wieczorem. Kim będzie ta osoba? (mój brat).

Czy powiesz mu, że dziś wieczorem zaufałeś Jezusowi? (tak).

Chciałbym w następną niedzielę przyjechać po ciebie i razem pojechać do zboru. Czy mogę przyjechac po ciebie w niedzielę rano? (tak). Jeżeli potrzebujesz porozmawiać ze mną wcześniej, proszę zadzwoń do mnie. Oto mój numer telefonu.

A teraz, czy mogę przez chwilę podziękować Jezusowi za to, że zbawił twoja duszę i dał ci życie wieczne? (modlitwa).

A teraz chcę, żebyś głośno przeczytał z Listu do Efezjan 2:8-9:

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Pamiętajcie, że tysiące ludzi na całym świecie nawróciło się dzięki tej prostej metodzie. Nawet, jeżeli nadal nie są pewni, to zakończcie spotkanie z uśmiechem na twarzy i przynajmniej niech obiecają, że codziennie będą czytać jeden rozdział z Ewangelii Jana. Jeżeli nie rozłościcie ludzi, to będziecie mieć okazję jeszcze z nimi porozmawiać.

Weźcie to kazanie do domu i czytajcie je tak długo, aż zapamiętacie zawarte w nim myśli. Wypróbujcie je na przyjacielu lub krewnym. Możecie być zaskoczeni, gdy oni naprawdę wykażą zainteresowanie i przyjdą z wami do kościoła!


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.