Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ANTIDOTUM NA ODSTĘPSTWO

THE ANTIDOTE FOR APOSTASY
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 23-go marca 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 23, 2014

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:14-15).


Tytuł tego kazania „Antidotum na odstępstwo” zapożyczyłem od dr. J. Vernona McGee. Przez kilka lat dr McGee był jednym z moich nauczycieli Biblii. W styczniu 1961 roku, mając 19 lat, dołączyłem do Pierwszego Chińskiego Baptystycznego Kościoła w Los Angeles. Miałem dwóch wspaniałych nauczycieli Biblii. Jednym z nich był "dr Timothy Lin, wykładowca Starego Testamentu na uniwersytecie Boba Jonesa, w Seminarium Teologicznym Talbota oraz w Trinity Evangelical Seminary, w Deerfield, w Illinois. Od dr. Lin, który przed wiele lat był moim pastorem, wiele nauczyłem się. A drugim świetnym nauczycielem był dr J. Vernon McGee, będący pastorem zboru „Church of the Open Door”, położonego na 550 South Hope Street, w Los Angeles, niedaleko chińskiego kościoła, którego byłem członkiem.

Przez trzy lata słuchałem dr. McGee nauczającego Biblii dwa razy dziennie w programie radiowym „Thru the Bible” oraz w audycji „High Noon”. W czasie każdego z tych programów rozważane były inne fragmenty. Programu „Thru the Bible” słuchałem codziennie przez dalsze siedem lat. Od tych dwóch wspaniałych ludzi nauczyłem się pokładać pełne zaufanie w słowach Biblii – Pisma Świętego.

Dr Lin i dr McGee wiele czasu spędzali nauczając na temat proroctw biblijnych. I chociaż obecnie w moich kazaniach wiele czasu poświęcam „soteriologii” (zbawieniu), to czynię to w świetle biblijnych proroctw, zwłaszcza tych dotyczących odstępstw w dniach ostatecznych. Dr McGee miał rację, mówiąc, że trzeci rozdział 2 Listu do Tymoteusza ukazuje „obraz dni ostatecznych przed pochwyceniem kościoła. A co dziecko Boże powinno robić w tych dniach? Jedynym antidotum na świat odstępstw jest Słowo Boże” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, str. 472; odnośnie 2 Tymoteusza 3:14-15).

Trzeci rozdział 2 Listu do Tymoteusza z pewnością ukazuje straszliwy i przerażający obraz odstępstw w dniach ostatecznych. Wszystkie znaki wskazują na to, że obecnie żyjemy w czasie wielkiego odstępstwa! Słowo „odstępstwo” oznacza „dezercję lub rewoltę, porzucenie lub wyparcie się religii” (Webster’s Dictionary, Unabridged, Collins World, 1975). Lecz w naszym tekście znajdujemy antidotum, lekarstwo na odstępstwo:

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:14-15).

Spójrzmy teraz uważnie na ten tekst, a dostrzeżemy kilka rzeczy.

I. Po pierwsze, skupienie się na słowie „ale”.

Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył…” (2 Tymoteusza 3:14).

To słowo można by przetłumaczyć jako „jednakże”. Niegodziwi ludzie i zwodziciele będą stawać się coraz gorsi, oszukując i sami dając się oszukać. „Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył…”. Bez względu na to jak źli będą inni, tym trwaj w tym, czegoś się nauczył. To właśnie apostoł Paweł mówił młodemu Tymoteuszowi oraz nam.

Cały ten fragment odnosi się do kościoła w dniach ostatecznych. Wiemy to, gdyż czytamy, że ludzie będą przybierać „pozór pobożności” (w. 5). Oni „zawsze się uczą… niewytrzymujący próby wiary” (w. 7, 8). Dr McGee powiedział:, „Dni ostateczne to zwrot specjalistyczny, użyty kilkakrotnie w Nowym Testamencie. Odnosi się do dni ostatecznych Kościoła” (jw. str. 469). Jestem przekonany, że miał on rację. „Nastaną trudne czasy”. Oznacza to bolesne i rozpaczliwe czasy. W grece użyto słowa „chalepos”. Występuje ono jeszcze tylko raz w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza 8:28, gdzie określa opętanych w Gadarenie, którzy byli „bardzo groźni”. Takie właśnie groźne, demoniczne czasy nastaną w Kościele w dniach ostatecznych. Następnie apostoł podaje dziewiętnaście cech członków kościołów w dniach ostatecznych. Dr McGee powiedział:, „Jeżeli spojrzymy wstecz na historię kościoła, to z pewnością znajdziemy niektóre z tych rzeczy. Jednak nie sądzę, aby w jakimkolwiek innym okresie widoczne były one tak, jak dzisiaj. Wierzę, że żyjemy w „trudnych” czasach, które opisane są w tym fragmencie” (jw.). Oto dziewiętnaście cech, charakteryzujących wielu członków kościołów w naszych czasach:

1. Miłujący siebie (samolubni)
2. Chciwi (pragnący pieniędzy, materialiści)
3. Chełpliwi
4. Pyszni
5. Bluźnierczy (oszczercy)
6. Rodzicom nieposłuszni (całe pokolenie zostało tak wychowane, a teraz osłabia to społeczeństwo)
7. Niewdzięczni
8. Bezbożni (niemający pojęcia o przyzwoitości)
9. Bez serca (niekochający)
10. Nieprzejednani (nigdy nie przebaczają i nie chcą, aby im przebaczać)
11. Przewrotni (złośliwi plotkarze)
12. Niepowściągliwi (pozbawieni samokontroli)
13. Okrutni (brutalni)
14. Niemiłujący tego, co dobre (nienawidzący dobrych chrześcijan)
15. Zdradzieccy (zdradliwi)
16. Zuchwali, (lekkomyślni i nierozważni)
17. Nadęci (zarozumiali)
18. Miłujący więcej rozkosze niż Boga
19. Przybierający pozór pobożności, lecz życiem zaprzeczający jej mocy

Tacy są fałszywi chrześcijanie w odstępczych kościołach i seminariach. Sprawiają wrażenie sług Bożych, lecz w rzeczywistości są sługami szatana.

„Zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą” (w. 7). Takich ludzi można znaleźć wszędzie w naszych kościołach w dzisiejszych czasach. Jedne z najgorszych doświadczeń w moim życiu stały się z powodu członków kościołów. W rzeczywistości żadnej z tych rzeczy nie doświadczyłem od ludzi w świecie.

Widziałem baptystów wyrywających jeden drugiemu włosy z głowy, złorzeczących sobie, używając przekleństw, czy też rzucających w innych śpiewnikami o 11:00 w niedzielę, w czasie nabożeństwa. Widziałem dyrektora chóru popchniętego i leżącego na chodniku, skopanego, a jego twarz zalana była krwią, podczas gdy opróżniano mu kieszenie, szukając kluczy do kościoła. Zrobili to tzw. „diakoni”. Miało to miejsce w latach 50-tych, zanim ludzie nie zaczęli wnosić spraw do sądu z tego powodu. Miało to miejsce w kościele baptystycznym w Huntington Park, w Kalifornii.

Od tamtego czasu widziałem przywódców kościołów popełniających nierząd z małymi dziećmi, kradnących pieniądze z funduszów kościelnych, trzymających pastora za głowę, podczas gdy ktoś inny bił go w brzuch; kłamiących w Internecie na temat innych oraz popełniających inne okropności, zbyt straszne, by je wymieniać. Człowiek, który uczył mnie na szkółce, napadł z bronią na bank. Baptystyczni wykładowcy w moim seminarium mówili: psy zjadły ciało Jezusa, nie będzie drugiego przyjścia Chrystusa, niemalże wszystkie księgi w Biblii są sfałszowane, Mojżesz nie istniał, a wyjście z Egiptu nie miało miejsca, a także wygłaszających inne fałszywe doktryny. Jeden z moich wykładowców popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę.

Wszyscy ci ludzie wzrastali w kościołach południowych baptystów. Wszyscy „wyszli do przodu” i odmówili „modlitwę grzesznika” przed chrztem. Przez długi czas trwałem w zamieszaniu, zastanawiając się, jak chrześcijanie mogą wierzyć, a jednocześnie popełniać takie rzeczy. Kiedy występowałem przeciwko takiemu zachowaniu, ostrzegano mnie, że przylgnie do mnie etykieta „mąciciela” i nigdy nie zostanę powołany na pastora w żadnych zborze południowych baptystów. W późniejszych latach napisałem książkę ukazującą ich fałszywe nauczanie. Zatytułowana jest „Inside the Southern Baptist Convention”.

Po ukończeniu seminarium południowych baptystów, przeniosłem się do seminarium prezbiteriańskiego, aby tam zrobić doktorat. Jednak to prezbiteriańskie seminarium było jeszcze gorsze. Jeden z wykładowców był ateistą i chwalił się tym! Zdałem sobie sprawę, że wykładowcy w obu seminariach nie narodzili się na nowo i nigdy nie doświadczyli prawdziwego nawrócenia, a zatem nie byli wcale chrześcijanami. Wiem, że niektórzy z was słyszący te słowa myślą, że przesadzam, ale zapewniam was, iż Bóg wie, że nie było ani jednego słowa przesady ani wymysłów w tym, co powiedziałem.

Widziałem na własne oczy każdą z tych dziewiętnastu cech w członkach kościołów w dniach ostatecznych. Opisują one odstępstwo w dniach ostatecznych. Te rzeczy mają miejsce w każdej denominacji i społeczności na całym świecie. Znam wielu młodych ludzi, którzy dali się temu porwać i zostali pokonani, widząc cielesność i niewiarę w odstępczym chrześcijaństwie w tych niegodziwych czasach. Pamiętam pewnego młodego kaznodzieję, pełnego zapału do ewangelizacji, gdy przyszedł do seminarium południowych baptystów. Jednak odszedł zaledwie po pierwszym semestrze. Zanim to zrobił, powiedział do mnie: „Co się dzieje? To w ten sposób uczy się naszych pastorów. Oni w nic nie wierzą”.

II. Po drugie, skupienie się na pozostałej części wersetu czternastego.

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył” (2 Tymoteusza 3:14).

Co w dniach odstępstw może zrobić chrześcijanin? Biblia, słowo żywego Boga, stanowi antidotum na odstępstwo. Apostoł Piotr nazwał Biblię „pochodnią, świecącą w ciemnym miejscu” (2 Piotra 1:19).

To, co powstrzymywało mnie przed porzuceniem seminarium i w ogóle służby to rzeczy, których „się nauczyłem i czego pewny jestem, wiedząc, od kogoś się tego nauczyłem” (2 Tymoteusza 3:14). Młody Tymoteusz uczył się z Pism oraz od swej babci, matki i apostoła Pawła (zobacz 2 Tymoteusza 1:2, 5). Ja uczyłem się z Biblii, również o proroctwie dotyczącym odstępstwa, a także od dr. McGee i dr. Lina. A kazanie, które usłyszałem w dniu, gdy nawróciłem się, wygłosił dr Charles J. Woodbridge, który zwiastował przeciwko liberalizmowi mającemu miejsce w Teologicznym Seminarium Fullera. Kilka lat wcześniej odszedł z tej uczelni z tego powodu. W dniu, w którym zostałem zbawiony, dr Woodbridge mówił o „szydercach” w „dniach ostatecznych”, opierając się na trzecim rozdziale 2 Listu Piotra (zobacz 2 Piotra 3:3). Wiedziałem więc o odstępstwie, zanim poszedłem do tego liberalnego seminarium. Uczyłem się polegać całkowicie na Biblii, a nie wierzyć ideom nienawróconych nauczycieli. Uczyłem się od dr. Woodbridge’a, dr. Lin, and dr. McGee, aby ufać Bożemu Słowu. Moim wersetem w latach spędzonych w tym odstępczym seminarium był Psalm 119:99:

„Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach twoich [o Biblii] ” (Psalm 119:99).

Młodzi ludzie wiem, czego nauczają was na waszych uczelniach. Ukończyłem Los Angeles City College oraz California State University w Los Angeles (B.A., 1970). Wiem, jak atakowane jest chrześcijaństwo. Wiem, jak wyśmiewa się z chrześcijan i zniesławia Jezusa. Wiem, że dzisiaj trudniej jest stać mocno po stronie Boga niż było to w czasie, gdy studiowałem. Wiem, że wszystko skierowane jest przeciwko młodym ludziom w tych niegodziwych czasach odstępstw. Nawet prezydent jest przeciwko nam. Jednak wiem także, że ci, którzy wierzą Biblii, mogą powiedzieć razem z psalmistą:

„Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom” (Psalm 119:130)

oraz

„Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Psalm 119:105).

„Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy twoje, nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa” (Psalm 119:128).

Posłuchajmy jeszcze raz słów pieśni, którą niedawno zaśpiewał pan Griffith:

Wśród burz zwątpień i niewiary,
Stoi wieczna księga, tak cenna dla nas;
Wśród burzliwych wieków pozostaje niezmienna,
Ta Boża Księga, a nazywa się Biblia!
Stara Księga i stara wiara to skała, na której stoję!
Stara Księga i stara wiara to ochrona dla ziemi!
Mimo sztormów i nacisków zdają test,
Błogosławieństwem są dla każdego narodu;
Stara Księga i stara wiara
Są nadzieją dla całej ziemi!
   („The Old Book and the Old Faith” autor George H. Carr, 1914).

III. Po trzecie, skupienie się na wersecie piętnastym.

„...Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:15).

Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział:, „Nie mam innego poznania Bożego za wyjątkiem tego, co mówi mi Biblia” (Great Doctrines of the Bible (1), str. 36). Powiedział także: „Nie ma innej księgi, która byłaby Bożym głosem” (Evangelistic Sermons, str. 25).

„Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:15).

Biblia wskazuje na Chrystusa. Kiedy człowiek słucha Biblii i naprawdę wierzy w to, co Bóg w niej mówi, wówczas będzie chciał poznawać Chrystusa. Wiara w Biblię nie zbawi cię. Jednak nieomylne Słowo Boże wskaże ci Chrystusa. Jak można uzyskać zbawienie? Jedynie poprzez wiarę w Chrystusa Jezusa! Żyjący w przeszłości południowy baptysta – B. B. McKinney napisał:

Wiem to, wiem to, wiem, że Biblia jest prawdziwa;
Natchniona przez Boga od początku do końca,
Wiem, że Biblia jest prawdziwa.
   („I Know the Bible is True” autor dr B. B. McKinney, 1886-1952).

A jednak można wierzyć, że Biblia jest prawdziwa, lecz nadal być zgubionym! Aby zostać zbawionym, musisz być posłuszny temu, co mówi Biblia i zaufać Chrystusowi Jezusowi. Biblia mówi, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Biblia mówi, że dokonało się przebłaganie za nasze grzechy poprzez „ ofiarę przebłagalną przez krew jego” (Rzymian 3:25). Biblia mówi: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony (Dzieje Apostolskie 16:31). Jednak zbawienie możesz mieć wyłącznie „przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:15). Dr A. W. Tozer powiedział:

Wiara to Boży dar dla skruszonej duszy i nie ma niczego wspólnego z rozumem ani z wiedzą, którą posiadamy. Wiara jest cudem; to zdolność, którą daje nam Bóg, aby zaufać Jego Synowi (A. W. Tozer, D.D., Man: The Dwelling Place of God, Christian Publications, 1966, str. 33).

Kiedy będziesz miał dosyć swych grzechów i desperacko będziesz chciał się ich pozbyć, wówczas (lecz nie wcześniej), Bóg da ci wiarę, abyś zaufał Jezusowi Chrystusowi.

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na ten temat, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do innego pokoju, gdzie będziemy mogli pomodlić się i porozmawiać. Doktorze Chan, proszę pomódl się, aby dzisiaj ktoś zaufał Jezusowi. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: 2 Tymoteusza 3:1-7, 12-15.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„The Old Book and the Old Faith” (autor George H. Carr, 1914).


SKRÓT KAZANIA

ANTIDOTUM NA ODSTĘPSTWO

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:14-15).

I.   Po pierwsze, skupienie się na słowie „ale”. 2 Tymoteusza 3:14a, 5, 7, 8.

II.  Po drugie, skupienie się na pozostałej części wersetu czternastego.
2 Tymoteusza 3:14b; 2 Piotra 1:19; 3:3; Psalm 119:99, 130, 105, 128.

III. Po trzecie, skupienie się na wersecie piętnastym. 2 Tymoteusza 3:15; Rzymian 3:25; Dzieje Apostolskie 16:31.