Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
OTO DNI OSTATECZNE!

(KAZANIE NR 4 POŚWIĘCONE PROROCTWOM BIBLIJNYM)
THESE ARE THE LAST DAYS!
(NUMBER 4 ON BIBLE PROPHECY)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 31-go sierpnia 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 31, 2014


Proszę otwórzcie Biblię na 2 Liście Piotra, rozdział trzeci i werset trzeci. Powstańmy i przeczytajmy ten tekst:

„Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?” (2 List Piotra 3:3-4).

Dziś rano chcę mówić na temat „Oto dni ostateczne!” Wiele znaków wskazuje, że żyjemy obecnie w tym okresie.

Zwróćcie uwagę na wyrażenie w 2 Liście Piotra 3:3: „w dniach ostatecznych przyjdą”. Zauważcie słowa „dni ostateczne”. To wyrażenie i koncept znajdujemy wielokrotnie w Biblii. Paul powiedział: „w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy” (II Tymoteusza 3:1). A apostoł Jakuba powiedział: „Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi” (List Jakuba 5:3). Apostoł Juda mówił o tym samym okresie, gdy powiedział, że „wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości” (List Judy 18). Apostoł Paul ostrzegał przed wzrostem ataków demonicznych „w późniejszych czasach” (I Tymoteusza 4:1). Pan Jezus Chrystus mówił o dniach ostatecznych, przyrównując je do dni wielkiego potopu. Chrystus powiedział: „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Ew. Mateusza 24:37).

Biblia naucza o okresie w historii znanym, jako dni ostateczne. Wielu znawców Biblii uważa, że żyjemy w tym czasie. Myślę, że mają rację. Biblia ostrzega przed ustalaniem konkretnej daty. Jednak istnieje okres czasu znany, jako „dni ostateczne”. „Dni ostateczne” to nie kilka dni czy tygodni. Zwrot „dni ostateczne” odnosi się do okresu czasu przed końcem świata. Każdy znak zdaje się wskazywać, że obecnie żyjemy w tym okresie. Kilka lat temu brytyjski ewangelista Leonard Ravenhill powiedział: „To dni ostateczne. A pytanie brzmi: jak długo będą one trwały?” (Leonard Ravenhill, America is Too Young to Die, Bethany House Publishers, 1979, str. 50). Dr M. R. DeHaan powiedział: „Wierzymy, że żyjemy w dniach wypełniania się tego proroctwa” (M. R. DeHaan, M.D., The Jew and Palestine in Prophecy, Zondervan Publishing House, 1978, str. 170).

„Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?” (2 List Piotra 3:3-4).

Następne słowo w naszym tekście to „szydercy”. Są to ludzie, którzy wyśmiewają ideę drugiego przyjścia Chrystusa i końca świata. Szydzą i kpią. Są cyniczni i nie wierzą. Drwią z samej idei powtórnego przyjścia Chrystusa. Odrzucają jakąkolwiek wzmiankę o końcu świata. Nazywają to „negatywnym myśleniem” i wyrzucają ze swoich umysłów.

Dlaczego szydzą i wyśmiewają? Wytłumaczenie znajdujemy w następnych słowach: „będą postępować według swych własnych pożądliwości”. Żyją w egoizmie i grzechu. Dlatego nie chcą powrotu Chrystusa, gdyż On przeszkodziłby w ich grzesznym sposobie życia. Ci szydercy nie badają dowodów. Nie czytają Biblii. Nie chcą poznać prawdy, gdyż są szydercami, postępującymi według swych własnych pożądliwości.

Jakiś czas temu brałem udział w ceremonii ukończenia studiów na uniwersytecie UCLA. Zebrało się tysiące ludzi. Mówca przedstawił długą listę zatrważających wydarzeń i zjawisk, mających miejsce w dzisiejszych czasach na świecie – globalne ocieplenie, przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, brak równowagi ekologicznej, wycinanie lasów tropikalnych, zagrożenie nuklearne z Iranu, Korei Północnej i Pakistanu, wyginięcie setek gatunków oraz zagrożenie światowym terroryzmem. A potem powiedział: „Nie wierzcie w proroctwa zagłady. Ten świat nie skończy się” . Takie dokładnie były jego słowa! Zapisałem to, co powiedział na kawałku papieru, który włożyłem do kieszeni! Po wyliczeniu tych wszystkich strasznych rzeczy, powiedział: „Ten świat nie skończy się. Nie wierzcie w proroctwa zagłady.” . Nie mogłem nie pomyśleć o naszym tekście:

„Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy… będą… mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?” (2 List Piotra 3:3-4).

Tamten mówca powiedział: „Ten świat nie skończy się”. W 1965 roku Barry McGuire śpiewał: „Ach, nie wierzysz – jesteśmy w przededniu zniszczenia”. Wierzyłem w to wtedy i wierzę teraz! Żyliśmy w „dniach ostatecznych” nawet przed wojną w Wietnamie. Państwo Izrael powstało w 1948 roku. Komuniści zajęli Chiny w 1949 roku. W latach 50. zimna wojna zaostrzyła się tak, że istniało zagrożenie holokaustem termonuklearnym. Prezydent Kennedy został zabity strzałem w głowę w 1963 roku. Potem zginął Malcolm X. Kolejnym zabitym był dr Martin Luther King. Następnie Bobby Kennedy. Muzyka rockowa i narkotyki zajęły umysły całego następnego pokolenia. Nic nigdy nie było już takie jak wcześniej. Od tamtej pory nasza kultura rozpadała się cały czas. Jak powiedział Leonard Ravenhill: „To dni ostateczne. A pytanie brzmi: jak długo będą one trwały?”

Uczniowie chcieli wiedzieć, kiedy nastąpi koniec świata, kiedy te czasy się skończą. Poprosili Chrystus, aby dał im znak. A On powiedział im o wielu znakach, które zapisane są w Ew. Mateusza 24 oraz w podobnym fragmencie w Ew. Łukasza 21. Ew. Mateusza 24 zawiera część odpowiedzi Chrystusa – wiele znaków dotyczących końca. Natomiast Ew. Łukasza 21 przedstawia jeszcze więcej znaków. Dziś rano skupię się na znakach Chrystusa z Ew. Łukasza 21. „Kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:3). Chrystus podał wiele odpowiedzi na to pytanie, zapisanych w dwudziestym pierwszym rozdziale Ew. Łukasza.

I. Po pierwsze, znaki ekologiczne.

Jezus powiedział, że

„będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba… a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat” (Ew. Łukasza 21:11, 25-26).

Pomyśl o tym! Jezus powiedział, że ludzkie serca będą pełne trwogi, gdy zobaczą te rzeczy wydarzające się „na ziemi”. Powiedział, że będzie lęk, przerażenie, cierpienie i wielki starach spowodowane tym, co dziać się będzie na ziemi:

„rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” (Ew. Łukasza 21:26).

Kiedy patrzymy na topienie się bieguna północnego i efekty zmiany klimatu, to jest to przerażające. Kiedy uświadamiamy sobie, że epidemia AIDS nieustannie niszczy Afrykę, to budzi to strach. Kiedy widzimy odnawianie się odpornej na antybiotyki gruźlicy i innych „potwornych” chorób jak Ebola i pandemie niereagujące na leki, to jest to przerażające.

Nie dziwi więc, że tak wielu ludzi martwi się o przyszłość. Ostatnie badania pokazują, że 80 procent dzisiejszych nastolatków nie myśli, że będą mieć dobrą przyszłość. Pokazuje to, że młodzi ludzie często martwią się problemami ekologicznymi, jak na przykład topieniem się bieguna północnego i nieszczęściami, jakie może to wywołać na świecie!

Budzące strach problemy związane z ekologią opisywane są codziennie w gazetach. Są to znaki końca tego świata oraz drugiego przyjścia Chrystusa, które są blisko.

II. Po drugie, znaki antysemickie.

Wielu ludzi nienawidzi Żydów i narodu izraelskiego. W operze metropolitańskiej w Nowym Jorku szykowana jest na jesień opera pod tytułem „The Death of Klinghoffer” [Śmierć Klinghoffera]. Pokazuje ona palestyńskich terrorystów, zabijających 69-letniego Żyda na wózku inwalidzkim. Pokazuje terrorystów jako ludzi walczących o wolność, którzy mają prawo zabić tego bezbronnego Żyda. Główny terrorysta śpiewa: „Tam gdzie zbierają się ubodzy, znaleźć można Żydów, którzy przybierają na wadze. Wiecie, jak oszukać ludzi prostych [i] zniesławić tych, których oszukaliście… Ameryka to jeden wielki Żyd”. Wzywam was, abyście protestowali przeciwko tej antysemickiej operze, wysyłając emaile do Petera Gelba na adres: pgelb@metopera.org . Pan Gelb jest menadżerem w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zadzwońcie do niego i powiedźcie, że chcecie anulowania opery „The Death of Klinghoffer”. (Wiadomości zaczerpnięte z czasopisma Jewish Standard, 19 sierpień 2014). Antysemicka nienawiść do Żydów jest problemem na całym świecie w dzisiejszych czasach. Jezus powiedział:

„Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie” (Ew. Łukasza 21:20).

Nienawiść do Żydów będzie rosła w dniach ostatecznych tak bardzo, że armie pogan staną przeciwko Izraelowi, aby zniszczyć Żydów. Hitler próbował eksterminacji Żydów. Jednak nie udało mu się, gdyż Żydzi są Bożym wybranym narodem na ziemi. W Biblii czytamy:

„są umiłowanymi ze względu na praojców” (Rzymian 11:28).

Wierzący w Biblię baptyści mocno wspierają Izrael. Musimy nadal stać po stronie Żydów i państwa Izrael. Jednak Biblia naucza nas, że ten niewierzący świat obróci się przeciwko Żydom w dniach ostatecznych. W Biblii czytamy:

„uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów” (Księga Zachariasza 12:3).

To dzieje się dzisiaj. To znak tego, że żyjemy pod koniec tego okresu. Chrześcijanie muszą nadal stać po stronie Izraela i Żydów, nawet w okresie rosnącej ciemności „dni ostatecznych”.

III. Po trzecie, potem nastaną znaki religijne – znaki oszustwa fałszywej religii.

Jezus powiedział:

„Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim… Nie idźcie za nimi!” (Ew. Łukasza 21:8).

Chrystus powiedział też:

„Powstaną bowiem… fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Ew. Mateusza 24:24).

Wiele rzeczy, które pokazywane są na kanale TBN są oszustwem. Wiele ewangelicznych programów jest oszustwem, wprowadzającym zamieszanie. Apostoł Paul powiedział:

„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce” (II Tymoteusza 4:3).

IV. Po czwarte, znaki prześladowań chrześcijan.

Prześladowania chrześcijan mają miejsce na całym świecie na niespotykaną dotąd skalę. Oto przykład – prawdziwi chrześcijanie w Chinach spotykają się w ukryciu, w podziemnych „kościołach domowych”. Setki chińskich chrześcijan trafiało do więzień z powodu wiary, zwłaszcza w okresie rewolucji kulturowej. Wieści o muzułmańskich jihadistach terroryzujących i zabijających chrześcijan pojawiają się codziennie w gazetach. Jezus zapowiedział prześladowania chrześcijan na świecie. Powiedział On:

„podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do… więzień” (Ew. Łukasza 21:12).

Potem powiedział o nienawróconych rodzicach i krewnych, którzy będą prześladować własne dzieci, gdy staną się prawdziwymi chrześcijanami. Tak często dzieje się, gdy młodzi muzułmanie stają się chrześcijanami. Widzimy to nieustannie w Ameryce. Chrystus powiedział:

„A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele… i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego” (Ew. Łukasza 21:16-17).

Policzcie koszty! Komuś nie będzie podobało się to, że staniecie się prawdziwymi chrześcijanami! Ktoś będzie przeciwko wam! Bycie prawdziwym chrześcijaninem w tych trudnych dniach będzie was kosztowało! To jeden ze znaków tego, że żyjemy w dniach ostatecznych.

V. Po piąte, Chrystus podał nam znaki, które możemy nazwać psychologicznymi.

Chrystus powiedział:

„Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi” (Ew. Łukasza 21:34-35).

Pewien młody człowiek, który przyszedł tutaj do kościoła, powiedział: „Nie mogę przyjść w następną niedzielę. Muszę pomóc mojej ciotce w przeprowadzce”. Miał na to sześć dni, ale „musiał” zrobić to w niedzielę rano. Był obciążony problemami życiowymi. Wielu ludzi opuszcza nabożeństwa z błahych i niemądrych powodów. Są obciążeni problemami życiowymi. Dzień sądu przyjdzie na nich niespodziewanie. Nie będą przygotowani, gdy nadejdzie Boży sąd!

Możesz unikać narkotyków i seksu, ale będziesz przytłoczony pracą i karierą, a w końcu ogarnie cię „troska o byt”. Widziałem, jak działo się to w życiu młodych ludzi.

A potem Jezus powiedział:

Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Ew. Łukasza 21:36).

To potrzebujesz robić, aby być gotowym na koniec tego wieku i na sąd. Musisz robić dwie rzeczy:

(1) Przychodzić do kościoła. Nic, co zrobimy, nie pomoże ci, jeśli nie przyjdziesz znowu.

(2) Przyjść do Chrystusa. On umarł, płacąc cenę za twoje grzechy. Powstał dosłownie, w fizyczny sposób z martwych. On żyje i siedzi po prawicy Boga. On tam jest dla ciebie. Przyjdź do Niego i zostań oczyszczony z grzechów Jego krwią.

VI. Po szóste, znaki kościołów bez chrześcijańskiej miłości.

Uczniowie zapytali się Jezusa:

„jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:3).

Jednym ze znaków, danych przez Chrystusa w Ew. Mateusza 24 jest to – w kościołach w wielu częściach świata nie będzie miłości do ludzi zgubionych. To chrześcijaństwo bez współczucia, bez przyjaźni, bez miłości. Kiedy uczniowie zapytali o znak Jego przyjścia i końca świata, Jezus powiedział:

„A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:12).

Wiele kościołów dzisiaj jest bardzo nieprzyjaznych w stosunku do odwiedzających. Trudno jest znaleźć naprawdę przyjazną osobę w takim kościele. Niech Bóg nam pomoże! Bez mocy Bożego Ducha nasz kościół może stać się tak samo nieprzyjazny i pozbawiony miłości jak tamte!

„Miłość wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:12).

Kościół bez Bożej obecności nie będzie kochał ludzi zgubionych. A kościół, w którym nie ma miłości do zgubionych jest umierającym kościołem, bez względu na liczbę mieszkań, do który zapuka się, bez względu na ilość wykorzystywanych autobusów czy też bez względu na to, jak wiele działań ewangelizacyjnych jest robionych! Są to umierające kościoły, gdyż nie ma w nich miłości chrześcijańskiej lub jest jej bardzo niewiele.

Niech Bóg ochroni nasz kościół przed wciągnięciem do chrześcijaństwa-bez-miłości w „dniach ostatecznych”. Niech każdy odwiedzający poczuje się jak książę, a każdy przychodzący przez kilka miesięcy jak król. Niech każdy z nas pracuje w modlitwie, aby Bóg uczynił nasz zbór miejscem wypełnionym miłością Bożą do grzeszników. Jeśli nie, to któregoś dnia i o naszym kościele można będzie powiedzieć:

„Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły” (Objawienie 3:1).

Każdego tygodnia szukaj z zapałem ludzi zgubionych. Zbieraj ich imiona w czasie osobistych ewangelizacji w środy i czwartki, abyśmy mogli zadzwonić do nich i zaprosić do zboru. Przynoś coraz więcej imion, gdy wychodzisz na ewangelizację. Przynoś imiona i numery telefonów ludzi, a my zadzwonimy do nich i zaprosimy do kościoła, aby mogli usłyszeć ewangelię Chrystusową.

To jednak dopiero początek prawdziwej ewangelizacji. Kiedy ludzie przyjdą w końcu do zboru, musimy miłować ich wystarczająco, aby pomóc im wejść do społeczności kościoła. Niech nikt z nich nie stoi sam po nabożeństwie. Miejcie oczy szeroko otwarte na potrzeby ludzi potrzebujących znaleźć społeczność w zborze. Módlcie się usilnie w ciągu tygodnia, aby Bóg pomógł wam okazywać im wielką miłość.

Dla osoby pozbawionej nadziei są to trudne i zatrważające dni. Modlimy się, abyś mógł przyjść do Jezusa i otrzymać przebaczenie grzechów poprzez Jego śmierć na krzyżu, gdzie zajął twoje miejsce. Modlimy się, abyś znalazł pokój z Bogiem poprzez Pana Jezusa Chrystusa! Modlimy się, abyś przyszedł znowu do naszego kościoła za tydzień, by dowiedzieć się więcej na temat zbawienia w Jezusie, Bożym Synu! Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: 2 List Piotra 3:3-9.
Pieśni śpiewane solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„The Eve of Destruction” (Barry McGuire, 1965/
„In Times Like These” (Ruth Caye Jones, 1902-1972).


SKRÓT KAZANIA

OTO DNI OSTATECZNE!

(KAZANIE NR 4 POŚWIĘCONE PROROCTWOM BIBLIJNYM)

Dr R. L. Hymers, junior

„Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?” (2 List Piotra 3:3-4).

(II Tymoteusza 3:1; List Jakuba 5:3; List Judy 18;
I Tymoteusza 4:1; Ew. Mateusza 24:37, 3)

Mylą się, gdyż wiele znaków pokazuje, że koniec jest blisko!

I.     Po pierwsze, znaki ekologiczne. Ew. Łukasza 21:11, 25-26.

II.    Po drugie, znaki antysemickie. Ew. Łukasza 21:20; Rzymian 11:28;
Księga Zachariasza 12:3.

III.   Po trzecie, znaki fałszywej religii. Ew. Łukasza 21:8; Ew. Mateusza 24:24;
II Tymoteusza 4:3.

IV.   Po czwarte, znaki prześladowań chrześcijan. Ew. Łukasza 21:12, 16-17.

V.    Po piąte, znaki psychologiczne. Ew. Łukasza 21:34-35, 36.

VI.   Po szóste, znaki kościołów bez chrześcijańskiej miłości. Mateusza 24: 3, 12; Objawienie 3: 1.