Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ŻOŁNIERZE KRZYŻA!

SOLDIERS OF THE CROSS!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę rano 24–go czerwca 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 24, 2018


Apostoł Paweł napisał 2 List do Tymoteusza, kiedy przebywał w więzieniu. W krótkim czasie po tym został zcięty na rozkaz cesarza Nerona. 2 List do Tymoteusza został napisany głównie po to by pokazać, jak żyć jako prawdziwi chrześcijanie w czasach odstępstwa – czasie niewiary i odrzucania chrześcijaństwa. 2 List do Tymoteusza został napisany właśnie na czasy, w jakich żyjemy. Otwórzcie 2 List do Tymoteusza 3:1. Jest to strona 1280 w Biblii Scofielda.

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy” (2 Tymoteusza 3:1).

Zwróćcie uwagę na słowa „A to wiedz”. Zaznaczcie je. „W dniach ostatecznych nastaną trudne czasy”. „Czasy” odnosi się do okresu. Ten okres niewiary i ucisku będzie pogłębiał się, gdy zbliżać będzie się drugie przyjście Chrystusa. Chrystus powiedział:

„A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie (Ew. Mateusza 24:12).

Apostoł Paweł napisał:

„Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając” (2 Tymoteusza 3:13).

„Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą”
  (2 Tymoteusza 3:12).

Wielki nauczyciel Biblii – dr J. Vernon McGee powiedział: „Wierzę, że wchodzimy w dni ostateczne... Żyjemy w „trudnych” dniach... I jestem pewien, że będzie jeszcze gorzej” (Thru the Bible; odnośnie 2 Listu do Tymoteusza 3:1).

Wy i ja żyjemy w „trudnych” czasach. Leonard Ravenhill powiedział: „To dni ostateczne”. Wielebny John Cagan powiedział do mnie: „Bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, że żyjemy w dniach odstępstwa”. Nie zrozumiemy, dlaczego tak trudno jest żyć jako dobrzy chrześcijanie, jeżeli nie uświadomimy sobie, że teraz żyjemy w dniach ostatecznych.

W 1965 roku, gdy Billy Graham był jeszcze dobrym kaznodzieją, powiedział on: „W czasie, gdy ten wiek zbliża się do końca, będzie coraz więcej i więcej fałszywych nauczycieli i kaznodziei… Paweł ostrzegał, że wielu pójdzie za fałszywymi nauczycielami... przełykając wszystko i karmiąc się tym, co ci odstępcy powiedzą. Przyjmują truciznę diabła do swojego życia” (World Aflame, str. 85). Dlatego apostoł Paweł powiedział, że „przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj” (2 Tymoteusza 3:5).

W tych dniach odstępstwa i fałszywych doktryn musimy odwrócić się od wszystkich nauczających w radio i telewizji nowo ewangelicznych chrześcijan. Polecam tylko doktora McGee i nikogo innego w radio czy telewizji. „Tych się wystrzegaj” (2 Tymoteusza 3:5). W tych niegodziwych dniach odstępstwa powinniśmy całkowicie unikać łagodnych, słabych nowo ewangelicznych nauczycieli! Żyjemy teraz w dniach ostatecznych. „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy” (2 Tymoteusza 3:1).

Stałem się świadomy odstępstwa, gdy byłem jeszcze młody. Sąsiedzi zabrali mnie do kościoła, gdy miałem 13 lat. Ochrzcili mnie, nie mówiąc, jak zostać zbawionym. Młodzi ludzie w tamtym kościele żyli w świecie, grzesznie. Jestem wdzięczny za to, że byłem tym „z zewnątrz”. Pomogło mi to zobaczyć, jak wszystko tam było nierealne i fałszywe.

Później poszedłem do seminarium południowych baptystów. Niemalże wszyscy wykładowcy byli ludźmi niewierzącymi. Nie wierzyli w Biblię. Byłem sam. Ale to powstrzymywało mnie przed utratą wiary.

Kiedy ukończyłem seminarium, zacząłem zakładać zbór. Dr Cagan zaczął pomagać mi w tym. Popełniliśmy wiele błędów, ale uczyliśmy się, jak mieć czysty i dynamiczny kościół. Martwienie się błędami przeszłości nie może powstrzymywać nas przed osiąganiem naszych celów.

Co jest naszym celem? Możemy powiedzieć, że naszym celem jest pomaganie młodym ludziom uzyskiwania największego potencjału w Chrystusie. Jesteśmy tutaj, aby pomóc młodym ludziom, by przyszli do naszego zboru, stali się uczniami Jezusa, nawrócili się i pracowali dla Chrystusa.

Udało nam się rozpoznać, kogo staramy się pozyskać. Osoby, które chcemy zdobyć, to młodzi ludzie. Młodzi są gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Ci, którzy nie są zainteresowani nowymi wyzwaniami, zostaną wyrwani. Ci, którzy chcą, aby zajmowano się nimi, to „biorący”. „Biorący” zużywają czas i energię kościoła. Myślą o kościele jedynie jako o miejscu ucieczki przed niewierzącym światem. Jeżeli chcesz,, aby troszczono się o ciebie bez końca, to ten kościół nie jest miejscem dla ciebie!

Jeśli jednak chcesz być częścią kościoła, który rzuca wyzwanie odstępstwu, podważa je i zmienia rzeczy, to zachęcam wszystkich którym zależy na tym, aby ten kościół odniósł sukces, by dołączyli do nas. Jednak nie zachęcam tych, którzy chcą być traktowani jak bezradne niemowlęta. Musimy zatrzymać wszystkich, którzy chcą stać się uczniami Chrystusa, a reszcie pozwolić odejść!

Nasz kościół musi być zasilany uczniami. Jezus powiedział:

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie”
     (Ew. Marka 8:34).

„Jeśli kto chce pójść za mną”. Dr Thomas Hale powiedział: „Jeśli ktoś chce pójść za mną – odnosi się to do wszystkich chrześcijan. Wszyscy chrześcijanie są powołani do tego, by być uczniami. „Nigdy nie zakładajmy, że istnieją dwa rodzaje chrześcijan: jedni, którzy naśladują Jezusa i cierpią wraz z Nim oraz drudzy, którzy prowadzą wygodne życie. Jest tylko jeden rodzaj prawdziwych chrześcijan; to uczniowie... Musimy zaprzec się naszych przyjemności, korzyści, wygody. Zanim staliśmy się chrześcijanami, żyliśmy całkowicie dla samych siebie. Lecz gdy staliśmy się chrześcijanami, musimy żyć dla Boga. Dlatego [wydaje się], że tak wiele osób przychodzi do Chrystusa, ale później odchodzi. W ich umysłach naśladowanie Chrystusa jest zbyt trudne... ludzie muszą być gotowi, aby cierpieć i umrzeć dla Niego. Cierpienia i prześladowania czekają tych, którzy idą za Chrystusem... Droga Jezusa wiedzie przez cierpienia na krzyż. I jest to też nasza droga” (dr Thomas Hale, The Applied New Testament Commentary). Hale jest lekarzem i misjonarzem w Nepalu. Jego komentarz biblijny ma korzenie w jego doświadczeniach jako misyjny doktor w Nepalu, który jest krajem hinduistycznym, gdzie chrześcijanie stanowią zaledwie 0,5 procent ludności. A zatem jego komentarz jest bardzo pomocny dla nas we współczesnej Ameryce, gdzie tylko 7 procent młodych ludzi to chrześcijanie, a nasza kultura jest równie wroga chrześcijaństwu jak wyznawcy hinduizmu w Nepalu!

To prawda. Jonathan S. Dickerson powiedział, że 45 procent ewangelicznych chrześcijan umrze w ciągu następnych 20-tu lat. Oznacza to, że liczba ewangelicznych młodych ludzi spadnie z siedmiu do „około czterech procent lub niżej, jeżeli nie powstaną nowi uczniowie” (The Great Evangelical Recession, Baker Books, str. 144).

Co jest naszym celem? Pomoc młodym ludziom, by mogli osiągnąć najwyższy potencjał w Chrystusie. Co jest naszym celem? Pomóc wam, abyście stali się odnoszącymi sukcesy chrześcijanami, którzy będą mogli pomóc innym stać się podobnymi wierzącymi. Naszym celem jest pomóc wam, abyście stali się zwycięzcami, którzy otrzymują złoty medal – młodymi bohaterami Chrystusa; pomóc wam stać się przywódcami pośród tego pogrążonego w odstępstwie i zamieszaniu umierającego miasta!

Ten chłopiec nie był przystojny. Nie był wysportowany. Był fizycznie słaby i miał nadwagę. Miał też problem z mową. Nie szło mu dobrze w szkole. Nauczyciele nazywali go rozrabiaką. Rodzice nie lubili go. Ojciec mówił mu, że nigdy nic mu się nie uda.

Zdawało się, że czekają go tylko porażki. Ale w swoim umyśle widział siebie zupełnie inaczej. Widział, jak podejmuje odważne, dynamiczne działania. Widział, jak dowodzi żołnierzami w desperackich walkach. Kiedy mówił, nie jąkał się. Zobaczył siebie przemawiającego elokwentnie do tłumów. Ten chłopiec miał wizję tego, kim mógły się stać. Nazywał sie Winston Churchill i był człowiekiem, który poprowadził Anglię do zwycięstwa przeciwko wielkim siłom Hitlera w czasie II wojny światowej.

Spójrzmy na Teodora Roosevelta, który z chorowitego, na pół ślepego dziecka stał się jednym z największych prezydentów i przywódców, jakich kiedykolwiek znała Ameryka. Teddy Roosevelt powiedział:

„Aby człowiek odniósł sukces w tym, do czego jest powołany, charakter jest o wiele ważniejszy od inteligencji; mówiąc charakter mam na myśli odwagę, wytrwałość i poleganie na sobie”.

Ty jesteś jedyną osobą, która może zdecydować, by uciec od przeszłości. Twoje życie może być przemienione, jeżeli będziesz miał odwagę wyjść ze swoj strefy komfortu. Wymaga to odwagi, wytrwałości i polegania na sobie. A raczej polegania na Jezusie Chrystusie! Churchilll powiedział:

„Życie jest testem, a ten świat miejscem, gdzie ten test odbywa się. Każde pokolenie będzie miało do czynienia z różnymi problemami”.

Możecie powiedzieć: „Ale ten problem jest zbyt wielki. Żywe chrześcijaństwo jest czymś, co wymiera”. Patrick J. Buchanan powiedział: „Beznadziejne sprawy są jedynymi wartymi, by o nie walczyć”. Dla większości młodych ludzi chrześcijaństwo zdaje się być beznadziejną sprawą. Wzywam was dziś rano, abyście dołączyli do walki o prawdziwe, zmieniające żywe chrześcijaństwo! Zróbcie to! Dołączcie do nas, aby walczyć o żywe chrześcijaństwo.

Czy nasz położony w tym miejscu zbór może coś zmienić? Oczywiście, że tak! Może wydawać się, że to beznadziejna sprawa. Ale beznadziejne sprawy są jedynymi wartymi, by o nie walczyć. Prezydent Teddy Roosevelt powiedział:

„Największe zwycięstwa są jeszcze do odniesienia. Największe sprawy do dokonania”.

Mam 77 lat. Miałem nowotwór. Ale moje życie nie skończyło się jeszcze! Wierzę, że nasz kościół może stać się wzorcem dla innych. Mogłem przejść na emeryturę dziesięć lat temu. Ale nie! Jestem tutaj, aby pomóc wam odwrócić się od porażek w życiu, abyście razem ze mną zaczęli walczyć o żywe chrześcijaństwo!

Tak! Żyjemy w czasach odstępstwa. Tak! Żyjemy w dniach ostatecznych! Tak! „Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło” (2 Tymoteusza 3:13). Ale nie możemy uciekać przed konfliktem. Zwracam się do was – młodzi ludzie. Paweł powiedział do swojego młodego przyjaciela – Tymoteusza:

„Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” (2 Tymoteusza 2:3).

Zwróć się do Chrystusa i zaufaj Mu. Jego krew oczyści cię z wszystkich grzechów i uczyni cię żołnierzem krzyża. Proszę powstańcie i zaśpiewajmy pieśń nr 2. Zaśpiewajmy!

Czy jestem żołnierzem krzyża, naśladowcą Baranka,
Czy lękam się i wstydzę Jego imienia?

Czy mam wejść do nieba na kwiecistym dywanie łatwego życia,
Podczas, gdy inni walczą i przechodzą przez morza zmagań?

Czy nie mam wrogów, by z nimi walczyć; czy nie mam iść pod prąd?
Czy ten zły świat jest moim przyjacielem, który pomaga mi w drodze do Boga?

Muszę walczyć, aby zwyciężyć. Dodaj mi odwagi Panie.
Zniosę zmagania, wytrzymam ból, wspierany Twoim Słowem.
(„Am I a Soldier of the Cross?”, dr Isaac Watts, 1674-1748).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Noah Song:
„Am I a Soldier of the Cross?” (dr Isaac Watts, 1674-1748).