Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
MYŚLI LUDZKIE A MYŚLI BOŻE

MAN’S THOUGHTS VERSUS GOD’S THOUGHTS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 30-go stycznia 2011 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 30, 2011

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Izajasz 55:8-9).


Proszę trzymajcie Biblię otwartą na tych wersetach. To kazanie został oparte na zwiastowaniu C. H. Spurgeona „Man’s thoughts and God’s thoughts”, wygłoszonym 18 lutego 1866 roku w kościele Metropolitan Tabernacle, w Londynie.

W tekście mowa jest o myślach. Wspomniane są myśli człowieka. Następnie mowa jest o myślach Bożych. Jeżeli zaczynasz myśleć o Bogu, wieczności i grzechu, to nie jesteś daleki nawrócenia. Jeśli jednak nie myślisz poważnie o tych sprawach, to ten tekst nie będzie dla ciebie pocieszeniem. Moim obowiązkiem jest modlić się, aby Bóg doprowadził cię do myślenia o sprawach wiecznych w taki sposób, w jaki Bóg o nich myśli. Proszę powstańcie i przeczytajmy głośno ten tekst:

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Izajasz 55:8-9).

Możecie usiąść.

W tym tekście mowa jest o myślach dwóch osób – człowieka i Boga. Mamy, zatem myśli człowieka i Boże myśli. O Bożych myślach powiedziane jest, że są „wyższe” niż myśli człowieka. Jeżeli oczekujesz, że kiedyś staniesz się prawdziwym chrześcijaninem, to musisz dowiedzieć się, jakie są myśli Boże. Niech Duch Boży da ci to oświecenie!

Dziś rano chcę mówić do tych, którzy rozmyślają o sprawach wieczności, a zwłaszcza o potrzebie przebaczenia grzechów. Do tej pory miałeś tylko własne myśli, które poruszały cię i prowadziły w złym kierunku. Porównam je z Bożymi myślami. Mam nadzieję, że to kazanie pomoże ci przyjąć wiarą Boże myśli, abyś mógł zostać przyciągnięty do Chrystusa, gdyż tylko On może przebaczyć twoje grzechy.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Izajasz 55:8-9).

I. Po pierwsze, porównajmy nasze myśli o możliwości przebaczenia grzechów z Bożymi myślami na ten temat.

Dzisiaj bardzo niewiele osób myśli o potrzebie przebaczenia grzechów. Przeciętna osoba jest tak takim ignorantem w sprawach Bożych myśli, że uważa, iż nie potrzebuje zupełnie przebaczenia. Jeśli myślisz w ten sposób, to twoje myśli nie są Bożymi myślami. Dwukrotnie w Biblii Bóg powiedział, że „nie pozostawi w żadnym razie bez kary” (II Mojżeszowa 34:7; IV Mojżeszowa 14:18). Apostoł Jakub powiedział:

„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego” (List Jakuba 2:10).

Chcę cię teraz zapytać, czy zachowałeś „cały zakon” Boży? Czy w Bożych oczach żyjesz doskonałym życiem? Możesz powiedzieć: „Nikt tego nie potrafi”. Zatem unikasz odpowiedzi! Przerzucasz winę na innych. Nie pytałem się ciebie, co zrobili inni. Zapytałem: „czy ty zachowujesz „cały zakon” Boży?” A jeżeli nie, to Biblia mówi, że jesteś „winnym wszystkiego” (List Jakuba 2:10). Bóg powiedział, że „nie pozostawi w żadnym razie bez kary” (II Mojżeszowa 34:7). Innymi słowy, masz problem w stosunku do Boga!

Mam nadzieję i modlę się, abyś przestał mieć myśli człowieka, który uważa, że nie jest winny. Bóg nie tak myśli o ludziach:

„ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego” (List Jakuba 2:10).

Być może jest tutaj ktoś, kto myśli zupełnie inaczej. Może myślisz w ten sposób: „Bóg nigdy mi nie przebaczy, gdyż celowo grzeszyłem. Wiedziałem, co było właściwe, ale wybierałem grzech. Jak dziecko, które oparzyło się, celowo i nierozważnie włożyłem ponownie palec do ognia. Nie miałem prawdziwego powodu, by grzeszyć, za wyjątkiem mojej niepoprawnej miłości do zła. Nie mam żadnej wymówki z powodu tego, że grzeszyłem. Bóg nie przebaczy mi, gdyż celowo popełniałem grzechy”. To także są myśli ludzkie. Nie są to myśli Boże! Bóg mówi:

„Chodźcie więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna” (Izajasz 1:18).

Tak myśli Bóg!

Inna osoba może powiedzieć: „Moje grzechy powtarzały się. Grzeszyłem ciągle i od nowa. W jaki sposób Bóg mógłby przebaczyć grzesznikowi ciągle i po raz kolejny? Nie ma dla mnie nadziei!”. Muszę znowu powiedzieć, że i to są myśli ludzkie a nie myśli Boże. Pewnym jest, że twoich grzechów jest tyle, jak ziarnek piasku na plaży. Mając 18 lub więcej lat, popełniłeś niezliczone grzechy. Lecz Bóg posłał Chrystusa, aby twoje grzechy zostały przebaczone. Grzechy całego życia mogą zostać usunięte w jednej chwili poprzez Jego krew! Joseph Hart wyraził to jasno:

W chwili, gdy grzesznik uwierzy,
   I zaufa ukrzyżowanemu Bogu,
Od razu otrzymuje przebaczenie,
   Odkupienie w Jego krwi.
(„The Moment a Sinner Believes”, Joseph Hart, 1712-1768).

I może znowu ktoś mówi: „Nie mam wystarczająco poczucia winy. Nie jestem wystarczająco przekonany o moich grzechach”. Odczuwałeś pewne poczucie winy. Jednak czujesz też, że twoje serce jest zbyt zatwardziałe. I to znowu są myśli ludzkie. Nie są to Boże myśli. Bóg nie mówi: „Nie będę miał nic do czynienia z tym grzesznikiem, gdyż nie jest wystarczająco przekonany o grzechu”. Nie, nie! Bóg mówi:

„Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy” (Izajasz 55:1).

Podstawą zbawienia nie jest głębokość twojego przekonania. Podstawą zbawienia jest sam Jezus Chrystus. Przyjdź do Niego „bez pieniędzy”. Nie zbawiają cię twoje uczucia czy przekonania. Zbawia sam Jezus Chrystus! Umierając na krzyżu, powiedział:

„Wykonało się” (Ew. Jana 19:30).

Przyjdź do Jezusa, „kupuj bez pieniędzy”, a On przebaczy twe grzechy. Nie możesz próbować dodawać żadnych uczuć, gdyż uczucia cię nie zbawią, ani nawet nie pomogą ci w tym. Umierając na krzyżu, Chrystus powiedział:

„Wykonało się”.

Jezus na krzyżu dokonał wszystkiego, co potrzebujesz, aby uzyskać przebaczenie! Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś, a otrzymasz wszystkie korzyści z dokonanego dzieła Chrystusa. Nasz tekst wyraża prawdę: „myśli moje, to nie myśli wasze” (Izajasz 55:8). Powstańmy i przeczytajmy go jeszcze raz:

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Izajasz 55:8-9).

Proszę, usiądźcie.

II. Po drugie, porównajmy nasze myśli o możliwości przebaczenia grzechów z Bożymi myślami na ten temat.

Niektórzy mogą myśleć, że idea zaufania Jezusowi i uzyskania od razu przebaczenia za grzechy jest zbyt prosta, aby mogła być bezpieczną. Zbyt prosta, aby mogła być bezpieczną? Chcesz, aby zbawienie było czymś skomplikowanym i trudnym do zrozumienia. Tak myślisz? Ale Bóg tak nie myśli! Słowo Boże mówi jasno:

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31).

To zbyt proste, aby mogło być bezpieczne? Zaufaj Chrystusowi i żyj! Nie odrzucaj Ewangelii, dlatego że jest prosta! Zaufaj Chrystusowi, a zostaniesz teraz zbawiony! Przyjdź do Zbawiciela. Odpocznij w Nim, a twoje grzechy zostaną zabrane, przebaczone i oczyszczone Jego wieczną krwią! Słowo Boże mówi: „Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony” (Ew. Jana 3:18). Jezus powiedział:

„tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Ew. Jana 6:37).

A jednak niektórzy myślą, że „to brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe”. Przez długi czas i ja tak myślałem. Ale takie myśli były moimi myślami. Nie były to Boże myśli. Ktoś powiedział do pewnej chrześcijanki w podeszłym wieku: „Czyż to nie zaskakujące, że Bóg miałby przebaczyć grzechy takie jak moje?”. „Nie”, odpowiedziała ta stara kobieta. „To nie jest zaskakujące, gdyż tak właśnie robi Bóg”. Tak właśnie robi Bóg! Taki jest Bóg Biblii, który dał swego jednorodzonego Syna, aby umarł za ciebie na krzyżu, a ty, byś mógł doświadczyć przebaczenia grzechów; by zostały one zakryte i oczyszczone krwią Jezusa! Taki jest Bóg, który dotyka grzesznika i raduje się, gdyż został zbawiony! Apostoł Paweł powiedział:

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu” (Rzymian 5:8-9).

„Dlaczego, zatem wydaje się to tak trudne?”, może ktoś zapytać. Dzieje się tak, bo chociaż Ewangelia jest tak prosta, to nasze zwyrodniałe, złe serce nie potrafi w nią uwierzyć i odpocząć w Jezusie. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto odpocząłby w Jezusie, dopóki nie odczuł, że nic sam nie może zrobić. Kiedy człowiek uświadamia sobie, że nie może nic zrobić, aby zostać zbawionym, to może powiedzieć w swoim sercu: „Skoro nie mogę zbawić sam siebie, dlatego pozwolę, aby Jezus mnie zbawił”. Niech Bóg zabierze od ciebie całe poczucie samowystarczalności, a wtedy strumienie wiecznego miłosierdzia będą przepływać przez ciebie z odkupieńczej śmierci Chrystusa. Otrzymasz przebaczenie, będziesz radował się i żył! Nikt nie wyraził tego wyraźniej od doktora Johna R. Rice’a, gdy napisał słowa pieśni śpiewanej przed chwilą przez pana Griffitha:

Znamy historię miłości największej,
   Opowiadamy, jak grzesznicy przebaczenia dostąpić mogą.
Przebaczenie za darmo, gdyż Jezus za nas cierpiał,
   I zapłacił cenę za nasze grzechy na Golgocie.
Jakaż fontanna łaski wypływa
   Od ukrzyżowanego Zbawiciela.
Drogocenna krew, którą przelał, aby nas wykupić
   Łaska i przebaczenie naszych grzechów.

Boży gniew zaspokojony, sprawiedliwości stało się zadość,
   Miłosierdzie i prawda w Chrystusie zjednoczone.
Teraz Bóg oferuje przebaczenie grzesznikowi,
   Życie i zbawienie poprzez Jezusa – Bożego Syna.
Jakaż fontanna łaski wypływa
   Od ukrzyżowanego Zbawiciela.
Drogocenna krew, którą przelał, aby nas wykupić
   Łaska i przebaczenie naszych grzechów.
(„Oh, What a Fountain!”, dr John R. Rice, 1895-1980).

Czy przyjdziesz do Jezusa i zostaniesz zbawiony od kary za grzechy? Czy przyjdziesz do Zbawiciela? On zakryje twe grzechy i wyczyści zapis w Bożych księgach. Modlę się, aby Bóg przyciągnął cię do Jezusa, by On oczyścił cię swoją cenną krwią! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr. Kreightona L. Chana: Izajasz 55:1-9.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Oh, What a Fountain!” (dr John R. Rice, 1895-1980).


SKRÓT KAZANIA

MYŚLI LUDZKIE A MYŚLI BOŻE

MAN’S THOUGHTS VERSUS GOD’S THOUGHTS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Izajasz 55:8-9).

I. Po pierwsze, porównajmy nasze myśli o możliwości przebaczenia grzechów z Bożymi myślami na ten temat. II Mojżeszowa 34:7;
IV Mojżeszowa 14:18; List Jakuba 2:10; Izajasz 1:18; 55:1;
Ew. Jana 19:30.

II. Po drugie, porównajmy nasze myśli o możliwości przebaczenia grzechów
z Bożymi myślami na ten temat. Dzieje Apostolskie 16:31;
Ew. Jana 3:18; Ew. Jana 6:37; Rzymian 5:8-9.