Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NAJPIERW UCZNIOSTWO

DISCIPLESHIP FIRST
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotni wieczór, 30-go czerwca 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 30, 2018


Jesteśmy tutaj, aby czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy tutaj, aby zapewniać rozrywkę ludziom. Nie jesteśmy tutaj, aby ich karmić. Nie jesteśmy tutaj, aby zajmować się ludźmi. Jesteśmy tutaj, aby czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. Proszę otwórzcie Ewangelię Łukasza 9:23.

„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie” (Ew. Łukasza 9:23).

Powiedział: „Jeśli kto chce”. Mówił do nich wszystkich.

Dr Thomas Hale powiedział: „Nigdy nie zakładajmy, że są dwa rodzaje chrześcijan: jedni, którzy naśladują Jezusa i cierpią wraz z Nim oraz drudzy, którzy prowadzą wygodne życie. Jest tylko jeden rodzaj prawdziwych chrześcijan; to uczniowie... którzy muszą być gotowi, aby cierpieć dla Niego” (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary).

Jezus był kalwinistą. Mam na myśli to, że wiedział, iż większość ludzi nie pójdzie za Nim. Wiedział, że Bóg nie wybrał każdego. Bóg wybrał tylko tych, których przeznaczył do naśladowania Chrystusa. My też musimy być odważnymi kalwinistami jak Jezus, który wezwał uczniów do odwagi. Powiedział do młodych rybaków: „Zostawcie sieci i pójdźcie za mną”. Nie zaproponował im uciech i szczęścia. Powiedział tylko: „pójdź za mną”. A oni to zrobili! Dlaczego? Ponieważ byli wybrani. Wybrani pójdą za Chrystusem. Wybrani zaprą się siebie. Wybrani wezmą krzyż i pójdą za Nim. Dlaczego? Ponieważ zostali skutecznie powołani przez Boga przed założeniem świata!

To samo jest prawdą i dzisiaj. Ci, którzy stali się uczniami, nie zrobili tego, aby coś „dostać”. Dlatego Jezus nie oferuje niczego poza zaparciem się samego siebie i cierpieniem. Musimy zrobić to samo. To automatycznie oddziela wybranych od tych, którzy nie są wybrani. W ubiegłą niedzielę rano zwiastowałem mocne kazanie na temat uczniostwa. Pewien młody człowiek, który usłyszał je, powiedział: „To zbyt ostre. Nie przyjdę ponownie!”. Czy to kazanie zawiodło? Nie! Zrobiło to, o co modliłem się. Ten człowiek odszedł i powiedział zborownikom, aby więcej do niego nie dzwonili. Kazanie nie zawiodło. Sprawiło, że jedna osoba wróciła do świata. Ale trzy nowe osoby zostały i usłyszały więcej! Jedna z nich przyszła już po raz piąty. Dwie inne powiedziały: „Tak, przyjdziemy ponownie”. Tego rodzaju mocne zwiastowanie jest jedynym rodzajem, który wydaje prawdziwych uczniów Chrystusa! Kiedy apostoł Paweł zwiastował na Aeropagu w Atenach, „jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem... Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi” (Dzieje Apostolskie 17:32, 34). Ci, którzy „przyłączyli się” do Pawła, stali się fundamentem kościoła w Atenach! Stali się uczniami Chrystusa! Inni odeszli, naśmiewając się! To samo dzieje się i dzisiaj!

Nauczyliśmy się, że nie możemy uczynić uczniami większości obecnych Amerykanów. Większość z nich odchodzi i naśmiewa się. Dlaczego? Ponieważ nowo ewangeliczne kościoły zostały zatrute odstępstwem. Oto, dlaczego! Posłuchajmy, co Jezus powiedział o nowo ewangelicznych chrześcijanach:

„Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły” (Objawienie 3:17).

„A tak, żeś letni... wypluję cię z ust moich” (Objawienie 3:16).

Chrystus wypluje ze swoich ust niemalże wszystkich członków nowo ewangelicznych kościołów w naszych czasach. Oni nie są uczniami Jezusa i nigdy nie staną się nimi! Dlatego nie powinniśmy marnować na nich czas!

Pamiętajcie, „mniej jest lepsze niż więcej”! Pamiętajcie o armii Gideona! Pamiętajcie, że Chrystus zmienił świat jedenastoma uczniami. Wszyscy nowo ewangeliczni chrześcijanie mogą jedynie zrobić z osoby kogoś „dwukrotnie gorsze dziecko piekła niż oni sami”.

„Przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj” (2 Tymoteusza 3:5).

Jedną z najważniejszych rzeczy, które musimy zrobić w tym czasie odstępstwa jest „odwrócić się” od nowo ewangelicznych chrześcijan. Jedyne, co robią, to wprowadzają zamieszanie i osłabiają nasz zbór! Jeżeli przyprowadzicie nowo ewangeliczną osobę, to zniszczy ona wielu nowych ludzi w naszym kościele swoimi ideami i nienawiścią do prawdziwego uczniostwa. Tacy ludzie nazywają prawdziwych uczniów „legalistami”. Boże Słowo mówi, abyśmy „tych się wystrzegali”. Stanowczo! Nic więcej nie trzeba dodać! Nowo ewangeliczne chrześcijaństwo jest demonicznym wrogiem uczniostwa! Nie zapominajmy tego! Tacy ludzie wciągają innych w odstępstwo dni ostatecznych i czynią ich dwukrotnie gorszymi dziećmi piekła niż oni sami są!

A co, jeśli oferujemy nowym ludziom jedynie zaparcie się samych siebie i niesienie krzyża? Wówczas czynimy ich prawdziwymi uczniami Chrystusa, a nie słabymi nowo ewangelicznymi chrześcijanami. Od początku musimy mówić ludziom prawdę o tym, czym jest uczniostwo, gdyż inaczej nigdy nie będziemy w stanie pomóc młodym uzyskać ich pełny potencjał w Chrystusie!

Istnieją dwa rodzaje ludzi – „biorący” i „dający”. Chciałbym, aby amerykańscy młodzi ludzie byli tymi „dającymi”. Ktoś może powiedzieć: „Nie kategoryzuj ich”. Ale musimy kategoryzować ich, gdyż inaczej nie będziemy mieć kościoła uczniów. Zamiast tego będziemy mieć kościół pełen „biorących” – tych, którzy chcą, aby kościół im dawał, dawał, dawał, a oni by mogli tylko brać, brać, brać! Amerykanie mają mentalność dawania i brania – dajecie i bierzecie! Są mlodzi ludzie, którzy chcą spędzić wiele lat korzystając z poradnictwa duchowego, zamiast zaufać Chrystusowi. Musimy pozwolić im odejść. Oni nawet nie oczekują żadnych odczuć! Niech odejdą! Przyprowadzajcie tych, którzy będą pamiętali to, co jest głoszone i staną się uczniami Jezusa Chrystusa!

Największe szanse dają młodzi ludzie, którzy są inteligentni i odnoszący sukcesy. A najgorsze ci, których jedynym celem w życiu jest dobrze bawić się i dobrze wyglądać! Spójrzcie na nich. Czy wyglądają na inteligentnych i odnoszących sukcesy, czy też na wyluzowanych i przesadnie dbających o wygląd? Jeżeli przyprowadzicie tych drugich, to nasz kościół nigdy nie odniesie sukcesu! Przyprowadzajcie tych, którzy są inteligentni i odnoszący sukcesy, a nasz kościół będzie dynamicznym zborem uczniów Chrystusa! Jeżeli nie potraficie ich rozróżnić, to pozwólcie mi to zrobić. Robię to od sześćdziesięciu lat. Jeżeli powiem wam, że dana osoba nie rokuje dobrze, to pozwólcie jej odejść. Nie sprzeczajcie się ze mną. Rzadko mylę się w tej kwestii!

Pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. Bądźcie kalwinistami, a nie słabymi nowo ewangelicznymi chrześcijanami! Nigdy nie przepraszajcie z powodu mojego ostrego zwiastowania. Zawsze mówcie tym, którzy narzekają, że mówię prawdę, którą albo przyjmą, albo odrzucą! W ten sposób zbudujemy kościół uczniów wśród ciemności tego umierającego maista i prowadzącego do zagłady amerykańskiego sposobu życia!

I jeszcze jedna rzecz na koniec. Wszyscy nowo ewangeliczni chrześcijanie popełniają ten sam podstawowy błąd. Wszyscy popełniają ten błąd – każdy jeden z nich! Zwracajcie na to uwagę. To bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie głosił ewangelii a potem mówił, by ludzie podjęli decyzję. Nigdy tak nie robił. O czym mówił na początku? O tym, by „policzyli, ile ich to będzie kosztować”.

Na początku Jezus zawsze wzywał do uczniostwa. Ludzie musieli najpierw stać się uczniami – zanim dał im ewangelię i nawrócili się. Dr J. Vernon McGee miał rację mówiąc, że jedenastu uczniów Chrystusa nawróciło się dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa.

W czwartek po południu John Cagan spędził ze mną trochę czasu. Zadzwonił do mnie pewien człowiek, nad którym pracuję już od wielu lat. Ten kaznodzieja jest człowiekiem zgubionym. Ale ukochał historię Jezusa i Księgę Dziejów Apostolskich. Przez wiele lat spierałem się z nim, że uczniowie Jezusa nawrócili się dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa. John Cagan przysłuchiwał się, gdy zapytałem tego kaznodzieję: „Kiedy uczniowie nawrócili się?”. Byłem zszokowany, gdy odpowiedział: „Nie byli nawróceni aż do czasu spotkania zmartwychwstałego Jezusa”. Niemalże zawołałem „Alleluja!”. Ten kaznodzieja przemyślał to, co powiedział dr McGee i w końcu sam uwierzył. Myślę, że to może doprowadzić tego kaznodzieję do tego, by sam został zbawiony. Mam nadzieję, że i wy będziecie o tym pamiętać: najpierw uczniostwo, a potem nawrócenie! Wiem, że niektórzy ludzie zostają od razu zbawieni. Ale to zdarza się bardzo rzadko. Większość z nas musi najpierw przejść przez proces uczniostwa. Tak stało się ze mną. W tych ciemnych czasach odstępstwa większość ludzie przychodzi przez jakiś czas do kościoła i przez jakiś czas żyją powierzchownie jak chrześcijanie, zanim nawrócą się i zostaną zbawieni, ufając Jezusowi. Taka musi być nasza metoda – najpierw uczniostwo! Później nawrócenie!

Proszę wstańcie i zaśpiewajmy pieśń number 3 – „I’ll Live For Him”.

Moje życie, moją miłość, Tobie oddaję, Baranku Boży, któryś za mnie umarł;
   Obym zawsze pozostał Ci wierny, mój Zbawicielu i mój Boże!
Będę żył dla Ciebie, któryś umarł za mnie, jak pełne będzie moje życie!
   Będę żył dla Ciebie, któryś umarł za mnie, mój Zbawicielu i mój Boże!

Wierzę, że mnie przyjmiesz, gdyż umarłeś za mnie, bym mógł żyć;
   Dlatego z całego serca ufam Ci, mój Zbawicielu i mój Boże!
Będę żył dla Ciebie, któryś umarł za mnie, jak pełne będzie moje życie!
   Będę żył dla Ciebie, któryś umarł za mnie, mój Zbawicielu i mój Boże!

O Ty, któryś umarł na Kalwarii, aby zbawić moją duszę i uwolnić mnie,
   Tobie poświęcę moje życie, mój Zbawicielu i mój Boże!
Będę żył dla Ciebie, któryś umarł za mnie, jak pełne będzie moje życie!
   Będę żył dla Ciebie, któryś umarł za mnie, mój Zbawicielu i mój Boże!
(„I’ll Live for Him”, Ralph E. Hudson, 1843-1901; zmienione przez pastora).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
      „I’ll Live For Him” (Ralph E. Hudson, 1843-1901; zmienione przez pastora).