Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOŚCIÓŁ UCZNIÓW!

A CHURCH OF DISCIPLES!
(Polish)

Dr R. L. Hymers, junior

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę rano 1-go lipca 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 1, 2018


Otwórzcie Biblię na Ewangelii Łukasza 9:23. To strona 1086 w Biblii Scofielda.

„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie” (Ew. Łukasza 9:23).

„Powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce”. Mówił do nich wszystkich. Wszyscy chrześcijanie powołani są do uczniostwa – do pójścia za Chrystusem. Musimy być gotowi zaprzec się samych siebie. Musimy być gotowi wyjść poza naszą strefę bezpieczeństwa i naśladować Chrystusa. Dr Thomas Hale powiedział: „Nigdy nie zakładajmy, że istnieją dwa rodzaje chrześcijan: jedni, którzy naśladują Jezusa i cierpią wraz z Nim oraz drudzy, którzy prowadzą wygodne życie. Jest tylko jeden rodzaj prawdziwych chrześcijan; to uczniowie... gotowi, aby cierpieć... dla Niego” (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary).

Dr Neal Weaver jest moim przyjacielem. W ubiegły wtorek czytałem jego ksiażkę Leadership Mentality [Mentalność przywódcy]. To dobra książka. Oto fragment, który przyciągnął moją uwagę:

„Liderzy muszą być wizjonerami. Muszą dosłownie zobaczyć coś, zanim to się stanie... Słyszałem o pewnym wydarzeniu w dniu otwarcia Disney World w Orlando, na Florydzie. Walt Disney nie żył już wtedy... Jeden z gości powiedział: „Chciałbym, aby Walt mógł to zobaczyć”. Wtedy jeden z pomocników wziął mikrofon i powiedział: „Ach, on to widział. Zobaczył to jako pierwszy”. Dosłownie wszystkie istotne projekty zaczynają się w umyśle wizjonerskiego przywódcy” (dr Neal Weaver, Leadership Mentality, str. 43, 44).

Od samego początku miałem wizję kościoła prowadzonego przez młodych ludzi, czyniących uczniami innych młodych. Popełniłem wiele błędów i musiałem je naprawiać. Ale ta wizja nigdy mnie nie opuściła. Wierzę, że teraz jest czas wprowadzenia tej wizji do naszego kościoła. Nauczyliśmy się, jak mieć za członków ludzi nawróconych. Rozwijaliśmy młodych, takich jak wielebny John Cagan, pani Hymers i grupa dynamicznych diakonów, aby prowadzili ten zbór. Wierzę, że jesteśmy gotowi stworzyć kościół, z którego będą wychodzić młodzi uczniowie Chrystusa, gotowi pomóc innym, by i oni stali się uczniami!

W ubiegłym tygodniu trzykrotnie zwiastowałem na temat tej wizji. Jeden z nowych mężczyzn, który usłyszał, czego wymaga uczniostwo, powiedział: „To zbyt trudne dla mnie. Nie wrócę tutaj”. W przeszłości to wystarczyłoby, aby nas wystraszyć. Ale teraz jesteśmy kalwinistami. A kalwiniści wiedzą, że Jezus miał rację, gdy dwukrotnie powiedział: „Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych ” (Ew. Mateusza 20:16; 22:14). Wielu słyszy wezwanie do uczniostwa, ale niewielu odpowiada na nie. Ci, którzy zostają uczniami, to wybrani. Boże wezwanie jest nie do odrzucenia dla tych, którzy są wybrani. Wybrani stają się uczniami, gdyż Bóg ich wybrał i przyciągnął do siebie. A zatem nie musimy martwich się o tych, którzy rezygnują z naśladowania Jezusa. Wiemy, że wybrani staną się uczniami bez względu na trudności, jakich doświadczą jako żołnierze krzyża! Mój ulubiony hymn wszystko to wyraża:

Mistrz wezwał, choć droga może być ciężka
   Niebezpieczeństwa i smutki czekają;
Lecz Boży Święty Duch pociesza znużonych;
   Idziemy za Zbawicielem i nie zawrócimy;
    Mistrz wezwał, choć zwątpienia i pokusy
   Mogą nas zatrzymywać, to radośnie śpiewamy:
„Idziemy do przodu, patrzymy w przód”, może być wiele prób;
   Lecz dzieci Syjonu muszą iść za swym Królem.
(„The Master Hath Come”, Sarah Doudney, 1841-1926).

John S. Dickerson powiedział, że 45 procent ewangelicznych chrześcijan umrze w ciągu następnych dwudziestu lat. Oznacza to, że liczba ewangelicznych młodych ludzi spadnie z siedmiu do „około czterech procent lub niżej, jeżeli nie powstaną nowi uczniowie” (The Great Evangelical Recession, Baker Books, str. 144).

Co jest naszym celem? Pomóc młodym ludziom, aby stali się odnoszącymi sukcesy chrześcijanami. Naszym celem jest pomóc wam, abyście stali się zwycięzcami, którzy otrzymują złoty medal – młodymi bohaterami dla Chrystusa; pomóc wam stać się przywódcami pośród tego pogrążonego w odstępstwie umierającego świata!

Lubię prezydenta Trumpa. Ma nowe pomysły i stworzył tysiące miejsc pracy. Mamy najniższe bezrobocie od 25-ciu lat. Mamy pokój z Koreą Północną. Jerozolima została uznana za stolicę Israela. Trump ma dobre pomysły. Ale nie jest chrześcijaninem. Nie wierzcie charyzmatycznym przywódcom, którzy mówią, że jest on chrześcijaninem, gdyż nie jest, podobnie jak wielu z was! Jednak prezydent Trump popełnia wielki błąd chcąc wybudować wielki mur! Twiedzi, że ten mur powstrzyma „złych” ludzi. To błąd! Dlaczego? Ponieważ „źli” ludzie i tak już tutaj są. Oto dlaczego! Dlatego skupiamy się na zdobywaniu młodych ludzi. Istnieją „źli” ludzie. Musiamy pracować, aby przyprowadzić wybranych, aby stali się uczniami Jezusa Chrystusa!

Dlatego tak małą uwagę przykładam do książek takich jak Battle Cry for a Generation: The Fight to Save America’s Youth. Pod jej treścią podpisuje się katolicki ksiądz Sean Hannity oraz wypaczony Ted Haggard, a wstęp napisał Charles Colson – człowiek, który nigdy nie przestał palić i pić. Tacy ludzie nie mają do powiedzenia nic, co pomogłoby zbawić młodych ludzi dzisiaj! Nic do powiedzenia! Również nic do powiedzenia nie ma senator Rick Santorum, który popiera książkę Luce’a. Partia republikańska jest świecką organizacją, a takie organizacje nie mogą wykonywać Bożej pracy! Tylko Bóg może robić Bożą pracę! Dlatego opuściłem partię republikańską dwa lata temu!

Powstań, powstań dla Jezusa, powstań w Jego sile;
   Zawiodą cię własne siły, nie ufaj im.
Załóż zbroję ewangelii, każdą jej cześć z modlitwą;
   Gdy czeka cię obowiązek lub niebezpieczeństwo, Bóg będzie z tobą.
(„Stand Up, Stand Up for Jesus”, George Duffield, Jr., 1818-1888).

Możecie powiedzieć: „Problemy, jakich doświadczają młodzi ludzie są zbyt wielkie, a nasz kościół zbyt mały”. Nie zapominajcie o armii Gideona. Nie zapominajcie, że Chrystus zmienił świat przy pomocy jedenastu rybaków! Nie zapominajcie, że mała grupka morawskich chrześcijan zaczęła współczesny ruch misyjny. Nie zapominajcie, że od niewielkiej liczby metodystów zacząło się pierwsze wielkie przebudzenie.

Mówicie: „Żywe chrześcijaństwo jest przegraną sprawą!”. Pamiętajcie, co powiedział Patrick J. Buchanan: „Beznadziejne sprawy są jedynymi wartymi, aby o nie walczyć”. Wzywam was, abyście przyszli i uczynili nasz zbór tutaj w ciemnościach Los Angeles światłem dla Ameryki i świata!

Nasz mały zbór już wywiera wpływ na świat poprzez Internet. W ubiegłym roku naszą stronę internetową odwiedziło półtora miliona ludzi! Czy możemy coś zmienić? Tak, możemy! Z Bożą pomocą możemy! Prezydent Theodore Roosevelt powiedział:

„Największe zwycięstwa są jeszcze do odniesienia. Największe sprawy do dokonania”.

Mam 77 lat. Miałem nowotwór. Niemalże poddałem się. Pozwoliłem wielebnemu Johnowi Caganowi zwiastować większość kazań. Niemalże poddałem się. Ale wróciłem w ubiegłym weekendzie i zwiastowałem trzy kazania donośnym głosem! Wielebny John Cagan powiedział:

Doktor Hymers walczy o nasz kościół i Boga. Widziałem z jaką trudnością wchodził za pulpit i zwiastował... na nogach, które ledwie go niosły, odczuwając skurcze żołądka, a jednak stał mocno za kazalnicą, wzmacniany przez Chrystusa. A jak zwiastował? Niczym lew! Jego najsłabsze kazania są bardziej dynamiczne niże większość tych, które można usłyszeć gdzie indziej! Dlatego kaznodzieje na całym świecie głoszą jego kazania zza ich kazalnic.

Oni również będą zwiastować to kazanie! Będą zainspirowani kazaniami o uczniostwie! Kto wie, co Bóg zrobi z tymi kazaniami, które docierają w czterdziestu jezykach na cały świat!

Przyjdź do Chrystusa! Zaufaj Mu, a będziesz zbawiony z grzechów poprzez Jego ofiarę na krzyżu. Mówię do wszystkich młodych ludzi, którzy słuchają tego kazania. Posłuchajcie, co Paweł powiedział do swojego młodego przyjaciela Tymoteusza:

„Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa”
(2 List doTymoteusza 2:3).

Proszę wstańcie i zaśpiewajmy razem!

Czy jestem żołnierzem krzyża, naśladowcą Baranka,
Czy lękam się i wstydzę Jego imienia?

Czy mam wejść do nieba po kwiecistym dywanie łatwego życia,
Podczas, gdy inni walczą i przechodzą przez morza zmagań?

Czy nie mam wrogów, by z nimi walczyć; czy nie mam iść pod prąd?
Czy ten zły świat jest moim przyjacielem, który pomaga mi w drodze do Boga?

Muszę walczyć, aby zwyciężyć. Dodaj mi odwagi Panie.
Zniosę zmagania, wytrzymam ból, wspierany Twoim Słowem.
(„Am I a Soldier of the Cross?”, dr Isaac Watts, 1674-1748).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Am I a Soldier of the Cross?” (dr Isaac Watts, 1674-1748).