Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEGO KRWIĄ JESTEŚMY OCZYSZCZENI!

BY HIS BLOOD WE ARE CLEANSED!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 28-go stycznia 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 28, 2018

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego” (Izajasz 53:3).

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze... a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).


W ubiegłą niedzielę zwiastowałem kazanie o tym, jak niezbędna jest krew Chrystusa („Z krwią czy bez krwi”). Zawarłem w nim dwa punkty. Po pierwsze, rozważaliśmy, co stanie się z nami bez przelanej krwi Chrystusa. Po drugie, co stanie się z nami, gdy skorzystamy z przelanej krwi Chrystusa.

Wspomniałem piekło krótko w dwóch paragrafach na początku. A pozostałą część pierwszego punktu poświęciłem grzechowi. Powiedziałem, że bez przelanej krwi Chrystusa „nie ma wolności od grzechów. Nie ma wybawienia z grzechów. Nie ma uwolnienia z grzechów. Nie ma przebaczenia grzechów”. Następnie w drugim punkcie mówiłem o tym, „co stanie się z tobą, gdy skorzystasz z przelanej krwi Chrystusa”. Na czterech stronach ogłaszałem wspaniałą moc krwi Chrystusa, która „wymazuje grzechy”, „przebacza grzechy”, „wybawia z grzechów”, „daje wolność z grzechów”, „wybaczenie z grzechów” i „dostęp do nieba”. Powiedziałem, że ci, którzy są w niebie, będą śpiewać o tym, że zostali „wykupieni przez krew Chrystusa”. Zacytowałem hymn Fanny Crosby „Odkupiona przez krew Baranka”. Zacytowałem Spurgeona, który powiedział: „Ewangelia bez krwi... to ewangelia diabła”. Zacytowałem hymn Charlesa Wesley’a:

Jego krew oczyścić może największego grzesznika,
   Jego krew przelana za mnie.
   („O For a Thousand Tongues”, Charles Wesley, 1707-1788).

Razem zaśpiewaliśmy ten hymn, a po nim kolejny „O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc, w świętej Zbawicielowej krwi” (Lewis E. Jones, 1865-1936). Zaśpiewaliśmy tą pieśń trzy razy! Następnie zacytowałem fragment Octaviusa Winslowa, wielkiego kaznodziei z XIX wieku, który powiedział: „gdy uklękniecie przed Chrystusem, [doświadczycie oczyszczenia sumienia] tą krwią, która przebacza i usuwa wszystkie winy”. A potem zacytowałem Spurgeona, który powiedział do młodego człowieka: „przyjdź do samego Jezusa. On obmyje twoje grzechy swoją cenną krwią”. A następnie hymn „Tak, jakim jest”, w którym mowa jest o tym, że krew Jezusa „była przelana za mnie”. Zakończyłem kazanie mówiąc: „zaufajcie Jezusowi. Przyjdźcie do Jezusa, aby zostać obmytymi z grzechów Jego cenną krwią”. Nie wiem, jak mógłbym wyrazić to jaśniej!

W niedzielę rano John Samuel Cagan zwiastował kazanie „The Preeminence of Christ”. Cagan zakończył je, cytując Kolosan 1:14:

„w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”.

Następnie Cagan powiedział: „Jego krew jest zadośćuczynieniem za twoje grzechy. Powierz się Jego miłosierdziu. Tylko On może wykupić cię z grzechów swoją krwią. Modlę się, abyś dzisiaj zaufał Jezusowi”. Kazanie Cagana zostało wygłoszone po pieśni zaśpiewanej przez Griffitha „O Sacred Head, Now Wounded”, w której wywyższona jest krwawa ofiara Chrystusa za nasze grzechy. Również przed moim kazaniem w niedzielę wieczorem zaśpiewał pan Griffith pieśń „There is a Fountain” Williama Cowpera:

Jest fontanna pełna krwi,
   Zaczerpniętej z żył Emmanuela.
Grzesznicy, którzy tam zanurzą się,
   Obmyci zostają ze wszystkich win.

A jednak całe zwiastowanie i pieśni o oczyszczającej z grzechów krwi Jezusa nie zrobiły żadnego wrażenia na wielu z was, którzy jesteście zgubieni! Żadnego! Po wieczornym kazaniu przyszła do mnie pewna dziewczyna. Powiedziałem, aby „uklękła i zaufała Jezusowi”. Spojrzała na mnie ze złością i powiedziała „Nie!”. Nie mogłem w to uwierzyć! Po co przyszła do mnie? Czy myślała, że przyjście do mnie zbawi ją? Byłem zdumiony! Potem przyszedł młody mężczyzna. Miał łzy w oczach, więc myślałem, że został przekonany o grzechach. Ale nie. Bał się tylko, że pójdzie do piekła, o którym niewiele wspominałem w moim kazaniu! Bał się, że pójdzie do piekła! I to wszystko! Nie wspominał zupełnie swoich grzechów. I nie powiedział nawet słowa – ani jednego słowa – o krwi Jezusa i jej mocy obmywania z grzechów! Ani jednego słowa, chociaż przez cały dzień słyszał o oczyszczającej mocy krwi Jezusa, zaczynając od kazania Johna Cagana, aż po moje wieczorem. Nie wspomniał nawet hymnów o krwi Jezusa obmywającej z grzechów. Wyglądało tak, jakby w ciągu całego dnia nie usłyszał ani jednego słowa o oczyszczającej mocy krwi Jezusa. Nie pamiętał ani jednego słowa!

Dlaczego ta dziewczyna o zagniewanej twarzy przyszła do mnie, nie myśląc ani przez chwilę o miłości Jezusa i jego krwawej ofierze za nasze grzechy? Dlaczego przyszedł ten młody mężczyzna, lękający się piekła, lecz niewspominający nawet słowem o oczyszczającej krwi Jezusa? Odpowiedź znajdujemy w naszym pierwszym tekście:

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi... jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego” (Izajasz 53:3).

Moi drodzy przyjaciele, potrzeba cudu łaski, aby zgubiony grzesznik przestał gardzić i odrzucać Jezusa. Potrzeba działania Ducha Świętego, aby zgubiony grzesznik przestał ukrywać się przed Jezusem i zaczął doceniać Jego oczyszczającą krwawą ofiarę za grzechy.

W naszym drugim tekście mowa jest o tym, czego dokonał Jezus, aby nas zbawić, nawet jeśli do tej pory gardzicie Nim i odrzucacie Jego krew:

„Lecz on zraniony jest za [nasze] występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).

Zanim zacząłem zwiastować w ubiegłą niedzielę wieczorem, przeczytałem świadectwa dwóch młodych kobiet, które przychodziły do zboru Spurgeona. O jednej z nich powiedziano:

Jej serce pozostawało niewzruszone, aż usłyszała zwiastowanie Spurgeona. Zaczęła bardzo bać się sądu za grzechy. Przychodziła do kościoła, ale przez kilka miesięcy pozostawała w rozpaczy. A potem usłyszała zwiastowanie Spurgeona na temat miłości. Zaufała Jezusowi i Jego odkupiającej krwi, i została zbawiona.

A o drugiej młodej kobiecie tak napisano:

Wiedziona ciekawością, przyszła posłuchać zwiastowania Spurgeona. Wyszła z kościoła w strachu. Powiedziała: „Żałowałam, że posłuchałam jego zwiastowania. Byłam zdecydowana nigdy więcej tam nie wrócić. Ale czułam się okropnie, gdy nie przychodziłam. Lecz gdy przyszłam, by go posłuchać, czułam się równie źle. W końcu zaufałam Chrystusowi i znalazłam w Nim pokój i pocieszenie. Znalazłam Go dopiero wtedy, gdy porzuciłam poszukiwania pokoju w czymś lub kimś innym niż Jezus. Na początku próbowałam wszystkiego innego, lecz nic nie mogło dać mi pokoju, aż w końcu znalazłam Chrystusa i Jego zbawczą krew”.

Odkupiona! Zaśpiewajmy razem tą pieśń!

Odkupiona, odkupiona, odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona, odkupiona, jestem Jego dzieckiem na wieki.
    („Redeemed”, Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Zaśpiewajmy jeszcze raz!

Odkupiona, odkupiona, odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona, odkupiona, jestem Jego dzieckiem na wieki.

Krew Jezusa, który wykupiła nas, nie jest zwykłą krwią. W Dziejach Apostolskich 20:28 czytamy o tym, jak wspaniała jest krew Jezusa. Paweł powiedział do starszych zboru w Efezie:

„abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią”.

Czy uważasz, że źle przetłumaczono to w Biblii króla Jakuba? Zatem posłuchaj współczesnego tłumaczenia z Biblii New International translation:

„Bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, który został wykupiony jego własną krwią”.

Może nadal nie jesteś przekonany. Zatem podam wam tłumaczenie „New American Standard”:

„Prowadźcie Kościół Boży, za który zapłacił On swoją własną krwią”.

Wyraźnie widzimy, że krew Jezusa, która oczyszcza z grzechów, nie jest zwykłą krwią. Jesteśmy wykupieni z grzechów „krwią Bożą”. Jezus Chrystus to Druga Osoba Trójcy – Bóg Syn. Bóg wcielony. Bóg w ludzkim ciele. Zatem zupełnie poprawną rzeczą jest nazywanie Jego krwi „krwią Bożą”. Tak właśnie powiedział wielki kaznodzieja – Spurgeon: „Nie ma takich grzechów, których nie mogłaby zmyć krew Chrystusa”. Charles Wesley powiedział:

On łamie moc grzechów naszych,
   Wypuszcza więźniów na wolność;
Jego krew najbardziej skalanego oczyścić może,
   Jego krew za mnie przelana.
(„O For a Thousand Tongues to Sing”, Charles Wesley, 1707-1788;
      na melodię „O Set Ye Open Unto Me”).

Zaśpiewajmy to!

On łamie moc grzechów naszych,
   Wypuszcza więźniów na wolność;
Jego krew najbardziej skalanego oczyścić może,
   Jego krew za mnie przelana.

Czy uważasz, że jesteś bezgrzeszny? Wątpię, abyś był tak czysty jak Charles Wesley przed swoim zbawieniem. Pościł kilka razy w tygodniu. A ty? Modlił się godzinami. A ty? Był nawet misjonarzem wśród amerykańskich Indian. A ty? Nie chciał przyznać, że w głębi serca jest grzesznikiem. Był jak dziewczyna w kościele Spurgeona, która powiedziała:

Znalazłam Go dopiero wtedy, gdy porzuciłam poszukiwania pokoju w czymś lub kimś innym niż Jezus. Na początku próbowałam wszystkiego innego, lecz nic nie mogło dać mi pokoju, aż w końcu znalazłam Chrystusa i Jego zbawczą krew.

Czy i ty tak robisz? Czy próbowałeś już wszystkiego? Jednak nic nie daje ci pokoju, nieprawdaż? Oczywiście, że tak jest! I nigdy nie znajdziesz pokoju. Nigdy nie będziesz miał pokoju! Nigdy nie będziesz miał pokoju! Nigdy nie będziesz miał go, aż nie przestaniesz szukać gdzie indziej, niż u Jezusa i nie przyznasz się, że potrzebujesz Jego zbawczej krwi!

O innej młodej kobiecie powiedziano:

Przychodziła do kościoła, ale przez kilka miesięcy pozostawała w rozpaczy. A potem usłyszała zwiastowanie Spurgeona na temat miłości. Zaufała Jezusowi i Jego odkupiającej krwi, i została zbawiona.

Znalazłam Go dopiero wtedy, gdy porzuciłam poszukiwania pokoju w czymś lub kimś innym niż Jezus. Na początku próbowałam wszystkiego innego, lecz nic nie mogło dać mi pokoju, aż w końcu znalazłam Chrystusa i Jego zbawczą krew.

W Biblii czytamy:

„W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów”.

Następnie John Samuel Cagan powiedział: „Jego krew będzie zadośćuczynieniem za twoje grzechy. Powierz się Jego miłosierdziu. Tylko On może wykupić cię z twoich grzechów swoją krwią. Modlę się, abyś dzisiaj zaufał Jezusowi”.

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi... jak ten, przed którym zakrywa się twarz... Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze... jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:3, 5).

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22). Ale dziękujmy Bogu za to, że „krew Jezusa Chrystus jego Syna oczyszcza nas w wszystkich grzechów” (1 List Jana 1:7). Oby słowa pieśni Charlotte Elliott (1789-1871) stały się dziś wieczorem i twoim wyznaniem:

Tak, jakim jest - nic nie mam, nic
   Prócz tego, że mnie głos Twój zwie,
Że krew Twa lała się za mnie;
   Baranku Boży, idę już!

Mając piętnaście lat John Samuel Cagan powiedział:

Nie mogłem znaleźć żadnej formy pokoju... Byłem zmęczony zmaganiem się; byłem tam zmęczony tym, kim byłem... Próbowałem zbawić się. Próbowałem zaufać Chrystusowi, lecz nie udawało mi się. Nie mogłem poddać się Chrystusowi, nie mogłem podjąć decyzji, by zostać chrześcijaninem... A to sprawiało, że czułem się beznadziejnie... Jezus oddał swoje życie za mnie. Został ukrzyżowany za mnie... Świadomość tego przygniatała mnie. Musiałem to zrobić... Musiałem mieć Jezusa! W tamtej chwili poddałem się Jemu i przyszedłem do Niego przez wiarę...; było to proste odpocznienie w Chrystusie, który mnie zbawił! On obmył mnie z grzechów swoją krwią!... W tamtym momencie nie było żadnego fizycznego odczucia lub oślepiającego światła. Nie potrzebowałem odczuć. Miałem Chrystusa! A ufając Chrystusowi czułem, że grzechy zostały zabrane z mojej duszy. Odwróciłem się od grzechu i patrzyłem tylko na Jezusa! Jezus mnie zbawił... moja wiara spoczywa w Jezusie, który mnie zmienił... Dał mi życie i pokój... Chrystus przyszedł do mnie i z tego powodu nigdy Go nie opuszczę... On obmył moje grzechy swoją krwią.

Tak, jakim jest - nic nie mam, nic
   Prócz tego, że mnie głos Twój zwie,
Że krew Twa lała się za mnie;
   Baranku Boży, idę już!

Tak, jakim jest, Tyś łaskaw mi,
   Przebaczasz i omywasz z win,
Dla Twych obietnic wierzę Ci
   Baranku Boży, idę już!

Miłością Swoją serce zgój.
   Bym wiecznie już pozostał Twój,
Baranku Boży, idę już

Czy przyjdziesz do Jezusa i zostaniesz obmyty z wszystkich grzechów Jego drogocenną krwią? Czy przyjdziesz do Jezusa? Czekamy, by pomodlić się z tobą. Przyjdź tutaj i usiądź w dwóch pierwszych rzędach, gdy inni pójdą na posiłek. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Saved by the Blood of the Crucified One” (S. J. Henderson, 1902).