Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NAJWIĘKSZA BITWA CHRZEŚCIJANINA

THE CHRISTIAN’S GREATEST BATTLE
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 19-sierpnia 2012 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 19, 2012

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6:18).


Słyszałem wiele kazań poświęconych zbroi Bożej opisanej w Liście do Efezjan 6:12-17. Nie pamiętam jednak żadnego, które w pełni poruszyłoby wszystko to, o czym Paweł pisze w tym fragmencie Pisma Świętego. Być może słyszałem jakieś, ale nie pamiętam. Aby w pełni zrozumieć ten fragment, musimy zauważyć, że zbroję Bożą zakładamy z konkretnego powodu, by „ostać się przed zasadzkami diabelskimi” (Efezjan 6:11). [W Biblii Gdańskiej] słowo „przeciwko” pojawia się pięć razy w liście do Efezjan 6:11 i 12. Z naszego tekstu możemy wyciągnąć trzy bardzo ważne lekcje dotyczące zwycięskiej modlitwy nad naszym wrogiem - szatanem.

I. Po pierwsze, ciągła i wytrwała modlitwa jest konieczna, ponieważ diabeł istnieje.

Wzywani jesteśmy, aby stanąć „przeciwko” diabłu. Czytamy, że nie zmagamy się i nie walczymy „przeciwko” krwi i ciału. Nasza walka jest „przeciwko” „nadziemskim władzom... zwierzchnościom... władcom tego świata ciemności...złym duchom w okręgach niebieskich”. Te różne kategorie demonów może pokonać modlitwa. Dr J. Vernon McGee tak skomentował Efezjan 6:12:

      Bierzemy udział w walce duchowej. Diabeł w tej bitwie ma swych podwładnych ustawionych w szeregi. Napisane jest, że walczymy przeciwko nim. Jest tu mowa o spotkaniu twarzą w twarz z duchowymi siłami zła... Otacza nas świat demonów, który manifestuje się... Wróg jest zlokalizowany i zidentyfikowany. Jest to wróg duchowy. To szatan, który przewodzi siłom demonicznym. Musimy zobaczyć, gdzie toczy się bitwa. Myślę, że kościół przestał niemalże całkowicie dostrzegać walkę duchową (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom V, str. 279-280; odnośnie Efezjan 6:12).

Czy to sobie to uświadamiasz, czy też nie, bierzemy udział w wielkiej bitwie przeciwko szatanowi i jego demonom. Naszymi własnymi siłami nie jesteśmy w stanie jej wygrać. Przez wiarę musimy nałożyć na siebie całą zbroję Bożą, a potem wyjść i walczyć przeciwko szatanowi i jego demonom. Wielki reformator Marcin Luter (1483-1546) miał dużo do powiedzenia na temat szatana. Oto kilka słów napisanych przez Lutra w znanym hymnie:

Stary, chytry wróg
   Czyha, by nas zmógł;
Swych mocy złych rój
   Prowadzi na nas w bój.
Na ziemi któż mu sprosta?

Choć diabłów pełen byłby świat,
   Co połknąć nas by chcieli,
My nie boimy się ich zdrad,
   Będziemy triumf mieli.
(„Warownym grodem jest nasz Bóg” autor Martin Luther, 1483-1546).

Jak możemy odnosić tryumf nad diabłem i zastępami jego demonów? Nie ma innego sposobu tylko poprzez moc modlitwy! Modlitwa to walka! W modlitwie toczymy bój przeciwko demonom i szatanowi!

„Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.” (Efezjan 6:11).

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6:18).

Wrogiem tym jest szatan i jego demony. W modlitwie stajemy przeciwko nim. W modlitwie walczymy!

Naucz mnie modlić się, o Panie mój.
   Serca pragnienie to mego jest;
Wolę Twą poznać i drogi Twe;
   Naucz mnie modlić, o Panie mój.
(„Teach Me to Pray” autor Albert S. Reitz, 1879-1966).

Widzimy zatem, że ciągła i wytrwała modlitwa jest konieczna, ponieważ diabeł istnieje. Szatan jest potężny i nigdy nie odpoczywa. Jeżeli zlekceważymy ciągłą modlitwę, to diabeł odniesie zwycięstwo, zatrzymując nas przed zdobywaniem zgubionych dusz i przyprowadzaniem ich do kościoła. Oto mój pierwszy punkt – ciągła modlitwa jest konieczna, gdyż inaczej ludzie nawracający się w czasie ewangelizacji, nie pozostaną w kościele.

II. Po drugie, ciągła i wytrwała modlitwa jest konieczna, ponieważ to jedyny sposób,
aby otrzymać to, co jest nam potrzebne.

Apostoł Jakuba jasno to wyraził, pisząc:

„Nie macie, bo nie prosicie.” (List Jakuba 4:2).

Te słowa pokazują, dlaczego w wyniku naszych wysiłków ewangelizacyjnych tak mało jest prawdziwie nawróconych, którzy pozostają w kościele. Dlaczego tak niewielu ludzi się nawraca? „Nie macie, bo nie prosicie.” Zlekceważenie ciągłej i wytrwałej modlitwy jest powodem, dlaczego tak niewielu ludzi, którzy nawracają się, pozostają w kościele.

Dla apostołów modlitwa była najważniejszą częścią ich służby. Kiedy odczuwali presję codziennej służby w kościele, apostołowie powiedzieli:

„My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa”
       (Dz. Apostolskie 6:4).

„My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa”. Apostoł Paweł powiedział, że większość swego czasu spędza w modlitwie. Powiedział, że modli się o kościół w Tesalonice - „We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie” (1 Tesaloniczan 3:10). Pisał do Tymoteusza: „nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich” (2 Tymoteusza 1:3).

Poprzez praktykę stałej i wytrwałej modlitwy, apostoł Paweł naśladował Chrystusa. Czytamy, że Chrystus

„...wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił”
       (Ew. Marka 1:35).

A w innym miejscu, że Chrystus

„...wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga.” (Ew. Łukasza 6:12).

Słowa „modlić się” i „modlitwa” użyte są co najmniej 25 razy w krótkim opisie życia chrześcijanina w czterech ewangeliach. Również w innych miejscach jest mowa o modlitwach Jezusa. Poświęcał na nią wiele czasu i energii. Kobiety i mężczyźni, którzy nie spędzają wiele czasu w modlitwie, nie naśladują przykładów Jezusa i apostoła Pawła.

Kiedy Jezus wrócił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca, zaczął wielkie dzieło wstawiania się za nami. Czytamy, że:

„...może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.” (Hebrajczyków 7:25).

Chrystus może nas zbawić nie tylko dlatego, że umarł na krzyżu, ale również dlatego, że żyje w niebie, nieustannie modląc się o nas. On żyje, aby „wstawiać się za nami”, modlić się o nas. Modlitwa jest główną czynnością Jezusa dzisiaj. Jesteśmy zbawieni, gdyż On modli się o nas. Apostoł Paweł powiedział, że „Jezus Chrystus... wstawia się za nami.” (Rzymian 8:34).

Jeżeli chcemy mieć społeczność z Chrystusem, to również i my musimy spędzać wiele czasu na modlitwie. Jestem przekonany, że chrześcijaństwo zniknęłoby dawno temu, gdyby Chrystus nie modlił się o nas. Kiedy na początku lat 50-tych komuniści wyrzucili z Chin wszystkich zachodnich misjonarzy, w kraju było około miliona chrześcijan. Jednak dzisiaj w Chinach żyje ponad sto milionów chrześcijan. Pomimo terroru i prześladowań używanych przez komunistów, aby zniszczyć chrześcijaństwo, w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat nastąpił wzrost liczby chrześcijan o dziesięć tysięcy razy. Nie stałoby się to, gdyby Chrystus w niebie nie „wstawiał się za nimi” (Hebrajczyków 7:25). Słyszymy wieści, że w dzisiejszych czasach liczba nawracających się na chrześcijaństwo muzułmanów jest tak wielka jak nigdy wcześniej. Kiedy byli muzułmanie zaufają Jezusowi, są często torturowani i zabijani z powodu ich wiary. Żyją pod ciągłą groźbą prześladowań, a jednak tysiącami przychodzą do Chrystusa. Nie stałoby się to, gdyby Chrystus w niebie nie „wstawiał się za nimi” (Hebrajczyków 7:25).

To, co dzieje się w Chinach i krajach muzułmańskich jest wynikiem modlitw Chrystusa oraz modlitw tysięcy chrześcijan w wolnym świecie. Bóg wzywa nas, abyśmy dołączyli do społeczności z Jezusem oraz do modlitw Jego wojowników, gdziekolwiek są, w służbie modlitwy wstawienniczej. Jeżeli chcemy widzieć więcej młodych ludzi nawracających się i dołączających do kościoła, to musimy poświęcić czas, dużo czasu, by przychodzić do Boga w modlitwie. Modlitwa o nawrócenia musi stać się naszym codziennym zwyczajem. Módl się, aby Bóg uczynił cię modlitewnym wojownikiem, który będzie poświęcał wiele czasu na modlitwę za ludźmi zgubionymi, by mogli przyjść do kościoła. Wielcy zdobywcy dusz w historii byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Każdy z nich był inny, ale mieli coś wspólnego – byli ludźmi poświęcającymi wiele czasu w modlitwie za tych, którzy są zgubieni.

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6:18).

W modlitwie siła, Panie, w modlitwie siła,
   Wśród ziemskich grzechów, smutku, cierpienia;
Ludzie zgubieni umierają, dusze w rozpaczy;
   Ach, daj nam moc, moc w modlitwie!

Zaśpiewajmy!

W modlitwie siła, Panie, w modlitwie siła,
   Wśród ziemskich grzechów, smutku, cierpienia;
Ludzie zgubieni umierają, dusze w rozpaczy;
   Ach, daj nam moc, moc w modlitwie!

III. Po trzecie, ciągła i wytrwała modlitwa jest konieczna, ponieważ to jedyny sposób,
aby doświadczyć miłosierdzia i pomocy, gdy jesteśmy w potrzebie.

Słowa apostoła w Liście do Hebrajczyków 4:16 pokazują nam, jak możemy doświadczyć miłosierdzia i łaski, pomocnych w pracy ewangelizacyjnej:

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (Hebrajczyków 4:16).

Ten werset jest tak ważny, że chcę, abyście zobaczyli go w Biblii. Proszę powstańmy i przeczytajmy go głośno:

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (Hebrajczyków 4:16).

Możecie usiąść.

Ten werset pokazuje nam, jak dostąpić miłosierdzia i łaski „ku pomocy w stosownej porze” w naszym kościele. Zaczynamy teraz to, co nazywam „jesiennymi żniwami”. Początek jesieni to zawsze czas, gdy nasze wysiłki ewangelizacyjne owocują w wielu młodych ludziach. Jednak wielu z tych, którzy przychodzą do kościoła, nigdy nie byli zbawieni ani też nie byli w naszym zborze wcześniej. To smutne. Nie lubimy o tym myśleć. Jednak tak dzieje się co roku. Tylko niewielu z nich pozostanie z nami, gdy zakończy się czas jesiennych żniw. Jeżeli rzeczy potoczą się jak zwykle, to garstka z nich będzie ciągle z nami, gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że okres bożonarodzeniowy zacznie się niedługo; szybciej, niż nawet myślimy, bo już za siedemnaście tygodni. Te tygodnie upłyną tak szybko, jakby to było kilka dni! Wierzcie mi lub nie, ale Święta Bożego Narodzenia są tuż tuż.! Mamy niewiele czasu, aby przyprowadzić nowych ludzi do kościoła. Za kilka krótkich tygodni czas jesiennych żniw minie.

Czy stracimy większość z tych ludzi, których przyprowadzimy? Prawie zawsze tak się dzieje. Czy tak samo stanie się w tym roku? Tak, jeśli pozwolimy diabłu robić to, co chce! On nie chce, abyś był czujny i uważny. Diabeł nie chce, abyś czuł się odpowiedzialny. Diabeł chce, abyś był zaspany i obojętny, gdyż wtedy będzie mógł przechwycić tych wszystkich, których przyprowadzimy do zboru w czasie jesiennych żniw. Jednak Bóg wzywa cię, abyś nie spał. Bóg wzywa cię, abyś czuwał. Bóg wzywa cię do intensywnej, ciągłej i wytrwałej modlitwy o zgubionych, młodych ludzi. Aby pokonać diabła musimy być posłuszni temu wersetowi z Biblii:

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (Hebrajczyków 4:16).

Oto najważniejszy czas dla kościoła w ciągu całego roku! Oto „stosowna pora”! Oto czas, gdy potrzebujemy Bożego miłosierdzia i łaski! Oto czas, gdy potrzebujemy Bożej pomocy! „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski” w głębokiej, ciągłej i wytrwałej modlitwie o ludzi zgubionych! Nie pozwól diabłu wygrać tej bitwy! Dołącz do nas w walce; „W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6:18). Chcę, abyś w modlitwie odważnie i konkretnie wstawiał się za tymi, których przyprowadzimy do zboru w kolejnych tygodniach. Chcę, byś powiedział: „Muszę modlić się, modlić się, modlić się. Muszę włożyć w modlitwę całą moją energię i serce. Bez względu na inne rzeczy, które robię, muszę modlić się!” Chcę, abyś każdego dnia spędzał piętnaście minut w modlitwie. Zaplanuj sobie dzisiaj, że będziesz modlił się o ludzi zgubionych każdego dnia przez co najmniej piętnaście minut!

W modlitwie siła, Panie, w modlitwie siła,
   Wśród ziemskich grzechów, smutku, cierpienia;
Ludzie zgubieni umierają, dusze w rozpaczy;
   Ach, daj mi moc, moc w modlitwie!

Wszyscy z was, którzy dołączycie do mnie w co najmniej piętnastominutowych, codziennych modlitwach za zgubionymi w czasie jesiennych żniw, wyjdźcie teraz do przodu, a pan Lee i pan Bebout będą modlić się z wami, abyście dotrzymali waszej obietnicy. Przyjdźcie teraz, gdy razem będziemy śpiewać zwrotkę pieśni!

W modlitwie siła, Panie, w modlitwie siła,
   Wśród ziemskich grzechów, smutku, cierpienia;
Ludzie zgubieni umierają, dusze w rozpaczy;
   Ach, daj nam moc, moc w modlitwie!

(Modlitwa). Możecie usiąść.

Chcę powiedzieć coś jeszcze do tych, którzy jesteście nowi w naszym kościele. Chrystus umarł na krzyżu, płacąc cenę za nasze grzechy. Powstał w fizyczny sposób z martwych i wstąpił do nieba, gdzie modli się za nami. Przyjdź wiarą do Jezusa, a On przebaczy ci grzechy i da życie wieczne. A bez względu na to co zrobisz, przyjdź tutaj w następną niedzielę! Niech Bóg cię błogosławi! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Efezjan 6:10-18.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Teach Me to Pray” (autor Albert S. Reitz, 1879-1966).


SKRÓT KAZANIA

NAJWIĘKSZA BITWA CHRZEŚCIJANINA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6:18).

(Efezjan 6:11)

I.   Po pierwsze, ciągła i wytrwała modlitwa jest konieczna, ponieważ
diabeł istnieje. Efezjan 6:11, 18.

II.  Po drugie, ciągła i wytrwała modlitwa jest konieczna, ponieważ to
jedyny sposób, aby otrzymać to, co jest nam potrzebne.
List Jakuba 4:2; Dz. Apostolskie 6:4; 1 Tesaloniczan 3:10;
2 Tymoteusza 1:3; Ew. Marka 1:35; Ew. Łukasza 6:12;
Hebrajczyków 7:25; Rzymian 8:34.

III. Po trzecie, ciągła i wytrwała modlitwa jest konieczna, ponieważ to
jedyny sposób, aby doświadczyć miłosierdzia i pomocy, gdy
jesteśmy w potrzebie. Hebrajczyków 4:16.