Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WIELKI BÓG – POTĘŻNY I STRASZNY!

A GREAT GOD – MIGHTY AND TERRIBLE!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 11-go stycznia 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 11, 2015

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki…”
 (2 Tymoteusza 3:16).


Kiedy otwieramy Biblię, czytamy objawienie Boże. Parafrazując dr. W. A. Criswella (1909-2002) – jest wiele rzeczy, które uczymy się przez studiowanie i obserwację. Możemy uczyć się na temat ziemi i nasion, drzew i owoców, wody i minerałów, ryb i bydła, sił ciężkości i ruchu gwiazd. Poprzez studiowanie i obserwację możemy dużo nauczyć się na temat świata przyrody. Ale co leży poza tym, co widzimy? Czy jest rzeczywistość poza tym, co możemy studiować i obserwować w fizycznym świecie? Jakie jest znaczenie i cel życia? Tych wszystkich rzeczy nigdy nie poznamy poprzez studiowanie i obserwację. Kim jest Ten, który uczynił ten świat, gwiazdy i wszechświat? Rozumowanie, obserwacja i studiowanie mogą dać nam tylko częściowe odpowiedzi. Ale musimy przejść poza to, co zewnętrzne i fizyczne. Znaczenie życia leży poza tym, co czujemy, widzimy i słyszymy, i nie możemy się tego nauczyć.

Możemy godzinami patrzeć na gwiazdy i dojść do wniosku, że ktokolwiek je stworzył, był wielki i wszechpotężny. Ale jak się nazywa? Jaki jest? Czy nas zna? Czy zna nasze imiona? Możemy całe życie studiować gwiazdy i nigdy Go nie poznać.

Możemy studiować piękno zachodu słońca, drzew w parku, rosnących kwiatów. Możemy studiować całą wspaniałość przyrody. Możemy dojść do wniosku, że ktokolwiek je stworzył, kochał piękno, harmonię i kolory. Ale kim On jest? Jaki jest? Możemy studiować tęczę, chmury i odcienie kolorów Wielkiego Kanionu oraz wspaniałe zachody słońca w Arizonie. Możemy studiować je całe życie i nigdy Go nie poznać.

Możemy patrzeć na siebie. Możemy studiować różne kultury na świecie. Studiować socjologię i moralność. Możemy dojść do wniosku, że ktokolwiek stworzył rasę ludzką, miał poczucie porządku i moralności. Ale kim On jest i czy nas zna? Dlaczego Bóg stworzył nas w ten sposób? Te rzeczy ukryte są przed ludźmi. Te sprawy można poznać tylko wtedy, gdy Bóg je ukaże i objawi. Jeżeli Bóg nie objawi samego siebie, nie możemy Go poznać (w oparciu o „The Self-Revelation of God”, W. A. Criswell, Ph.D.).

Bóg objawił nam samego siebie poprzez Biblię. Biblia to samoobjawienie Boże dla zgubionego świata. Jak powiedział apostoł Piotr, Biblia jest „pochodnią świecącą w ciemnym miejscu” (2 List Piotra 1:19). Przez ponad pół wieku studiowałem religię. Na świecie jest około 600 różnych religii. Która jest prawdziwa? Skąd możemy to wiedzieć? Możemy studiować całe życie religie tego świata i nigdy nie poznać Boga. Bóg musi objawić nam siebie. I to też zrobił. Bóg objawił samego siebie ludziom w Piśmie Świętym, które „przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki...” (2 Tymoteusza 3:16). Biblia to jedyne wiarygodne źródło wiedzy o Bogu. Bez Biblii nie poznalibyśmy Boga. Nie wiedzielibyśmy, że Bóg jest w Trójcy. Nie poznalibyśmy atrybutów Bożych – tego, że jest wszechobecny, wszechwiedzący, wszechpotężny, niezmienny, święty, sprawiedliwy, dobry, że jest prawdą. Tych rzeczy nigdy nie dowiedzielibyśmy się o Bogu, gdyby ich nie objawił nam w Biblii. Wszystko, co wiemy o Bogu, pochodzi z Biblii, gdyż:

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki…” (2 Tymoteusza 3:16).

A co, jeśli chodzi o Boga, który karze grzech? Dr George Buttrick, odrzucający Biblię edytor książki The Interpreter’s Bible, powiedział: „Bóg jest moim diabłem”. Powiedział, że Bóg z Biblii jest „diabłem”. Robert Ingersoll nazwał Boga z Biblii „tym okrutnym Bogiem” i powiedział: „Nienawidzę Go”. Studenci często słyszą od swoich profesorów o ich nienawiści do Boga karzącego grzech. Jednak George Buttrick nie miał żadnych podstaw, by odrzucić Boży sąd, za wyjątkiem własnych uprzedzeń. Ingersoll nie miał podstaw, by nazwać Boga „okrutnym”, za wyjątkiem własnych uprzedzeń. Również was wykładowcy nie mają żadnych podstaw, by odrzucać Boga, który osądza grzech za wyjątkiem własnych uprzedzeń.

Skąd wiemy, że się mylą? I skąd wiemy więcej o Bogu niż oni? Odpowiedź znajdujemy w naszym tekście:

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki…” (2 Tymoteusza 3:16).

Wszystkie hebrajskie i greckie słowa w Biblii są theopneustos (natchnione, „tchnięte przez Boga”) i są pożyteczne (ōphĕlímos) do nauki (didaskalian – nauka, doktryna). Niemiecki uczony dr Fritz Rienecker powiedział: „Słowa [Pisma] są natchnione przez Boga... Według nauczania rabinistycznego Duch Boży spoczął na prorokach i w nich, i przemawiał przez nich tak, że nie mówili sami, ale wychodziło to z ust Bożych, a oni wypowiadali słowa i zapisywali poprzez Ducha Świętego. Wczesny Kościół [całkowicie] zgadzał się z tym poglądem” (Fritz Rienecker, Ph.D., A Linguistic Key to the Greek New Testament, z niemieckiego na angielski przetłumaczył Cleon L. Rogers, junior; odnośnie 2 Tymoteusza 3:16).

Zatem Biblia to doskonały skarb ustnie natchnionych słów Bożych; każde hebrajskie i greckie słowa wyszły „z ust Bożych”! Cokolwiek chcemy wiedzieć o Bogu musi pochodzić z Biblii, a nie z innego źródła. Jak wyraził to Luter „sola scriptura” – tylko Biblia jest źródłem tego, w co wierzymy i doktryn. Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział: „Istnieją tylko dwa stanowiska: albo uważamy Biblię za autorytatywną, albo ufamy ludzkim wymysłom... cała Biblia jest wyjątkowym objawieniem Bożym” (Fellowship with God, Crossway Books, 1993, str. 104). Kiedy ludzie mówią „To twoja opinia”, to ja odpowiadam „Nie to nie jest moja opinia, ale opinia Biblii, wyraźne, doktrynalne nauczanie Bożego Słowa”. A gdy potem mówią: „Ale jak je interpretujesz?”, to odpowiadam: „Tak samo jak interpretuję to, co jest w gazetach – to, co jest tam zapisane, to oznacza”.

Wielu ludziom nie podoba się to. Czy wiecie, dlaczego? Ponieważ słuchają diabła. Diabeł wprowadził w zamieszanie naszą pierwszą matkę, mówiąc jej, że Bóg wcale nie miał na myśli tego, co powiedział (I Mojżeszowa 3:1-5). Idea tego, że nie możemy ufać Słowu Bożemu wywodzi się z upadku człowieka i rasy ludzkiej! Niech Bóg nam pomoże! Wszystko, co wiemy o prawdziwym Bogu pochodzi tylko z Biblii. Zwróćcie uwagę, że powiedziałem: „Wszystko, co wiemy o prawdziwym Bogu pochodzi tylko z Biblii”. Nie z Koranu. Nie z Księgi Mormonów. Nie z książki Mary Baker Eddy Science and Health, nie z celowo wykrzywionej, źle przetłumaczonej Biblii świadków Jehowy. Wszystko, co wiemy o prawdziwym Bóg pochodzi tylko z Biblii. Co Biblia mówi na temat Boga? To, co Biblia naucza na temat Boga bardzo różni się od tego, co mówią o Nim dzisiaj ludzie. Przeciętny człowiek myśli dwie rzeczy o Bogu. To, że

1. Bóg nie istnieje.
2. Lub że jest tylko Bogiem miłości i nigdy nie ukarałby za grzech.

Jednak obie idee nie pochodzą z Biblii. Obie są wytworem ludzkim i nie pokazują prawdziwego Bóg.

Tak, Biblia naucza, że jest On Bogiem miłości (1 List Jana 4:16). Jednak Bóg jest także Bogiem sądu. O gniewie i sądzie jest mowa w Biblii o wiele więcej niż o Jego miłości. Dr Lloyd-Jones powiedział: „Jeżeli usuniemy ideę sądu z Biblii, to pozostanie bardzo niewiele” (The Heart of the Gospel, Crossway Books, 1991, str. 98). A w innym miejscu dr Lloyd-Jones powiedział: „Podstawowym problemem ludzi, którzy nie wierzą w doktrynę o Bożym gniewie jest to, że nie wierzą w Boże, biblijne objawienie. Stworzyli sobie własny obraz Boga” (God’s Sovereign Purpose (Romans 9), The Banner of Truth Trust, 1991, str. 212).

Gniew i sąd Boży to doktryny, które znajdujemy w Biblii zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W ubiegłym tygodniu czytałem o Bożym sądzie w czasie wielkiego potopu.

„I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi” (I Mojżeszowa 6:7).

„Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią” (I Mojżeszowa 6:13).

„Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios; to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce” (I Mojżeszowa 7:23).

Oto Bóg sądu! Czytamy też o sądzie nad Sodomą i Gomorą:

„Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi”. (I Mojżeszowa 19:24-25).

Oto Bóg sądu! Czytamy o strasznym sądzie Bożym nad Egiptem. Bóg osądził ich, gdyż nie pozwolili odejść Hebrajczykom.

„O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. I wstał faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie; i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego” (II Mojżeszowa 12:29-30).

Oto Bóg sądu! Czytamy o sądzie nad Nadabem i Abihu – synami Aarona:

„Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem” (III Mojżeszowa 10:1-2).

Oto Bóg sądu! A potem czytamy o człowieku, który złamał prawo, zbierając drewno w sabat:

„I rzekł Pan do Mojżesza: Mąż ten poniesie śmierć. Niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. I wyprowadził go cały zbór poza obóz, i ukamienowali go, i umarł, jak Pan nakazał Mojżeszowi” (IV Mojżeszowa 15:35-36).

Oto Bóg sądu! A potem przeczytałem o Korachu i tych, którzy razem z nim zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi,

„A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi; tak zginęli spośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokoło nich, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie: Oby i nas ziemia nie pochłonęła! Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło” (IV Mojżeszowa 16:31-35).

Oto Bóg sądu! W V Księdze Mojżeszowej czytamy:

„Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów” (V Mojżeszowa 10:17).

A następnie jest napisane:

„Pana, Boga swego, będziesz się bał, jemu będziesz służył”
       (V Mojżeszowa 10:20).

To także Bóg sądu.

To wszystko znajdujemy w Pięcioksięgu, w pięciu księgach mojżeszowych. To zaledwie część sądu Bożego, o którym czytamy w pięciu pierwszych księgach Biblii! Jest On tam nazwany „Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym..” (V Mojżeszowa 10:17).

Prorok Izajasz napisał: „tłoczyłem ich w gniewie” (Izajasz 63:3). Prorok Nehemiasz nazwał Go „Bogiem wielkim i strasznym” (Nehemiasz 1:5). A prorok Daniel powiedział: „Boże wielki i straszny” (Daniel 9:4).

Ktoś może powiedzieć: „Taki był Bóg Starego Testamentu. A ja wierzę w Boga Nowego Testamentu”. To pokazuje tylko twoją ignorancję! W Nowym Testamencie czytamy: „Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego” (Hebrajczyków 10:31). W 2 Liście do Koryntian, piątym rozdziale apostoł Paweł napisał: „Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi”. A Pan Jezus Chrystus mówił o sądzie i piekle więcej niż ktokolwiek inny w Biblii. Chrystus powiedział:

„I odejdą ci na kaźń wieczną” (Ew. Mateusza 25:46).

Chrystus powiedział:

„A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego” (Ew. Mateusza 18:9).

Chrystus powiedział:

„Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość; i wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Ew. Mateusza 13:41-42).

Chrystus mówił o niezbawionym bogaczu, który trafił do piekła:

„A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu” (Ew. Łukasza 16:23-24).

A w ostatniej księdze Nowego Testamentu czytamy:

„pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia..” (Objawienie 14:10-11).

Nie uciekniesz przed tym w Nowym Testamencie! Od początku do końca Biblia pokazuje Pana, jako „Boga wielkiego, potężnego i strasznego” (V Mojżeszowa 10:17).

Twoją jedyną nadzieją jest zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Bóg posłał Go, aby umarł na krzyżu – płacąc cenę za nasze grzechy i obmywając nas z grzechów swoją krwią. Nie ma innego sposobu, aby uciec przed gniewem i sądem Bożym! Apostoł Paweł powiedział: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie16:31). Biblia mówi: „Zaufaj Panu z całego swojego serca” (Przypowieści Salomona 3:5). A Pan Jezus Chrystus powiedział:

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16:16).

Panie Griffith, proszę zaśpiewaj pierwszą i drugą zwrotkę pieśni „When I See the Blood”.

Chrystus nasz Odkupiciel umarł na krzyżu,
   Umarł za grzeszników, zapłacił cenę.
Jeśli twa dusza oznaczona będzie krwią Baranka,
   To ominie cię mój gniew.
Gdy zobaczę krew, gdy zobaczę krew,
   Gdy zobaczę krew, to ominie cię mój gniew.

Jezus może zbawić najgorszego z grzeszników;
   Wszystko, co obiecał, uczyni;
Obmyj się w fontannie z wszystkich twoich grzechów,
   To ominie cię mój gniew.
Gdy zobaczę krew, gdy zobaczę krew,
   Gdy zobaczę krew, to ominie cię mój gniew.
(„When I See the Blood”, John G. Foote, XIX wiek).

Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: Objawienie 14:9-11.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„When I See the Blood” (John G. Foote, XIX wiek).