Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WIERNE ŚWIADECTWO PAWŁA

PAUL’S FAITHFUL TESTIOMONY

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 8-go listopada 2009 roku

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 List do Tymoteusza 1:15).


Oto bardzo prosty werset. Taki zwyczajny tekst, który pokazuje nam sedno, serce prawdziwego chrześcijaństwa. Jeśli zrozumiesz ten werset, to pojmiesz główne przesłanie Nowego Testamentu.

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 List do Tymoteusza 1:15).

I. Po pierwsze, tekst ten jest prawdziwym stwierdzeniem, godnym przyjęcia.

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna...”
       (1 List do Tymoteusza 1:15a).

To, co mówi apostoł jest godne przyjęcia. Nie jest to ani legenda, ani mit. Ale to Boża prawda, objawiona w Chrystusie i ogłaszana poprzez Biblię. W 2-gim Liście do Tymoteusza, apostoł Paweł tak napisał:

„... znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa”
       (2 List do Tymoteusza 3:15).

A apostoł Piotr powiedział:

„... wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”
       (2 List Piotra 1:21).

A zatem to Biblia jest źródłem tej prawdziwej mowy. Kiedy apostołowie mówili o Chrystusie, to „nie opierali się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz [byli] naocznymi świadkami jego wielkości”. (2 List Piotra 1:16). Mówili o Chrystusie, którego poznali osobiście:

„... co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały...” (1 Jana 1:1)

Apostołowie byli tymi, którym:

„po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni” (Dz. Ap. 1:3).

Dlatego też to, co zamierza przekazać nam Paweł, jest bardzo wierne prawdzie Pisma Świętego. To godne zaufania stwierdzenie, które powinno być zaakceptowane i przyjęte. Szatan jednak nie chce, abyś w nie uwierzył. Spurgeon powiedział:

[Szatan] prześlizguje się przez tłum, szepcąc [komuś] do serca: „Nie wierz temu”, a innemu: „Śmiej się z tego”, a jeszcze kolejnemu „Odrzuć to”. Do jakiegoś bardzo biednego grzesznika Szatan szepce: „Nie wierz temu. To zbyt piękne, by mogło być prawdziwe”. Odpowiedzmy Szatanowi słowami Boga: „Prawdziwa to mowa”. Bo jest ona tak samo piękna, jak i prawdziwa... Ufam, że sprzeciwicie się tym [podszeptom] Szatana i nie będziecie uważać, że jest to coś zbyt pięknego, by było prawdą. (C. H. Spurgeon, “The Glorious Gospel,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie wznowione 1981, tom IV, str. 158).

Nie poddawaj się zwątpieniom, którymi Szatan chce zaśmiecić twój umysł!

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 List do Tymoteusza 1:15).

„Jezus zbawia!”Zaśpiewajmy to!

Słyszeliśmy cudna pieśń, Jezus ma zbawcza moc!
Wieść tą wszystkim trzeba nieść, Jezus ma zbawcza moc!
Zanieś wieść na cały świat, góry przejdź i morza przejdź;
Idźmy tak, jak mówi Pan. Jezus ma zbawcza moc!
   (“Jesus Saves” autor Priscilla J. Owens, 1829-1907).

II. Po drugie, tekst ten jest prawdą o Zbawicielu i zbawieniu.

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 List do Tymoteusza 1:15).

Najpierw mówi na temat Zbawiciela. Dr McGee powiedział:

Jest to bardzo ważny werset w Piśmie, gdyż potwierdza, że: „Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”. Nie przyszedł po to, aby stać się największym nauczycielem, jaki świat kiedykolwiek znał, chociaż oczywiście takim był. Nie przyszedł, aby ustanowić przykład moralny, chociaż tak też zrobił. Przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom V, str. 434; odnośnie 1 Listu do Tymoteusza 1:15).

Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”. „Przyszedł na świat” z Nieba:

„lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego...” (Galacjan 4:4).

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas...”
       (Ew. Jana 1:14).

Dlaczego Chrystus przyszedł na świat? „Aby zbawić grzeszników” (1 Tym. 1:15) Oto, co Jezus powiedział o sobie:

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło” (Ew. Łukasza 19:10).

Dlatego też Jezus wziął nasze grzechy na Siebie. To z tego powodu przechodził agonię w Ogrodzie Getsemani. To dlatego zgodził się na biczowanie, na przelanie krwi. To było powodem, dla którego poszedł na krzyż, gdzie gwoździe przebiły mu ręce i stopy. To dlatego umarł tak straszliwą śmiercią na krzyżu, w cierpieniu, bólu, przelewając krew - „aby zbawić grzeszników”! „Jezus ma zbawczą moc”. Zaśpiewajmy to jeszcze raz:

Słyszeliśmy cudna pieśń, Jezus ma zbawcza moc!
Wieść tą wszystkim trzeba nieść, Jezus ma zbawcza moc!
Zanieś wieść na cały świat, góry przejdź i morza przejdź;
Idźmy tak, jak mówi Pan. Jezus ma zbawcza moc!

Tekst ten mówi, że Chrystus: „przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”. Może zastanawiasz się dlaczego tak dużo czasu poświęcałem w tych ostatnich tygodniach głosząc przeciwko ewolucji Darwina. Może mówisz do siebie: „Po co on tak dużo na ten temat mówi?” Odpowiedź jest prosta. Darwinizm naucza, że człowiek jest zaledwie zwierzęciem, jakimś innym rodzajem małpy, która przekształciła się z formy niższej. Ale jeśli darwinizm miałby być prawdą, to po co przychodziłby Chrystus? Jeśli człowiek to tylko innego rodzaju zwierzę, dlaczego Chrystus przyszedł z Nieba i umarł na krzyżu? Odpowiem wam dlaczego – ponieważ człowiek jest szczególnym Bożym stworzeniem. Nie ewoluował z jakiejś niższej formy życia. „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.” (1 Mojżeszowa 1:27). Ale od początku człowiek poszedł niewłaściwą drogą. Zgrzeszył, a poprzez grzech wszyscy jego potomkowie mają grzeszną naturę i postępowanie. Biblia naucza nas, że człowiek został stworzony przez Boga, ale zgrzeszył. Dlatego Chrystus musiał przyjść i umrzeć na krzyżu, a potem powstać z martwych, aby zbawić mężczyzn i kobiety z grzechu!

„Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”
       (1 List do Tymoteusza 1:15).

Biblia uczy nas, że jesteśmy grzesznikami. Apostoł Paweł powiedział:

„Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego” (Rzymian 3:10-12).

Jako grzesznik, nie możesz podobać się Bogu, bez względu na to, jak bardzo byś się starał. Ukrzyżowany Chrystus musi zapłacić za twe grzechy.

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo...”
       (1 List Piotra 2:24).

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (Izajasz 53:6).

Zaśpiewajmy refren pieśni: „Jezus zapłacił już”!

Jezus zapłacił już
   Dzięki składam Mu
Grzechu purpurowy ślad
   On obmył białym jak śnieg.

(“Jesus Paid It All”, autor Elvina M. Hall, 1820-1889).

Zaśpiewajmy „W krzyżu tym”!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Moje jest zbawienie
Na Golgocie dał mi Pan
   Grzechów odpuszczenie
(“Near the Cross” autor Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Niewielu wyznaje to dzisiaj, ale ty możesz być jednym z nich. Być może jesteś raczej jednym z tych, którzy mówią: „Jestem zbyt wielkim grzesznikiem, aby Jezus mi przebaczył”. Ale spójrz jeszcze raz na ten werset:

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 List do Tymoteusza 1:15).

Paweł powiedział, że jest pierwszym z grzeszników, największym z nich. Mówił prawdę. Bluźnił przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi. Prześladował i zabijał chrześcijan. Ale Chrystus zbawił go! Jeśli On mógł zbawić tak wielkiego grzesznika, jak Paweł, to może zbawić także ciebie. Jeśli Chrystus potrafił przemienić niegodziwego Pawła i powołać go na apostoła, to może też przebaczyć twe grzechy, odmienić twe serce i sprawić, że staniesz się prawdziwym chrześcijaninem!

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 List do Tymoteusza 1:15).

Jezus przyszedł, aby zbawić grzeszników. Jeśli czujesz, że jesteś grzesznikiem, Chrystus może cię zbawić. Ale uprzedzam cię, że jeśli nie uważasz siebie za grzesznika, nie możesz być przez Niego zbawiony!

„Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”

a nie nikogo innego! On przyszedł, by zbawić tylko grzeszników. A więc, jeśli protestujesz przeciwko temu, że jesteś grzesznikiem, On cię nie zbawi. Niech Bóg przekona cie o twoim grzechu. Niech Bóg przyprowadzi Cię do Jezusa, abyś w Jego śmierci mógł być usprawiedliwiony, a w Jego krwi oczyszczony! Zaśpiewajmy hymn nr 7 na naszej liście:

Tak jakim jest, nic nie mam nie
   Prócz tego, że głos Twój zwie
Że krew Twa lała się za mnie
   Baranku Boży idę już!

Tak jakim jestem, pełen wad
   Obdarty z niewinności szat
By w serce promyk łaski wpadł
   Tak idę już Baranku mój.

Tak jaki jestem – Tyś łaskaw mi
   Przebaczasz i obmywasz z win
Dla Twych obietnic wierzę Ci
   Baranku Boży idę już!
(“Just As I Am” autor Charlotte Elliott, 1789-1871).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Sermon Manuscripts.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan:1 List do Tymoteusza 1:12-16
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Oh, What a Fountain!” (autor Dr. John R. Rice, 1895-1980)


SKRÓT KAZANIA

WIERNE ŚWIADECTWO PAWŁA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 List do Tymoteusza 1:15).

I.   Po pierwsze, tekst ten jest prawdziwym stwierdzeniem, godnym przyjęcia.
1 List do Tymoteusza 1:15a; 2 List do Tymoteusza 3:15;
2 List Piotra 1:21, 16; 1 List Jana 1:1; Dz. Apostolskie 1:3.

II.  Po drugie, tekst ten jest prawdą o Zbawicielu i zbawieniu.
1 List do Tymoteusza 1:15b; Galacjan 4:4; Ew. Jana 1:14;
Ew. Łukasza 19:10; 1 Mojżeszowa 1:27; Rzymian 3:10-12; 1 List Piotra 2:24; Izajasz 53:6.