Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DLACZEGO W CZASACH OSTATECZNYCH
ZANIEDBUJE SIĘ DOKTRYNĘ O ANIOŁACH

WHY THE DOCTRINE OF ANGELS
IS NEGLECTED IN THE LAST DAYS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 15-go stycznia 2012 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 15, 2012

„Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 List do Tymoteusza 4:2-4).


Billy Graham powiedział: „Nigdy nie słyszałem, aby ktoś głosił kazanie na temat aniołów... Pytałem sam siebie, skąd to przeoczenie? Dlaczego lekceważymy wielkie nauczanie biblijne na temat aniołów?” (Aniołowie: Boży tajni agenci, Doubleday and Company, 1975, str. 17).

Graham wskazał następnie, że wszystkie książki do teologii systematycznej poświęcają tematowi aniołów rozdziały, lecz z kazalnic we współczesnych czasach nie słychać, aby ta doktryna była zwiastowana.

Nie zgadzam się Billy Graham w różnych tematach, a zwłaszcza w sprawie „podejmowania decyzji o pójściu za Chrystusem”, ale myślę, że zadał on dobre pytanie, gdy powiedział: „Nigdy nie słyszałem, aby ktoś głosił kazanie na temat aniołów... skąd to przeoczenie? Dlaczego lekceważymy wielkie nauczanie biblijne na temat aniołów?” W moim kazaniu „Aniołowie są wśród nas!” (naciśnij tutaj, by przeczytać) wskazałem na dwa powody: (1) wielu kaznodziei nie jest nawróconych (2) wielu nie zostało powołanych do zwiastowania. Nie można oczekiwać od takich pastorów, że będą mówić na temat rzeczy duchowych.

Istnieje jeszcze inny powód. Żyjemy w czasach, gdy wszystko koncentruje się na człowieku. Większości ludzie nie jest zainteresowana tym, co Bóg objawił w Biblii na tematy duchowe. Są bardziej skoncentrowani na człowieku niż na Bogu. Interesują się tylko sami sobą, tym co widzą i czują w materialnym świecie. Z pewnością odnosi się to do wielu ludzi w dzisiejszych kościołach.

Dr A. W. Tozer w swoim przenikliwym eseju „The Bible World is the Real World” (Świat biblijny jest światem prawdziwym), napisał:

      Osoba wrażliwa czytając Pismo Święte z pewnością dostrzeże różnicę między tym, jak Biblia ukazuje świat, a tym, jak widzą go ludzie religijni w dzisiejszych czasach. Jest to niekorzystny dla nas kontrast... Jakub zobaczył drabinę opartą na ziemi, na górze Boga i aniołów wchodzących i schodzących po niej. Abraham, Balaam, Manoach i wielu innych spotkało aniołów bożych i [rozmawiało] z nimi... aniołowie ogłosili, że narodzi się Jezus, a gdy to już się stało, zjawili się, by radować się z Jego narodzin w Betlejem; aniołowie usługiwali Panu, gdy modlił się w Getsemane; aniołowie wspomnieni są w listach nowotestamentowych, a Objawienie jaśnieje obecnością tych dziwnych i pięknych istot, zaabsorbowanych sprawami ziemskimi i niebiańskimi...
      Tak, świat jest ich pełen. Zaślepione oczy współczesnych chrześcijan nie są w stanie dostrzec rzeczy niewidzialnych, ale to nie zmienia rzeczywistości duchowego stworzenia (A. W. Tozer, D.D. „The Bible World is the Real World,” Of God and Men, Christian Publications, 1960, str. 116-117).

Istnieje jednak pewna różnica. Czy „współcześni chrześcijanie” są wierzącymi w prawdziwym znaczeniu tego słowa? Ich „oczy zrozumienia” nigdy nie zostały otwarte. Dowodzi to, że nigdy nie doświadczyli nowonarodzenia. Apostoł Paweł opisuje takich „chrześcijan” w wersetach trzecim i czwartym.

„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (2 List do Tymoteusza 4:3-4).

The Prophecy Study Bible tak komentuje nasz dzisiejszy tekst:

Paweł... podaje dalsze ostrzeżenia dotyczące czasów ostatecznych ery kościoła. Słowo „nie ścierpieć czegoś” oznacza „nie znosić”... Dlatego przyjdzie taki czas, gdy większość ludzi w kościele nie będzie znosić dobrej i zdrowej nauki. Słowo „żądni” oznacza „silne pragnienie czegoś”, ale tutaj ma negatywne znaczenie. Tolerancja fałszywej doktryny wywodzi się z pragnień lub uczuć ludzi, którzy nie chcą naśladować Bożego Słowa. Tacy członkowie zborów są żądni tego „co ucho łechce”; co oznacza, że chcą, by kaznodzieje mówili tylko o rzeczach przyjemnych. Nie chcą słuchać zdrowego nauczania, nie zadowala ich Słowo Boże, dlatego też pociągają ich ludzkie wymysły i baśnie, które mają wypełnić pustkę. (The Tim LaHaye Prophecy Study Bible, AMG Publishers, 2000, str. 1304; odnośnie 2 Listu do Tymoteusza 4:3-4).

Większość zgromadzeń w „czasach ostatecznych” jest zdominowana przez ludzi nienawróconych, stanowiących większość. Kaznodzieja może mówić wyłącznie o tym, czego słucha się przyjemnie. Tak jak jest to napisane w Prophecy Study Bible: ludzie „chcą, aby kaznodzieje mówili tylko o rzeczach przyjemnych”. Jeżeli pastor powie, że są grzesznikami lub czynią źle, wielu z nich odejdzie z kościoła! To dlatego tak wielu głoszących boi się mówić prawdę! Skoro większość ludzi w zgromadzeniu nigdy nie nawróciła się, nie chcą słuchać napominania, robienia im wyrzutów, czy wzywania do zmian (2 List do Tymoteusza 4:2). „Zdrowej nauki nie ścierpią” (2 List do Tymoteusza 4:3). To dlatego tak wielu głoszących „zwraca się ku baśniom” (2 List do Tymoteusza 4:4), takim jak na przykład popularna psychologia, pozytywne myślenie, ewangelia sukcesu, zwiastowanie „motywujące”, czy też do tych tekstów biblijnych, które nie „napominają”, nie „robią wyrzutów”, ani też nie „wzywają do zmian (zobacz Christless Christianity autor dr Michael Horton, Baker Books, 2008).

Aniołowie to tylko jeden z tematów, których unika się dzisiaj w kazaniach. Kiedy usłyszymy znowu całe kazanie poświęcone grzechowi, piekłu, demonom, krwi Chrystusa, czy też samemu Jezusowi Chrystusowi? Prawie nigdy nie słyszymy całego zwiastowania na temat zadośćuczynienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu. Prawie nigdy nie słyszymy całych kazań skoncentrowanych na osobie Jezusa Chrystusa! Prawie wcale nie słyszymy też kazań poświęconych w całości nowonarodzeniu! Bez wątpienia żyjemy w czasach ostatecznych! Z pewnością żyjemy w czasach zapowiedzianych w 2 Liście do Tymoteusza 4:2-4!

„Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 List do Tymoteusza 4:2-4).

W czasach ostatecznych, w jakich żyjemy, jedyne kazania to albo studia na temat samopomocy, przesłania motywujące lub studiowanie werset po wersecie. Ale studiowanie po kolei wersetów nie było sposobem stosowanym przez naszych przodków w czasie trzech wielkich przebudzeń w XVIII i XIX wieku! Niech takie „ekspozycje” znikną z powierzchni ziemi! Słyszeliśmy je przez dziesiątki lat i nie były nam pomocne! To, czego potrzebujemy to duchowy, treściwy pokarm pochodzący ze Słowa Bożego!

Biblia ma tak wiele do powiedzenia na temat doktryny o aniołach, tak nam dzisiaj potrzebnej! Dr P. B. Fitzwater przez wiele lat służył jako profesor teologii systematycznej w Biblijnym Instytucie Moody'ego. Poruszę dwa zagadnienia zaczerpnięte z jego książki Christian Theology: A Systematic Presentation (Eerdmans Publishing Company, wydanie z 1958 roku, str. 255-257).

I. Po pierwsze, aniołowie służą tym, którzy są dziedzicami zbawienia.

Dr Fitzwater zacytował Hebrajczyków 1:13-14, „A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” (Hebrajczyków 1:13-14). Napisał też: „Pokazane jest tutaj jasno, [że aniołowie] służą dzieciom Bożym ale nie jest wcale wyraźnie powiedziane, że każdy wierzący ma swojego anioła. Wystarczy jednak, gdy wiemy, że sprawują oni służbę w stosunku do zbawionych. Aniołowie zdają się być specjalnie zainteresowani młodymi wierzącymi. „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” (Ew. Mateusza 18:10). To zainteresowanie związane jest z potrzebami niedojrzałych jeszcze [chrześcijan]. A mają przecież bardzo ważne potrzeby. Muszą żyć w świecie pełnym zła. Błogosławioną rzeczą jest świadomość tego, że Bóg w szczególny sposób troszczy się o młodych wierzących i daje [aniołów] służących im .”

Pomoc anielska widoczna jest także w miejscach, gdzie chrześcijanie są prześladowani z powodu wiary. Słyszymy o aniołach usługujących tym, którzy są „dziedzicami zbawienia” w krajach muzułmańskich i komunistycznych. Aniołowie często pomagają prześladowanym chrześcijanom, gdy grozi im niebezpieczeństwo.

Chociaż nie zgadzam się z Billy Grahamem w kwestii separacji, decyzjonalizmu i kilku innych, to czułem się pokrzepiony jego książką na temat aniołów. Billy Graham napisał: „Misjonarze w XVIII i XIX wieku opisywali wiele wspaniałych sytuacji, kiedy to zdawać się mogło, iż aniołowie pomagali im w głoszeniu ewangelii” (jw., str. 112).

Jednak pomoc aniołów nie ogranicza się tylko do przeszłości. Dzisiaj, w wielu krajach, w których ograniczony jest dostęp do ewangelii, chrześcijanie otrzymują anielską pomoc. Dochodzą do nas wieści z Chin, Indii, Iranu, Pakistanu, Indonezji, północnej Afryki i innych krajów trzeciego świata. Pewien lokalny chrześcijanin w Chinach powiedział, że Amerykanie są często ślepi na służbę aniołów, gdyż „Myśląc, że są silni i bogaci, nie dostrzegają cudów dziejących się dookoła.”

Podczas gdy Ameryka zmierza ku marności i upadkowi, zbliża się czas, gdy prawdziwi chrześcijanie ujrzą potrzebę pomocy anielskiej w niebezpieczeństwach i prześladowaniach. W złych czasach, które nadchodzą, garstka prawdziwych chrześcijan przekona się, że tylko Bóg będzie mógł im pomóc.

II. Po drugie, aniołowie wykonują Boże wyroki na wrogach.

Dr Fitzwater cytuje Dzieje Ap. 12:23, „W tej samej chwili poraził go anioł Pański za to, że nie oddał chwały Bogu; potem stoczony przez robactwo, wyzionął ducha.” (Dzieje Ap. 12:23). Jest też napisane: „Nikczemny Herod został porażony przez anioła Pańskiego, gdyż nie oddał chwały Bogu. „I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł Pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni - same trupy - pomarli.” (2 Królewska 19:35). W odpowiedzi na modlitwę króla wysłany został anioł Pański, który zniszczył armię asyryjską, przynosząc wybawienie Izraelowi.”

Dalej dr Fitzwater pisze: „[Aniołowie] zbiorą Bożych wybranych, a nikczemnym wymierzą Boży sąd. „Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Ew. Mateusza 13:49-50). To aniołowie odłączą nikczemnych od sprawiedliwych... Tej służby wymierzania Bożej sprawiedliwości nic nie zakłóci, żaden ludzki wymysł nie opóźni jej ani nie zatrzyma.” (jw., str. 254-259).

Jeżeli nie jesteś jednym z wybranych Bożych, to możesz być pewien, że aniołowie oddzielą cię od sprawiedliwych i wrzucą do ognia piekielnego, gdzie na wieki będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Ach, oby tak się nie stało! Nawet teraz możesz odwrócić się od swej niewiary. Jezus cierpiał i umarł na krzyżu, gdzie zapłacił za twe winy. Przelał Swą krew, by oczyścić cię z wszystkich twych grzechów. Wstąpił na niebiosa, gdzie zasiada po prawicy Boga i jest gotowy spotkać się z tobą! Przyjdź do Niego. Zaufaj Mu. „On cię zbawi, On cię zbawi, On teraz może zbawić cię”.

W czasach takich, jak te, potrzebujesz Zbawiciela,
   W czasach takich, jak te, potrzebujesz kotwicy.
Upewnij się, upewnij się,
   Że kotwica twa o mocny grunt zaczepiona!
Tą skałą Jezus, to właśnie On;
   Tą skałą Jezus, jedynie On!
Upewnij się, upewnij się
   Że kotwica twa o mocny grunt zaczepiona!
(„In Times Like These” autor Ruth Caye Jones, 1902-1972).

Zwróć swój wzrok na Jezusa,
   Jak wielki jest twarzy tej czar.
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet,
   W blasku Jego miłości bez miar.
(„Turn Your Eyes Upon Jesus” autor Helen H. Lemmel, 1863-1961).

„Zwróć swój wzrok na Jezusa”. Potrzebujesz Go! Tylko Jezus może zbawić cię z twych grzechów. Lecz zaufanie Jezusowi oznacza, że musisz przestać pokładać ufność w sobie samym. Spurgeon powiedział: „Zaufaj Jezusowi i bądź zbawiony. Ufaj sobie samemu, a będziesz potępiony”. Niektórzy z was pokładacie ufność w sobie samych. Proszę was, abyście przyszli do Jezusa i Jemu zaufali. Jednak szybko zaczynacie patrzeć na siebie, aby przekonać się, czy czujecie jakąś różnicę. Zamiast ufać Jezusowi i na tym poprzestać, ciągle patrzycie na siebie, aby odczuć „coś szczególnego” lub zobaczyć „właściwą różnicę”. Zatem ciągle ufacie sobie, a nie Jezusowi! Znam ludzi, którzy robili tak przez wiele lat, nie będąc zbawionymi. Jeżeli odnosi się to do ciebie, to posłuchaj słów tej starej pieśni:

Próżno starałem się na tyle sposobów
   Stłumić me lęki, nadzieję znaleźć;
Lecz Biblia mówi, czego potrzeba mi,
   Tylko, wyłącznie Jezu Ciebie.
(„In Jesus” autor James Procter, 1913).

Kiedy przygotowywałem to kazanie, mały czarny ptaszek uderzył w szybę w moim biurze. Ptak podniósł się i uderzył jeszcze raz w okno, a potem znowu kilkakrotnie. W końcu wstałem i wystraszyłem go, by odleciał. Niektórzy z was jesteście jak ten mały ptak. Robicie tę samą rzecz ponownie i jeszcze raz, lecz nadal jesteście zgubieni. Mówicie, że ufacie Jezusowi, ale zaraz szybko patrzycie na siebie. Kiedy nie widzicie w sobie żadnej zmiany, ani nowych uczuć, wtedy mówicie, że ciągle jesteście zgubieni. Przestańcie sprawdzać sami siebie. Nadszedł czas, byś przestał zwracać uwagę na siebie, a zaczął patrzeć na Jezusa! Przyjdź do Niego i przestań patrzeć wstecz na siebie. „Próżno starałem się.” Zaśpiewajcie razem ze mną!

Próżno starałem się na tyle sposobów
   Stłumić me lęki, nadzieję znaleźć;
Lecz Biblia mówi, czego potrzeba mi,
   Tylko, wyłącznie Jezu Ciebie.

Jeśli będziesz patrzył wstecz na siebie, zobaczysz tylko ciemność i grzech. Nie bądź jak żona Lota, która spojrzała do tyłu na Sodomę i była zgubiona! Twoje serce przypomina trochę Sodomę; tak jest pełne grzechu i ciemności. Przyjdź do Jezusa i przestań patrzeć na siebie! Tak jak powiedział Spurgeon: „Zaufaj Jezusowi i bądź zbawiony. Ufaj sobie samemu, a będziesz potępiony”. Przyjdź do Jezusa i przestań patrzeć na siebie. Wielu ludzi przeszło podobne zmagania, zanim zostali zbawieni. Spójrz na Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Zaufaj Jezusowi. I przestań patrzeć na siebie. Przyjdź do Niego nie czekając na „właściwie uczucia”, a zostaniesz zbawiony. Patrz na siebie, a będziesz potępiony, tak jak żona Lota. Jezus powiedział: „Wspomnijcie żonę Lota.” (Ew. Łukasza 17:32). Patrz na Jezusa, ufaj Mu i nie patrz wstecz! Nie zaczynaj znowu sprawdzać sam siebie! Przyjdź do Jezusa i nie patrz na siebie! „Zaufaj Jezusowi i bądź zbawiony. Ufaj sobie samemu, a będziesz potępiony”. Zaśpiewajmy jeszcze raz tę pieśń!.

Próżno starałem się na tyle sposobów
   Stłumić me lęki, nadzieję znaleźć;
Lecz Biblia mówi, czego potrzeba mi,
   Tylko, wyłącznie Jezu Ciebie.

Spurgeon powiedział: „[Czy myślisz sobie], że okropną rzeczą byłoby zaufać Jezusowi, a pomimo tego i tak umrzeć? Oczywiście, że tak to wygląda. Ale skoro i tak zginiesz jeśli [Mu] nie zaufasz, to ryzyko wcale nie jest wielkie.

Mogę zginąć, jeśli pójdę;
   Lecz chcę spróbować;
Bo jeśli będę trzymał się z boku
   Wiem, że i tak będę musiał zginąć.

„Nie masz nic do stracenia, gdyż już jesteś zgubiony. Dlatego też pobiegnij do [Chrystusa] i uwierz w miłosierdzie Boże okazywane nawet komuś takiemu jak ty” (C. H. Spurgeon, Around the Wicket Gate, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1992 roku, str. 50, 51). Zaśpiewajmy jeszcze raz tę pieśń.

Próżno starałem się na tyle sposobów
   Stłumić me lęki, nadzieję znaleźć;
Lecz Biblia mówi, czego potrzeba mi,
   Tylko, wyłącznie Jezu Ciebie.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: 2 List do Tymoteusza 4:1-5.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„In Times Like These” (autor Ruth Caye Jones, 1902-1972).


SKRÓT KAZANIA

DLACZEGO W CZASACH OSTATECZNYCH
ZANIEDBUJE SIĘ DOKTRYNĘ O ANIOŁACH

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 List do Tymoteusza 4:2-4).

I.   Po pierwsze, aniołowie służą tym, którzy są dziedzicami zbawienia.
Hebrajczyków 1:13-14; Ew. Mateusza 18:10.

II.  Po drugie, aniołowie wykonują Boże wyroki na wrogach.
Dzieje Ap. 12:23; 2 Królewska 19:35; Ew. Mateusza 13:49-50;
Ew. Łukasza 17:32.