Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
MODLITWA I POST W CZASACH OBAMY

PRAYER AND FASTING IN THE AGE OF OBAMA
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 12-go lipca 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 12, 2015

„A gdy wszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? I odpowiedział im: ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post” (Ew. Marka 9:28-29, Fundacji „Wrota Nadziei”).


Ta historia jest prosta. Jezus przebywał na górze. Kiedy zszedł, zobaczył wielki tłum zgromadzony wokół uczniów. Jezus zapytał ich, co się działo. Z tłumu wyszedł pewien człowiek i powiedział Jezusowi, że jego syn jest opętany przez demona, który szarpie nim i rzuca. Powiedział, że uczniowie próbowali wyrzucić tego demona, ale nie mogli. Jezus nakazał mu przyprowadzić swojego syna. Napomniał demona i powiedział: „Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj”. Demon z krzykiem wyszedł z chłopca. Jezus wziął chłopca za rękę i podniósł go. Został uzdrowiony. Kilka minut później Jezus wszedł do domu. Przyszli do Niego uczniowie i zapytali: „Dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać?” (Ew. Marka 9:28).

Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział: „Starali się ze wszystkich sił, ale nie udało się im. Wiele razy wcześniej byli w stanie to zrobić. Jednak tym razem ponieśli porażkę. Lecz nasz Pan [Jezus Chrystus] w tym momencie i z wielką łatwością przemówił tylko słowo, a chłopiec ten został uzdrowiony. ‘Dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać?’ – zapytali, a [Chrystus] odpowiedział: ‘ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post’” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, wydanie z 1994 roku, str. 9; odnośnie Ew. Marka 9:28-29).

Opis przypadku opętania przez demona, którego nie mogli wyrzucić uczniowie, jest bardzo istotny. Był tak ważny, że Duch Święty zapisał go trzykrotne w Nowym Testamencie – w Ewangeliach Mateusza, Marka i ponownie w Ewangelii Łukasza. Dr Lloyd-Jones powiedział, że jest to bardzo ważne dla nas dzisiaj. W pełni zgadzam się z nim. Ale zanim odniosę znaczenie tej historii do naszego kościoła, muszę zająć się krytykami Biblii, którzy usunęli słowa „i post” ze wszystkich współczesnych tłumaczeń.

Zanim przejdę do tego fragmentu, chcę powiedzieć na temat dwóch ostatnich słów w wersecie 29-tym „i post”. W Biblii Scofielda, w przypisie oznaczonym literą „u” jest napisane: „W dwóch najlepszych manuskryptach pominięte zostały słowa ‘i post’”. Oznacza to, że nawet konserwatywna Biblia Scofielda znalazła się pod wpływem niszczącego krytycyzmu Biblii pod koniec XIX wieku. Które dwa „najlepsze’ stare manuskrypty pomijają te słowa? Głównym manuskryptem, używanym przez krytyków jest Kodeks Synajski. Według teorii krytyków jest on najlepszym, najstarszym manuskryptem. Ale jak możemy być pewni, że teoria ta jest prawdziwa?

Kilka lat temu razem z żoną pojechaliśmy do klasztoru św. Katarzyny, położonego u stóp góry Synaj. Zobaczyliśmy, gdzie znaleziono manuskrypt – wśród kamieni, w tym starożytnym klasztorze. Przy drzwiach do klasztoru umieszczona jest wielka liczba ludzkich czaszek. Są to czaszki zakonników, którzy żyli tam w ciągu wieków. W środku znajduje się najciemniejsza świątynia, o najbardziej szatańskim wrażeniu, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Z sufitu zwisa około tuzin jaj strusich. Miejsce oświetlają topiące się świece. Wygląda to jak scena z filmu „Poszukiwacze zaginionej arki”! Nie chciałbym spędzić nocy w tym okropnym miejscu! To w tym ciemnym i przygnębiającym miejscu Tischendorf odkrył stare manuskrypty z Ewangeliami. Później razem z żoną zobaczyliśmy te manuskrypty w Muzeum Brytyjskim w Londynie.

Jestem przekonany, że starożytni zakonnicy w klasztorze byli pod wpływem gnostycyzmu. Oczywiście gnostycy nie chcieli kłaść nacisku na post. To dlatego ci pozostający pod wpływem gnostycyzmu zakonnicy opuścili słowo „post”, kiedy ręcznie kopiowali Ewangelię Marka.

Był też inny powód, dlaczego słowo „post” zostało zapisane przez samego Marka. Widzicie, to zdanie nie ma sensu, jeżeli opuścimy słowo „post”. W wersji NIV, jak i we wszystkich współczesnych tłumaczeniach czytamy: „ten rodzaj może wyjść tylko poprzez modlitwę”. Zastanówcie się przez chwilę. Czy myślicie, że uczniowie nie modlili się? Oczywiście, że modlili się! Ale na „ten rodzaj” potrzebne było coś więcej niż modlitwa. Czyż nie jest to oczywiste? Jak wyraził to C. S. Lewis w jednym ze swoim esejów, ci krytycy Biblii powinni byli studiować literaturę angielską. Gdyby studiowali składnię, to zdaliby sobie sprawę, że czegoś tu brakuje – „ten rodzaj może wyjść tylko poprzez modlitwę”? To absurd! Oczywiście, że modlili się. To zdanie nie ma sensu i musi brzmieć „ten rodzaj może wyjść tylko poprzez modlitwę i post”.

Jest też i trzeci powód. Przez całą długą historię chrześcijaństwa chrześcijanie wierzyli, że gdy siły szatańskie powstrzymują pracę Bożą, istnieje potrzeba zarówno poszczenia jak i modlitwy. Wszyscy wielcy kaznodzieje przebudzeniowi wierzyli, że czasami konieczny jest post. Jednak dzisiaj odciągani jesteśmy od postu ze względu na pominięcie słów „i post”. Czy wiecie, że w czasie pierwszego wielkiego przebudzenia John Wesley pościł dwa razy w tygodniu lub nawet częściej? Czy wiecie, że Jonathan Edwards pościł przez trzy dni, zanim wygłosił kazanie „Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga”? To kazanie doprowadziło do wielkiego przebudzenia w jego kościele, które rozprzestrzeniło się na całą Nową Anglię, a potem też i na Anglię. Czy to przebudzenie miałoby miejsce, gdyby Edwards modlił się, lecz nie pościł? Jedno jest pewne – Bóg zesłał przebudzenie, gdy pościł on i modlił się. Czy brak postu w naszych kościołach w dzisiejszych czasach jest jednym z powodów, dlaczego nie oglądamy przebudzeń? Jedno jest pewne – w dzisiejszych czasach jest bardzo niewiele jest przebudzeń, może i wcale, gdyż też niewiele jest postu! Tego możemy być pewni!

Istnieje również i czwarty powód, dlaczego słowa „i post” powinny zostać zachowane. Luter mówił o „analogii” Pisma. Miał na myśli to, że gdy interpretujemy jakiś fragment, powinniśmy patrzeć na inne wersety w Biblii, aby dowiedzieć się, czego nauczają. Który fragment z Biblii na temat postu jest najbardziej znany? Każda osoba studiująca Biblię powinna znać Izajasza 58:6:

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo” (Izajasz 58:6).

Jezus znał bardzo dobrze Księgę Izajasza. Głosił na podstawie Izajasza 61:1,2 w synagodze w Nazarecie. Z pewnością odnosił się do Izajasza 58:6, gdy powiedział: „ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post” (Ew. Marka 9:29).

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo” (Izajasz 58:6).

Podobnie jak Izajasz, Jezus mówił uczniom, że modlitwa i post mogą pozwolić „wypuścić na wolność uciśnionych” – i złamać wszelkie jarzmo szatana! Oto „analogia” Pisma Świętego! Oto danie Biblii prawa do tego, by była najlepszym komentarzem dla naszego tekstu. Jestem pewien, że Luter zgodziłby się z tym.

Piąty powód uznania słów „i post” wywodzi się z faktu iż ci, którzy wypędzali demony, nauczali, że post jest pomocny w pewnych przypadkach. Mówiąc na temat Ew. Mateusza 17:21, wielebny John Wesley powiedział: „ten rodzaj diabła nie wychodzi inaczej, jak tylko poprzez modlitwę i post. Jakież to świadectwo skuteczność postu, który towarzyszy gorliwej modlitwie. Apostołowie wypędzali wcześniej niektóre rodzaje demonów bez postu, ale „ten rodzaj” nie można wypędzić jak tylko przez modlitwę i post (John Wesley, M.A., Wesley’s Notes on the New Testament, Baker Book House, 1983, tom I; odnośnie Ew. Mateusza 17:21).

John Wesley (1703-1791) w swojej długoletniej służbie jako założyciel metodyzmu wiele wiedział na temat wyzwalania z władzy demonów.

Dr Thomas Hale był medycznym misjonarzem w Tajlandii. Mając wielokrotnie do czynienia z demonami na polu misyjnym, w swoim komentarzu opowiada się za postem. Tak skomentował on Ew. Marka 9:29: „W niektórych sytuacjach konieczne jest poszczenie, aby otrzymać odpowiedź na naszą modlitwę od Boga… Kiedy poprzez post pokazujemy Bogu, że traktujemy daną sprawę z powagą… On odpowiada na nasze modlitwy, udzielając nam w większej mierze mocy, mądrości i duchowego błogosławieństwa”. Stykając się z demonami na polu misyjnym, dr Hale powiedział, że słowa „i post” powinny pozostać w tym tekście. (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997, str. 265; odnośnie Ew. Marka 9:29).

A teraz szósty i ostatni powód, dlaczego powinniśmy zachować słowa „i post”. Tylko dwa manuskrypty pomijają je, ale istnieją dosłownie setki bardzo starych, starożytnych manuskryptów, w których znajdujemy te słowa. Opierając się na tych dwóch, krytycy zdecydowali, aby te słowa pominąć, zapominając o setkach innych bardzo starych manuskryptach, w których słowa te znajdujemy. Niech Bóg nam dopomoże! Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek mogli oglądać przebudzenie, jeśli nie powrócimy do postu połączonego z modlitwą!

Podałem wam sześć powodów, dlaczego należy odrzucić współczesne tłumaczenia tego tekstu! Nigdy nie korzystam z nich, gdy zwiastuję. Nie ufam im. Głoszę jedynie w oparciu o Biblię króla Jakuba. Dlatego też chcę, abyście nauczyli się tego wersetu z Biblii króla Jakuba i zawsze używali jej w czasie codziennego czytania Pisma Świętego. Będzie to dla was błogosławieństwem i możecie temu przekładowi zaufać!

„ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post” (Ew. Marka 9:29).

Resztę kazania poświęcę odpowiadając na dwa pytania:

(1) Co oznacza „ten rodzaj”?
(2) Jak pokonać „ten rodzaj”?

Nie będę marnował czasu próbując udowodnić, że demony i szatan istnieją. Jeżeli jesteś osobą zdobywającą dusze, to wiesz z własnego doświadczenia o realności demonów. Dlatego też pójdę dalej, nie próbując przekonywać was o ich istnieniu.

„Ten rodzaj” odnosi się do demonów, które powstrzymują nas, abyśmy nie byli w stanie zwyciężyć ich naszymi zwykłymi metodami. Biblia naucza, ze szatan „zaślepił umysły niewierzących” (2 Koryntian 4:4). Odnosi się to do każdej osoby na świecie przed jej nawróceniem. Od długiego czasu mamy do czynienia z „tym rodzajem” i często oglądaliśmy, jak „ten rodzaj” był pokonywany przez Chrystusa w odpowiedz na nasze modlitwy.

Wiemy również, że „ten rodzaj” wybiera Boże słowo z serca niewierzącego – „potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich” (Luke 8:12). Ale często oglądaliśmy, jak „ten rodzaj” był pokonywany przez Chrystusa w odpowiedz na nasze modlitwy.

Diabeł od początku czasów wysyła demony, aby robiły dwie rzeczy. On zaślepił umysły Adama i Ewy w ogrodzie Eden. I już wtedy wybierał słowo z ich serc.

Można powiedzieć, że były to dwa główne sposoby zniewalania ludzi w Ameryce i w świecie zachodu aż do czasów modernizmu. Aż do tego czasu ogół ludzi wierzył w Boga. Ludzie ogólnie wierzyli, że Biblia to Słowo Boże. Ale ich umysły były zaślepione. Słowo zostało wyrwane z ich serc. Jednak nadal wierzyli w Boga i Biblię. Możemy nazywać ich kobietami i mężczyznami sprzed modernizmu. Nie podchodzili do chrześcijaństwa w krytyczny sposób. Mogli nie ufać Chrystusowi, ale nie krytykowali i nie mówili rzeczy takich jak „nie ma Boga” lub „Bóg jest martwy” itp. Jedyne, co trzeba było robić z ludźmi przed modernizmem to zwiastować im Ewangelię i modlić się o nich. Było to stosunkowo łatwe.

Jednak później nadszedł okres „modernizmu”. Miał on swoje korzenie w tzw. Oświeceniu, które rozpoczęło się pod koniec XVII wieku i trwało w czasach Voltaire’a (1694-1778). W tamtym okresie ludzie zaczęli być materialistami, nastawionymi krytycznie do Boga i Biblii. Jednak to krytyczne nastawienie umysłu nie przeniknęło do zwykłych ludzi aż do XIX wieku. „Modernistyczny umysł” chciał wszystko „udowodnić” przy użyciu tzw. „metod naukowych”. Był on krytyczny w stosunku do wszystkiego, co duchowe. W swoim kazaniu poświęconym Ew. Jana 3:16 znany ewangelista Billy Graham powiedział: „Nie można włożyć Boga do probówki”. Zwiastował „modernistycznym” ludziom. Ogólnie uważa się, że okres „modernizmu” dobiegł końca wraz z powstaniem pokolenia hippisów.

Żyjemy dzisiaj w okresie, który filozofowie nazywają „postmodernizmem”. Jest to okres po modernizmie. Postmodernistyczne umysły dzisiejszych młodych ludzi są amoralne. Nie ma żadnych zasad moralnych. Istnieje kilka „politycznie poprawnych” idei, ale nie ma prawdziwej podstawy moralnej. „To dobre dla ciebie, ale nie dla mnie”. Nie ma moralnych standardów dobra i zła. „Jeżeli coś odczuwa się jako dobre, to jest dobre” – tak brzmi postmodernistyczne motto. Zamiast mówić „nie ma Boga”, jak robili to moderniści, postmoderniści mówią: „Jeżeli dla ciebie Bóg jest realny, to dobrze, ale pozwól mi mieć moich własnych bogów”. Innymi słowy, nie ma standardów. Cokolwiek jest dobre, jest dobre dla ciebie.

To „ten rodzaj” – to, co myślą dzisiejsi młodzi ludzie – to, co niejasne, zmienne, niepewne; to myślenie, że coś jest „to dobre dla ciebie”. To „ten rodzaj”. To właśnie demony, z którymi walczymy dzisiaj! Słyszę, jak starsi ludzie mówią, i mają rację, że odkąd przyszedł Obama, nadeszła ciemność. Wszystko zdaje się inne. Nic nie jest pewne lub stałe. Tak, można mówić o duchu „Obamy” – postmodernistycznym demonie, który wyrzuca wszystko, co dawne, nie dając nic w zamian. Czy ma to wpływ na kościoły? O, tak! W ubiegłym roku południowi baptyści stracili dwa tysiące kościołów! To niesłychane! Nigdy tak się nie działo! Dr Lloyd-Jones powiedział: „Musimy zrozumieć, że walczymy o życie przeciwko ogromnej potędze. Mamy przeciwko sobie potężnego przeciwnika” (Studies in the Sermon on the Mount, część 2, str. 148).

„Ten rodzaj” jest dla nas zbyt mocny. Nie możemy pokonać go sami. Konieczna jest „modlitwa i post”, inaczej wszystkie nasze ewangelizacyjne wysiłki spełzną na niczym. Dlatego proszę was, abyście pościli i modlili się w następną sobotę. Jeżeli masz jakieś problemy zdrowotne, nie pość. Sprawdź u swojego lekarza, jeśli masz jakieś problemy medyczne. Sprawdź u swojego lekarza, jeśli masz jakieś wątpliwości medyczne. Jeżeli przyłączysz się do postu, upewnij się, że będziesz pił dużo wody – około szklanki co godzinę. Zakończymy post w sobotę o 17:30 wspólnym posiłkiem w kościele. „Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post”. Módl się kilkakrotnie w sobotę, aby Bóg przyprowadzał ludzi zgubionych i zatrzymał ich tutaj w kościele, przyciągając ich do Chrystusa po zbawienie poprzez Jego krew i sprawiedliwość. Ojcze niebieskie, niech tak się stanie. W imieniu Jezusa. Amen.

Jeżeli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, proszę napisz email do dr. Hymersa i powiedz mu o tym – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Podaj również, z jakiego kraju piszesz. Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’s: Ew. Marka 9:14-29.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„O For a Thousand Tongues to Sing” (Charles Wesley, 1707-1788; na melodię „O Set Ye Open Unto Me).