Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KSIĘGI I KSIĘGA

(Kazanie na temat sądu ostatecznego)
THE BOOKS AND THE BOOK
(A Sermon on the Last Judgment)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 25-go stycznia 2015.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 25, 2015

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć” (Objawienie 20:12-14).


Po ślubie pojechaliśmy z żoną do Izraela. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na kilka dni w Rzymie. Wśród wielu miejsc, które odwiedziliśmy był też Watykan, Bazylika św. Piotra, której przewodzi papież i gdzie trzymane jest wiele cennych dzieł sztuki z różnych epok. Zawsze chciałem zobaczyć sufit Kaplicy Sykstyńskiej. To na nim Michał Anioł (1475-1564) namalował jedno z najwspanialszych dzieł sztuki na świecie. Przedstawia ono wielkie epoki Biblii – stworzenie człowieka i jego upadek, wygnanie naszych pierwszych rodziców z ogrodu i inne wydarzenia z Biblii. Jest to wielki fresk, pokrywający sufit. Inny papież zlecił Michałowi Aniołowi pokrycie przedniej ściany kaplicy freskiem przedstawiającym sąd ostateczny. To zapierające dech w piersi dzieło ukazuje Pana skazującego wszystkich potępionych na piekło. Jeden człowiek, tonący w morzu ognia spogląda z przerażeniem i strachem w oczach. Stałem tam, patrząc na ten ogromny fresk ukazujący sąd ostateczny. Zastanawiałem się, ile razy w ciągu setek lat papieże i kardynałowie stali i patrzyli na ten obraz, głosząc na temat sądu ostatecznego. Nie sądzę, by którykolwiek z nich to robił!

Nasze baptystyczne i protestanckie kościoły wcale nie są lepsze. Właściwie to są nawet gorsze. [Katolicy] mają przynajmniej ten znany obraz, który przypomina ludziom o sądzie. Gdyby był on w kościele baptystycznym, to jakaś ważna kobieta, na przykład odpowiedzialna za szkółkę niedzielną czy też dyrektorka chrześcijańskiej szkoły, uznałaby go za zbyt drastyczny i przerażający, by mogły go oglądać dzieci. Pewnego dnia pastor zobaczyłby, że jak ta kobieta przyprowadza kogoś, aby zamalował ten obraz! Sąd ostateczny Michała Anioła przetrwał ponad 450 lat na ścianie Kaplicy Sykstyńskiej. Wątpię, by nauczycielki szkółek niedzielnych pozostawiłyby go nawet na cztery lata w baptystycznych czy ewangelicznych kościołach!

Czy uważacie, że jestem zbyt surowy w stosunku do kościołów baptystycznych i ewangelicznych? Prawdopodobnie nie jestem wystarczająco surowy!!!

Kiedy po raz ostatni słyszeliście baptystycznego pastora, głoszącego kazanie na temat piekła? Nie dziwi wcale, że od ponad 150 lat nie było narodowego przebudzenia!

Dr Martyn Lloyd-Jones był wielkim studentem i znawcą przebudzenia. Powiedział on: „...dopóki mężczyźni i kobiety w chrześcijańskich kościołach nie uniżą się i nie upokorzą, nie padną na ziemię przed świętym, sprawiedliwym i zagniewanym Bogiem, dopóty nie widzę nadziei na przebudzenie” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987, str. 42). To właśnie powiedział ten wielki kaznodzieja. „Zrobię, co tylko w mojej mocy, aby wzbudzić wasz niepokój na terror piekła. Wieczne wyrzuty sumienia, wieczne cierpienie, wieczna niedola – to czeka tych, którym wystarcza to, że zgadzają się z ewangelią i że podoba się ona, ale którzy… nigdy nie porzucili wszystkiego innego i nie przyjęli jej z całego serca” (Lloyd-Jones, Evangelistic Sermons, The Banner of Truth Trust, 1990, str. 161).

Z całą pewnością osoba, która wie nieco na temat historii chrześcijaństwa słyszała o Johnie Wesley’u! Wesley’a (1703-1791) można określić jako „episkopalnego duchownego”. Jednak Bóg uczynił go przywódcą jednego z największych narodowych przebudzeń w historii – przebudzenia metodystycznego. Posłuchajcie, co John Wesley powiedział na temat piekła:

„Bezbożni... zostaną wrzuceni do piekła, jak i ludzie, którzy zapominali o Bogu. „Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego”. Będą wrzuceni „do jeziora ognistego, gorejącego siarką”, które początkowo „zgotowane [było] diabłu i jego aniołom”, gdzie będą gryźć języki z katuszy i bólu, przeklinać Boga i spoglądać w górę. To tam diabelskie narzędzia: duma, zjadliwość, zemsta, wściekłość, przerażenie, rozpacz będą ich ciągle pożerać. „A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy!”. To miejsce, „gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie’” (John Wesley, M.A., „The Great Assize,” The Works of John Wesley, tom V, Baker Book House, wydanie z 1979 roku, str. 179).

W chwili śmierci Wesley’a w Towarzystwie Metodystycznym, nad którym sprawował pieczę było osiemdziesiąt tysięcy ludzi (jw. str. 45). W roku 1834 było już 619.771 członków. Ten wielki ewangelista nie bał się zwiastować na temat piekła oraz prawdziwego nawrócenia, które konieczne jest, by ktokolwiek mógł wejść do nieba. Dzisiaj Zjednoczony Kościół Metodystyczny rozpada się, gdyż porzucono już dawno sposób zwiastowania Wesley’a! Aby zachować tę denominacją, musieliby oni powrócić do tematów, na które zwiastował Wesley. Ale nie wstrzymujcie oddechu! Historia pokazuje, że odstępstwo prawie zawsze pozostaje odstępstwem!

A teraz posłuchajcie Spurgeona. Dr John Brown mówił na temat Spurgeona w wykładzie na Uniwersytecie Yale w 1899 roku. Chwalił jego służbę, będącą „sukcesem, z którym nie da się porównać niczego w Anglii w dniach Whitefielda i Wesley’a”. Dr W. A. Criswell, pastor Pierwszego Kościoła Baptystycznego w Dallas, w Teksasie, który dwukrotnie był prezydentem Konwencji Południowych baptystów, powiedział: „Spurgeon był jednym z największych kaznodziei wszystkich czasów, a jego przesłanie pozostaje trafne i celowe dla wszystkich pokoleń”. Posłuchamy, co Spurgeon głosił na temat piekła:

„Będzie to sąd skazujący zarówno ciało jak i duszę na jezioro ogniste... Piekło, to miejsce, gdzie nie ma Boga; miejsce, gdzie rozwija się grzech, gdzie każda pasja jest nieokiełznana, a każda pożądliwość nieograniczona; to miejsce, gdzie Bóg wymierza karę w dzień i w nocy tym, którzy grzeszyli w dzień i w nocy; to miejsce, gdzie nie ma nigdy snu, odpoczynku ani nadziei; miejsce, gdzie odmawia się nawet kropli wody, chociaż język pali z pragnienia; miejsce, gdzie nie ma śladu jakiejkolwiek przyjemności, gdzie nigdy nie pojawia się światło, gdzie nigdy nie słyszano o rzeczach takich jak pociecha; to miejsce, gdzie nie ma ewangelii, gdzie opadają skrzydła miłosierdzia i gdzie ono umiera… to miejsce wściekłości i ognia – miejsce, jakiego żadna wyobraźnia nie potrafi ogarnąć. Niech Bóg pozwoli, byście nigdy nie musieli zobaczyć tego miejsca… Umrzesz grzeszniku, a ucieczka z piekła będzie niemożliwa; będziesz na wieki zgubiony... Myśl! Myśl! To ostrzeżenie może być ostatnim, jakie usłyszysz” (C. H. Spurgeon, „The First Resurrection”, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, tom VII, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1986 roku, str. 352).

Mógłbym mówić dalej na ten temat i cytować wam to, co na temat piekła powiedział Luter, Bunyan, Edwards, Whitefield, Moody, dr John R. Rice i wielu innych wielkich kaznodziejów. Ale wystarczy już. Pozwólcie tylko, że powiem, iż pastor, który nigdy nie zwiastuje na temat piekła, nie jest mężem wiernym Pismu Świętemu i nikt nie powinien go słuchać. Dlaczego? Ponieważ nie zwiastuje „całej woli Bożej” (Dzieje Apostolskie 20:27). Nie głosi jak Paweł, Piotr lub sam Jezus Chrystus, który na temat sądu i piekła mówił więcej niż na jakikolwiek inny temat zapisany w Biblii. Nie słuchajcie takiej osoby! Jeśli nie możesz jej zaufać w temacie sądu i piekła, to jak zaufasz w jakikolwiek innej sprawie?

Wróćmy jednak teraz do naszego tekstu. Proszę powstańcie, gdy będę czytał go jeszcze raz:

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć” (Objawienie 20:12-14).

Usiądźcie proszę. Pozostawcie Biblie otwarte na tym fragmencie.

Mowa jest tu o „sądzie ostatecznym”, gdyż po nim nie będzie już żadnego innego sądu. To będzie ostatni. Chrystus zasiądzie na wielkim, białym tronie. W Dziejach Apostolskich 17:31 i innych fragmentach Pisma Świętego Chrystus pokazany jest jako sędzia. Chrystus nie będzie dłużej Zbawicielem. Czas zbawienia skończy się. Chrystus nie będzie dłużej zbawiał grzeszników. Będzie ich sądził. Nie będzie to sąd, by określić, kto jest zbawiony a kto zgubiony. Ta decyzja zapada w tym życiu. Jeżeli umrzesz jako osoba zgubiona, to wtedy będziesz sądzony. W wersecie 12 mowa jest tylko o niezbawionych umarłych:

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Objawienie 20:12).

Mowa jest tam o „księgach” i o „księdze żywota”. Te „księgi” to zapis naszych „uczynków” w ciągu życia. „Wielcy i mali, stojący przed [Bogiem]” (20:12). Będą tam bogaci i znani. Będą też i „mali”. Żadna niezbawiona osoba nie ucieknie przed sądem. Wszyscy niezbawieni umarli staną przed Chrystusem na sądzie. Ci, którzy utonęli lub zginęli w morzu będą tam w zmartwychwstałych ciałach. Chociaż ich ciała rozłożyły się w morzu, to Bóg złoży atomy razem i wzbudzi ich z martwych, w ich ciałach na sąd. Groby otworzą się i oddadzą ciała, również otworzy się piekło (hades) – miejsce, do którego trafiają dusze, i „wyda umarłych”. Dusze i ciała połączą się, a niezbawieni staną przed wielkim, białym tronem. Bóg nie będzie miał żadnych trudności, by to zrobić. On jest potężny. Posłuchajcie ponownie wersetu 12:

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Objawienie 20:12).

Jeżeli nie jesteś zbawiony teraz, w tym życiu, to będziesz sądzony „na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach”; na podstawie wszystkiego, uczyniłeś w tym życiu.

Dr J. Vernon McGee powiedział: „Pewien człowiek na łożu śmierci powiedział do mnie: „Kaznodziejo, nie musisz mówić mi o przyszłości. Zaryzykuję. Wierzę, że Bóg będzie sprawiedliwy i prawy, i pozwoli mi pokazać Mu moje uczynki”. Na co dr McGee odpowiedział: „Masz rację. On jest sprawiedliwy i prawy, i pozwoli ci pokazać Mu twoje uczynki. Bóg mówi, że tak zrobi. Ale mam wiadomość dla ciebie: w czasie tego sądu nikt nie zostanie zbawiony, gdyż nie można być zbawionych poprzez uczynki... twoje małe uczynki nie będą mieć żadnego znaczenia” (Thru the Bible, tom V, Thomas Nelson Publishers, 1983, str. 1060; odnośnie Objawienia 20:11).

Tak, będziesz sądzony sprawiedliwie. „Księgi” zawierają wszystko, co zrobiłeś w tym życiu. Dr McGee porównał „księgi” do nagrania wideo całego twojego życia. Powiedział: „Twoje życie jest na taśmie, którą ma Chrystus. Kiedy odegra ją, będziesz mógł to usłyszeć [i zobaczyć]. I w żaden sposób nie będzie to nagranie miłe dla ciebie. Czy jesteś gotowy stanąć przed Bogiem, by odegrał nagranie z twojego życia? Myślę, że będzie ono na ekranie telewizora, byś mógł je także zobaczyć. Czy myślisz, że przejdziesz ten test? Nie wiem jak ty, ale ja nie zdałbym go... Samuel Johnson [wielki leksykograf] powiedział: „Każdy człowiek wie rzeczy o sobie, których nie śmiałby wyjawić nawet najbliższemu przyjacielowi”. Znasz siebie, nieprawdaż? Wiesz o rzeczach, które zakryłeś i schowałeś, aby nie wyjawić ich za nic na świecie. W dniu sądu [Bóg] ujawni je w czasie, gdy będziesz przedstawiał swoje małe [dobre uczynki] i powie ci o nich” (McGee, jw.). Następnie dr McGee powiedział: „Wielki, biały tron to sąd nad zgubionymi. Tłumy będą sądzone na podstawie ich uczynków. Otrzymają tą sposobność. Sąd będzie sprawiedliwy, ale nikt nie zostanie zbawiony na podstawie [dobrych] uczynków” (jw.).

|Zwróćcie uwagę, że Bóg mówi o „księgach”, a następnie o „księdze żywota”. „Księga żywota” zawiera imiona wszystkich, którzy zostali zbawieni przez Jezusa; wszystkich, którzy zostali odkupieni „dla Boga krwią” Chrystusa w tym życiu (Objawienie 5:9). Krew Jezusa Chrystus obmyła ich z grzechów, gdy zaufali Jezusowi żyjąc tu na ziemi. Są oni jedynymi, których imiona znalazły się w „księdze żywota”. Mogą śpiewać i chwalić tego, „który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją” (Objawienie 1:5). Tylko ich zbawił Jezus i obmył swoją krwią, i tylko ich imiona są w „księdze żywota”.

Zwróćcie uwagę, że jest tylko jedna „księga żywota”, ale wiele „ksiąg” zawierających zapisane grzechy tych, którzy nigdy nie zostali zbawieni! Pamiętam, jak pewien kaznodzieja powiedział: „Jest wiele „ksiąg”, gdyż wielu jest ludzi zgubionych. Ale jest tylko jedna „księga żywota”, gdyż niewielu jest zbawionych”. A teraz spójrzmy na werset piętnasty:

„I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego” (Objawienie 20:15).

„Jezioro ogniste” to wieczne piekło, wieczne męczarnie, wieczne cierpienie. Pan Jezus Chrystus powiedział, że są dwie drogi i każdy człowiek idzie jedną z nich. Powiedział:

„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Ew. Mateusza 7:13-14).

Chrystus powiedział: „niewielu jest tych, którzy ją [tą właściwą drogę] znajdują”. Czy będziesz jednym z tych niewielu, których imiona są zapisane w „księdze żywota”? Jedyną drogą ucieczki przed sądem i piekłem – JEDYNĄ DROGĄ – jest zaufanie teraz, w tym życiu Jezusowi. Odwróć się od swych grzechów i przyjdź do Jezusa! W Biblii czytamy: „zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć?” (Ezechiel 33:11). W Księdze Dziejów Apostolskich napisane jest, że „wielka była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana” (Dzieje Apostolskie 11:21). Odwróć się od twoich egoistycznych, grzesznych dróg, i zwróć się do Pana Jezusa.

„W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów” (Efezjan 1:7).

Krew Jezusa zakryje wszystkie twoje grzechy i Bóg nie będzie już ich widział! W Liście do Rzymian czytamy:

„Błogosławieni… których grzechy są zakryte” (Rzymian 4:7).

Krew Jezusa „zakryje” twoje grzechy, a Bóg już nigdy ich nie zobaczy! Krew Jezusa obmyje cię z twoich grzechów, aby Bóg nigdy już nie patrzył na nie! I znowu w Liście do Rzymian czytamy:

„usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu” (Rzymian 5:9).

A w Księdze Objawienia 1:5 napisane jest, że ludzie otrzymują zbawienie, gdyż Jezus ukochał nas i „wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją”. Amen! Chwała imieniu Jezusa! Wielki walijski kaznodzieja – dr Martyn Lloyd-Jones powiedział:

Wszystkie środki tego świata nie wystarczą, by obmyć mnie z brudu mych grzechów; ale jest krew Syna Bożego, bez skazy, bez winy i ona jest wystarczająco potężna, by to uczynić.

     O jest moc, moc, o przecudna moc
     W świętej Zbawicielowej krwi.

     Dla serc zbolałych najlepszy w niej lek,
     Oczyszczenie jest w świętej krwi.
          (Charles Wesley)

To jest naszą pociechą i otuchą. (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Fellowship with God, Crossway Books, 1994, str. 144).

Panie, grzechów mych tak wiele, niczym piasku w morzu,
   Lecz Twa krew, o mój Zbawicielu, wystarcza, by obmyć mnie
Twa obietnica zapisana jaśniejącymi literami:
   „Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją”
Tak, moje imię jest tam zapisane, na stronie białej i czystej,
   W księdze Twego królestwa, tam zapisane jest moje imię!
(„Is My Name Written There?”, Mary A. Kidder, 1820-1905).

Czy możesz też to powiedzieć? Czy możesz to powiedzieć dziś rano? Czy twe grzechy zostały obmyte krwią Jezusa, którą przelał na krzyżu? Przyjdź do Niego przez wiarę, a On sprawi, że będziesz czysty w Bożych oczach! Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: Objawienie 20:11-15. Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
“Is My Name Written There?” (Mary A. Kidder, 1820-1905).